[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття
 

Фон

<<< назад | зміст | далі >>>

52. Рапорт Генеральної військової канцелярії гетьману К.Розумовському від 12 жовтня 1753 року щодо реакції задніпрських сотень на указ про відведення території для поселення жителів за прикладом слобідських полків

Покорний рапорт

Полковник миргородский гпдн Остроградский сего октября 11 дня при доношении прислав в Генеральную войсковую канцелярию копию ордера писанного от гпдна генерала майора Глебова к сотнику цибулевскому Данилу Байраку, что сотни Цибулевской обиватели кто пожелает селиться от граници Новой Сербии в числе сниманних в двадцати верстах козаками по примеру слободских полков, а не под владельцами, те проискивали себе к житию удобние места по назначенним в том // предложении урочищам, и доношение сотника цибулевского Байрака, которим представляет, что обиватели сотни Архангелогородской на назначенние и отведенние за сербскою границею земли начали уже селиться да и Цибулевской сотни обиватели переходить на сю сторону Днепра воспятились: о чем Вашей ясне вельможности Генеральная войсковая канцелярия во известие донося, оную копию ордера и сотника цибулевского доношение [Копії ордера і донесення, зміст яких практично повністю відтворено в рапорті, нами не приводяться] к високому Вашей ясне вельможности благоусмотрению при сем покорнейше представляет.

1753 году октября 12 дня.

Глухов, № 5139

Вашей ясне вельможности нижайшие слуги: Николай Ханенко;

Петр Апостол;

Василь Юдович.

ЦДІАК України, ф. 269, оп. 1, спр. 1355 а, арк. 202 – 202 зв

<<< назад | зміст | далі >>>


[ HOME ]

Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 1998-2004 Webmaster: webmaster@library.kr.ua