Листи з німецької неволі.
Державний архів Кіровоградської області
ФР-6663