[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття
 

Фон

<<< назад | зміст | далі >>>

Географічний покажчик

Увага ! Під час перетворення макету книги на HTML-документ ми не змінювали географічного покажчика, в якому проставлені сторінки книги. Заглядайте до змісту книги, щоб перевести сторінки в номери документів.

До географічного покажчика внесені всі топоніми, що зустрічаються в документах та примітках до них, включаючи власні назви мікроландшафтних урочищ (балки, яри, могили, острови, озера, скелі, броди) та об’єктів, пов’язаних з природокористуванням (лісові стінки, дубини, луги, байраки, пасіки, млини, греблі, грунти тощо). Всі однойменні назви подані окремо з відповідними уточненнями щодо їх орієнтовного місцезнаходження.

У згадках про категорію населених пунктів (містечко, село, слобода, сільце, хутір), як правило, приводиться їх останній статус на початок 50-х років ХVIII століття. У більшості випадків зазначена також наявна інформація про полкову чи сотенну приналежність населених пунктів (переважно це поселення суміжних районів Гетьманщини). Щодо поселень на території Задніпрських місць, така інформація свідомо опущена, враховуючи, що за досить короткий період тут було утворено кілька нових сотень. Не відзначались особливою сталістю також межі останніх. Брак відповідної інформації у покажчику, особливо стосовно маловідомих хуторів і слобідок, компенсується їх прив’язкою до географічних об’єктів, що дозволяє отримати більш чітке уявлення про місце розташування поселень.

Основні різночитання у власних назвах, які досить часто зустрічаються в документах, зазначені в дужках або супроводжуються відповідними відсилками. У випадку подвійних назв вони приводяться окремо.

Покажчик топонімів доповнює перелік слобід, хуторів, пасік, земельних та інших володінь (байраки, лісові стінки, млини, греблі, винокурні, грунти, орні поля, сінокоси, острови, озера, рибні та звірині ловлі тощо) за їх власниками. До цього переліку включені всі згадки про їх попередніх і наступних власників, що зустрічаються в документах із зазначенням імен та соціально-службового статусу відповідних осіб. У більшості випадків вони згруповані за принципом спадкоємності та родинних зв’язків, які нерідко простежуються від часів приналежності території Задніпрських місць до колишнього Чигиринського полку [Багато із спадкоємців козаків Чигиринського полку, зазначених у його найбільш відомому реєстрі 1649 року, можна відшукати також у прізвищах інших задніпрських жителів, які не потрапили до переліку власників, але фактично у повному обсязі представлені в їх поіменних списках (понад 6 тис. прізвищ), вкючених у це видання]. При розподілі об’єктів власності між правонаступниками вони зазначені окремо. Не виключено також, що багато одних і тих же прізвищ, які зустрічаються у покажчику, є також генеалогічно спорідненими, але це потребує вже більш детального дослідження, яке спеціально не ставилось перед цим виданням. Головне призначення переліку слобід, хуторів, пасік, земельних та інших володінь за їх власниками – це, насамперед, можливість надати додаткову, документально підтверджену інформацію про походження назв топонімів з основного переліку, більшість з яких безпосередньо пов’язані також з історією поселень на території краю.

Крім того, в окремий розділ географічного покажчика включені згадки про церкви і монастирі, включаючи наявні посилання на їх священиків чи інших посадових осіб. Незалежно від характеру згадок, до переліку включені повні назви церков і монастирів, уточнені в необхідних випадках з інших джерел.

А | Б | В | Г | Д | Є | Ж | З | І | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я

А

Аврамівка, с. 241 (див. також Овнянка)

Аврамівка, с. Хорол.с. 142

Австро-Угорщина 299

Адаменків, х. (при Малій Кам’янці) 186, 216

Адамівка, ур. (біля Чигирина) 151, 162

Аджамка (Амтжамка, Отжамка), р. 169, 189, 217-218, 238, 249, 291, 296

Аджамка, сл. 117-118, 238-239, 244, 291, 295-296, 301

Аджамський, ш. (14 рота Г.п.) 218, 291, 300 (див. також ш. Суботиця)

Ажинівка, див. Ожинівка

Азов, м. 249, 259, 293

Азовське море 302

Амельник, див. Омельник Переволочанський

Амстердам, м. 182

Андріїв ліс (кол. Город.с. над Тясмином) 157

Андрусівка, с. 7, 67-68, 85, 110, 117, 119, 148, 152, 174-175, 188, 192-193, 196-199, 203-206, 209, 221, 228, 236, 241, 247-248, 257, 262, 266, 269-270, 277, 279, 282, 284-285, 291-293, 297

Андрусівський форп. 214, 282

Андрущенкова стінка (біля Цибульника) 161, 200

Антонів байрак (у лісі Чута) 162

Ануфрієв хутір, див Онуфрієв

Апостола, х. (при Цибульнику) 198, 204

Апостолові млини і гребля (біля Крилова) 197, 198, 200

Арендарська пасіка (у Чорному лісі) 161, 177

Арсеньєва, угіддя (при Сугаклеї Кам’януватій) 296

Артюхів, х. (при Інгульці) 9, 186, 218

Артюхівський байрак, ліс (при Лобачівці) 165, 183, 188 (див. також Курінський)

Архангелогородська сотня Мирг.п. 3, 8, 11, 103-105, 111, 115, 132-134, 214, 226, 227, 239, 285, 292

Архангелогородський драгунський полк 196

Архангелогородської михайлівської церкви пасіка 133

Архангелогородський карантин 295 (див. також Новоархангельський форп.)

Архангельськ (Старий Архангел), м. 8-11, 105, 132-133, 168, 177, 185-186, 189, 196, 215, 217-218, 226-227, 259, 267, 279, 283, 285, 290, 295, 297, 300-301

Архангельська, сл. 239 (див. також Новоархангельська)

Архангельський, ш. (7 рота Г.п.) 218, 291, 297, 299-300

Афецюрів байрак, див. Фецюрів

Ахматова долина, див. Охматова

Б

Бабаківська пасіка (у Чорному лісі) 162

Бабичі (Бабичівка), с. Город.с. 241

Бабичів хутір (при Березівці) 173, 186

Бабичівка, сільце (при Цибульнику) 150, 197-198, 214, 268, 277

Бабцева балка (при р. Кам’янці) 186

Багацька сотня Мирг.п. 16

Багачка, м. Мирг.п. 19

Байдаків байрак (у вершині Омельника) 188

Байдаків, х. (при Свинарці) 188

Бакаєві байраки, ур. (біля Крилова) 173, 206

Бакумівка, с. Мирг.с. 17

Балаклейка, м. Мирг.п. 39

Балківська пасіка (у Чорному лісі) 155, 177

Банат, провінція (в Австро-Угорщині) 299

Барабашівські угіддя 139

Баранова, угіддя (при Сугаклеї Кам’януватій) 296

Бараубатолів, х. (при Сугаклеї Кам’януватій) 296

Барладимів байрак (у верхів’ях Синюхи) 133, 217

Барладимка, р. (у верхів’ях Синюхи) 133, 215

Батурин, м. 142, 158

Безносків байрак (при Тясмині) 164, 173

Бербняги (Березняк), байрак (при усті Кільтені) 134, 168-169, 217

Берда, м. 302

Беребнянка, р. (при усті Кільтені) 169, 189

Березівка (Березівка Велика), р. 8, 129, 139, 150, 159, 166-167, 179, 181, 184, 186, 189, 216, 218, 292-293

Березівка (Березівка Мала, Березівочка), р. 9, 38, 189, 216, 262, 293, 301

Березівка (Березівочка, Березівка Куца, Мала, Друга, Середня), р. 8, 9, 12, 53, 181, 184-185, 189, 216

Березівка, р. (притока Кам’янки) 3, 168, 259

Березівка, сільце 257 (див. також Березівські хутори)

Березівка, сільце 267, 275, 278 (див. також Косівка)

Березівський, ш. (12 рота П.п.) 218, 291-293, 300 (див. також ш. Бечей)

Березівські хутори 8, 16, 46, 284

Бересневата балка (при Інгулі) 169, 189

Бересневата Балка, р. (при Інгульці) 169, 189

Бересняг (Бересняк), байрак біля Малої Висі 168-169, 185

Бересняк (Бересняг), пристінок при Чорному Ташлику 133

Берестовий яр, стінка (біля Кам'янки Пот.с.) 146, 171

Берестяний ліс (біля Куцої Березівки) 185

Берешнева балка (біля Виски) 189

Берладинський (Барладимський), ш. (6 рота Г.п.) 291-292 (див. також ш. Новосельський)

Бечей (Бечка), ш. 297, 300-301 (див. також ш. Березівський)

Бечей, сербське м. (при Тисі) 299-300

Беш-байраки (біля Чорного Ташлика) 133, 168, 169, 189

Бешка, р. 5, 145, 159, 161-162, 169, 180, 189, 216-218, 224, 249, 291, 296-297

Бешка, сл. 117, 238-239, 290-291, 295, 297, 301

Биків, х. Циб.с. 274, 278 (див. також х. Диків)

Биківка, сільце 7, 80-81, 133, 148, 176, 188, 192-193, 196-200, 204-206, 209, 214, 222, 231, 236, 247, 257, 267, 274, 278, 284

Біленьке, ур. (при Омельнику) 262

Білецьківка (Бєлецьківка), сл. 9, 12, 14-15, 1718, 54-57, 110, 152, 164, 178, 182-185, 188, 216, 234-235, 237, 241-242, 246, 257, 262, 276, 278, 284

Білецьківський хут. 17

Білецькові лози (при Тясмині) 157

Білики, м. Полт.п. 40

Білобережжя, місцевість (на усті Тясмину) 158

Білогородщина, край 249

Білоцерківка, м. Мирг.п.. 16, 17, 18, 40

Білоцерківська сотня Мирг.п. 244

Бірки, польське с. 217

Благовате, ш. (не підтверджена назва) 295, 299-300 (див. ш. Смедерів)

Ближні буєраки (біля фортеці Св. Єлизавети) 239

Ближня Гнилиця, болото (біля Дереївки) 136, 141

Бобринець, р. (при Сугаклеї Камишеватій) 169

Бовтиш, ліс, байрак 5, 128, 217, 250

Бовтишка, ур., р. 128, 217

Бовтишський караул і форп. 189, 217

Богомолівка, с. Крем.с. 110, 254

Богоявленське, сл. 302 (див. також Сентомаш, Радьківка)

Богунів, х. (при р. Грузькій) 296

Богунівська січа (при Цибульнику) 122, 151, 160

Богунівський пристінок (при Синюсі) 133

Божовські ліс, байрак і дубина (між Березівкою і Крюковом) 153, 164, 183, 185

Бойдаків, х. (при Синюсі) 217

Бокова, р. 260

Болюбашевська дубина 127

Бондаренків, х. (при Омельнику) 188, 216

Бондарівський байрак (при Цибульнику) 125

Бондарівські (Бондарцеві) ліс, долина і острів (при Тясмині) 157, 158, 173, 203, 211

Боровиця, м. Чигр.п. 257

Бородаївка, сл. 39, 41, 138, 170, 236-239, 243-244, 287, 289, 291-292, 295, 301

Борщиківська пасіка (у Великому лісі) 151, 160, 179

Борщиківський байрак (при Лобачівці) 165

Бочки, ур. (при Інгульці) 8

Бочки, х. Циб.с. 224, 285 (див. також Демешкова)

Брацлавський полк 5

Брегадирівка, х. Переволч.с. 264 (див. також Григорівка)

Бубличенків байрак (при Синюсі) 217

Буг, р. 3, 161, 168, 170, 186-187, 248-250, 301-302

Буда, ур. (у лісі Чута) 177

Бужин, м. (Чигр.п.) 257

Бужський шлях (до р. Буг) 162

Бузиновий байрак (біля Висі) 217

Бузова долина (при Тясмині) 206

Бузова, р., балка (при Сугаклеї Камишеватій) 169, 189

Бузуватий байрак (біля Омельника.) 171

Буки, р. (при Плетеному Ташлику) 296

Буковарь, ш. (див. ш. Вуковарь)

Булаєвщина, ур. (біля Крилова) 125, 163, 165

Булаївська пасіка (біля Інгульця) 180

Булаївський байрак, пристінок (при Тясмині) 164, 173

Булаївський луг і ліс (біля Крюкова) 152, 183

Булаївський форп. (при Тясмині) 214, 282

Булаївські гребля і млин (на Тясмині) 194, 197, 206, 247-248, 282

Булачів (Булахів), х. (при Омельнику) 188

Бульбинська пасіка (при Березівці) 150, 159, 179

Бутівка, с. 20-22, 38, 41, 118, 170, 188, 216, 218, 237, 264, 286, 288

Бутівська вершина, ур. (при Інгульці) 180

Бутівський, ш. (5 рота П.п.) 218, 291-293, 300 (див. також ш. Земунь)

Бутків, х. (у вершині Лобачівки) 214

Бутківська пасіка (у лісах Чорному і Чуті) 155-156, 177, 180

Бутківський байрак (при Лобачівці) 151, 158, 188

Бутовича, угіддя (при Сугаклеї Кам’януватій) 296

Буянська (Обоянська), сл. 32-33, 38, 41, 118, 170, 188, 216, 237, 239, 264, 286-288, 202, 295, 301

Буянське (Обоянське) ур. 27, 137, 170, 262-263

Буянські млини (біля Дніпра) 38

В

Валахія 5

Вальовий грунт (при Імбеку над Тясмином) 158

Вараждин, м. (у Хорватії на Драві) 299-300

Вараждин, ш. 297, 300 (див. також ш. Костенківський)

Варвинська сотня Прил.п. 177

Василівка, с. 180 (див. також Устимівка)

Васкове, ур. (біля Бородаївки) 40, 138

Ведмежа балка (біля Інгульця) 7, 8

Ведмежі лози, ур. (біля Курукового озера) 182

Векаренін, х. (біля Інгульця) 189

Велика скеля, ур. (при Березівці Великій) 181

Великий байрак, ліс (при Бовтишці) 128

Великий ліс 120, 122-124, 130, 143, 146, 150-151, 159-162, 176, 179, 181, 189, 200, 216, 247

Великий млин (у Крилові) 120, 159

Великоліський шлях 159

Вербівець, р. (при Синюсі) 189

Верблюжі байраки (при Інгульці) 169, 189

Верблюжка, р. 189, 291

Верблюжка, сл. 238-240, 242, 244, 290-291, 295, 301

Верблюжське пос. 182

Вербова, р. (при Інгульці) 283

Вергуни, с. (Хорол.с.) 241

Вереміївка, м. (Луб.п.) 224

Верпілове, польське с. (біля Синюхи) 301

Верхня Лозоватка, сільце 302 (див. також ш. Ковин)

Вершац, ш. 297, 300 (див. також ш. Нестерівський)

Вершина Інгульця, ур. 189

Вершинів пристінок (на Чорному Ташлику) 132

Вершинокам’янка (Кам’янка, Гола Кам’янка), сл. 117, 239, 244, 291, 295-296

Вершок, пристінок біля Малої Висі 134

Вибирай-байраки (при Тясмині) 203

Виморочна дубина (біля Крюкова) 127

Виска (Мала Вись), р. 134, 168-170, 189, 215, 217, 291, 301

Висківський форп. (при усті Малої Висі) 217

Високий байрак (на північ від Архангельська) 300

Високий байрак (при Кагарлику) 217

Високі байраки (при вершині Цибульника) 151

Високі байраки (у верхів’ях Інгулу) 169

Високі могили (біля Дніпра) 136

Вись (Велика Вись), р. 8, 115, 132-134, 150, 168-170, 185, 189, 197-200, 214-218, 250, 257, 283, 291-292, 294, 296

Вись (Виска), сл. 117, 227, 238-239, 291, 295-296, 301

Вишняк, млини (при Ірклеї) 247-248

Вишнятчина, млин і гребля (при Ірклеї) 175, 247-248

Вишнятчина, пас. (у лісі Чута) 156, 176

Вишнятчина, пас. (у Чорному лісі) 156, 178

Вищепридубська балка (при Омельнику) 38

Вищипаний ліс (при Лобачівці) 173

Вілагош (Вінгош), ш. 295, 300-301 (див. також ш. Дереївський)

Вілагош (нині Ширія), румунське сільце (при Муреші) 299-300

Вільшанка (Ольшанка), р. (притока Синюхи) 133, 168-169, 217, 291

Вільшанка, р. (притока Висі) 133, 168-169, 189, 217

Вільшанський пристінок (біля Синюхи) 133

Вітківська (Вєтківська) пасіка (у лісі Чута) 156

Вітрова, польське с. 188

Власенків, хут. (при Білецьківці) 9

Власівка (Уласовка), м. 15-17, 19, 110, 142, 155-156, 160, 166, 188, 194, 197-200, 239, 241, 248, 255-256

Власівська сотня Мирг.п. 3, 8, 11, 42-50, 110-112, 120-125, 140-142, 145, 148, 150-152, 155-163, 168, 173, 177-181, 192-196, 198, 206, 209, 211-213, 219, 236, 240-241, 245, 250-251, 255-258, 260-261, 283-284, 292

Власівський байрак (у верхів’ях Висі) 134, 217

Вовнянка (Волнавка), р. 262, 283 (див. також Говнянка)

Вовнянка сл. (див. Овнянка)

Вовсяникові байраки (у верхів’ях Інгулу) 217

Вовчий байрак (при Великій Березівці) 186

Вовчий Гниловод, ур., о. (на Тясмині) 162

Вовчі байраки (у верхів’ях Саксагані) 38

Водяний байрак (при усті Чорного Ташлика) 217

Водянка, байрак (в Росошинім яру біля Омельника) 172

Войтівський форп. 214, 282

Войтове (Войтоза), польське с. 291

Войтове, с. 7, 70-71, 110, 117, 119, 123, 139, 148, 151, 162, 167, 175, 188, 198, 214, 221, 229, 236, 247-248, 257, 262, 266, 279, 282, 284

Волевачевські байраки, балка (у верхів’ях Цибульника) 139, 161, 167, 179, 199, 204

Волевачівка, сл. 8, 140, 150, 179, 188, 257, 262, 274, 278, 284

Волка, х. (при Омельнику) 9

Волків, х. (при Інгульці) 9

Волкова пасіка (у лісі Чута) 176

Волкова, угіддя (при Сугаклеї Кам’януватій) 296

Володкова (Володцова, Волоткова) долина (у верхів’ях Свинарки) 127-128, 143-144, 153, 163, 165-166, 183-184, 188

Волошиненкові хутори (при Омельнику) 9, 186, 188, 216

Волошиновий ліс (при Калабораку) 158

Воробців, х. (при Макарисі) 189, 216, 218, 293

Воробцівка, див. Оробцівка

Воробцівський, ш. (18 рота Г.п.) 218, 291, 293, 300 (див. також ш. Сомбор)

Воробцовський, о. – див.Оробцовий

Воронівка, с. Город.с. 149, 157

Воронівка, сл. 239, 295 (див. також Тройницика)

Ворскла, р. 291

Вршац, сербське м. (між Моришем і Дунаєм) 299-300

Вука, р. (притока Дунаю) 299

Вукова (Темешвуковар), румунське сільце (біля Янова) 299-300

Вуковар, хорватське м. (при р. Вука) 299-300

Вуковарь (Буковарь), ш. 297, 300 (див. також ш. Крутоярський)

Вшива (Ушива), р. (при Інгулі) 169, 189

В’язівок, ур. (біля Бородаївки) 238

Г

Гадяцький полк 13, 15, 17, 158

Гайдарівська пасіка (у Великомі лісі) 120, 150, 159, 179

Гайдиновий лісок (на Омельнику) 135

Гайдуцький, о. (на Дніпрі) 174, 188, 214

Галаганівка, сл. 271, 278 (див. також Іркліївка)

Галаганівські гребля і форп. (на усті Ірклея) 158, 282

Галаганова могила (у верхів’ях Сугаклеї) 189, 198

Галаганова пасіка (у лісі Чута) 156, 176, 283

Гарбузинка (Гарбузина), р. 249

Гард, пос. (на р. Буг) 187

Гданцеві байраки (на Лобачівці) 162

Гегелін, х. (при Омельнику Переволочанському) 218, 293

Германові байраки (при лісі Чута) 166

Гетьманська пасіка (у Чорному лісі) 159

Гетьманський їзд (біля Буянського урочища) 263

Гетьманщина 3-4, 11, 115, 214, 235, 238

Гирман, р. (в Город.с.) 158

Гівнянка, р. (при Інгульці) 38, 169, 188 (див. також Овнянка)

Гівнянка, сільце (при Дмитрівці) 283

Глибець, р. (кол. Город.с. над Тясмином) 149, 157

Глибокий яр, ур. (біля Омельника) 146

Глинськ, м. 7, 78-80, 85, 110, 122, 148, 160, 174, 176, 188, 192-193, 196-200, 204-206, 209, 214, 216, 218, 222, 230-231, 236, 238-239, 244, 247-248, 257, 262, 266, 274, 278-279, 283-285, 297, 300

Глинська, сл. 242 (див. також Домоткань)

Глинський ш. (19 рота Г.п.) 117-218, 291-292, 297, 299-300

Глоговац (нині Владимереску), румунське м. (при Муреші) 299-300

Глоговац, ш. 297, 300 (див. також ш. Доротівський)

Глуговий байрак (на Лобачівці) 162

Глухів, м. 4, 145, 148, 152-154, 226, 245, 251

Глушківська пасіка (у лісі Чута) 156, 176

Гниле море 302

Гниленьке (Гнилиця), ур., оз., річка (біля Крюкова) 153, 166, 183, 184

Говнянка (Вовнянка, нині Серебрянка), р. (у верхів’ях Інгульця) 129, 140, 166, 167, 180, 283

Гола Кам’янка, сл. 244 (див. також Вершинокам’янка)

Гола Пристань, ур. (біля Кам'янки Пот.с.) 147

Голов’ятин, м. (Чигр.п.) 257

Головків, х. (біля Інгульця) 189

Головківська зем. округа 301

Головчинів ліс (кол. Город.с. над Тясмином) 157

Голодного, х. (при Омельнику Переволч.с.) 38, 216

Голтва (Говтва), м. Мирг.п. 39, 40, 257

Голтвянська сотня Мирг.п. 14, 40, 239

Голубів, о. (на Тясмині) 157

Гонтареве, оз. (біля Кам'янки Пот.с.) 163

Гонтарів, х. (біля Висі) 189

Гонтарів, х. (при Омельнику) 188, 216

Гонтарський, о. (на Дніпрі) 163

Городець (Городок), пос. (біля Табурища) 182

Городиська сотня Мирг.п. 15, 142, 148-150, 157-159, 180, 197, 241, 245, 250, 257-258, 260

Городище, м. Мирг.п. 16-17, 142, 197, 198, 241

Грабівний байрак (біля Кам’янки Пот.с.) 171

Григоренків, х. (біля Табурища) 186, 188

Григорівка, сл. Переволч.с. 286 (див. також Брегадирівка)

Григорівський, ш., див. ш. Святогригорівський

Гридіна Івана, розкольнича сл. 295, 301 (див. також Лиса Гора)

Гринцеві острови (на Дніпрі при Цибульнику) 174

Гриценків, х. (при Омельнику) 9, 188

Грищеві байраки (у верхів'ях р. Свинарки) 166

Громовиченків ліс (кол. Город.с. над Тясмином) 157

Грузна (Грузька) балка (біля устя Плетеного Ташлика) 132, 133, 168, 169, 189

Грузька (Грузна) балка (при Цибульнику) 139, 167, 179

Грузька балка (біля Синюхи) 8, 133

Грузька, р. (при Інгулі) 3, 169, 189, 217, 249, 259, 291, 296 (див. також Турія)

Грузька, сл. 117-119, 238-239, 244, 291, 295-296, 301

Гужванка (Ужванка), р., долина (при Цибульнику) 7, 160, 179, 188, 198-200, 204, 213, 284

Гужванські байраки (при Цибульнику) 151, 160

Гужилів, с. Полт.п. 40

Гусарський (Хорватів) полк Нової Сербії 215, 218, 240-241, 291-295, 297-300

Гусиків хутір, див. Усиків

Густі байраки (при Малій Висі) 134, 217

Гущівка, польське с. (при Тясмині) 188, 214, 291

Д

Давидівка, с. Циб.с. 118, 180, 273, 277, 279 (див. також Дмитрівка)

Давидівка, сл. 185 (див. також Петрів Острів)

Давня дорога (біля Кам'янки Потоцької) 167

Даниленковий, о. (на Тясмині) 151, 160

Данилівка (Данилівка Велика), сл. (при Ірклеї) 7, 74-75, 222, 230, 236, 262, 271, 278, 283-284

Данилівка Мала, сільце 271, 278 (див. також х. Маріанпольський)

Данилівка, с. Орл.с. 265, 287

Данилівка, сл. (при Цибульнику) 8, 76-77, 196-198, 200, 223, 231-232, 269, 277, 284 (див. також Лубенка)

Данилків, х. (при Цибульнику) 188, 214

Данилова пасіка (у Чорному лісі) 161

Данильченків, х. (біля Інгульця) 189

Данильшин луг (біля Тясмину) 150, 160

Данов (Донів), х. (біля Інгульця) 189

Двіна, р. 293

Дебистий (Добитний) байрак (у верхів’ях Висі) 296

Девляшів, х. (при Березівці) 189, 216

Делятинського, х. (біля Інгульця) 7, 189, 216

Делятинського, х. (при Сугаклеї Кам’януватій) 296

Демуки, х. (при Інгульці) 7

Денисенкові хутори (при Інгульці та Березівці) 7, 186, 188

Дерев'янчин, х. (при Березівці) 216, 283

Дерев'янчині байраки (при Цибульнику) 199

Дерев'янчині пасіка і кут (у лісі Чута) 124, 160, 162, 177

Деревка, х. 218 (див. також Дереївка)

Дереївка, сл. 24-25, 38, 41, 118, 136, 141, 170, 188, 216, 237, 264, 279-280, 286-288, 293, 297

Дереївська рота (Єлисаветгр.пік.п.) 297, 301

Дереївський (Деревський), ш. (6 рота П.п.) 218, 291, 293, 297, 300-301 (див. також ш. Вілагош)

Деригіне, ур. (біля Лебедина) 134

Джепківка (Жебківка), сл. 23, 38, 170, 188, 237, 286-288

Джерелівський курінь Зап.С. 170

Диків, х. (біля Інгульця) 189, 278 (див. також Биків)

Диківський, ш. 241 (див. також ш. Некрасівський)

Дібровка, байрак (при Синюсі) 217

Дідова балка (біля Висі) 168, 189, 250

Дідовий ліс (при усті Тясмину) 129, 157, 158

Дідовий Ріг (Дідове), ур. (при Імбеку на Тясмині) 149

Дідова Пасіка, ліс (біля Андрусівки) 199

Дмитрівка, с. Пот.с. 19-20, 111, 118, 242, 252-253

Дмитрівка, с. Циб.с. 8, 94-96, 111, 118, 180, 217-218, 224, 236, 267, 283, 285, 297, 300 (див також Давидівка)

Дмитрівський, ш. (17 рота Г.п.) 118, 218, 291, 295, 297, 299-300

Дніпро, р. 3, 5-6, 8-11, 20, 22, 24, 28, 32, 36, 38-42, 50, 59, 109, 118, 120-132, 135-139, 141-153, 158-168, 170-172, 174, 178-183, 185, 188, 193-195, 197-200, 206-207, 212, 214, 216, 226-238, 241, 244, 246-251, 255-265, 276, 282-286, 289, 292-294, 301-302

Дніпровські форпости 258

Добитне оз. (біля Плахтіївки на Дніпрі) 135, 188

Добрий байрак (при Синюсі) 217

Добрянка, р. (притока Синюхи) 168, 169, 189

Добрянка, сл. 239, 291, 295, 301

Довга балка (біля Висі) 168

Довге (Долго) оз. (біля Бутівки на Дніпрі) 135, 188 (див. також Криве оз.)

Довгенька балка (біля Мишуриного Рогу) 38

Довгенький байрак (у верхів’ях Малої і Великої Висі) 134, 217

Довгий байрак (у верхів’ях Обломіївки і Омельника) 188, 216

Довгий байрак, див. Довжок при Лобачівці

Довжок, балка (в ур. Буянське) 38

Довжок, ур. (при Калабораку) 149, 157

Довжок, ур., байрак (при Лобачівці) 122, 142, 150, 159, 160, 162, 203

Довжок, ур., ліс, байрак (біля Крюкова) 125, 127-128, 146, 152-153, 163-164, 171, 181, 183, 198

Домашинець, хорватське сільце (біля Вараждина) 299

Домашинці, див. Томашинці

Домотканський ліс 138

Домоткань, р., ур. 40-41, 137-138, 291

Домоткань, сл. 117, 238-239, 291, 295, 301 (див. також Глинська)

Домотканьські хутори 40-41, 138

Доротеві (Дорошеві) байраки (біля Макарихи при Інгульці) 145, 162, 180, 184, 189

Доротівський, ш. (14 рота П.п.) 218, 291-293, 297, 300 (див. також ш. Косівський, Глоговац)

Дорошенківські гребля і млин (при Лобачівці на Тясмині) 174, 247-248

Драва, р. (у Хорватії) 299

Дробашині байраки і луг (при Цибульнику) 165, 204

Дроздовський, ш. (19 рота П.п.) 219, 291-293, 300 (див. також ш. Мондорлак)

Дубова балка (в ур. Буянське) 136

Дубова долина (при Тясмині) 7

Дубовий (Дубівка), о. (біля Кам'янки Пот.с.) 146, 147, 171

Дубок, оз., лісок (при Тясмині) 158

Дубровські сіножаті (біля лісу Чути) 162

Дунай, р. 292, 299-300

Дуня, х. (при Омельнику) 38

Духів пристінок (при Сухому Ташлику) 133

Є

Єкатеринославська єпархія 4

Єлисаветградська (Фортеці Св. Єлизавети) протопопія 239, 295

Єлисаветградська провінція 302

Єлисаветградський пікінерний полк 297

Єнич, ліс – див. Янич

Єньки, с. (Хорол.с.) 241

Єрьомині балка і байрак (при Висі) 134, 215, 217-218

Єрьомінобальський, ш. (8 рота Г.п.) 218, 291, 300 (див. також ш. Мартонош)

Ж

Жаботин, м. (Чигр.п.) 5, 40, 257

Жаб’яча балка, ур., стінка (при Куп’єватій) 38

Жебківка, див. Джепківка

Жилина балка (при Тясмині) 214

Жовнин, м. (Луб.п.) 257

Жовта (Жовтенька), р. 38, 188, 295

Жовта (Жовтенька), сл. 239, 242, 243, 295, 301

Журавлинка, р. (при Синюсі) 189

З

Задніпрські місця, край 3-6, 9-11, 17-18, 38, 41, 115-116, 119-121, 129, 131-133, 168, 182, 186-189, 205, 212, 215, 219, 245-246, 249-250, 259-260, 276-276, 280, 283, 290, 292-293, 297

Зайчинці, с. Хорол.с. 16

Залєвки, польське с. 12, 13

Заломой, ур. (у лісі Чута) 176, 177

Западна балка, байрак (при Омельнику) 164, 171, 183-184

Западний байрак і форп. (при усті Кільтені) 8, 134, 217

Запоріжжя (Запороги, Запорозька Січ, Запорозьке військо) 3-6, 10-11, 13, 19, 21, 23, 31, 33-37, 115, 129, 131, 139-143, 167-171, 207, 219-223, 225-226, 239-240, 245-246, 257, 260-261, 283, 297, 302

Запорожський шлях 135, 197-198, 200, 206

Зарудні байраки (при Аджамці і Бешці) 169, 180, 189, 216

Засікнівська пасіка (Києво-Видубицького монастиря, біля Висі) 134

Зашляшні байраки (у верхів’ях р. Зеленої і Кам’янки) 38

Збаражівський, о. (на Тясмині) 157

Зелена, р. 38, 188, 291

Зелена, сл. 238-239, 243, 291, 295, 301

Земун (Землин), сербське м. (ша Дунаї) 299-300

Земунь, ш. 297, 300 (див. також ш. Бутівський)

Зенців, х. (при Омельнику) 283

Зибка, розкольнича сл. 302 (див. також ш. Мандорлак)

Зибківська зем. округа 301

Зимова дорога (на лівобережжі Тясмину) 157

Злидського лісок (при Імбеку) 158

Злинка, розкольнича сл. 239, 291, 294-296, 301

Злодіївські балка і байрак (біля Крилова) 173, 203

Злодійка, р. (при Синюсі) 189

Злодійський ліс (біля Синюхи) 189

Золотарівка, сл. 8, 45-46, 110, 124, 150, 178-179, 188, 192-195, 197-200, 204, 206, 209, 212-213, 219, 236, 238, 246, 261-262, 267, 275, 278, 284

Золотоверхого монастиря пасіка 134

Золотоноша, м. Переясл.п. 156

Зубівські байрак і долина (при Лобачевці) 158, 161, 173

І

Іванів, х. (біля Синюхи) 217

Іванченків, х. (при Аджамці) 296

Іващенків, х. (при Омельничку) 216

Іващенковий байрак (на Майдуровій долині) 152-153, 164, 183, 198

Ігнатівське, ур. (при Тясмині) 210-211

Ієнич, ур., ліс (у верхів’ях Синюхи) 189

Ієремова пасіка (у лісі Нерубай) 189

Ізмайлівський полк 132, 207

Ільківська дубина (біля Крюкова) 153, 164

Іляшенків, х. (при Омельнику) 9, 186

Імбек (Інбек, Кеймбек), ур., річка (біля Старого Крилова при Тясмині) 130, 149, 157, 182, 214

Інгул (Великий Інгул), р. 5-6, 115, 128, 150, 169, 189, 215, 217-218, 238, 248-250, 257, 291, 296, 297, 301

Інгулець (Малий Інгул), р. 5, 7-9, 12, 17, 38, 115, 122-124, 129, 131, 135, 139-140, 145-146, 148, 151-152, 161-162, 166-167, 169, 175-176, 178, 180-181, 185-186, 188, 200, 204, 214, 216-217, 240, 247-249, 257, 260, 262, 283, 285, 291-293, 297, 301-302

Інгулецький карантин (біля Верблюжки) 301

Інгульська сл. 118, 238-239, 295-296, 301 (див. також Лелеківка)

Інгульські (Інгулецькі) хутори 8, 16, 48, 219, 284-285, 293

Інгульські вершини, ур., оз. 250, 297

Іркліївка (Ірклей), р. 7-8, 129, 139, 147-148, 150, 158, 161, 167, 175, 188, 214, 242, 246-249, 257 (див. також Мотрина)

Іркліївка, сл. 7, 73-74, 175, 188, 214, 221-222, 229-230, 236, 284 (див. також Галаганівка)

Іркліївський караул, форп. 188, 214

Іркліївський курінь Зап.С. 4, 260

Ісаїв, х. (при Інгульці) 9

К

Кагамлик, р., ур. (в Город.с.) 142, 145, 163

Кагарлик (Каварлик), р. 3, 133, 168-169, 189, 214, 217, 257, 291, 298

Кагарлик, байрак (при Синюсі) 300

Кагарлицький форп. (при Синюсі) 217

Каєва (Каївська) пасіка (у лісі Чута) 156, 283

Кажанів, х. (при Березівці) 9

Кайдашів, х. (при Березівці) 189

Кайшина пасіка (у лісі Чута) 156, 156, 177

Калабаратий, о. (на Тясмині, кол. Город.с.) 149, 158

Калаборак, ур. (кол. Город.с над Тясмином) 149, 157-158

Калантаєве (Калантаїв), с. 7, 68-70, 110, 117, 119, 123, 139, 148, 151, 162, 165, 167, 174, 175, 188, 198, 206, 214, 218, 221, 228-229, 236, 247-248, 257, 262, 266, 270, 277, 279, 282-284, 291

Калантаївський форп. 214, 282

Калантаївський, ш. (16 рота П.п.) 119, 218, 291-293, 300 (див. також ш. Шолмош)

Калачникова стінка (при Володковій долині) 144, 152, 163, 165

Калеників, х. (при Синюсі) 217

Калинбалой, ш. – див. ш. Кальниболотський

Калинівка (Калинівка Велика), сл. (при усті Аджамки) 296, 301

Калинівка, р., балка (при Інгулі) 169, 189, 239

Калитина забора (на Дніпрі) 40, 137-138, 163

Калужина, сл. 34-35, 38, 41, 118, 169-170, 188, 216, 236-237, 239, 264-265, 286, 288, 291-292, 295, 301-302

Кальниболотський байрак, ур. (біля Висі) 133, 218

Кальниболотський курінь Зап.С. 170

Кальниболотський міст (на Висі) 133, 283

Кальниболотський форп. (при Висі) 215, 217, 283

Кальниболотський, ш. (5 рота Г.п.) 218, 291, 297, 299-300

Кальницький полк 5, 145

Кам'янисте (Кам’яне), оз. (біля Крукова) 152, 163, 183

Кам'янська намістія 118

Кам’яна забора (на Дніпрі) 137

Кам’яна могила, ур. (біля Дереївки) 136, 141

Кам’яний форп. (при Синюсі) 301 (див. також сл. Ольшанка)

Кам’яні скелі (Кам'яна забора), ур. при Інгульці 122, 161

Кам’янка (Кам'янка Мала, Кам’яночка), р. 3, 5, 38, 135, 168-169, 172, 189, 214, 216, 218-219, 248-249, 259, 292-293, 297, 301-302

Кам’янка (на Інгулі), р. 5, 168, 186, 189, 291, 296

Кам’янка, сл. (див. Вершинокам’янка)

Кам’янка, с. Пот.с. 9, 19-20, 106-108, 111, 118, 119, 129, 146, 154, 171-172, 182, 188, 216, 218, 237-239, 243-244, 246, 257, 261-262, 267, 276, 283, 285, 297, 300

Кам’янка, сл. (Чигр.п.) 5

Кам’янка, сл. Переволч.с. 33-34, 38, 41, 118, 169-170, 188, 216, 224, 236-237, 239, 244, 264-265, 286-288, 291-292, 295, 301-302

Кам’янка, ур., протока на Дніпрі проти устя Псла 129, 135, 146-147, 154-155, 166-167, 188

Кам’янський, ш. (4 рота П.п.) 218, 244, 291, 293, 299-300

Кам’янувата гребля (на Ірклеї) 175

Камишувате оз. (в ур. Буянське) 137, 263

Камишувате оз. (на усті Тясмина) 203

Канаржа, м. 302

Кандибин, х. (при Березівці) 9

Кандибина дубина 128

Канівцевий ліс (над Тясмином, кол. Город.с.) 157

Каніж, ш. 297, 300 (див. також ш. Трьохбуєрачний)

Каніжа, сербське м. (при Тисі) 299-300

Каніжа, сільце (біля Вараждина) 299-300

Канювченівський кут (Канівщина) (при усті Цибульника) 122, 142, 150, 160, 178

Капітанська, сл. (при Цибульнику) 297

Капніста хутори (при Малому Інгульці) 260

Капустяний байрак (у верхів’ях Синюхи) 133, 168-169

Карнаухів, х. (при Чуті) 188

Карпишині грунт, луг і пасіка (при Чорному лісі) 155, 161, 165, 177

Картениківський шанець, див. Корчаківський

Кашталянова могила (у вершині р. Кам’янки) 189

Кеймбек, ур. – див. Імбек

Келеберда (Кереберда), м. Полт.п. 5, 16, 19, 38, 137, 141, 188, 238, 262-264, 280, 286

Келебердянська намістія 118, 279-280

Келебердянська сотня Полт.п. 3, 20-20, 36-38, 135- 137, 169-171, 236-237, 239-240, 263-265, 280, 286-288, 292

Келембетів, х. (при Свинарці) 9

Києво-Братського монастиря пасіка 134

Києво-Видубицького монастиря пасіка 134

Кизикермен, м. 249

Київ, м. 4, 6, 18, 118, 186, 259, 293-294

Київська губернія 246

Київська єпархія, митрополія 4, 118-119, 134, 238, 250, 276-277, 279-280, 289

Київський гарнізон 215, 238, 259

Київський полк 259

Кирпичне, пристінок (при Петровім острові) 134

Кирпичний форп. (біля Висі) 134, 217

Киселів грунт (при Калабораку) 157

Кисівка, сільце 24, 38, 170, 188, 216, 264, 286-288

Кисляківка (Кислий Ріг), балка (при Омельнику Переволочанському) 301

Китайгород, м. Полт.п. 40

Китайгородська сотня Полт.п. 169

Кишенська сотня Полт.п. 40

Кишеньки, м. Полт.п. 39-40, 136

Кільтенський форп. 283

Кільтенський, ш. (4 рота Г.п.) 218, 291, 300 (див. також ш. Надлак)

Кільтень, байрак 217, 300

Кільтень, р. 5, 8, 133, 168-169, 189, 215, 217-218, 297 (див. також Тільник)

Кінбурн, м. 302

Кіровоградська область (Кіровоградщина) 3-4

Клепачі, с. Луб.с. 155

Клименків грунт (на Омельнику) 135

Клименків, х. (при Синюсі) 217

Климівський млин (при Тясмині) 247-248

Климківська пасіка (у лісі Чута) 156, 176

Клопкові байраки (при Лобачівці) 123, 151, 162, 174

Княжі Байраки (Князька), сл. 239, 301

Княжі байраки, балка 38, 169, 182, 188, 216, 237, 248

Княжі Луки, с. Хорол.с. 14

Кобеляки, м. Полт.п. 40, 199, 224

Кобеляцька протопопія 118, 279-280

Кобеляцька сотня Полт.п. 15

Кобилянівка, сільце (при Чуті) 262 (див. також х. Маріанпольський)

Ковалі, с. Хорол.с. 117

Ковалів облуцик (біля Крюкова) 165

Ковалівка, сільце (при Цибульнику) 148, 247, 257, 267, 269, 277 (див. також Хомівка)

Ковин, сербське м. (при Дунаї) 299-300

Ковин, сільце (на Муреші) 299-300

Ковин, ш. 297, 300-302 (див. також ш. Краснянський, сл. Верхня Лозоватка)

Ковтунівська пасіка (під Чорним лісом) 180

Кодак, м. 10, 22, 117, 223-226

Козачі (Козачківські) ліси (у вершині Цибульника) 176

Козачківка, сільце (при Цибульнику) 186, 216 (див. також Писарівка)

Кокойлів, х. (при Інгульці) 9

Колонтаївський, о. (на Тясмині) 210

Колотків, х. (біля Синюхи) 217

Комишна, м. Гадц.п. 39

Комісарівка, р., балка (на Саксагані) 186

Комісарівка, сл. 239, 291, 295, 301

Комісарівська дубина (біля Крюкова) 127, 153, 165, 183

Комісарівська пасіка (у Чорному лісі) 156, 178

Компанійців, х. (у верхів’ях Інгульця) 217

Конашевий ліс., о. (при Тясмині) 151, 157, 160

Кондратенків, х. (при Омельнику) 188

Коноплянка, балка (при Сугаклеї Кам’януватій) 296

Конотоп (Конотопка), ур., оз. (біля Таборища) 122, 125-126, 151-152, 160, 163-164, 166, 178, 183, 198

Конотоп, сільце 150, 178, 188, 246, 257, 261-262

Конотопська дубина 178

Копанки, ур. в Хорол.с. 142

Копанковата балка (при Малій Висі) 217

Корабельна, р. 132

Коржівське (Коржеве) оз. (в ур. Буянське) 137, 263

Коритоватий байрак (при Обломіївці) 125

Коробчина балка і пасіка (у Великому лісі) 7, 151, 179

Коробчине, сільце (при Висі) 218, 244, 297, 299

Коробчинський ш. (2 рота Г.п.) 117, 119, 218, 291, 300 (див. також ш. Печка)

Коропченині (Коробчинські) о., балка і байрак (біля Висі) 134, 168, 169, 189, 215, 217

Короставка, балка (біля Інгульця) 8

Корчаків (Корчевського), х. (при Омельнику) 9, 186, 216, 292

Корчаківський, ш. (17 рота П.п.) 219, 291, 293, 297, 300 (див. також ш. Чонград)

Корчевська дубина (біля Крюкова) 128

Косенків, х. (при Березівці) 189, 216

Косівка, сл. 8, 47-48, 236, 242, 284, 293 (див. також Березівка)

Косівський, ш. 242 (див також ш. Доротівський)

Косминін, х. і млин (при Чуті) 188, 216, 283

Косогівські байраки (при Цибульнику) 124, 200, 204

Костенків, х. (при Березівці) 189, 216

Костенківський, ш. (13 рота П.п.) 218, 291-293, 300 (див. також ш. Вараждин)

Костецький байрак (на Малій Висі) 134

Костовата, р. (при Мертвих Водах) 168, 169

Костовата, р. (при Синюсі) 168, 169

Костянтинів Старий, м. Луб.п. 142

Костянтинів, польське с. 18

Котлярів, х. (при Омельнику) 9

Коутеб (Каудеб), р. (у верхів’ях Інгулу) 169, 259

Кохнівка, сільце Крем.с. 254-255

Кошовенків, х. (при р. Грузькій) 296

Кошовенків, х. (у верхів’ях Інгульця) 217

Крамаревий Василевий, о. (на Тясмині) 157

Красна, сл. 117, 239, 291-292, 294-295, 301 (див. також Липняжка)

Красний Кут, форп. (біля Висі) 217

Краснокам’янська земельна округа 301

Красноперичівський млин (при Тясмині) 246, 248

Краснянський, ш. (9 рота П.п.) 218, 291-293, 300 (див. також ш. Ковин)

Кременчук, м. 12-18, 38, 110, 137, 144, 153, 155-156, 166, 188, 197-198, 245, 254, 257, 260, 283, 292

Кременчуцька сотня Мирг.п. 3, 9, 11-18, 42, 50-59, 110, 112-113, 125-128, 144, 145, 152-156, 168, 177, 181-185, 194, 197, 232-237, 239, 240, 242, 245, 250-251, 253-255, 257-258, 260-261, 284, 292

Кременчуцький форп. 283

Криве оз. (при Дніпрі) 135 (див. також Довге)

Криве Плесо, ур. (при Бешці) 117, 238

Кривенківський ліс (біля Крилова) 173

Кривий Ташлик, р. 297 (див. також Сухий Ташлик)

Кривуші, сільце Крем.с. 254

Криклина дубина (біля Омельника) 183

Крилов Польський (при Крилові), форп. 214, 282

Крилов Польський (Старий Крилов), м. 120, 122, 125, 127, 142, 148, 165, 188, 195, 199-200, 206, 211, 218, 238, 246-248, 250, 257

Крилов, м. 3, 5, 7, 9, 59-66, 110, 117, 124, 130, 148, 150-152, 158-159, 160, 166, 173-174, 182, 188-213, 219-220, 223, 227-228, 236, 239, 244, 262, 266-268, 276-277, 279, 282, 284, 297, 300

Криловська дистанція (форпостів) 282-283

Криловська дорога (з Власівки до Крилова) 122, 142

Криловська намістія 157, 176, 266-278,

Криловська протопопія 110, 117-119, 276, 279, 289-290

Криловська слобода 9, 119, 148, 150, 158, 193, 197, 205, 240, 246-248, 250, 257-258

Криловська сотня Мирг.п. 7-8, 11, 59-85, 110-111, 113-114, 129-131, 133, 140, 157, 168, 173-178, 190-213, 219-223, 225-232, 235, 236, 251, 258-260, 284-285, 292

Криловський курінь Зап.С. 4

Криловський, ш. (1 рота П.п.) 218, 241-242, 291, 293, 299-300

Криловські млини і гребля 197, 203

Криловщина, місцевість 127, 153, 165

Кримське ханство 3

Криничне, ур. (при Тясмині) 127, 153, 165

Криничний форп. (біля Петрового Острова) 217

Кринки, ур. (біля Таборища) 178

Крисківський ліс (біля оз. Кривого при Дніпрі) 135

Кришневі байраки (при Лобачівці) 123, 161-162, 203

Кропивнянський полк 257

Кругленьке оз. (біля Кам'янки Пот.с.) 144, 167

Кругленький байрак (при Лобачівці) 162

Круглий ліс (Круглик, Круглий байрак) (у верхі'ях Інгульця) 152, 168-169, 189, 246-247, 249, 283

Круглик, пристінок (у верхів’ях Синюхи) 8, 133

Кругляк, лісок (на Омельнику) 135

Круків (Круківка), р., ур., протока (на Дніпрі) 9, 182, 184, 188, 216

Крутенька балка (при Синюсі) 217

Крутенька балка, ур. (при Омельнику Переволч.с.) 237

Крутий шпиль, ур. (біля Цибульника) 8, 173

Крутий яр (шпиль), ур. (біля Кам'янки на Омельнику) 167, 171

Крутий яр, ур. (у верхів’ях Інгулу) 217, 218

Крутий Яр, форп. (у верхів’ях Інгулу) 217, 283

Крутоярський, ш. (12 рота Г.п.) 218, 291-292, 300 (див. також ш. Вуковарь)

Крюків (Круков), м. 9, 11-14, 18, 50-54, 110, 118, 152, 181-183, 185, 188, 216, 218, 232-234, 237-240, 244, 246, 257, 261-262, 267, 275-276, 278, 284, 297, 300

Крюківський, ш. (3 рота П.п.) 218, 241-242, 291, 293, 299-300

Ксьондзеве, оз. ( біля Андрусівки) 199

Куколівка, сл. 302 (див. також ш. Смедеров)

Куколівська зем. округа 301

Куніївська пасіка (у Великому лісі) 159, 179

Кунянська сотня Кальницького п. 145

Куп’євата (Куплевата), р. 38, 188, 216, 219, 293, 302

Куп’єватівська зем. округа 301

Куп’єватівський, ш. (20 рота П.п.) 219, 291-293, 300 (див. також ш. Сентомаш)

Купичполе, с. Ніж.п. 16

Курганка (Курган), ур. (біля Омельника) 135, 172

Курилівка, сільце 257 (див також Курильців хут.)

Курилівський байрак (біля Кам'янки Пот.с.) 129, 154, 167, 171

Курилівський яр (біля Кам'янки Пот.с.) 146

Курильців, х. (при Омельничку) 9, 188, 216

Курінний байрак (біля Висі) 134

Куріньський (Курінний) байрак, ліс (при вершині Лобачевки) 162, 174, 183

Куріньський (Курінний), о. (на Тясмині) 120, 150, 159

Курочківські хащі (біля Крилова) 173

Курочкіна пасіка (на усті Тясмину) 173

Куртич, румунське м. (при Муреші) 299

Курукове оз. (біля Крюкова) 182

Курчин, х. (при Інгульці) 9

Курячі байраки (у верхів’ях Висі) 296

Кут, х. (на Кагамлику біля Кременчука) 163

Куцевий, о. (на Тясмині проти Ірклеї) 162

Куций байрак (при Синюсі) 217

Куця, х. (при Омельнику) 9

Кучмин байрак (при Кільтені) 133

Кучугури, ур. (біля Крюкова) 152, 164-165, 182

Л

Ламаний байрак (біля Висі) 134

Лебединський ліс 134

Лелеків, х. (при Свинарці та Омельнику) 9, 186, 188, 216

Лелеківка, сільце 238, 301 (див. також сл. Інгульська)

Лемешівка, сільце (при Свинарці) 186, 188, 276, 278

Ленінград, м. 4 (див. також Санкт-Петербург)

Леонтієв, х. (при Березівці) 189, 216

Лесковий яр, стінка (біля Кам'янки Пот.с.) 146, 171

Лизогубівська і Лизогубова пасіки (у Чорному лісі) 155-156, 177

Лимани, кут, ур. (біля Дереївки на Дніпрі) 136

Липняги, ур. байрак (біля Кагарлика) 117, 133, 292

Липняжка, сл. 227, 239 (див. також сл. Красна)

Липове, с. Луб.п. 40

Липове, ур., сільце Город.с. 149

Лиса Гора, сл. 295 (див. також Гридіна Івана)

Лиса Гора, ур. (на Чорному Ташлику) 133, 217

Лисанів, х. (при Сугаклеї Кам’януватій) 296

Лисянка, польське м. 239

Литва (Велике князівство Литовське) 182, 297-298

Литвинівка, ур., сільце (у лісі Чута) 176-177, 283

Лихванові байраки (при Лобачевці) 162

Лихівка, сл. 293, 301 (див. також Омельницька)

Лихові хутори (при Омельнику) 188, 216, 239

Лиходіївка, сільце (при Малій Кам’янці) 257

Личманівський байрак (при Лобачівці) 174

Ліскове, оз. (в ур. Буянське) 137, 263

Лісний форп. (біля лісу Нерубай) 217, 218, 283

Лісницьке (Лісовець), с. 244, 297, 299

Ліснянський, ш. (13 рота Г.п.) 218, 291-292, 300 (див. також ш. Федвар)

Лобачівка (Лобачиха, Мала і Велика Лобачовка), ур., балка (біля Крилова) 123, 130-131, 150-152, 158, 161-162, 165, 174-175, 188, 198-200, 206, 214

Лозова (Лозовата) балка (при р. Кам’янці) 186, 189, 260

Лозовата балка (при Кам’янці Інгульській) 169, 296

Лозовата балка (при Сугаклеї Кам’януватій) 296

Лозовата, р. (у верхів’ях Чорного Ташлика) 168-169

Лозовата, р., балка і байрак (при Омельнику) 38, 184, 188, 216, 293, 302

Ломоносенків хутір (при Цибульнику) 203, 241

Лосів, о. (на Дніпрі при усті Тясмину) 214

Лохвиця, м. Луб.п. 15, 19-20

Лубенка, сл. 188 (див. також Данилівка)

Лубенська сотня Луб.п. 155

Лубенський полк 12, 15, 40, 155-156, 176, 180, 194-195, 238, 285

Лубни, м. 13, 17

Луйка, розкольнича сл. 301 (див. також Злинка)

Луком’я (Лукомля), м. Луб.п. 17, 39

Лукомська сотня Луб.п. 17

Ляшенків, х. (при Сухому Омельничку) 216

Ляшків, х. (при Омельнику) 9

М

Мазниця, р. (при Чорному Ташлику) 217, 238

Майбородині хутори 8, 197, 198, 200, 204, 283-284

Майбородино, лісний пристінок 178

Майгурові байраки (біля Крюкова) 127, 153, 165

Майдурова (Майзурова) долина (біля Крюкова) 126-127, 143, 152-153, 163-164, 165-166, 182-183

Майдурова вершина, ур. 127, 143, 153, 165 (див. також Майдурова долина)

Макариха (Макарівка Мала і Велика), р., балка 7-8, 129, 139-140, 145, 162, 166-167, 179-180, 189, 216-218, 285, 293

Макарів, х. (при Березівці) 9, 189, 216

Макогонів, х. (при Омельнику Переволч.с.) 188, 216

Максютин ліс (при Тясмині) 157

Мала Виска, Хорватова слобода 301

Мала Вись, р. (у верхів’ях Висі) 217

Мала Кам’янка, р. (притока Кам’янки) 147, 188-189, 248, 293 (див. також Суха Кам’янка, Радьківка)

Мале Кругле озерце (при Цибульнику) 139, 167

Малежин хутір (при Інгульці) 180, 189

Малиша, х. (при Омельнику) 38

Малишева пасіка (у лісі Чута) 156, 177

Малишевський форп. (у верхів'ях Ірклеї) 214, 282

Малоросія (Мала Росія) 3, 6, 9-11, 21-39, 119, 132, 138, 141, 207, 219-223, 227, 232, 235-238, 279-280, 289, 302

Малярів грунт (при Калабораку) 157

Мамаєві байрак і балка (при усті Висі) 133

Мамотівський, о. (на Тясмині проти Ірклеї) 162

Мамотова пасіка (біля Цибульника) 160

Мамотовські байраки (при Цибульнику) 123, 151, 159, 161, 174, 199

Мандурове ур. (на Омельнику Переволочанському) 36

Манжелійка, с. (Омелн.с. Мирг.п.) 198

Манзуринський лісок (на Омельнику) 135

Манзурівка, сл. 26, 38, 41, 170, 188, 216, 224, 237, 264, 286-288

Мануйлівка (Манилівка), с. Голтв.с. 40

Маріанпольський хутір (Маріанполь), сл. 7, 75-76, 222, 230, 284 (див. також Кобилянівка, Данилівка Мала)

Маркова дубина (в ур. Володкове) 144

Мартинов (Мартоношський) форп. 297

Мартонош (Мартокош Вищий і Нижчий), ш. 297, 300 (див. також ш. Єрьомінобальський)

Мартонош, сербське м. (при Тисі) 299-300

Масичеві (Мосачеві) балка і байрак 38, 188

Маслові байраки (біля Синюхи) 168, 217, 295

Матвійцевий байрак (біля Петрового Острова при Кільтені) 134, 217

Матвійцівське оз. (в ур. Буянське) 137, 263

Матюхів, х. (на усті Кам’янки) 186, 216

Матяшівка, с. Шиш./Устив. с. Мирг.п. 14, 244

Махнова пасіка (біля Цибульника) 160

Мацинівська стінка (в ур. Володкове) 144, 152, 165

Медведівка, м. (Чигр.п.) 5, 40

Медведівський курінь Зап.С. 4

Медвежий байрак і форп. (біля Синюхи) 168, 169, 217

Мельників, х. (при Сугаклеї Кам’януватій) 296

Мельників, х. (у верхів’ях Інгульця) 217

Мертві Води, р. 168, 186, 248-249

Миганівка, балка (біля Чути) 174

Миргород, м. 16, 18

Миргородська могила (у верхів’ях Грузької і Висі) 189, 217, 296

Миргородська протопопія 9

Миргородська сотня 15, 16, 17

Миргородський полк 3, 7-20, 38-40, 42-115, 120-136, 142, 146-169, 171-187, 189-214, 217, 219, 236-238, 240-246, 250-251, 257-258, 260-262, 266, 283-285, 292

Мирилковий, о. (на Тясмині) 159

Миронова (Мінова), розкольнича сл. (при Чорному Ташлику) 295, 301

Михайлівське ур., лісок (біля Дереївки при Дніпрі) 136

Мишків, х. (при Омельнику) 186

Мірного байрак (на Майдуровій долині) 164

Мірного, х. (при Інгульці) 9

Мішурин Ріг (Мішурино), сл., укріпл. 28-32, 38, 41, 118, 135, 137, 168, 170, 185, 188, 216, 224, 237-241, 244, 248-249, 259-260, 264-265, 286, 288, 292, 295, 301-302

Могилеваті балка і байрак (при Омельнику) 38, 171

Могилевського, х. (в ур. Буянське) 38

Могильний байрак (біля Тясмина) 214

Могильний форп. (у вершині Інгулу) 218

Могильний, ш. (11 рота Г.п.) 218, 291, 300 (див. також ш. Сента)

Мокрого, х. (при Омельнику) 9, 188, 216

Молдавія 11

Молдавський гусарський полк 6

Монастирище, пос. (при усті Тясмину) 182

Монастирська гора (в Город.с.) 142

Мондорлак (Мондорловка Велика і Мала), ш. 297, 300-302 (див. також ш. Дроздовський, сл. Зибка)

Мондорлак (нині Мандрулок), румунське с. (при Муреші) 299-300

Моренцеві байраки (при Лобачівці) 199

Мориш (Муреш), р. (притока Тиси) 299-300

Москалівський, о. (на Тясмині) 153, 165

Москальців грунт, х. (в ур. Буянське) 136, 163

Москва, м. 4, 6, 240, 246, 297

Москове, ур. (біля Тясмину) 158

Мосова долина (біля Омельника Другого) 297

Мостище, ур. (при Цибульнику) 196, 206

Мотрина, р. 297 (див. також Ірклей)

Мотронин ліс 129, 131, 150, 167, 188, 214, 246-247, 249, 257

Мочанки (Мочанове), ур., балка (біля Крюкова) 126, 152, 183-184

Мочанський байрак (біля Крюкова) 126, 128, 164

Мошорин, сербське м. (при Тисі) 299-300

Мошорин, ш. 117, 300 (див. також ш. Некрасівський)

Мулявин, х. (при Березівці) 189, 216

Мурава, ур. (кол. Город.с. над Тясмином) 149, 157

Муренців ліс (при Лобачівці) 174

Мурзині байраки (при Бешці) 169, 189, 238

Мурзинка, сл. 118, 238-239, 241, 290-291, 295, 301

Н

Надлак, ш. 297, 300 (див. також ш. Кільтенський)

Надьлак, румунське м. (при Муреші) 299-300

Назаренків, х. (при Свинарці) 9, 166, 188

Назарівський байрак (при Синюсі) 133

Найдьонів байрак і ліс (біля Висі) 189, 217

Найдьонів, х. (біля Висі) 217, 218

Науменків, х. (при Березівці Другій) 189, 216

Наумівський (Наумів) ліс, пристінок (біля Синюхи) 133, 168-169, 189

Недогарки, сільце, ур. (Влас.с.) 146, 163, 242, 256

Некрасівський, ш. (16 рота Г.п.) 218, 224, 291, 295, 297, 300 (див. також ш. Мошорин)

Некрасівські байраки (при Бешці) 180, 189, 216, 218

Нерубаївка, польське с. (біля Синюхи) 105, 189

Нерубаївська долина (при Цибульнику) 203

Нерубай, ліс 5, 150, 159, 189, 217, 250, 257

Нерубайка, р. (права притока Синюхи) 217

Нерухів, байрак і пристінок (при Плетеному Ташлику) 132-133, 217

Нестерівка, с. 8, 40, 96-97, 111, 118, 148, 175, 188, 214, 217-218, 224-225, 236, 247-248, 257, 262, 266-267, 271, 276, 278, 282, 285, 299

Нестерівський форп. 214, 292

Нестерівський ш. (20 рота Г.п.) 118, 218, 291, 297, 300 (див. також ш. Вершац)

Нетрушівське, с. Город.с. 122, 125, 160

Нетяпина балка (при лісі Чута) 124

Никонів, х. (при Омельнику) 188, 216

Никонівський, о. (на Тясмині) 200, 203

Никонівські (Никівські) байрак і ліс (при острові на Тясмині) 122, 151, 160, 173

Ніжинський полк 16

Нова пасіка (у Чорному лісі ) 161

Нова Сербія (Новосербське поселення) 3-6, 11, 115, 117, 119-120, 134, 140, 214- 219, 224, 226, 232, 235, 237-238, 240-244, 259, 280-283, 286, 289-302

Нове Село, сільце (при усті Висі) 297, 299 (див. також ш. Семлек, Новосельський, Берладинський)

Новенький форп. (при Ірклеї) 214, 282

Новий Миргород, с., м. 8, 104-105, 118, 133-134, 185, 215, 217-218, 279, 283, 285, 292, 297, 300

Новий форп. (при лісі Болтиш) 217

Новий форп. (у верхів'ях Ірклеї при Трьох Буграх) 214

Новий форп. (у верхів’ях Висі) 217

Новицький ліс (біля Лебедина) 134

Новоархангельська, сл. 117, 239, 290, 295 (див. також Тернівка)

Новоархангельський форп. 295, 301 (див. також Архангелогородський карантин)

Новомиргородська протопопія 118-119

Новомиргородський гарнізон 294, 296

Новомиргородський, ш. (1 рота Г.п.) 218, 291, 297, 299-300

Новоросійська губернія 301-302

Новоросійський край 3, 239, 293, 296-297

Новосельське, ур. (при усті Висі) 218

Новосельський, ш. (6 рота Г.п.) 218, 292, 300 (див. також ш. Берладинський, Семлек)

О

Обломіївка, р. 8, 152-153, 166, 179, 188, 194-195, 197-198, 200, 204, 206, 211, 214, 297

Обломіївка, сільце 150, 246 (див. також сл. Скелевата)

Обломіївський хут. 46, 284

Обломіївський шлях 166

Обоянське, див. Буянське

Овечин, х. (при Березівці) 9, 189, 216

Овнянка, р. (при Інгульці) 291 (див. також Гівнянка)

Овнянка, сл. 118, 238-240, 242, 290-291, 295, 301 (див. також Вовнянка)

Овсяника, х. (при р. Кам’янці) 189

Овсяникові байраки (при р. Грузькій на Інгулі) 169, 189, 217, 296

Одеса, м. 261, 293-294

Ожинівка (Ажинівка), р. (в Город.с. над Тясмином) 149, 158

Окрушковщина, ур. 124, 205

Олександрія, м. 294, 302

Олексина долина (біля Чути) 162

Ольхова балка (при Висі) 8

Ольховатка (Вільховата), сл. 8, 104-105, 133-134, 215, 217-218, 285, 299

Ольховатський форп. (при Висі) 217, 283

Ольховатський шанець (9 рота Г.п.) 117, 119, 218, 291, 297, 300 (див. також Панчов)

Ольшані острівки (на Тясмині) 157

Ольшанка, байрак (при р. Вільшанка) 300

Ольшанка, балка (при Синюсі) 217

Ольшанка, р. (див. Вільшанка)

Ольшанка, сл. (при Синюсі) 291, 301 (див. також Кам’яний форп.)

Ольшанка, сл. 239, 295 (див. також Тишківка)

Омельник (Омельничок) Келебердянський, р. 5, 9, 12, 16, 26-28, 38, 41, 108-109, 135, 137, 146-147, 155, 169, 171-172, 182, 184, 188, 216, 239, 248, 283, 285-286, 292, 297

Омельник (Омельничок) Переволочанський (Амельник, Омельник Другий), р. 3, 5, 33-36, 38, 41, 135, 168-170, 188, 214, 216, 218, 224, 237, 248-249, 259, 286, 291-292, 297, 301-302

Омельник, м. Мирг. п. 12-13, 16-17, 19, 198, 244, 257

Омельницька (Омельник, Омельничок), сл. 239, 290, 291, 295, 301 (див. також Лихівка)

Омельницька сотня Мирг.п. 15, 244

Омельницький, ш. (8 рота П.п.) 218, 291, 293, 300 (див. також ш. Томашинці)

Омельницькі (Омельничківські) хут. 17, 108-109

Омельничок Мокрий (Вершина Омельника), р. 38, 53, 188, 216, 219, 293

Омельничок Сухий, р. 38, 53, 188, 216, 262

Омельничок, сільце 257, 276, 278 (див. також сотника Гаврилова хутір)

Ониськівська пасіка (у Чорному лісі) 140

Онуфрієв (Ануфрєв), х. (при р. Кам’янці) 186, 216, 219, 293

Онуфрієвка (Ануфрієвка), балка (при р. Кам’янці) 301 (див. також Радьківка)

Онуфрієвська гребля, ур., форп. (при Омельнику) 283

Онуфрієвський, ш. (10 рота П.п.) 219, 291, 293, 300 (див. також ш. Смедерів)

Онуфріівка, сільце (при Омельнику) 188, 237, 242-243, 283, 301

Опанасівка, ур. (біля Обломіївки) 139, 167

Орел (Орель), м. Полт.п. 39-40, 115, 138, 248, 262-263, 265, 287, 291

Орел, сл. (при усті Синюхи) 239, 301

Оріховате оз. (на Дніпрі) 147, 171

Оріховатий, о. (на Дніпрі) 124, 178

Орлянська намістія 118, 279

Орлянська сотня Полт.п. 3, 39, 135, 137-138, 170-171, 226, 236-237, 240, 263-265, 287, 289, 292

Орлянські села (при Дніпрі) 186, 297

Оробцівка (Воробцівка), сільце 7, 66, 131, 148, 174, 192-193, 196-197, 200, 203, 206, 209, 214, 220-221, 228, 236, 247, 257, 270, 277, 282, 284

Оробцівський форп. 282

Оробцовий (Воробців), о. (на Тясмині) 150, 157, 159-160

Осавульські ліси (при Тясмині) 200, 247

Осиковата балка (при Омельнику Переволочанському) 169

Осиковата балка (при Сугаклеї Камишеватій) 169

Осиковаті балка і байрак (при р. Кам’янці) 169

Остап’є, м. Мирг.п. 39-40, 257

Остапівська сотня Мирг.п. 156

Остра могила (біля Цибульника) 197-198, 200

Остра могила, ур. (при Майдуровій долині над Довжком) 127-128, 153, 164-166, 181-184, 198

Острижиного ліс (в Колабораку над Тясмином) 158

Острий шпиль, ур. (біля Цибульника) 181, 197-198, 200, 203

Отжамка, див. Аджамка

Охматова (Ахматова) долина, ур. (біля Крилова) 7, 120, 124, 150, 159, 173, 206

Охматові озера (біля Крилова) 173, 182, 198, 203

Очаків (Тягинь), м. 248-249, 259, 293-294

П

Павленків, о. (на Тясмині) 157

Павлиш (Паулиш), румунське с. (при Муреші) 299-300

Павлиш, с., ш. 182, 297, 300 (див. також ш. Святосимонівський)

Павлиш, сербське сільце (біля Вршаца) 299-300

Павлів, х. (біля Інгульця) 189

Павлів, х. (біля Синюхи) 217

Павлівська балка (у верхів’ях Інгульця) 8

Пандурський (піхотний) полк Нової Сербії 218-219, 240, 291-295, 297-302

Панський байрак (біля Архангельська) 133

Панський луг (при усті Цибульника) 199

Панські млини (біля Крилова) 197-198

Панчево, сербське м. (при Дунаї) 299-300

Панчов, ш. 297, 300 (див. також ш. Ольховатський)

Париж, м. 297-298

Парний байрак (при Лобачівці) 124, 164, 173

Парний байрак (при Лозоватці на Омельнику) 188

Парпурині байрак і балка (при Висі) 134

Пархомів, х. (при Омельнику) 9

Пасківка (Пацківка), сільце (біля Крюкова) 188, 216, 246, 257, 276, 278 (див. також Пецівка)

Пащенкові хутори (при Макарисі та Омельнику) 188-189, 216

Переволочанська сотня Полт.п. 3, 20, 28-38, 135-137, 169-171, 236-237, 240, 254, 264-265, 286-288

Переволочна, м. Полт.п. 38-39, 136, 239, 248-249, 258, 264, 286, 291

Перекоп, м. 302

Перекопське оз. (біля Кам'янки Пот.с.) 144, 167

Переліски, ур. (біля Крилова) 152, 165, 173

Перехристівка, с. (в Новій Сербії) 241

Перехристова гребля (біля Крилова) 197, 199

Переяславський полк 16

Перший форп. (біля Висі) 189

Петранівська пасіка (у Чорному лісі) 155, 162, 177

Петриченків, х. (при Макарисі) 186, 216

Петрів Острів, с. 8, 103-105, 117, 133-134, 185, 215, 217-218, 227, 239, 279, 283, 285, 290, 297, 300

Петрівці, с. Мирг.с. 16

Петровський шанець, див. Петроострівський

Петровський, о. (на Висі) 168-169, 189

Петроострівська дистанція (форпостів) 283

Петроострівський (Петровський), ш. (3 рота Г.п.) 218, 291-292, 299-300

Петроострівський шлях 133

Пецівка, сільце 9, 152, 242 (див. також Пасківка)

Пецівка, ур. (біля Крюкова) 152-153, 163, 165, 183

Пецівська дубина 125, 152, 163

Пецівський хут 16

Печка (Печика), румунське м. (при Муреші) 299-300

Печка, ш. 297, 300 (див. також ш. Коробчинський)

Пироги, с. Город.с. 149

Пирогівські пас. і байрак (при Цибульнику) 122, 151, 160

Пирятин, м. Луб.п. 40

Писарівка, сільце 241, 262 (див. також Козачківка)

Писарська пасіка (у лісі Чута) 176

Письменного, х. (при Омельнику) 9

Південноросійський край 4, 261

Підсівка (Підсіївка), сільце (біля Крюкова) 216, 241, 257

Підстепне оз., (біля Дереївки) 136, 141

Пілажниця, ш. (не підтверджена назва) 295, 299-300 (див. ш. Томашинці)

Пісковаті кучугури, ур. (при усті Тясмину) 199

Піщаний брід (на Інгульці) 145, 162, 248-249

Піщаний брід (на Омельнику) 171

Піщаний брід (на р. Буг) 249

Піщаний Брід, сл. (при Чорному Ташлику) 295, 301 (див. також Федорова)

Плавні (на Дніпрі) 123-124, 147, 162, 164, 171, 181, 183, 199, 203

Плахтіївка, с. 22-24, 38, 41, 170, 182, 188, 216, 237, 264, 286, 288, 293

Плетений Ташлик, р. 132-133, 168-170, 189, 217, 238, 291, 294, 296

Плетений Ташлик, редут 291

Плетений Ташлик, сл. 118, 238-239, 295, 301 (див. також Ташлицька)

Плічків, х. (при Омельнику) 9

Плоске оз. (в ур. Буянське) 137, 263

Плоский байрак (біля Кам'янки Пот.с.) 147, 155, 171-172

Плоский байрак (при Синюсі) 133, 168-169, 189, 217

Плоский ліс (біля верхів'їв Інгулу) 150, 168, 249, 257

Плоский ліс, байрак (у вершині Цибульника) 7, 129, 139-140, 154, 166-167, 180, 189, 247

Плоский форп. (біля лісу Нерубай) 217, 283

Плюшкове оз. (кол. Город.с. над Тясмином) 149

Погасіїв пристінок (при Чорному Ташлику) 133

Погибельні могили (біля Табурища) 198

Погрібного, х. (при Ольшанці біля Синюхи) 217

Погрібного, х. (при Сугаклеї Кам’януватій) 296

Подільська губернія 239

Пожарчина стінка (при Довжку біля Крюкова) 165

Полтава, м. 40, 117, 249, 261

Полтавський полк 3, 5, 7, 11, 13, 15-16, 20-41, 115-116, 135-138, 146, 168-171, 185, 189, 214, 224, 236-240, 248, 257-258, 260-265, 283, 286-289

Польський караул (при лісі Нерубай) 189

Польща (Польська область, сторона) 3, 5, 9-12, 14-18, 21-24, 26-28, 32, 35-37, 40, 115, 132, 134, 140, 149-150, 156, 158, 188-189, 193, 196-197, 205-206, 214, 217, 219-223, 238, 245-247, 250-251, 257-260, 277, 289, 293-294, 297-298, 302

Помічна, р. (при Чорному Ташлику) 168-169, 189

Попельнаста, сл. 301-302

Попельнастий байрак (при Омельнику Переволочанському) 169, 188

Попівка, сільце (біля Таборища) 261-262

Попівські млини і форп. (при Тясмині) 247-248, 282

Поповичевський курінь Зап.С. 260

Попові байраки і млин (при Цибульнику) 199, 204

Порохнявка (Порохнявці), сл., ур. 25-26, 38, 41, 136, 170, 188, 216, 237, 263-264, 280, 286-288

Потоки, м. Мирг.п. 13, 15, 19-20, 111, 139, 167, 198, 224, 242, 251-253, 257

Потоцька сотня Мирг.п. 3, 9, 11, 42, 106-109, 111, 115, 129, 135, 144-145, 146-148, 154-155, 157, 166-169, 171- 172, 188, 237, 238, 240, 242-245, 250-253, 257-258, 260-261, 283, 285, 292

Походіївка, сл., підварок 148, 173, 188, 199, 203, 206, 242, 246, 257, 262, 268-269, 277, 282

Походіївський форп. 282

Правець, частина русла Дніпра 146

Преградська, сл. 117, 239

Привороття (Повороття), ур. (між лісами Мотронин і Чута) 150, 167, 246-247, 249, 257, 282-283

Привороття (Провороття), ур.(між лісами Нерубаєм і Плоским) 150, 250

Привороттянський форп. (у верхів'ях Ірклеї) 214, 282

Прилуцька пасіка (у Великому лісі) 179

Прилуцький полк 16, 17, 120, 143, 177

Прилуцькі могили (біля Висі) 189, 250

Пристайка Гетьманська, ліс (при Синюсі) 5, 189

Пристінь, ліс (біля Кам'янки Пот.с.) 136, 146-147

Пропийсвити, х. (при Омельнику) 9

Просяк, шлях (біля Крюкова) 165

Протопопенків, х. (при Омельнику) 9, 186, 216, 278

Протопопівка, сільце 262, 274, 278

Псел, р. 129, 136, 166-167, 188, 257

Пузенків (Пузя), х. (при Свинарці) 9, 188

Пустий городок, ур. (при Майдуровій долині) 181-184

Пустовойтове, с. Мирг.п. 15

Путивцівські байрак і ур. Путівська вершина (біля Крилова) 120, 150, 159, 212

Пухальського байрак і пасіка (у лісі Чута) 160, 162

Пушкарівка, сл. 117, 119, 224, 236-237, 239, 287, 289, 291, 295, 301

Р

Радьківка, р. (притока Кам’янки) 293, 302

Радьківка, сл. 302 (див. також Сентомаш, Богоявленське)

Рафаїлові байраки (при Цибульнику та Обломіївці) 199-200, 204, 206

Рашівка (Расилівка), м. Гад.п. 13, 17

Ревин, х. (при Білецьківці) 9

Ревин, х. (при Цибульнику) 197, 200, 206

Ревівка, сл. 8, 44, 179, 188, 192-195, 197-198, 200, 214, 236, 241-242, 247, 261-262, 267, 275, 283

Ревуківка, сл. Орл.с. 287

Ревучий, поріг (на Дніпрі) 41

Редькові долина і байрак (при Тясмині) 7, 203, 206

Резників, х. (на усті Кам'янки) 186, 216

Решетилівка, м. Полт.п. 39

Рідкий байрак (у верхів’ях Синюхи) 8, 133

Різакувате (Рачакувате) оз. (біля Плахтіївки) 135

Різовате, оз. (при Тясмині) 158

Роблена могила (при ур. Володкове) 163

Роблені могили (біля Синюхи) 189, 217

Роблені могили (біля Цибульника) 197, 200

Родові Гапині стінки (при р. Куп’єватій) 38

Роздарки, ур. (біля Мішуриного Рогу) 248

Розкольнича сл., див. Злинка

Рокитне, оз. (біля ур. Конотоп) 166

Рокочий, о. (на Тясмині) 162

Рокочівська пасіка (у лісі Чута) 156, 176

Романенків, х. (при усті р. Куп’євата) 188, 216

Романкове, ур., село 41, 117, 119

Ромашків пристінок (при Плетеному Ташлику) 132

Ромни, м. Луб.п. 12

Росія (Російська держава, імперія) 3, 132, 134, 157-158, 189, 193, 198-200, 204-205, 207, 210, 245-250, 259-260, 290-291, 293, 297, 299

Росохівка, сільце (при Омельнику) 257

Росоховатий (Росошин) байрак (при Цибульнику) 151, 174, 199

Росоховатий байрак (у верхів’ях Кільтені) 134, 239

Росошин яр (біля Омельника) 171-172

Росошин, х. (при Омельнику) 188, 216

Рощенків байрачик (при Тясмині) 162

Рублівка, с. Влас.с. 110, 242, 256

Рублівський пристінок (біля Таборища) 178, 205

Руда, р., балка (у верхів'ях Інгульця) 8, 159, 176, 180, 285

Руде, ур. (біля Кременчука) 145, 163

Рудка, ур. (на лівому березі Тясмину) 158

Рудове, ур. (біля Бородаївки) 40, 138

Ручки, сільце 257

Рядові могили (біля Висі) 189

Рядові могили (біля Синюхи) 189

Рясні байраки і пристінки (при Чорному Ташлику) 132-133, 217

С

Савина Вершина, ур. (біля Кам'янки Пот.с.) 146

Савине, сільце Крем.с. 254

Савині (Савчині) байрак і ліс (при Омельнику біля Кам'янки Пот.с.) 171, 184, 260

Савотканьський ліс 138

Савчин лісок (при Домоткані) 137

Сагайдачна балка і лісова стінка (при Дніпрі) 38

Сазонів, х. (при Аджамці) 296

Саксагань, р. 38, 291, 301

Самарська сотня (паланка) 40

Самбросівка (Самбросівський х.), сільце 8, 100-101, 111, 214, 285 (див. також хутори Піковця і Топальського)

Самоткань (Савоткань), ур., річка 40-41, 138, 170, 291

Самусєва пасіка (у лісі Чута) 156, 176

Санкт-Петербург, м. 4, 6, 11, 131, 186-187, 293, 302

Свидівка (Свидовок), р, о., ур. (біля Бородаївки) 40-41, 137-138, 291

Свидівський байрак і ліс (біля Бородаївки) 137

Свидівський, х. (біля Бородаївки) 41, 265, 301

Свинарка (Свинарня Велика і Мала), р., ур. 12, 126-128, 146, 152-153, 163-164, 166, 182-183, 188, 199, 216 (див. також Сухий Омельник)

Свинарка, р. (при Малій Висі) 217

Свинарний яр, байрак (біля Кам'янки Пот.с.) 146, 171

Свинарня, сл. 9, 15-16, 57-58, 152, 178, 183, 237, 246, 257, 261-262, 276, 278, 283-284

Свинківка, р. (нижче Мішуриного Рогу) 41

Свистунівка, сл. 239, 302

Святого апостола Петра (2 рота Г.п.) 215, 217

Святого архидіакона Стефана (7 рота Г.п.) 215, 217

Святого великомученика Георгія (6 рота Г.п.) 215, 217

Святого великомученика Дмитрія (5 роти Г.п.) 215, 217

Святого Іоана Хрестителя (9 рота Г.п.) 215, 217

Святого князя Володимира (4 рота Г.п.) 215, 217

Святого Миколая (1 рота Г.п.) 215, 217

Святогригорівський (Григорівський), ш. (7 рота П.п.) 218, 291-293, 299-300 (див. також ш. Чанад)

Святої Єлизавети, фортеця 117-118, 214-215, 217, 239, 242, 291, 295-296, 301

Святої Катерини (3 рота Г.п.) 215, 217

Святосимонівський (Симеонівський), ш. (18 рота П.п.) 219, 291-293, 300 (див. також ш. Павлиш)

Семидівки зимовник (при р. Боковій) 260

Семлак (Семлик), румунське м. (при Муреші) 299-300

Семлак, сербське сільце (біля Вршаца) 299-300

Семлек (Семлецьк), ш. 297, 300 (див. також ш. Новосельський, Берладинський, сл. Нове Село)

Сенів, х. (при Омельнику) 188, 216

Сента (Сентів), ш. 297, 300 (див. також ш. Могильний)

Сента, сербське м. (при Тисі) 299-300

Сентомаш (нині Србобран), сербське м. (на правобережжі Тиси) 299-300

Сентомаш (Сантомаш), ш. 297, 300-302 (див. також ш. Куп’єватівський, сл. Богоявленська, Радьківка)

Сенча, м. Луб.п. 12

Сергієнківська пасіка (у Великому лісі) 179

Сиберів, х. (при Березівці) 9

Симеонівський шанець, див. Святосимонівський

Симонів, х. (при Омельнику) 9

Синьоводський байрак (на усті Синюхи) 133

Синюха, р. 3, 5-6, 8, 105, 115, 133, 168-170, 185-187, 189, 214, 215, 217, 238, 250, 283, 291-292, 298, 301

Сипківська пасіка (у лісі Чута) 156

Сироватський Став, х. (при Сугаклеї Кам’януватій) 296

Ситамош, див. Шолмош

Сім байраків (Семибайраки), ур. (між Сухим і Чорним Ташликом) 133, 168-169, 189, 217

Сірка пасіка (у Чорному лісі) 141, 168

Сіровська пасіка (у Чорному лісі) 155

Січ Генерала (при Малій Висі) 301

Січний байрак і ліс (між Лобачевкою і Цибульником) 161-162, 174

Січовий шлях (від Кременчука) 38, 165, 183, 292-293

Скарбів байрак (біля Чорного Ташлика) 168-169

Скарбна балка (у верхів’ях Сухого Ташлика) 189

Скарбні (Шкарпові) байраки, р. і балка (при Висі) 134, 168, 169, 189, 217

Скелева, сл. (при усті Висі) 297

Скелевата (Скулевата), сл. 8, 48-50, 219, 236, 241-242, 261-262, 267, 275, 278, 284 (див. також Обломіївка)

Скелеватий форп. (при усті Висі) 217

Скельки, ур. (на Тясмині) 122, 151, 160, 206

Скельовата, р. балка (при Обломіївці) 179, 214, 218

Скельовий байрак, ур. (на усті Висі) 133, 215

Скеля Дупната, ур. (біля Синюхи) 133

Скепин хутір (у верхів’ях Інгульця) 180, 189

Скоробагатьковий луг, о. (при Тясмині) 150-151, 159-160, 200

Скубіївка, сл. 8, 82, 174, 198, 200, 214, 223, 232, 236, 241, 247, 275, 278, 284

Скулеватівський, ш. (15 рота П.п.) 218, 291-293, 300 (див. також ш. Янов)

Сланкамен, сербське м. (при Дунаї) 299-300

Сланкамень, ш. 297, 300-302 (див. також ш. Усівський)

Сливучі байраки (при Лобачівці) 173, 199

Слинківська пасіка (у лісі Чута) 156, 177

Слобідське козаче поселення (Слобідський козачий полк) 5-6, 11, 119, 235, 239-244, 290-295, 297-298, 301

Слобожанщина (слобідські полки) 11, 25, 37

Слов’яносербія 293, 297

Слюсарів, х. (при Синюсі) 217

Смедерево, сербське м. (при Дунаї) 299-300

Смедерів (Смередів, Смедерівка), ш. 295, 297, 299-302 (див. також ш. Онуфрієвський, сл. Куколівка)

Сміла, м. (Чигр.п.) 257

Смоленська губернія 293

Смоли, х. (при Омельнику) 186

Сніжків, х. (при Грузькій) 296

Собецький луг (біля Крюкова) 153, 166, 178

Совки, с. Київ.п. 17

Созонова дубина (над Конотопом біля Крюкова) 164

Сокиндринський (Секирянський) форп. 214, 282, 283

Сокиндрін млин і гребля (на Ірклеї) 175, 282-283 (див. також Вишняк)

Сокиндріна пасіка (у Великому лісі) 179

Соколки, м. Полт.п. 39

Сокурів, х. (біля Інгульця) 189

Соловейківські байрак, долина і пасіка (при Цибульнику) 151, 160

Солоні Уклюки, ур. (при Азовському морі) 302

Солошине, с. Переволч.с. 264, 286

Сомбор (Малий Сомбор), сільце при Муреші 299-300

Сомбор (Самбор), ш. 297, 300 (див. також ш. Воробцівський)

Сомбор, сербське м. (у Придунав’ї) 299-300

Сомбор, сільце (біля Вараждина) 299-300

Сорокотяжине, ур. (при Омельнику Переволочанському) 35-36, 136

Сороченків, х. (при Свинарці) 188

Сорочинська сотня Мирг.п. 244

Сорочинські байраки (при Тясмині) 203

Сорочинці, м. Мирг.п. 13, 14, 16, 19, 143, 244

Сотниківська пасіка (у лісі Чута) 176

Сотницька слобода (при Омельнику) 237

Сранькова пасіка (у Чорному лісі) 162

Срібне, м. Прил.п. 17

Стара дорога (при Тясмині) 164

Стара січа (біля Цибульника) 160

Старе городище (біля Курукового озера) 182

Стародубово, ліс (біля Синюхи) 189

Стародубський полк 15

Степаненків, х. (при балці Лозоватій біля Інгулу) 296

Стецівка (Стецовка), с. 7, 71-73, 84, 101-102, 110, 117, 130, 148, 159, 174-175, 188, 197, 214, 221, 226, 229, 236, 241, 257, 262, 266, 270-271, 278-279, 282-285, 292-293 (див. також Таможівка)

Стецівський форп. 214, 282

Стінка, ліс (під Таборищем) 211

Сторожова могила (біля Цибульника) 179, 197, 198, 200, 204, 216

Сторожові пристінки (біля Таборища) 179

Страшний байрак (біля Стецівки) 175

Стрельників, х. (при Сугаклеї Кам’януватій) 296

Стрілецька гребля, місток (на Омельнику) 38, 171, 283

Стрілецький курінь Пот.с. 171

Ступи, х. (при Омельнику Келеб.с.) 38

Суботиця (Маріятерезіанопіль), сербське м. (у Придунав’ї) 299-300

Суботиця, сільце (біля Вараждина) 299-300

Суботиця, ш. 297, 300 (див. також ш. Аджамський)

Суботів, м., с. (Чигр.п.) 14, 130

Суботівка, р. 129, 139, 167

Суботівський форп. (у верхів'ях Ірклеї) 214, 282

Сугаклейчик (Сугаклейка), р. (притока Інгулу) 249, 291

Сугаклея (Сухоклей) Кам’янувата, р. (при Інгулі) 169, 189, 198, 248-249, 291, 296

Сугаклея (Сухоклей) Камишевата, р. 169, 189

Сула, р. 257

Сумська пасіка (у Чорному лісі) 155, 177

Супрунів, х. (при Чуті) 188

Супрунівська пасіка (у лісі Чута) 156, 176, 177

Сурганеві байраки, ліс (у верхів’ях Березівки) 38, 145, 151, 169, 185, 189

Суха Кам’янка, р. 260, 293 (див. також Мала Кам’янка)

Сухий Кут, форп. (біля лісу Нерубай) 217

Сухий Омельник, р. 182 (див. також Свинарка)

Сухий Омельник, р. 262 (див. також Омельничок Сухий)

Сухий Ташлик, р. 5, 133, 168-170, 189, 217, 297 (див. також Кривий Ташлик)

Суховієві ліс, оз., о. (при Імбеку на Тясмині) 149, 157-158, 160

Суховіївська пасіка (у Чорному лісі) 122, 151, 155, 159, 161-162, 177

Суховітховатий байрак (біля Омельника) 171

Сухолєтський байрак (при Малій Висі) 134, 217

Сухоносів пристінок (при Чорному Ташлику) 133

Т

Таборище (Табурище), с. 8, 42-44, 110, 118-119, 124, 150-151, 162, 178, 182, 188, 197-198, 200, 205, 211, 216, 218, 236, 246, 248, 257, 261-262, 266-267, 274-276, 278, 283, 297, 300

Таборище, ур. 178, 182

Табуриський, ш. (2 рота П.п.) 218, 241, 242, 291, 293, 299-300

Тавровського, х. (при Сугаклеї Кам’януватій) 296

Тала долина (над Цибульником) 151

Таможівка, с. 241 (див. також Стецівка)

Таранців, х. (при Свинарці і Березівці) 188-189, 216

Татарка, балка (при Кільтені) 217

Татарський брід (на Тясмині) 124

Ташлик, р. 5, 198 (див. також Чорний Ташлик)

Ташлицька, сл. 291, 296 (див. також Плетений Ташлик)

Ташличок, р. (на правобережжі Висі) 217

Тернівка, р. (при Синюсі) 133, 168, 169, 217, 291

Тернівка, сл. 117, 227, 239, 291, 295, 301 (див. також сл. Новоархангельська)

Тернівський байрак (при Синюсі) 133, 168-169

Терновий яр (біля Кам'янки Пот.с.) 146, 171

Тиса, р. 292, 299-300

Тишківка, сл. 291, 294-295, 301 (див. також Ольшанка)

Тишкова пристань (на Тясмині) 157

Тишкові байраки (біля Синюхи) 133, 168, 169, 189

Тікич (Тікич Гірський), р. (притока Синюхи) 217, 250

Тільник, р., байрак 297, 300 (див. також Кільтень)

Томашанці, славонське сільце (у верхів’ях р. Вуки) 299-300

Томашеваць, сербське сільце (біля Тиси) 299

Томашинці (Томашниця), ш 295, 297, 299-302 (див. також Омельницький)

Тонконогий байрак (біля Кільтені) 134

Тонконогівка, сільце 8, 97-98, 111, 148, 176, 236, 247, 257, 262, 272, 278, 285

Тонкошкурівський хутір (біля Макарихи) 180

Торговиця Стара, м. (на лівобережжі Синюхи) 105

Торговиця, польське с. (біля Синюхи) 189, 239

Торговиця, р., балка (при Синюсі) 133, 168-170, 185, 189, 217

Три Бугра, ур. і форп. (у верхів’ях Ірклеї) 282-283

Три Малі Могилки, ур. і форп. (у верхів’ях Ірклеї) 282

Трисяги, сільце (при Новому Миргороді) 283, 297

Тройницька (Тройницький х.), сл. 188, 239, 295, 297, 301

Троянка, р. (при Синюсі) 133, 168-169, 189

Троянський байрак (біля Синюхи) 133

Трубайці (Трубаї), с. Хорол.с. 199, 241

Трьохбалочний форп. (у верхів’ях Інгулу) 217

Трьохболотний, ш. (10 рота Г.п.) 291-292 (див. також ш. Трьохбуєрачний)

Трьохбуєрачний форп. (у верхів’ях Висі) 217-218

Трьохбуєрачний, ш. (10 рота Г.п.) 218, 292, 300 (див. також ш. Трьохболотний, Каніж)

Трьохстінковий форп. (у верхів’ях Інгулу) 217

Тулмач, р. (права притока Висі) 217

Тура, р. (права притока Висі) 217

Туреччина (Турецька область) 3, 251, 259, 293-293, 297

Турія (Тура), р. 3, 168, 217, 259, 291 (див. також Грузька)

Турченінова, угіддя (при Сугаклеї Кам’януватій) 296

Тягинь, м. 249 (див. також Очаків)

Тясмин, р. 3, 5, 7, 10, 115, 119-120, 122-125, 127-128, 129-131, 142, 148, 150-153, 157-160, 162, 165, 173-175, 182, 187-188, 193-200, 203-204, 206, 210-211, 214, 245-250, 257, 289, 292

Тясминський байрак 217

Тясминські млини 195

Тяшкін, х. (при Інгулі) 296

У

Ужванка, див. Гужванка

Україна (Україна Південна) 3-6, 119, 132, 186, 240, 257, 297, 302

Українська лінія (укріплення) 259, 293-294

Умань, польське м. 239

Уманьський полк 5

Усиків (Гусиків), х. 186, 189, 216

Усиченків (Юсиченків) грунт (під Інбеком) 157

Усівка (Усиківка), сл. 9, 15, 58-59, 218, 237, 240, 244, 276, 278, 283-284, 293

Усівська пасіка (у лісі Чута) 156

Усівський (Усиківський), ш. (11 рота П.п.) 218, 291-293, 300-301 (див. також ш. Сланкамень)

Устивицька сотня Мирг.п. 14

Устименків скоп 199

Устимівка (Устименка, Устимова), сл., х. (при Цибульнику) 7, 160, 179, 188, 214, 216, 236, 274, 278

Устимова пасіка (у Чорному лісі) 161

Устимовичева діброва (при Цибульнику) 205

Ухівка, с. 8, 40, 90-94, 111, 148, 176, 224, 236, 239, 257, 260, 262, 266, 272-273, 278-283, 285, 301

Ухівська пасіка (у Чорному лісі) 156, 177

Ушива, р. – див. Вшива

Ф

Федвар, ш. 297, 300 (див. також ш. Ліснянський)

Федорина пасіка (у Чорному лісі) 156, 177

Федорівка, с. Голтв.с. 40

Федорки (Федорівка), с. 7, 77-78, 102, 110-111, 117, 148, 176, 188, 192-193, 197-198, 200, 204-206, 209, 216, 222, 230, 236, 247, 267, 276, 279, 284-285

Федорняківський ліс (біля Березівки) 185

Федорова, розкольнича сл. 291, 295, 301 (див. також Піщаний Брід)

Фельдвар (нині Бачко-Градіште), сербське м. (при Тисі) 299-300

Фельшанець, сл. 239 (див. також Мішурин Ріг)

Фецюрів (Цецюри, Афецюри) байрак і пристінок (біля Чорного Ташлика) 133, 168-169, 189

Фурманова балка, р., стінка (при Чорному Ташлику) 133

Х

Хандаліївка, с. Кишен.с. 40

Ханська Україна 4

Харунівська пасіка і товща (у Чорному лісі) 120, 150, 155, 159, 177

Хащуватий байрак (при Кільтені) 134

Хвостовата могила (при Обломіївці) 198

Херсонська губернія 4

Химківська пасіка (у лісі Чута) 156, 176

Хмелеві байраки (при Кільтені) 5, 134, 168-169, 189, 217

Хмелівка, байрак (при Малій Кам’янці) 172

Хмельницького пасіка (у Чорному лісі) 5, 140-141, 155, 177 (див. також Гетьманська)

Холядника (Холевина) могила (при вершині Чорного Ташлика) 189, 198, 296

Хоменків, х. (біля Інгульця) 189

Хомині, о., луг (на Тясмині) 159, 160

Хомівка, сільце 7, 81-82, 176, 188, 192-193, 196-197, 200, 204-206, 209, 222, 231, 236, 268, 277, 284

Хомутець, м. Мирг.п. 140

Хорол, м. Мирг.п. 17-18, 241

Хорольська сотня Мирг.п. 14, 16, 40, 142, 180, 238, 241

Хоруженків млин (при Цибульнику) 203

Хрест, ур. і форп. (при Хресті) у верхів’ях Ірклеї 282-283

Христичівка, сільце (при Малій Кам’янці) 188, 237, 293

Ц

Царева дорога (на лівобережжі Тясмину) 158, 182

Цареві піски, ур. (біля Крюкова) 126, 153, 164, 182-183

Церковний, о. (на Дніпрі) 126

Цесарія (Австрія) 240

Цибулів, м. 8, 11, 85-88, 110-111, 117, 148, 168, 175, 189, 196, 217-218, 223-224, 236, 238-239, 247-248, 257, 260, 262, 266, 271-272, 278-279, 282, 285, 297, 300

Цибулівка Українська, сл. (при Інгулі) 301

Цибулівська дистанція (форпостів) 283

Цибулівська пасіка (при вершині Бовтишки) 217

Цибулівська слобода, хут. 8, 88-90, 118, 134

Цибулівська сотня Мирг.п. 3, 8, 11, 40, 85-102, 110-111, 114-115, 140, 180, 217, 223-225, 226, 236, 238-239, 280, 285, 292

Цибулівський форп. 217

Цибулівський, ш. (15 рота Г.п.) 218, 291, 297, 299-300

Цибульник (Цибулівка), р. 7-8, 10, 122, 124, 129, 139, 140, 142, 146, 148, 150-155, 160-162, 166-167, 173-174, 176, 178-180, 182, 188, 194, 196-200, 203-206, 211, 213-214, 216, 242, 247-248, 250, 258, 262, 284, 291, 297

Цибульник, сл. 174, 297 (див. також Данилівка)

Цибульницький брід 161, 200

Цибульницький луг (Апостола) 195, 197-200, 206

Цибульницький тракт 161

Цируликівський ліс (біля Крюкова) 152

Ч

Чанад (Чанат), ш. 297, 300-302 (див. також ш. Святогригорівський)

Чанад, румунське м. (при Муреші) 299-300

Чанад, сербське сільце (біля Сенти на Тисі) 299-300

Чанад, х. (біля Мішуриного Рога) 302

Чаплінське оз. (біля Крюкова) 184

Ченчикова балка (при Свинарці) 166

Червона Кам’янка, с. 6

Черкаський полк 257

Чернецька (Чернеча), сл. 199, 214, 242, 262, 283 (див. також Данилівка бригадира Капніста)

Чернецька пасіка (біля Хреста) 283

Чернецький луг (кол. Город.с. над Тясмином) 157

Чернецький форп. (при Ірклеї) 214, 282

Чернецький, о. (біля Кам’янки Пот.с.) 167

Чернеча гребля (при Чуті) 242, 282

Черниківська пасіка (біля Цибульника) 151, 160

Черниченків байрак (при Синюсі) 133, 168-169

Черничів (Черничевий) байрак (при вершині Кам’янки) 218, 293

Чернігівський полк 15

Чечелів, х. (при Березівці) 9, 189, 216

Чигирин (Чигрин Старий, Чигирин Польський), м. 3, 5, 10, 120, 124, 130-131, 156, 159, 161, 182, 188, 197-198, 206, 214, 223-225, 245-247, 249, 257

Чигириндубровська сотня Луб.п. 156, 176

Чигиринське староство 158

Чигиринський грунт 142, 159

Чигиринський полк 3, 5, 257

Чигиринський шлях 159, 161, 175

Чигрин Дуброва, м. Луб.п. 17

Чистий, форп. (при витоках Інгульця) 217

Чичак, ур., оз. (в ур. Буянське) 136, 141, 163

Човновий (Чолновий) байрак (при Обломіївці) 166, 188

Чонград, угорське м. (при Тисі)

Чонград, ш. 300 (див. також ш. Корчаківський)

Чорне море 302

Чорний ліс 5, 10, 120, 122-123, 128, 131, 140-142, 150-153, 155-156, 159, 161-162, 168, 175-178, 180, 188-189, 200, 204, 216-217, 245-250, 257, 260, 283, 292, 297, 301

Чорний Ташлик, р. 5, 132-133, 168-170, 189, 198, 215, 217, 238, 291, 295-296, 301

Чорний шлях 297

Чорноліска, р. 189, 217

Чорноліська товща 161

Чорноліське городище, пос. 182

Чорноліське оз. 177

Чута, ліс 7-8, 122-124, 128-129, 139, 148, 150-151, 153, 156, 160, 162, 165, 167, 174-177, 188, 214, 216, 246-247, 249, 257, 262, 283

Чута, р. (при Ірклеї) 151, 214, 247-248, 257, 283

Чутка, р. 7, 139, 160, 167, 175, 188, 214

Ш

Шабельники, ур. 139, 167

Шакунові пасіка і грунт (у Чорному лісі) 161, 177

Шамівська пасіка (у Чорному лісі) 155, 162, 177

Шамова товща (у Чорному лісі) 162

Шамрів байрак (при вершині Висі) 134

Шаповалівка, сільце 257

Шаргород, польське м. 239

Шарівський байрак (при Кагарлику) 133

Шарків, х. (при Говнянці біля Інгульця) 189

Швитчина пасіка (у Чорному лісі) 156, 177

Шевська (Шевцова) балка і байрак (при Омельнику Переволочанському) 169, 188, 293, 301

Шевцеве оз. (біля Кам'янки Пот.с.) 144, 163, 167

Шептахівська сотня Старод.п. 15

Шишаки, м. Мирг.п. 16, 244

Шишацька сотня Мирг.п. 244

Шкарпові байраки, див. Скарбні

Шкодинська пасіка (у Великому лісі) 120, 150, 159, 179

Шляхові байраки (у верхів’ях Інгулу) 168-169, 189, 217

Шляхові броди (на Інгулі) 249

Шовкунів, х. (біля Інгульця) 9, 189, 216

Шоймош (Соллош, Шољмош), румунське сільце (при Муреші) 299-300

Шолмош (Шелком, Шолнош, Ситамош), ш. 297, 300 (див. також ш. Калантаївський)

Шомош, сербське сільце (на лівобережжі Тиси) 299

Шугайлів, х. (при Омельнику Переволч.с.) 38

Шульганка, ур. у Чорному лісі 140, 141

Шульганська пасіка (у Чорному лісі) 155, 177

Шульжина дубина (над Конотопом) 164

Щ

Щербинині, х., байрак (при Макарисі) 189, 216, 247

Щурівка, ур., балка (біля Бородаївки) 41, 138

Ю

Ювченків, о. (на Дніпрі) 163

Юхівка, сл. (на лівобережжі Інгулу) 301

Я

Ягідна долина (при Омельнику) 183-184

Якименкові байрак і стінка (біля Синюхи) 133, 168-169

Яненківський шлях (на лівобережжі Тясмину) 157

Яненкова долина (біля Чути) 162

Яненковий ліс (кол. Город.с. над Тясмином) 157

Янич (Єнич), ур., ліс (біля Чути) 139, 167

Янов, ш. 297, 300 (див. також ш. Скулеватівський)

Янова, румунське с. (між Мурешем і Дунаєм) 299-300

Яреськи, м. Мирг.п. 12, 16

Яроші, с. Город.с. 241

Ясеноватий ліс (біля Куцої Березівки) 185

Ясеновий байрак (біля устя Малої Висі) 134, 217

Ясиновата (Ясенова) балка (в ур. Буянське) 38, 136

Ятраниця, сільце при усті Кільтені 297

Ятрань, р. (при Синюсі) 189

* * *

маловідомі поселення Гусарського полку Нової Сербії на карті Р.Дзанноні (Горма, Журавка, Рільна, Кулін, Зелена, Корнієво, Комарівка, Юркіна, Удрайка, Запілля, Колпінка, Загорський, Новлінський, Ліски, Томаково, Новий двір, Крутоярський) 300

маловідомі поселення Пандурського полку Нової Сербії на карті Р.Дзанноні (Запів’я, Ладрениця, Юліна, Боровці, Золнівка, Мондорловка Мала, Липівка, Чорна, Рубівка, Щацьк, Гусагва, Тисня, Огородка) 301

поселення Слобідського козачого полку на карті Р.Дзанноні (Межирічка, Канар’я, Берізка, Богданова, Опочна, Нікольська, Піщаний Брід, Розкольнича, Мала Красна, Костовата, Удрайка, Калинівка Мала, Баравінка, Прилуки, Марінський, Іваново, Белінка, Селехова, Свидівка) 301

<<< назад | зміст | далі >>>


[ HOME ]

Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 1998-2004 Webmaster: webmaster@library.kr.ua