Фото. Українські остарбайтери
Державний архів Кіровоградської області
Фр-6653,оп. 1, спр.51, арк.200