[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття
 

Фон

<<< назад | зміст | далі >>>

84. Відомості про оподатковувані двори в придніпровських сотнях Полтавського полку за даними квітневої та жовтневої ревізій 1753 року

Нава сотень, поселень та імена власників [1] дворів і бездвірних хат у 1753 році
  козаки підпомічники посполиті та перевізники підсусідки РАЗОМ
  квітень жовтень квітень жовтень квітень жовтень квітень жовтень

в сотне Переволочанской

               
в местечке Переволочна 53 52 37 23 1 1 91 76
в Солошине 24 24 2 2     26 26
*в Каменце 38 32 13 11     51 43
*села Калужина 39 35 8 6     47 41
*перевозников городовых в селах Каменце и Калужино     7 18     7 18
*села Мишуриного Рога 124 103 61 50     185 153
*в Обоянском 25 25 0 2     25 27
*значкового товарища Боровизного     7 7     7 7
*поповских     2       2  
*в Каменце подданные брегадира Кошелева     2 2     2 2
*майора Кифи     1 1     1 1
*в Калужино при речке Омельнику разных чинов     8 5     8 5
*поповских     4 4     4 4
*бунчукового товарища Павловского     18 18     18 18
*сотника Вовка     32 31     32 31
*значкового товарища Гегелы     12 12     12 12
*войскового товарища Рудя     11 11     11 11
в слободке Григоревки бунчукового товарища Богдановича     22 22     22 22
*войскового товарища Макогона       3       3
Итого 303 271 247 228 1 1 551 500

в сотне Келебердянской

               
в местечке Келеберде 180 174 57 55 28 28 265 257

грузинских князей:

               
Прагистана Туркистанова     32 30     32 30
Ивана Туркистанова     9 9     9 9
Адама Зузеева     1 1     1 1
*Ростопа Салкадзе     21 19     21 19
Еристовой     19 18     19 18
Сзази Баратова     9 9     9 9
*сотника келебердянского Козелецкого при Омельнику     53 29     53 29
*вдовствующей сотниковны Тройницкой     43 31     43 31
*в селе Бутовке 69 х [2] 23 х     92 х
*в Плахтеевке 48 х 16 х     64 х
*сотниковной Тройницкой     3 х     3 х
*в деревне Джепковке 7 х 4 х     11 х
*в деревне Манзуровке 26 х 11 х     37 х
*слободки Кисевки 4 х 2 х     6 х
*деревни Порохнявки   х 1 х 4 х 5 х
*в Дереевке 28 х 17 х     45 х
*разных чинов     29 х     29 х
*в Обоянском сотниковной Тройницкой     22       22  
*сотенной старшины     6 5     6 5

значковых товарищей:

               
*Дмитра Могилевского     3 1     3 1
*Юхима Лоба       3       3
*Андрея Боровизного     4 4     4 4

поповские:

      16       16
подведомого богомаза     4 4     4 4
Пантелеймона Сазановского     2       2  
Федора и Герасима Федоровых     4       4  
*Даниила Федорова     3       3  
Андрея Гординского     3       3  
*Федора Ильина     8       8  

значковых товарищей (на хуторах):

               
Ивана Рубця     3 3     3 3
*Фомы Лиха     21 17     21 17
*Федора Работы     20 9     20 9
*Карпа Полонского     12 9     12 9
козаков:                
*Ивана Сезченка     5 3     5 3
Ивана Старшия     7 7     7 7
*разных чинов     60 60 2 2 62 62
Итого 362 174 537 342 34 30 933 546

в сотне Орлянской

               
в местечке Орлы 136 102 69 54     205 156
*в селах Бородаевке и Пушкаревке 54 49 9 6     63 55
в Даниловце 17 12         17 12
*посполитых брегадира Апачинина     18 16     18 16
в слободе Ревуковке 8 8     16
судьи полкового Сахновского     3     3
*сотника Лаврентиева     9     9
*разных чинов     18     18
Итого 215 134     349

ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 11461, арк. 556 зв. – 560, 708 зв. – 711 зв.

Примітка: Пропуски у даних жовтневої ревізії по окремих поселеннях Орлянської сотні зумовлені відсутністю відповідних аркушів реєстру у матеріалах архівної справи.

[1] У реєстрах відомості по сотнях подані у складі поселень та за їх власниками, які могли мати володіння як на лівому, так і на правому березі Дніпра. Останнє практично унеможливлює отримання достовірної інформації щодо власне задніпрських поселень Полтавського полку. Тому у витязі з реєстрів приводяться повні дані відповідних сотень з позначенням задніпрських поселень та власників, які могли їх тут мати, спеціальним символом (*). Виходячи з вищезазначених застережень, наведені в реєстрах відомості не можуть бути однозначно поширені на дані щодо кількості дворів окремих власників, які мали підлеглих в хуторах та при селах за Дніпром.

[2] За донесенням полтавського полковника Андрія Горленка з матеріалів жовтневої ревізії 1753 року вилучено дані про села Келебердянської сотні Бутівку, Плахтіївку та "деревни" Джепківку, Манзурівку, Кисівку, Порохнявку і Дереївку, що мали відійти у відання Нової Сербії (х). На підставі рапорту генерал-майора Глєбова з реєстру мало бути вилучене також село Мішурин Ріг, яке передбачалось передати до Нової Сербії у зв’язку з ліквідацією форпостів по Дніпру. Повні дані про задніпрські поселення Полтавського полку на кінець 1753 року приведені в наступному документі.

<<< назад | зміст | далі >>>


[ HOME ]

Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 1998-2004 Webmaster: webmaster@library.kr.ua