Один з цехів зруйнованого заводу “Червона Зірка”
Державний архів Кіровоградської області
П-3417