[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття
 

Фон

<<< назад | зміст | далі >>>

10. Поіменні відомості про жителів задніпрських поселень Миргородського полку за матеріалами жовтневої ревізії 1752 року

Тут і далі по сотнях Миргородського полку, розташованих на обох берегах Дніпра (Власівська, Кременчуцька і Потоцька), приводиться витяг з відомостей, що стосуються задніпрських поселень полку (крім відомостей про двори старшини та інших чинів, які наведені повністю). Підсумкові дані по таких сотнях подані окремо, в зведених підрахунках. Інформація стосовно окремих категорій поселян, яка не зазначалась при складанні реєстру, позначена у відповідних колонках відомостей спеціальним символом (*), який дозволяє відмежувати дані, які не обліковувались, від їх нульових значень. При потребі, цей же символ застосовано і щодо підсумкових даних, які нерідко наводились лише в перелікових табелях, що супроводжували поіменні відомості сотень (окремо по козаках і посполитих). В оригіналі реєстру відомості про козаків Власівської сотні (аналогічно й інших) розпочинаються заголовком "Ревизия полку Миргородского сотни Власовской козаков виборних и подпоможчиков, в том числе разночинцов, якото сельских атаманов, асаульцов, десятников, писцов, туремних сторожей и артилерийских служителей и протчих тому подобних дворов, а в дворах також и особо состоящих бездворних хат, а в хатах семей и подсуседков козачих в одних дворах, а в особливих хатах жиючих конних и пеших, сотником остаповским Федором Базилевским сочиненная 1752 году" (ревізія проводилась у жовтні), що відображає скоріше данину традиції, оскільки про асаульців, десятників і т.п. у жодній сотні навіть не згадується, а щодо атаманів, причетних до складання відомостей по окремих поселеннях, їх прізвища у більшості випадків взагалі виявилися відсутніми у відповідних реєстрах

  Стор. Файл, кБ
Власівська сотня 42 – 50 68
Кременчуцька сотня 50 – 59 76
Крилівська сотня 59 – 85 211
Цибулівська сотня 85 – 102 117
Архангелогородська сотня 103 – 105 25
Потоцька сотня 106 – 109 35

<<< назад | зміст | далі >>>


[ HOME ]

Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 1998-2004 Webmaster: webmaster@library.kr.ua