[HOME]
ОУНБ Кіровоград  
DC.Metadata
Повернутись
[ HOME ]
Фон ІРБІС32

Фон

 IRBIS
Фон

Система автоматизації бібліотек ІРБІС32.
Загальний опис.


Система автоматизації бібліотек ІРБІС32 являє собою типове інтегроване рішення в області автоматизації бібліотечних технологій і призначена для використання в бібліотеках будь-якого типу й профілю. Система цілком відповідає міжнародним вимогам, пропонованим до подібного роду систем, і підтримує усі вітчизняні бібліографічні стандарти й формати. Система дозволяє описувати усі види видань. Інтерфейси системи максимально наближені до потреб користувача і легко освоюються.

Система орієнтована на роботу в локальних обчислювальних мережах будь-якого типу без обмеження кількості користувачів за умови, що клієнтською платформою є Windows 95/98/2000NT і забезпечується доступ до файл-серверу. Система цілком сумісна з міжнародними форматами UNIMARC і USMARC на основі засобів двосторонньої конверсії даних. Система також підтримує Російський комунікативний формат RUSMARC та Український комунікативний формат UKRMARC. Система дозволяє створювати й підтримувати будь-яку кількість баз даних, що складають Електронний каталог (ЕК) або бібліографічні бази, що представляють собою проблемно-орієнтовані бібліографічні бази даних (БД).

Система пропонує технологію автоматичного формування словників, на основі яких реалізується швидкий пошук за будь-якими елементами опису і їх сполучень. Засоби каталогізації дозволяють обробляти й описувати будь-які види видань, включаючи нетрадиційні, такі як аудіо- і відеоматеріали, комп'ютерні файли й програми, картографічні матеріали, ноти тощо. Система підтримує традиційні “паперові” технології, надаючи можливості для одержання широкого спектра вихідних форм: починаючи з аркушів замовлення і книги сумарного обліку і закінчуючи покажчиками й усіма видами каталожних карток. Система пропонує засоби для ведення й використання Авторитетних файлів і Алфавітно-предметних покажчиків до УДК/ББК. Система включає технології, орієнтовані на використання штрих-кодів на примірниках видань і читацьких квитків.
Система пропонує великий набір сервісних засобів, що забезпечують зручність і наочність користувальницьких інтерфейсів, що спрощують процес введення, виключають помилки й дублювання інформації. Система має широкі можливості для адаптації її до умов роботи конкретної бібліотеки, тобто при передачі й установці системи може вироблятися її налагодження у відповідності зі специфічними вимогами користувача - починаючи зі структури бібліографічного опису і закінчуючи користувальницькими режимами роботи. Система є в достатній мірі відкритою, що дозволяє користувачу самостійно вносити зміни в широких межах: від зміни вхідних і вихідних форм до розробки оригінальних додатків.
У системі реалізовані всі типові бібліотечні технології, включаючи технології комплектування, систематизації, каталогізації, читацького пошуку, книговидачі й адміністрування, на основі взаємозалежного функціонування п'яти типів автоматизованих робочих місць (АРМ): “Комплектувальник”, “Каталогізатор”, “Читач”, “Книговидача”, “Адміністратор”.

АРМ “КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК” - являє собою робоче місце бібліотечного працівника, що виконує функції по комплектуванню й обліку фондів бібліотеки на основі ведення спеціальної бази даних. В умовах ЛОМ система забезпечує функціонування довільної кількості АРМів “КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК” із можливістю одночасного поповнення (Коригування) однієї бази даних;

АРМ “КАТАЛОГІЗАТОР” - являє собою робоче місце бібліотечного працівника, що виконує усі функції по формуванню (поповненню й коригуванню) баз даних Електронного каталогу. В умовах ЛОМ система забезпечує функціонування довільної кількості АРМів “КАТАЛОГІЗАТОР” із можливістю одночасного поповнення (Коригування) однієї бази даних;

АРМ “ЧИТАЧ” - являє собою робоче місце кінцевого користувача Електронного каталогу і призначений для всеосяжного пошуку в Електронному каталозі, перегляду/друку знайденої інформації й формування замовлення на видачу знайденої літератури. В умовах ЛОМ система забезпечує можливість одночасного пошуку в тих самих базах даних Електронного каталогу довільної кількості користувачів;

АРМ “КНИГОВИДАЧА” - являє собою робоче місце бібліотечного працівника, що виконує функції по видачі літератури відповідно до формованих замовлень і її поверненню. В умовах ЛОМ система забезпечує роботу з чергою формованих замовлень на видачу в режимі реального часу, тобто замовлення, формовані на АРМах “ЧИТАЧ”, автоматично знаходять на АРМ “КНИГОВИДАЧА”;

АРМ “АДМІНІСТРАТОР” - являє собою робоче місце фахівця, що виконує системні операції над базами даних у цілому, спрямовані на підтримку їх в актуальному стані.

Контактні особи:
Волохін Олег Михайлович, E-mail: omv@library.kr.ua
Ященко Денис Олександрович, E-mail: day@library.kr.ua
Тел: (0522) 24-37-28 Факс: (0522) 22-65-79;

[ HOME ]
  ІРБІС32
Фон Фон © ОУНБ Кропивницький 1999-2006     Webmaster: webmaster@library.kr.ua