Розпорядження Райхскомісаріата України.
Державний архів Кіровоградської областію
ФР-2705, оп.1, спр.1, арк. 1