Генерал Серюгін серед аджамців під час звільнення.
Державний архів Кіровоградської області
П-3397