[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття
 

Фон

<<< назад | зміст | далі >>>

51. Відомості про жителів Криловської сотні, які у 1753 році перейшли на житло в Кодак та інші Запорозькі місця

[157] Ведомость сколько сойшло з сотни Криловской обивателей на житло в Кодак значит ниже сего

  Трохим Ситаенко 1
  Степан Рабоконенко 1
  Карпо Гринченко з зятем Тимошем Щипченком 2
  Семен Головко 1
  Трохим Недавней 1
  Хома Липка з сином Иваном 2
  Василь Васенко з сином Демком 2
  Федор Гажала з племянниками Тарасом Гажаленком и Иваном Шамраенком 3
  Грицко Швагирь 1
  Иско Ткач 1
  Антон Ткач 1
  Петро Безносого зять 1
  Михайло Булай 1
  Кузма Безверхий 1
  Кузма Коваль 1
  Иско Висоцкий 1
  Павло Белоусенко 1
  Яков Черниченко 1
  Мусей Дробот 1
  Данило Швец 1
  Грицко Гайдук з братом Терешком 2
  Матвей Кобилченко 1
  Микита Борисенко 1
  Пархом Беленко 1
157зв. Петро Вовченко 1
  Грицко Соколонь 1
  Грицко Яковенко 1
  Иван Григоренко 1
  удова Приска Старцевна 1
  Федор Кравец 1
Филон Шимко 1
  Ничипор Бондарь 1
  Прокоп Гребень 1
  Василь Куслей 1
  Матвей Дон 1
  Василь Скляр 1
.. Данило Кирпей 1
  Харко Галенко 1
  Федор Лаврененко 1
  Василь Сагач 1
  Процко Чередник 1
  Иван Шепель 1
  Семен Ткач 1
  удова Параска Кийтиха 1
  Кузма Гриценко 1
  Филон Запорожец 1
  Наум Кучеренко 1
  Иван Кулинич 1
  Тимош Чорнобаенко 1
  Яцко Михайличин зять 1
158 Матвей Щербиненко 1
  Яцко Закотей 1
  Федор Тарасенко 1
  Остап Ткач 1
  Омелько Приступенко 1
  Олефир Ситник 1
  Дмитро Пилчук 1
  Иван Даниленко 1
  Яков Замша з сином Сидором 2
  Василь Бондарь 1
  Яцко Свита 1
  Иван Чепурненко 1
  Федор Коваленко 1
  Павло Авраменко 1
  Грицко Губщенко 1
  Павло Ротай з родственником Ильком Вакириною 2
  Пархом Бондарь 1
  Павло Пухальский 1
  Павло Поддубний 1
  Тимош Столяр 1
  Василь Певненко 1
  Андрей Колесник 1
  Максим Левченко 1
  Савка Донец 1
  Василь Дяк 1
  Яким Лисяченко 1
158зв. Илько Швец 1
  Сидор Марченко 1
  Роман Ткач 1
  Сергей Гнида 1
  Павло Белоус 1
  Мартин Коваль 1
  Михайло Щербина 1
  Микита Гончар 1
  Михайло Донец 1
  Каленик Ткач 1
  Грицко Пискун 1
  Стефан Горкуша 1
  Максим Кривий 1
  Трохим Костира 1
Микита Богаенко 1
  Леско Ященко 1
  Данило и Данило Ступакы 1
  Гордей Ткач 1
  Василь Кульбачний 1
  Пилип Бандурка 1
  Федор Певень 1
  Василь Чвирко 1
  Степан Подтиток 1
  Василь Гавриленко 1
  Семен Подгорний 1
  Давид Подгорний 1
159 Иван Бондарь 1
  Иван Ткач 1
  Иско Ткач 1
  Стефан Колочок 1
  Кузма Чуб 1
  Кирик Любчич 1
  Андрей Неминущенко 1
  Андрей Колочок 1
  Исай Ткач 1
  Самойло Капустяний 1
  Иван Винник 1
  Яков Штефан 1
  Федор Илляшенко 1
  Наум Джережайло 1
  Яцко Стадниченко 1
  Федор Крутко 1
  Левко Богомол 1
  Панько Лозовенко 1
  Динис Дерека 1
  Трофим Удод 1
  Яков Штеха 1
  Роман Матяшенко 1
  Андрей Бандурка 1
159зв. Грицко Бандурка 1
  Семен Ткач 1
  Василь Ковтуненко 1
  Василь Лубяний 1
  Семен Кащенко 1
  Роман Шульга 1
  Савка Гончар 1
  Андрей Маляр 1
  Федор Шульга 1
  Михайло Мищенко 1
  Иван Богатир 1
  Улас Грабенко 1
  Семен Чорнобай 1
  Грицко Сабадаш 1
  Исай Безрутченко з сином Стефаном и зятем Стефаном Ничипоренком 3
  Грицко Рябовол 1
  Трохим Бабенко 1
  Федор Швец 1
  Тарас Коваль 1
  Савка Штефан 1
  Стефан Хруленко 1
  Итого всех 156

Сотник криловский Григорий Рудь.

ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 9333, арк. 156 – 160.

Примітка: Відомості надіслано в Миргородску полкову канцелярію при донесенні від 15 жовтня 1753 року у зв’язку з несплатою податків жителями Криловської сотні, які перейшли в Кодак та інші Запорозькі місця. У донесенні зазначено, що атаман села Стецівки Герасько Лисенко, якого було відряджено до Кодаку з метою витребувати грошову недоїмку з переселенців, був фактично виставлений кодацьким полковником і повернувся ні з чим. Список жителів, які перейшли в Кодак та інші Запорозькі місця (головним чином у пограничні з Запоріжжям задніпрські території Орлянської сотні) з незначними уточненнями в цілому відтворює дані з відомості Криловської сотні від 28 липня 1753 року (див. док. 49).

<<< назад | зміст | далі >>>


[ HOME ]

Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 1998-2004 Webmaster: webmaster@library.kr.ua