Пропуск за № 28610 на дозвіл
гр. Торговець З.В. (1921 р. н.)
на в`їзд та тимчасове проживання
в м. Солікамську в жовтні 1945 року.
Пропуск виданий начальником УМ НКВД м. Києва.
Документ надала донька
Гаращенко Олена Миколаївна
(із сімейного архіву)