[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття
 

Фон

<<< назад | зміст | далі >>>

75. Підсумкові відомості придніпровських сотень Полтавського полку за ревізією 1748 року з інформацією про склад поселень за Дніпром

Наименования сотен и поселений козаки выборные подпомощники посполитые подсуседки ВМЕСТЕ
  дворов хат дворов хат дворов хат конные пешие дворов хат

сотни Переволочанской

                   
в местечке Переволочном 13 17 35 44 26 26     74 87
подсуседки старшинские             1 14   15
бунч. тов. Петра Павловского           12       12
*села Камянки 7 16 22 36 8 17     37 69
*бунч. тов. Петра Павловского         3 3     3 3
*села Калужина 6 6 23 28 4 7     33 41
*бунч. тов. Павловского         9 11     9 11
*Мишуриного Рогу 8 12 69 80 28 31   1 105 124
*сотника Иосифа Вовка               1   1
*войск. тов. Макогона               1   1
*войск. тов. Рудя               2   2
*зн. тов. Василя Гегелы               1   1
*села Обоянского         6 6     6 6
села Солошина 4 6 5 5 4 4   2 13 17
старшинские и разных чинов             11 2   13
футора Брегадировки бунч. тов. Богдановича               16   16
Итого [*] 38 57 154 193 88 117 12 40 280 429

сотни Келебердянской

                   
в местечке Келеберде 67 110 65 124 13 54 6 26 145 320

заднепрских сел и деревень

                   
*Плахтеевкы 6 13 21 40 12 20     39 73
*Бутовкы 6 14 19 41 10 15     35 70
*Манзуровкы 2 3 16 16 12 13     30 32
*Кысевки         5 7     5 7
*Дереевки 2 4 13 15 13 19     28 38
*Порохнявки     5 6         5 6
сотника керебердянского Никиты Козельского             6 3   9
да его ж сотника Козельского               3   3
да его ж сотника Козельского             6 4   10
*оного ж сотника за Днепром             11 2   13
*атамана керебердянского Ивана Сезченка             4 2   6
*пысаря керебердянского Дмитра Винника               2   2

значкових товарищей

                   
*Федора Работы             5 2   7
*Дмитра Могилевского               1   1
*Фоми Лиха             2 7   9
удовствующей сотниковой Павловой Тройницкой         8 14     8 14
*оной же сотниковой Тройницкой             7 4   11
*да ее ж Тройницкой             5 3   8

грузинских князей

                   
Прангистана Туркестанова         11 16     11 16
Ивана Туркестанова         5 11     5 11
княгини удовы Эрыстовой         13 21     13 21
князя Баратова         4 8     4 8
*Ростова Салкадзе         9 19     9 19
Адама Цецеева         1 1     1 1
дворянина Танадзе Табориева и сына его Бориса         2 5     2 5

поповские

                   
причисного Лукьяна Тимофеева               1   1
троецкого Андрея Гординского               1   1
*успенского Федора Ильина               2   2
Итого 83 144 139 242 118 223 52 63 340 724

сотни Орлянской

                   
местечка Орель 15 42 47 102 39 51     101 195
войск. тов. Данила Лаврентиева         5 5     5 5
*в селе заднепрском Бородаевкы 3 4 27 39 9 14     39 57
*в слободе Свидовской заднепрской войск. тов. Лаврентиева         8 16     8 16
в селе залинейном Даниловки     3 3         3 3
*умершего брегадира переволочанского Опачинина жены его Евдокии         3 8     3 8
Итого 18 46 77 144 64 94     159 284

ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 19353, арк. 171, 190, 237а, 415, 420, 444.

Примітка:

У реєстрах та перелікових табелях відповідних сотень відомості про жителів подані в розрізі наявних поселень (так званих ратушних) та за їх власниками, які могли мати володіння як на лівому, так і на правому березі Дніпра. Останнє практично унеможливлює отримання достовірної інформації щодо локалізації приватновласницьких поселень Полтавського полку за Дніпром. Виходячи з відомостей 1752 року (див. док. 5, 8), особи, які могли мати такі поселення за Дніпром у 1748 році, а також задніпрські села, позначені спеціальним символом (*). Але навіть при цьому залишаються певні застереження щодо кількості дворів у окремих власників, які могли бути як за Дніпром, так і на лівобережжі.

До виходу указу про дозвіл на поселення слобід біля Мішуриного Рогу і приєднання відповідних задніпрських територій до Полтавського полку, який отримано в Генеральній військовій канцелярії 24 березня 1744 року, зберігся реєстр Полтавського полку за 1743 рік, де (за відсутністю офіційного дозволу) не зазначене жодне з пізніших задніпрських сіл, до більшості з яких після російсько-турецької війни жителі почали повертатись ще в 1740 році. В той же час у сотенних реєстрах 1743 року за Дніпром зафіксовані і деякі з приватновласницьких дворів і хуторів. Зокрема, в Переволочанській сотні це 7 дворів "зауниверсального запорожского козака Степана Рудя при хуторе за Днепром", 17 дворів нараховували "посполитие перевозники и рибалки под владением бунчукового товарища Петра Павловского", частина з яких за пізнішими поіменними списками проживали в селах Калужине і Кам’янка.

Ще більше таких приватновласницьких, або підсусідчих, дворів за Дніпром простежується у складі Келебердянської сотні, де в 1743 році нараховувалось уже 17 хуторів, переважна частина з яких (10) за пізнішими відомостями достовірно локалізується на території задніпрських місць цієї сотні (хутори сотника келебердянського Микити Козельского, овдовілої сотничихи Тройницької (2), атамана городового Івана Сежченка, попа Федора /Ілліча/ Фідровського, значкових товаришів Федора Роботи, Івана Лиха, Дмитра Могилевського, виборного козака Михайла Малика, сотенного писаря келебердянського Дмитра Винника). (Реєстр Полтавського полку 1743 року див.: ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 19341). Більшість, але не всі, з цих хуторів зазначені також у пізніших відомостях, які були представлені Данилу де Боскету за матеріалами опису задніпрських поселень Полтавського полку 1745 року (див. док. 37).

[*] Крім того, в Переволочанській сотні налічувалось 23 двори різних чинів і старшинських, у Келебердянській, відповідно – 79, в Орлянській – 22.

<<< назад | зміст | далі >>>


[ HOME ]

Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 1998-2004 Webmaster: webmaster@library.kr.ua