[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       
Повернутись...
[ HOME ]
Фон “Європейський тиждень місцевої демократії”Фон


“Європейський тиждень місцевої демократії” є щорічною загальноєвропейською кампанією, започаткованою Радою Європи 15 жовтня 2007 року.

Тиждень передбачає одночасне проведення національних і місцевих заходів в усіх країнах-членах Ради Європи з метою активізації процесів розповсюдження інформації щодо принципів та досягнення місцевої і регіональної демократії у Європі, сприяння обізнаності громадян щодо можливостей вирішення питань місцевого значення та їх залучення до прийняття управлінських рішень.

Відповідно до Указу Президента України "Про Європейський тиждень місцевої демократії" №922/2007 від 27.09.2007 року, Європейський тиждень місцевої демократії проводиться кожного року у тиждень, що включає 15 жовтня - дату відкриття для підписання Європейської хартії місцевого самоврядування в 1985 році.

При вступі до Ради Європи Україна взяла на себе зобов’язання щодо реалізації основних європейських принципів місцевого і регіонального розвитку. Україною ратифіковано та здійснюється імплементація усіх міжнародно-правових договорів Ради Європи в сфері місцевої і регіональної демократії, головним з яких є Європейська хартія місцевого самоврядування.

Євроінтеграція – це процес, який не тільки потребує політичної волі та значних зусиль на центральному рівні, але й належного рівня сприйняття та розуміння, а також безпосередньої роботи на рівні громад та регіонів.

Рада Європи вважає, що вільне отримання інформації щодо національних та європейських стандартів і принципів функціонування системи місцевого самоврядування та забезпечення можливості громадян активно брати участь у вирішенні питань своїх міст та регіонів є головною передумовою здійснення ефективного та демократичного управління на місцях.

Місія Європейського тижня місцевої демократії - проведення в містах та регіонах всієї Європи інформаційно-роз’яснювальних кампаній стосовно
а) принципів функціонування національних органів самоврядування та залучення до цього процесу громадян;
б) європейських стандартів та кращих практик місцевого і регіонального розвитку;
в) ролі та інструментів інституцій спільної Європи в процесі зміцнення демократії на місцях.

"Європейський тиждень місцевої демократії: бібліографія"

Список періодинчих видань:

1. Європейська хартія місцевого самоврядування (1985) // Бюлетень Центру інформації та документації Ради Європи в Україні. - 1997. - № 2. - С. 4-10

2. Бідей О. Колізійність імплементації Європейської хартії місцеваго самоврядування в національне законодавство України / О. Бідей // Право України. - 2008. - № 11. - С. 103-108. - Библиогр.: с. 108 (5 назв). - Библиогр.: с. 108 (5 назв)
Анотація: У статті розглянуто основні положення Європейської хартії місцевого сомоврядування та її реалізацію у законодавстві України.

3. Баштанник В. Оптимізація системи місцевого самоврядування в Україні у контексті запровадження європейських стандартів регіонального управління / В. Баштанник // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2003. - № 2. - С. 274-283. - Бібліогр.: 20 назв.. - Бібліогр.: 20 назв.

4. Бойко І. Розвиток європейських традицій місцевого самоврядування у Галичині (XIV - XVI cт.) / І. Бойко // Право України. - 2007 . - № 5 . - С. . 141 - 148 . - Бібліогр.:- 12 назв.. - Бібліогр.:- 12 назв.
Анотація: Основною проблемою місцевого самоврядування в Галичині у складі середньовічної Польщі була відсутність розмежування компетенцій між Генеральним сеймиком і земськими сеймиками, невизначеність їх повноважень.

5. Бойцун Н. Є. Адаптація європейського досвіду управління місцевими фінансами в Україні / Н. Є. Бойцун // Фінанси України. - 2005. - № 5. - С. 6-11. - Бібліогр.: 7 назв. - Бібліогр.: 7 назв
Анотація: Обгрунтовано умови впровадження європейських стандартів самоврядування в Україні, що сприятимуть підвищенню прозорості формування та витрачання бюджетних коштів, розбудові потенціалу громади щодо її участі у суспільному житті.

6. Гаєвський, Валерій. Юрій Вілкул: "Чим швидше ми освоїмо європейські стандарти самоврядування, тим краще буде для держави, для людей" / Валерій Гаєвський // Віче. - 2010. - № 7. - С. 26-27
Анотація: Про діяльність самоврядної громади Дніпропетровщини інтерв’ю з Юрієм Вілкулом, головою Дніпропетровської обласної ради.

7. Гнилорибов Віктор. Правовий статус регіонів і європейські стандарти / Віктор Гнилорибов, // Віче. - 2003. - № 12. - С. 52-56

8. Григорішен В. Європейська Хартія про місцеве самоврядування і проблеми державної регіональної політики та місцевого самоврядування в Україні / В.Григорішен // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2001. - № 2. - С. 9-13. - Бібліогр.: 5 назв. - Бібліогр.: 5 назв

9. Дорохін Д. Проблема визначення фінансової основи місцевого самоврядування в Європейській Хартії місцевого самоврядування / Д. Дорохін // Юридична Україна. - 2007. - № 1. - С. 35-39. - бібліогр.:14 назв.. - бібліогр.:14 назв.
Анотація: В статті говориться про те, що Європейська хартія місцевого самоврядування є передовим та надзвичайно важливим документом, основною метою якого є створення умов для формування, функціонування та розвитку незалежної та ефективної системи місцевого самоврядування

10. Кічковський, Михайло. Закарпаття наблизилося до європейської спільноти / М. Кічковський // Віче. - 2006. - № 13-14. - С. 61

11. Калиновський С. Принцип субсидіарності, його місце в Європейській хартії місцевого самоврядування та національних правових системах / С. Калиновський // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2002. - № 2. - С. 243-248. - Бібліогр.: 6 назв.. - Бібліогр.: 6 назв.

12. Кампо В. Європейська модель. Дострибнути чи дозріти? / В. Кампо // Віче. - 2003. - № 2. - С. 40-43

13. Коссей В. Европейские стандарты местного самоуправления / В.Коссей // Юридичний Вісник України. - 1997. - № 2. - С. 90-99

14. Кравченко, Віктор. Проблеми адаптації законодавства України до стандартів і принципів Європейської хартії місцевого самоврядування / Віктор Кравченко // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2008. - № 2. - С. 38-41

15. Лисенко О. Трансформація правового статусу органів місцевого самоврядування відповідно до європейських стандартів / О. Лисенко // Право України. - 2009. - № 4. - С. 132-139. - Библиогр.: с. 139 (12 назв). - Библиогр.: с. 139 (12 назв)
Анотація: Основні принципи місцевого самоврядування в Україні відповідають вимогам європейської спільноти, визначених у Хартії про місцеве самоврядування та інших міжнародних актах.

16. Лукашова В. Європейські принципи управління в системі місцевого самоврядування: організаційно-правовий аспект / В. Лукашова // Право України. - 2006. - № 8. - С. 123-126. - Бібліогр.: 8 назв. - Бібліогр.: 8 назв
Анотація: У сучасних умовах Україна впевнено наближається до європейського типу самоврядування, який принципово відповідає нашим національним традиціям.

17. Набока І. Діяльність постійних комісій (комітетів) органів місцевого управління європейських країн; загальна характеристика / І. Набока // Вісник Академії правових наук України. - 2006. - № 3. - С. 45-52
Анотація: Метою цієї статті є порівняльний аналіз діяльності постійних комісій (комітетів), органів місцевого управління в Україні та інших країнах світу.

18. Огляд європейських традицій місцевого самоврядування // Вісник програми сприяння парламенту України. - 2003. - № 67а. - С. 55-63

19. Писаренко В. Правові аспекти формування фінансової системи місцевого самоврядування в Україні в контексті застосування міжнародних та європейських стандартів і врахування зарубіжного досвіду / В. Писаренко // Право України. - 2009. - № 11. - С. 207-211
Анотація: Організаційно-правові та економіко-правові механізми для розбудови фінансово-правових відносин у сфері місцевого самоврядування в зарубіжних країнах та Україні.

20. Пухтинський М. Європейський тиждень місцевої демократії в Україні: проблеми, здобутки, перспективи / М. Пухтинський // Віче. - 2007. - № 23-24. - С. 32-33
Анотація: Всеукраїнські збори представників муніципальної громадськості України.

21. Реалії самоврядування заради людей: результати дослідження Східно-європейського інституту розвитку // Український журнал про права людини. - 2005. - № 7. - С. 85-104

22. Скороход, Олексій Петрович. Правові засади самоврядування у містах з особливим статусом (на прикладі країн ЄС) / Олексій Петрович Скороход // Стратегічні пріоритети. - 2010. - № 4. - С. 166-172. - Бібліогр.:27 назв.. - Бібліогр.:27 назв.

23. Стасюк Ю. Чи маємо волю впроваджувати Європейську хартію місцевого самоврядування?: 14 липня 1992 року Україна офіційно повідомила про бажання стати членом Ради Європи, а 9 листопада 1995 року набула членства в цій впливовій європейській організації / Ю. Стасюк // Віче. - 2009. - № 20. - С. 12-14. - Библиогр. в конце ст.. - Библиогр. в конце ст.

Список книг:

1). 67.9(4УКР)301
А43
Актуальні проблеми державного управління на новому етапі державотворення
: Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (31 травня 2005 р., Київ): У 2 т. / Національна академія державного управління при Президентові України. - К.: Видавництво НАДУ. - ISBN 966-619-177-6
Т. 1 / ред.: В. І. Луговой, В. М. Князєв. - 2005. - 363,[1] с. - Бібліогр. в кінці глав. Примірники: всього:1 - КФ(1)

2). 67.91
Г85
Грицяк Ігор Андрійович. Право та інституції Європейського Союзу
: Навчальний посібник / Ігор Грицяк,; Національна академія державного управління при Президентові України, Центр правових та підприємницьких досліджень . - 2-ге вид., доп. - К.: Вид-во "К.І.С.", 2006. - 297,[2] с. - Библиогр.: с. 293-294 Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

3). 66.4(4)6
Г85
Грицяк, Ігор Андрійович. Європейське управління: теоретико-методологічні засади
: Монографія / Ігор Грицяк,. - К.: Вид-во "К.І.С.", 2006. - 395,[2] с. - Бібліогр.: с. 352-386 Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

4). 67.9(4УКР)301
Л47
Леонова, Алла Олександрівна. Ефективність державного управління в контексті євроінтеграції України
: Навчально-методичний посібник / Алла Леонова, Валентина Давидова, Олена Новачук,. - К.: Кондор, 2007. - 389,[2] с. - Библиогр.: с. 329-341 Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

5). 66.4(4)
П88
Публічна політика Європейського Союзу. Перспективи та шляхи запровадження в Україні
: громадсько-політична література / Донецький молодіжний дебатний центр; Укл. Валентина Дьомкіна, Андрій Донець, Таїсія Гладченко,. - Донецьк: Б. в., 2006. - 88 с Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

6). 66.4(4УКР)
У45
Україна на шляху до Європейського Союзу
/ Управління Комітету Європейської Інтеграції; Ред. Ян Хофмокл, Катажина Смик,. - Варшава : Друкарня GS Sp. zo.o., 2006. - 189 с. - Бібліогр. с. 187-189 Примірники: всього:7 - ЧЗ(5), АБ(2)

7). 30
Ш 24
Шаповал, Микола Іванович. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації
: Підручник / Микола Шаповал, ; Європейський університет. - 3-е вид., перероб. і доп. - К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2001. - 172, [2] с Примірники: всього:2 - ВВЛ(1), КФ(1)
[ HOME ]

“Європейський тиждень місцевої демократії”
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2010 Webmaster: webmaster@library.kr.ua