Учнівські твори на тему “Що я пережив під час німецької окупації”. 1944 р.
Державний архів Кіровоградської області
ФР-3175, оп.1, спр.15