Після війни. Командир батальону Корецький Олександр Микитович.
(на передньому плані)
Фото надане онуком Волохіним Олегом Михайловичем