Перевірочно-фільтраційна справа УСБУ в Кіровоградській області на Ремеза Івана Климентовича
Державний архів Кіровоградської області
ФР-5907, оп.28, спр.28