Перевірочно-фільтраційна справа УСБУ в Кіровоградській області
Державний архів Кіровоградської області
ФР-5907, оп.38, спр.789