[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон ПоложенняФон

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
ОБЛАСНА ІНФОРМАЦІЙНА СЛУЖБА З АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ ЖІНОЦТВА
ЦЕНТР ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ
ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім.Д.І.ЧИЖЕВСЬКОГО

ПОЛОЖЕННЯ
про обласний конкурс творчих та пошукових робіт для шкільної та студентської молоді „Україна в Європі, Європа в Україні: очима молоді”

Загальні положення

Конкурс творчих та пошукових робіт для шкільної та студентської молоді „Україна в Європі, Європа в Україні: очима молоді” проводиться на виконання Указу Президента України № 339/2003 від 19.04.2003 р. „Про День Європи” та в межах міжнародного молодіжного проекту „Expedition Іnside Culture”.

Мета та головні завдання конкурсу

Основною метою конкурсу є поглиблення знань молоді про Європу, формування європейського світогляду, необхідного громадянину України для успішної самореалізації на сучасному етапі, більш глибокого усвідомлення європейської ідентичності України та регіону, дослідження міжкультурних зв’язків України з країнами Європи.

Завдання конкурсу полягають в тому, щоб формувати в учнівської молоді європейський світогляд; виховувати міжетнічну толерантність, повагу до національної самобутності, культури та історії інших народів в контексті загальноєвропейської та світової культури; формувати ціннісні орієнтації, необхідні для життєдіяльності та життєтворчості в сучасному європейському співтоваристві; розвивати почуття відповідальності за спільне майбутнє.

Учасники конкурсу

До участі в конкурсі запрошуються дві категорії учасників:
- учні 7-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів;
- студенти вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації (коледжів, технікумів).
Участь у конкурсі може бути індивідуальною та в складі групи.

Умови проведення конкурсу

Конкурс творчих та пошукових робіт для молоді проводиться у м. Кіровограді протягом жовтня – грудня 2010 р.
Матеріали для участі в конкурсі представляються не пізніше 30.11.2010 р.
Роботи подаються (або надсилаються) на адресу Кіровоградського центру європейської інформації: 25006, м.Кіровоград, вул.Карла Маркса, 24.
Реєстрація робіт проводиться по мірі їх отримання. Учасники вказують наступні дані: прізвище, навчальний заклад, клас/курс та група, домашня адреса. У випадку подання групових робіт – Прізвище, місце роботи та посада керівника групи, прізвища всіх учасників групи, навчальний заклад, який вони представляють.

Kонкурс проводиться у два етапи:
І – заочний( підготовка та оцінювання робіт); ІІ – презентація кращих робіт, визначених журі конкурсу, перед громадськістю міста.

Конкурс проводиться у двох номінаціях:
- Дослідницькі проекти.
- Творчі роботи (есе, нариси, поезія, малюнки, плакати, фотографії та ін.)

Конкурсні роботи присвячуються наступним проблемам (на прикладі однієї із країн Європи, довільно обраної учасниками):
- життя молоді в державах Європи;
- розвиток освіти, культури в Європі;
- зв’язки України з європейськими країнами.

Визначення переможців

Конкурсна комісія, у складі представників від всіх організацій-фундаторів, на І етапі конкурсу визначає кращі роботи у кожній номінації. Їх кількість не повинна перевищувати ? від загальної кількості поданих робіт.

На ІІ етапі конкурсу, під час презентації проектів та творчих робіт, конкурсною комісією, учасниками презентації та представниками громадськості міста спільно визначаються роботи-переможці.

Всі учасники конкурсу отримують сертифікат про участь.Автори робіт, допущених до презентації, нагороджуються почесними грамотами. Переможці визначаються окремо серед представників кожної категорії учасників.

У кожній номінації (творчі та пошукові роботи) визначається три призових місця (І, ІІ, ІІІ). Переможці конкурсу нагороджуються цінними призами.


Фон


Фон

[ HOME ]

Положення
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2010 Webmaster: webmaster@library.kr.ua