[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata
Про нас | Події | Ресурси  
[ HOME ]
Фон МАНІФЕСТ ІФЛАМАНІФЕСТ ІФЛА ПРО ІНТЕРНЕТ

Прийнятий Сесією Ради ІФЛА 23 серпня 2002 р.
Безперешкодний доступ до інформації є важливим для свободи, рівності, июбального взаєморозуміння І а миру. Тому Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій та установ (ІФЛА) проголошує, що Інтелектуальна свобода - це право кожного мати і висловлювати свою думку, а також шукати та отримувати інформацію; це - основа демократії; це - сутність бібліотечного обслуговування.

Вільний доступ до інформації, незалежно від форм її передачі та державних кордонів - головна відповідальність бібліотечної та інформаційної професії. Надання пезперешкодного доступу до Інтернету в бібліотеках та інформаційних центрах сприяє свободі, процвітанню та розвитку громад і окремої особи. Необхідно подолати бар'єри на шляху розповсюдження інформації, передусім ті, що сприяють нерівності, бідності та відчаю. Вільний доступ до інформації, Інтернет і бібліотеки та інформаційні служби

Бібліочеки та інформаційні служби - це постійно реагуючі на зміни заклади, що з'єднують людей з глобальними інформаційними ресурсами, ідеями та результатами творчої діяльності, яких вони потребують. Бібліотеки та інформаційні служби роблять доступними багатства, що є результатом самовираження людей і культурного розмаїття та зберігаються на усіх носіях.

Глобальна мережа Інтернет уможливлює для окремої особи та громади в усьому світі, будь-то у найменшому і найвіддаленішому селі, чи у великому місті, мати однаковий доступ до інформації для розвитку, освіти, удосконалення, культурного збагачення, господарської діяльності та поінформованої участі у демократичному суспільстві. Всі можуть представити в Інтернаті свої інтереси, знання та культуру для ознайомлення усього світу. Бібліотеки та інформаційні служби є важливими брамами до Інтернету. Для одних вони пропонують зручне середовище, рекомендації та допомог}', а для інших - це просто точки доступу до Інтернету. Бібліотеки - це механізм, для подолання бар'єрів, що існують через різницю у можливостях користування ресурсами, технологіями та навчанням.

Принципи вільного доступу до інформації через Інтернет Надання доступу до ІІІтернету та всіх його ресурсів повинно відповідати Загальній декларації прав людини, передусім статті 19: Кожна людино мас право на свободу переконань і на вільне їх виявлення; це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів

Глобальна взаємопов"язанісіь Інтернету забезпечує ресурс, через який усі можуть насолоджуватися цим правом. Відповідно, доступ не повинен підлягати ніякій формі ідеологічної, політичної чи релігійної цензури, або обмежуватися через економічні причини. Бібліотеки та інформаційні служби повинні також обслуговувати всіх членів своєї громади, незалежно від віку, раси, національності, релігії, культури. політичної приналежності, фізичних чи інших обмежень, статі, сексуальної орієнтації та будь-яких інших причин.

Бібліотеки та інформаційні служби повинні забезпечити право користувачів шукати інформацію за своїм вибором. Бібліотеки та інформаційні служби повинні поважати право своїх користувачів на конфіденційність та забезпечити таємницю щодо ресурсів, що вони їх використовують. Бібліотеки та інформаційні служби повинні забезпечувати та надавати доступ громадськості до якісної інформації та засобів комунікації. Користувачам необхідно допомагати опанувати необхідні навички, створити відповідні умови, щоб вільно та конфіденційно користуватися інформаційними ресурсами за їх вибором.

Поряд із великою кількістю цінних ресурсів, наявних в Інтсрнеіі, деякі можуть бути ненадійними, зводити в оману, чи буї и образливими. Бібліотекарі повинні забезпечити користувачів бібліотеки інформацією та ресурсами, навчаючи їх правилам ефективного використання Інгернету та електронних ресурсів. Бібліотекарі повинні активно популяризувати та організовувати відповідальне використання інформації з мережі всіма своїми користувачами, включаючи дітей та юнацтво. Як і інші основні види обслуговування, доступ до Інтернету в бібліотеках та інформаційних службах повинен бути безкоштовним. Запровадження Маніфесту у життя

ІФЛА закликає міжнародну спільноту сприяти розширенню доступності Інтернету в усьому світі, особливо у країнах, що розвиваються, і в такий спосіб забезпечувати усім глобальну користь від інформації з Інтернету.
ІФЛА закликає національні уряди розвивати національну інформаційну інфраструктуру, яка надасть доступ до Інтернету всьому населенню країни.
ІФЛА закликає бібліотечну громадськість, тих, хто приймає рішення на національному та місцевому рівнях, розробити стратегію, політику та плани, які реалізують принципи, проголошені в цьому Маніфесті.

Переклад В.С.Пашкової
Вельмишановні представники Посольства США в Україні! Дорогі гості, пані та панове!
У нас в бібліотеці сьогодні святковий день - ми відкриваємо новий Інтсрнст-цснтр. Цей центр відкривається завдяки проекту "Інтсрнет в публічних бібліотеках України", який підтримано Посольством США в Україні. Тому перші слова - це слова глибокої вдячності Посольству США за підтримку проектів, за можливість іти далі по шляху розвитку і прогресу.

Історія Інтернет-тєхнологій в бібліотечній справі пов'язана з початком 90-х років. В 1995 році я намагалась відправити потрібну пошту своїм колегам в Словенію, Польшу, Болгарію "Публічні"точки доступу я не знайшла. На той час після стажування в Бібліотеці Конгресу, я вже "захворіла" новими технологіями, відчула смак можливостей, які відкриває всесвітня павутина перед бібліотеками. Я подумала, наш край має давню культурну історію, рідній бібліотеці майже 100 років, ми мусимо, ми зможемо.
Факти підтверджують, що з 1995 року у нас працює електронна пошта, з 1998 року - перший Інтернет-клас з 6 комп'ютерів, які ще працюють на бібліотеку. Але їх час минув, 3 2000 року — Інтернет —клас програми IRЕХ-ІАТР (Програми розширення доступу та навчання Інтернет (наші партнери - навчили і вчать). У 1999 році публічне місце читача - бібліографічний відділ. Коли розпочалась LEAP (1,2), скажу чесно, ми не приймали участь. 2 Інтернет-класи, один із кращих веб-сайтів Не можна не рухатись вперед Від простої електронної пошти до електронного урядування, електронної комерції, величезних електронних бібліотек, де зберігаються енциклопедії, довідники, класичні тексти, наукові дослідження. В цьому році на славетній Кримській ювілейній десятій конференції бібліотекарів були названі 5 основних тенденцій розвитку інформаційних технологій кінця XX ст. - РК, CD-ROM, Інтернет, електронні бібліотеки, і новітнє , що тільки входить в інформаційну політику — мобільний зв'язок.

Офіційний лист від пані Жанет Демірей, радник з питань преси, освіти та культури посольства США в Україні

(Неофіційний переклад)

Київ, Україна 29 серпня 2001 p.

Директору бібліотеки

Шановний/на пане/пані директор!

Від імені Уряду Сполучених Штатів Америки мені дуже приємно повідомити, що Ваш проект було визнано переможцем конкурсу проектів "Інтернет для читачів публічних бібліотек. LEAP".

Після остаточного затвердження Вашої пропозиції, що включатиме обговорення кошторису, учасників проекту тощо, Посольство США оплатить придбання комп'ютерного обладнання та інших ресурсів, які стануть складовою частиною Інтернет-центру у Вашій бібліотеці. Представники Відділу преси, освіти та культури Посольства працюватимуть з Вами та співробітниками Вашої бібліотеки перед та після відкриття Інтернет-центру для того, щоб полегшити Вам інтеграцію Інтернет-послуг у структуру бібліотеки.

Конкурс "Інтернет для читачів публічних бібліотек. LEAP" викликав великий інтерес серед бібліотечної громадськості України. Посольство отримало більше 130 проектів для розгляду. Такий ентузіазм свідчить про значну зацікавленість українських громадян у доступі до інформації та про готовність українських бібліотек надавати доступ до Інтернету своїм читачам.

Дякую за Вашу зацікавленість у наших програмах та Ваше бажання співпрацювати над вирішенням обопільних проблем. Я переконана, що успішна реалізація Вашого проекту, так само, як і проектів Ваших колег, сприятиме демократичним реформам та розвитку громадянського суспільства в Україні.

Представники Відділу преси, освіти та культури Посольства зв'яжуться з Вами найближчим часом, щоб обговорити деталі Вашого проекту.

Щиро, Жанет Демірей, Радник з питань преси, освіти та культури Посольства США в Україні

Неофіційний переклад Київ, Україна 10 квітня 2003р.
Директору бібліотеки
Шановний/на пане/пані директор!

Від імені Уряду Сполучених Штатів Америки мені дуже приємно повідомити, що Ваш проект було визнано переможцем конкурсу проектів "Інтернет для читачів публічних бібліотек (LEAP-ПІ / ІІ-ХТ)".

Після остаточного затвердження Вашої пропозиції, що включатиме обговорення кошторису, учасників проекту тощо, Посольство США оплатить придбання комп'ютерного обладнання та інших ресурсів, які стануть складовою частиною Інтернет-центру у Вашій бібліотеці. Представники Відділу преси, освіти та культури Посольства працюватимуть з Вами та співробітниками Вашої бібліотеки перед та після відкриття Інтернет-центру для того, щоб полегшити Вам інтеграцію Інтернет-послуг у структуру бібліотеки.

Конкурс "Інтернет для читачів публічних бібліотек (LEAP)" викликав великий інтерес серед бібліотечної громадськості України. Такий ентузіазм свідчить про значну зацікавленість українських громадян у доступі до інформації та про готовність українських бібліотек надавати доступ до Інтернету своїм читачам.

Дякую за Вашу зацікавленість у наших програмах та Ваше бажання співпрацювати над вирішенням обопільних проблем. Я переконаний, що успішна реалізація Вашого проекту, так само, як і проектів Ваших колег, сприятиме демократичним реформам і розвитку громадянського суспільства в Україні.

Представники Відділу преси, освіти та культури Посольства зв'яжуться з Вами найближчим часом, щоб обговорити деталі Вашого проекту.

Щиро, Карлос Паскуаль, Посол США в Україні
Embassy of the United States of America
8 квітня 2003 p. Директору бібліотеки

Вельмишановна(ий) _

Щиро вітаємо Вас з перемогою у конкурсі проектів "Інтернет для читачів публічних бібліотек (LEAP-II/III)".

Як Ви знаєте, конкурс був проведений відділом преси, освіти та культури Посольства США в Україні та має на меті допомогу публічним бібліотекам України у наданні інформаційних послуг населенню, підтримку вільного і відкритого обміну інформацією, важливого для інтегрування України у світову спільноту та проведення реформ.

Запрошуємо Вас, як керівника бібліотеки, що перемогла в цьому конкурсі, взяти участь у семінарі "Роль публічних бібліотек у залученні громадян України до світу електронної інформації: Реалізація проекту LEAP Посольства США в Україні". Семінар відбудеться у м. Тернопіль 21-24 квітня 2003 р. Під час семінару Ви підпишете грантову угоду з Посольством США в Україні, з'ясуєте питання планування та звітності, обговорите особливості надання доступу до Інтернету в публічній бібліотеці, отримаєте необхідні консультації, обміняєтеся досвідом зі своїми колегами. Семінар проходитиме в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді за адресою: Тернопіль, вул Нечая, 29. Початок роботи об 11 годині ранку 21 квітня 2003 р. Попередня програма семінару додається.

Ваш проїзд та проживання в готелі «Тернопіль» (за адресою: м. Тернопіль, вул.Замкова, 14) з 21 по 24 квітня - за рахунок Посольства США в Україні.

Від'їзд з Тернополя, будь-ласка, плануйте на вечір 24 квітня 2003 року. Квитки до Тернополя і назад Вам необхідно придбати самостійно. Вартість проїзду до Тернополя і назад Вам буде компенсована за проїзними документами під час семінару.

Підтвердження Вашої участі в семінарі, а також реєстрацію осіб, що братимуть участь у семінарі за власний рахунок (проживання однієї особи у двомісному номері готеля «Тернопіль» - 57 грн. на добу), просимо здійснити до 17 квітня 2003 року за тел.: (0352) 22-64-49 або (0352) 25-97-05 у Тернополі.

З повагою, Скотт Урбом
Заступник аташе з питань культури
Посольства США в Україні

За проектом „ Інтернет для читачів публічних бібліотек”
Посольства США в Україні
Час роботи:
з 11:00 до 19:00 в робочі дні;
з 10:00 до 18:00 в суботу;
з 11:00 до 18:00 в неділю;
Перерва з 13:00 до 14:00

Вихідний: п'ятниця

Тренінги:
Інтернет - центр надає можливість для користувачів 2 рази на місяць проводяться тренінги.
Базовий комп'ютер;
Розширений доступ в Інтернет

[ HOME ]
Фон МАНІФЕСТ ІФЛА
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград        1998-2004   Webmaster: webmaster@library.kr.ua