[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття
 

Фон

<<< назад | зміст | далі >>>

29. Купчий запис 1719 року з уряду Кременчуцької сотні на лісову стінку у вершині Майдурової долини стрільцю куреня полковницького Яремі Плічку

Року 1719 февраля 22 дня

Я, Гаврило Илляшенко, сотник кременчуцкий, чиню з ведома сим моим писмом в кождого суду и права, или где показано будет в таковий способ, иже меючи ми, урад меский, отбезкую часть у стенце на Майдуровой вершине Федора Пасечника у межу Яреми Плечка, стрельця панского, жителя кременчуцкого, теди ми, урад, оную часть продалисмо помянутому Плечку до его грунту за певную суму личби литовской коп за десять, якие гроши отебравши, отдалисмо на церковь божую на Преображение Господне, до которой части у стенце не повинен нихто из нас, старшини, интересоватись, а ему, Яреме Плечку, жоне и потомству его вольно владети и уживати, дати, даровати, и куда хотячи на свой пожиток обернути, до которого запису ми, старшина подписуемся именами: Гаврило Илляшенко, сотник кременчуцкий, Хведор Голенка, атаман городовий, Левко Григориевич, войт меский, да и з товариства Семена Шовкуна, Якова Келембета, Гарасима Ляшка, Игната Пугача и многих з притомностю будучих, до якого сего квиту и печать мескую приложивши для уверення подаем стороне потребуючой на оборону. Деялося року ayq.

/Место печати/

ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 11437, арк. 22. Копія.

<<< назад | зміст | далі >>>


[ HOME ]

Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 1998-2004 Webmaster: webmaster@library.kr.ua