Об’ява Олександрійського округового Комісаріату.
Державний архів Кіровоградської області.
Фр-2476,оп.1, спр.1, арк.35