[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття
 

Фон

<<< назад | зміст | далі >>>

11. Відомості про жилі та приїзджі двори старшини та інших чинів у придніпровських сотнях Миргородського полку за ревізією 1752 року

 

сотня Власовская

дв. хат
 

в городе Власовке

   
125 сотника власовского Прокопа Майбороды 1 2
  значкового товариша Дмитрия Устимовича 1 2
  значкового товариша Ивана Лося 1 2
  атамана городового власовского Павла Дынисова 1 2
  асаула городового власовского Василя Демянова 2 2
  канцеляриста полковой Миргородской канцелярии Василя Лозовского приезжий двор 1 1
  попа Назария Устимовича 1 2
  попа Стефана Кунашевича 1 2
  попа Дмитрия Кононова 1 2
  попа Еремея Алексеева 1 1
  монастыря Николаевского Городиского приезжий двор 1 1
  попа Ивана Петрова 1 2
  попа Ивана Мойсеева 1 1
  школ   2
  шпиталей   2
125вв.

в селе Рублевце

   
  атамана походного Ивана Данилченка 1 2
  попа Андреева 1 1
  попа Никити Иванова 1 1
  школа и шпиталь   2
 

в селе Табурище

   
  попа Симеона Яковлева 1 3
  попа Андрея Рабухи 1 1
  школа и шпиталь   2
 

в деревне Золотаровце

   
  хоружего сотенного Ничипора Комашни 1 4
  Итого в сотне Власовской 20 42
158

сотня Кременчуцкая

   
 

в городе Кременчуке

   
  бунчукового товариша Федора Гаврилова 1  
  двор приезжий хоружого полкового Миргородского Максима Леонтиева 1  
  асаула сотенного Андрея Перехриста 1  
  значкового товариша Андрея Байдака 1  
  значкового товариша Григория Байдака 1  
  значкового товариша Михайла Авраменка 1  
  значкового товариша Константия Корчевского 1  
  асигнованного в значкового товариша Александра Корчевского 1  
  асигнованного в значкового товариша Данила Корчевского 1  
  попа Успенской церкви Данила Грабины 1  
  попа векария Василия Федорова 1  
  школа, шпиталь   2
  попа Преображенской церкви Иоана Павлова 1  
  попа векария Василия Кадигроба 1  
  школа 1  
  попа села Богомоловкы Ивана Загорского 1  
  при селетреном заводе компанейщика Ивана Тимченка   1
158зв.

в селе Крукове

   
  хоружего полку Миргородского Максима Леонтиева 1  
  значкового товариша Иосифа Чечеля 1  
  попа Покровского круковского Иосифа Леонтиева 1  
  попа векария Григория Мойсеева 1  
  сотенного хоружего Лукьяна Ляшка 1  
 

в деревне Белецковке

   
  атамана городового кременчуцкого Пантилимона Пащенка 1  
  атамана походного Павла Науменка 1  
  Всех в сотне Кременчуцкой 22 3
203

сотня Криловская

   
 

в городе Крилове

   
  сотника криловского Григория Рудя 1  
  атамана сотеного криловского Павла Делятинского 1  
  писаря сотеного криловского Мвана Стефанова 1  
  атамана походного Грицка Проценка 1  
  асаула сотеного Ивана Лисяка 1  
  хоружего сотеного Алексея Космины 1  
  протопопи криловского Симеона Петрова 1  
  попа успенского Дмитрия Петрова 1  
  попа покровского Афанасия Федорова 1  
  векария покровского Евстафия Ефимова 1  
  векария успенского Филипа 1  
 

в селе Андрусевце

   
  попа Петра Петрова 1  
 

в селе Калантаеве

   
  попа Семиона Петрова 1  
  вдови попади Евдокии Петровой 1  
203зв.

в селе Войтовом

   
  попа Андрея Белостоцкого 1  
 

в селе Стецовке

   
  попа Ивана Петрова 1  
 

в селе Федорках

   
  попа Лукьяна Иосифова 1  
 

в местечку Глинску

   
  попа Василия Ингула /Иванова/ 1  
  попа Алексея Васильева 1  
  Всех в сотне Криловской 19  
225

сотня Цибулевская

   
 

в городе Цибулеве

   
  сотника цибулевского Данила Байрака 1  
  войскового товариша Ивана Бондарця 1  
  атамана городового Якима Радионова 1  
  писаря сотеного Семена Андреева 1  
  хоружего сотеного Петра Погребного 1  
  попа Федора Иванова 1  
  попа Василия Василиева 1  
 

в селе Уховке

   
  попа Иякова Токаревского 1  
  попа Кондрата Ияковлева 1  
 

в селе Дмитровце

   
  попа Иоана Токаревского 1  
  бившего сотника цибулевского Давида Звенигородского 1  
225зв.

в деревне Тонконоговце

   
  двор приезжий сотника кременчуцкого Иякова Гаврилова 1  
 

в селе Федорках

   
  двор приезжий писаря полкового миргородского Федора Козачковского 1  
  попа Лукьяна Иосифова* 1  
 

в селе Нестеровце

   
  попа Луки Иванова 1  
  попа Ивана Иванова 1  
 

в деревне Самбросовце

   
  двор приезжий умершого значкового полку Лубенского товарища Юрия Топальского 1  
  Всех во всей сотне Цибулевской 17  
247

сотня Потоцкая

   
 

в городе Потоке

   
  отставного асаула полкового Миргородского Антона Волевача 1  
  сотника потоцкого Юрия Сахатова 1  
  атамана городового Ивана Назаренка 1  
  писаря сотеного Федора Василиева 1  
  атамана походного Сидора Кириченка 1  
  асаула сотеного Ивана Кирусенка 1  
  хоружого сотеного Мусея Бегменка 1  
  войскового товарища Стефана Волевача 1  
  войскового товарища Кирила Волевача 1  
  бившего смотрителя описних посполитих Ивана Цибулевского 1  
  попа николаевского Кондрата Слухаевского 1  
  попа векария Ивана Стаховского 1  
  попа успенского Василя Михайлова 1  
  попа той же церкви Василя Трофимова 1  
247зв.

в селе Дмитровки

   
  попа покровского Петра Романова 1  
 

в селе Камянки

   
  попа преображенского Иосифа Иванова 1  
  Всего в сотне Потоцкой 16  

ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 19350, арк. 125, 158, 203, 225, 247.

Примітка: Повтор викликаний розміщенням частини приходу церкви села Федорок (див. те ж у Криловській сотні) у двох суміжних сотнях. Відомості про старшинські двори в Архангелогородській сотні в матеріалах ревізії не приведені.

<<< назад | зміст | далі >>>


[ HOME ]

Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 1998-2004 Webmaster: webmaster@library.kr.ua