Подруги Торговець Зої Вікторівни
по МДУ ім. Ломоносова, філологічний факультет,
березень 1945 року.
Фото надане
Гаращенко Оленою Миколаївною,
донькою Торговець З.В.