[HOME]
Електронний музей книги  
[ HOME ]
 

 

Апокаліпсис
з тлумаченнями Андрія Кесарійського,
лицьовий


Кінець XVIII cт. Папір. (Водяний знак на папері 1788 р.). 2°(28,2х 18,5), 155 л. (Повинно бути 169 л.). Штучний напівустав. Надійшов до бібліотеки з колекцією О. Б. Ільїна в 1994 році. В рукописі 65 мініатюр, 62 заставки, 61 ініціал, 2 рамки. Оправа шкіряна, робота майстра Олександра Ільїна - виготовлена в останню чверть ХХ-го століття.

Рукопис старообрядницький. Місце походження не установлено. Основне патрістичне тлумачення на Апокаліпсис (Одкровення Іоанна Богослова) належить Андрію, архієпископу Кесарії Каппадокійської (VI ст.); воно було досить відоме в слов'янській писемності, із давніх списків найбільш ранній - новгородський, ХІІ ст. Ілюстровані списки "Тлумачного Апокаліпсису" широко розповсюджуються з XVI cт. В XVII-XIX віках - це одне з найпопулярніших, багаторазово переписуваних та ілюстрованих творів, побутуючих серед старообрядницьких книжників, з їх постійною зацікавленістю есхатологічною тематикою.

Для більшості мініатюр характерне світлотіньове моделювання образів, прозорі фарби. Пізніше ж одяг, німби, окремі деталі цих мініатюр були розфарбовані щільнішими фарбами.

М. Кожин

Із статті "Искусcтво русской рукописной книги XVIII-XIX вв."

Поліпшення ілюстративної - живописної сторони російських рукописних книг XVIII-XIX вв., їх декоративні прикраси, з великою різноманітністю тематики цих книг, свідчить про значне культурне зростання російського суспільства того часу, коли крім розширення галузі словесних мистецтв, пов'язаного з текстуальною стороною, спостерігалось посилення засобів впливу живописних і графічно-декоративних, художньо-оформлювальних і естетичних начал.

Серед цих книг особливо часто зустрічається Апокаліпсис, причому число рукописів Апокаліпсису зростає і кількісно, виділяючись художньою якістю оформлення. Звичайно, Апокаліпсиси зустрічаються і в ХVI-XVII вв., але в XVIII в. вони суттєво відрізняються якістю оформлення, стилем мініатюр, характером декору, стилем письма.

Для порівняння зупинемося на Апокаліпсисі, датованому кінцем XVI в. або початком XVII в. Тут і мініатюри в рамках із тонких паралельних ліній, що складають частину стовбчика тексту, але є й мініатюри на окремих листах; на полях листів, навіть в останньому випадку, відсутні декоративні прикраси (рослинний орнамент), поле напівпусте (на відміну від декору XVIII в.). Композиції мініатюр статичні, хоч вони вже починають розділятися на дві полоси - верхню і нижню (що і далі розвивається та ускладнюється).

В Апокаліпсисах XVIII ст. мініатюр в лист дуже багато, іноді вони займають повністю зворот листа і повністю лицьову сторону наступного. Приклади можна знайти в рукописному Апокаліпсисі початку XVIII в. або самого кінця XVII в. Тут не тільки (і не стільки) динамічні окремі фігури і лінії, але й композиційна будова мініатюр в цілому. Єдність композицій в мініатюрах досягається діагональною побудовою малюнка із правого кута до лівого верхнього кута, оскільки мініатюра не має обрамлення, композиція розімкнута і рухлива. Письмо книги - скоропис високохудожній, чимало букв одержують своє продовження у вигляді закруглених вусиків - вгору і вниз, що надає динамічності і стилю літерам. Рукопис декорований великою кількістю заставок, за типом близьких до XVII в. (чітко оформленний прямокутник).

Сповнені бурхливим рухом фігури і різноманітні аксесуари мініатюр Апокаліпсису кінця XVIII ст. Вони виконані на окремих листах, і кількість їхня надзвичайно велика, як зазвичай в рукописних книгах другої половини XVIII ст. Але внутрішній зміст цих або подібних до них мініатюр різних Апокаліпсисів мало зрозумілий пересічному читачеві. Чим же можна пояснити появу в XVIII в. і першій половині XIX в. великої кількості книг - Апокаліпсисів, причому з великою кількістю мініатюр на окремих листах? Якщо появу і розповсюдження в XVIII в. таких книг Як "Страсті Христові" можна пояснити як відгук опозиційно налаштованої до реформ Петра I частини російського суспільства, то цього не можна сказати про Апокаліпсис, зупиняючись на змісті і художньому оформленню цих книг у другій половині XVIII в.

Група книг, про які йде мова (лицьові Апокаліпсиси), призначалась для дворянського середовища (особливо провінційного) - тут вони "побутували", діючи на естетичні почуття глядачів і оглядачів (а не "читачів" - текст Апокаліпсису складний для розуміння) своїми кольоровими мініатюрами, великою кількістю їх і своєрідністю, а також багатством декоративних прикрас.

...У рукописних книгах XVIII в. формується особливий тип видань, який набуває широкого розповсюдження в другій половині XIX в. і навіть ХХ в., коли з'являються кольорові ілюстрації в друкованих книгах (кольорова літографія). Це альбоми з кольоровими ілюстраціями-картинками з пояснювальним до них текстом (більшим чи меншим). Це книги, в яких "ведучим", головним є картинки на окремих листах паперу, таблицях. Подібне ми знаходимо в багатьох рукописних книгах - зокрема в Апокаліпсисі кінця XVIII в.

В книзі "Проблемы рукописной и печатной книги". - М.,1976.

Література:
Буслаев Ф. Русский лицевой апокалипсис (атлас). - М., 1884.

  -- сторінки з малюнками   -- сторінки з текстом
ОсновнаЗворотня
001
002 002
003 003
004 004
005
006
007 007
008 008
009 009
010 010
011
012 012
013 013
014 014
015 015
016
017
018 018
019
020
021
022
023
024 024
025 025
026
028 028
029 029
030 030
031
032
033 033
034 034
035 035
036 036
037 037
038 038
039 039
ОсновнаЗворотня
040 040
041 041
042 042
043 043
044 044
045
046 046
047
048 048
049
050 050
051 051
052 052
053 053
054 054
055 055
056
057 057
058 058
059 059
060
061
062
063 063
064
065
066
067 067
068
069 069
070 070
071 071
072
073
074 074
075
076 076
077
ОсновнаЗворотня
078
079
080
081
082 082
083 083
084
085 085
086 086
087 087
088 088
089
090 090
091
092
093
094 094
095 095
096
097
098
099
100 100
101
102 102
103
104 104
105
106 106
107
108
109
110
111
112 112
113
114 114
115
ОсновнаЗворотня
116 116
117
120 120
121 121
122 122
123 123
124 124
125
126 126
127
128 128
129 129
130 130
131
132
133
134
135
136 136
137 137
138
139 139
140 140
141 141
142 142
143 143
144
145
146 146
147
148
149
150
151
152 152
153
154 154

[ HOME ]
  РУКОПИСИ ->   Апокаліпсис | Євангеліє
© ОУНБ Кропивницький 1999-2000     Webmaster: webmaster@library.kr.ua