[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Іван Мазепа
 

Фон

<<< Повернутись |Початок >>>

Іван Мазепа – Людина, Політик, Легенда

Інтернет-ресурси про Івана Мазепу

Іван Степанович Мазепа (Іван Мазепа-Колединський) (20 березня 1639 — 21 вересня 1709) — гетьман Козацької держави [Електронний ресурс]. — Режим доступу:http://uk.wikipedia.org/wiki/Іван_Мазепа. — Заголовок з екрану.
Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Мазепа, Иван Степанович - гетман малороссийский [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.rulex.ru/01130020.htm. — Загл. с экрана.
Матеріал з «Русского биографического словаря: сетевая версия».

Дикий А. Неизвращенная история Украины-Руси [Электронный ресурс] : Том I . - Нью-Йорк: Издательство «Правда о России», 1960 г. — Режим доступа: http://www.ukrstor.com/dikij/dikij1-3d.html. — Загл. с экрана.
Матеріал розміщений на сайті «Украинские Страницы, История национального движения Украины 1800-1920-ые годы : От Руины до Полтавы (Самойлович — Мазепа)».

Анисимов В. О синдроме гетмана Мазепы. [Электронный ресурс].— Режим доступа : http://www.pravoslavye.org.ua/index.php?action=fullinfo&r_type=article&id=18662. — Загл. с экрана.

Мазепа-Фест : Щорічний етно-рок фестиваль. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://mazepa-fest.org.ua/?cat=3. — Заголовок з екрану.
На сторінках mazepa-fest.org розміщена інформація лише про тих музикантів, які коли-небудь брали участь у Мазепа-фесті. ЗМІ про Мазепа-фест . Учасники.

Стародуб А. Анафема гетману Мазепе: факты известные и неизвестные [Электронный ресурс] // Зеркало недели.- 2003.- № 32. – Режим доступа: — Загл. с экрана.
«Ежегодно в Воскресенье Торжества Православия в церквях торжественно провозглашают вечную память поборникам чистоты веры и проклинают еретиков, отлученных от церкви. Среди последних (хотя его имя и не называется) все еще остается Иван Мазепа. Наложенная в ноябре 1708-го по приказу светских властей анафема продолжает, по крайней мере формально, довлеть над гетманом, хотя на протяжении трех веков так и не были приведены более или менее серьезные аргументы в пользу того, что Мазепа должен считаться вероотступником…»

Почему не может быть снята анафема с Ивана Мазепы [Электронный ресурс]. //Приходская жизнь. - 2008.- №1.— Режим доступа . — Загл. с экрана.
«Вопрос о снятии анафемы с бывшего гетмана Ивана Мазепы возник сегодня с подачи филаретовских раскольников. Его общественное, а теперь уже, к сожалению, и церковное обсуждение вызвано выступлением на одном из телевизионных каналов раскольнического лжеархиепископа Дмитрия Рудюка. Поэтому нельзя не задаться другим вопросом: кому и зачем необходимо сегодня церковно реабилитировать отлученного от Святой Церкви почти 300 лет назад клятвопреступника?..»

Ковтун А. От легенды до исторического символа - Иван Степанович Мазепа. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ua-today.com/modules/pages/main/mazepa.html. — Загл. с экрана.

Ковтун А. Іван Мазепа: виправданий історією [Електронний ресурс] // Дзеркало тижня.- 2001.- № 32.- Режим доступу : — Заголовок з екрану.

Островський Ян. К. Мазепа: Поміж романтичною легендою та політикою.- Краків [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://ukrlife.org/main/2000/mazepa.htm. — Заголовок з екрану.
«1978 р. в Музеї Красного Мистецтва м. Руан відбулась виставка на тему "Мазепа, варіації на романтичну тему". Монументальне полотно Луї Буланже ("Страждання Мазепи", що належить до колекції Музею, зібрало значну аудиторію, що свідчить про величезну популярність Мазепи в європейській літературі, образотворчому мистецтві та музиці. Протягом останніх десятиліть цю тему ще піднімали такі автори, як Збігнєв Рашевський, Жозеф-Маркбейбе, Губерт Бабінський, Христа Пєске (Christa Piske), та Юліан Машлянка. Одначе багато питань, пов`язаних з дійсною і літературно-мистецькою історією Мазепи, вимагають нового розгляду й упорядкування, що дає нагоду замислитись над складними проблемами ідейних поглядів і позицій не лише періоду романтизму, але й часів значно пізніших. …»
Гетьман Іван Мазепа як покровитель Православної Церкви. Професор Юрій Мицик [Електронний ресурс]. - Режим доступу: — Заголовок з екрану.
«Постать Івана Мазепи, гетьмана України у 1687-1709 рр., до останнього часу була проскрибованою в російській та підколоніальній українській історіографії. Тільки з часу відродження незалежної Української держави у 1991 р. ситуація кардинально змінилася. Однак, незважаючи на появу численних книг і статей, присвячених Мазепі, вони були переважно популярного змісту. Ненабагато кращим був стан в українській еміграційній історіографії з огляду на складні умови її існування, але там принаймні була можливість видати цінні розвідки Теодора Мацьківа (США-ФРН), Бориса Крупницького, Олександра Мезька-Оглоблина (США), Ореста Субтельного (Канада), причому останній опублікував 54 листи Мазепи до коронного гетьмана Речі Посполитої Адама Сенявського …»

Протоиерей Новиков А. Почему не может быть снята анафема с Ивана Мазепы [Электронный ресурс]:- Режим доступа :. — Загл. с экрана.

Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба [Електронний ресурс]: Друге доп. вид. - Нью-Йорк - Київ - Львів - Париж - Торонто, 2001.- Режим доступу : http://litopys.org.ua/coss3/ohl.htm. — Заголовок з екрану.
Іван Мазепа до гетьманства. Іван Мазепа — гетьман України. Зовнішня політика Мазепи до 1700 року. Внутрішня політика гетьмана Мазепи. Повстання Петра Іваненка (Петрика). Гетьман Мазепа і Правобережна Україна. Зовнішня політика Мазепи після 1700 року. Зрив Мазепи з Москвою. Союз України зі Швецією. Українсько-московська війна 1708-1709 року. Полтавська катастрофа. Еміграція і смерть гетьмана Мазепи. Бендерська конституція 1710 року. СТАТТІ ТА МАТЕРІАЛИ : Мазепин Дзвін. З історії української державницької думки доби Мазепи. «Дума» Гетьмана Івана Мазепи. Бендерська конституція 1710 року. Нові матеріяли до повстання Петра Іваненка (Петрика). Труди і дні гетьмана Івана Мазепи (хронологія). Лист Пилипа Орлика до київського митрополита Стефана Яворського (1721). Вибрана бібліографія публікацій та документальних матеріялів про Гетьмана Івана Мазепу (1960 — 2000).

Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі. Велика ідея гетьмана Івана Мазепи [Електронний ресурс] : монографія. - Режим доступу : http://exlibris.org.ua/apanowicz/mazepa.html. — Заголовок з екрану.
Інформація розміщена на сайті «EXLIBRIS» : уkраїнсьkої елеkтронної бібліотеkи : історія, публіцистика, художня література. «Більше двох століть, кожен рік, у першу неділю великоднього посту в усіх церквах і Російської імперії з амвона проклинали гетьмана Мазепу, проголошували йому анафему. У радянські часи його ім'я згадувалося тільки з лайливими епітетами, образ його змальовувався виключно чорною фарбою. Подавалися лише скупі, тенденційно підібрані або навіть сфальсифіковані факти його життя й діяльності. І в період так званої «відлиги», коли почалося розкриття деяких фактів історичної правди, Іван Мазепа все одно залишався з тавром зрадника. Це тривало й в наступні десятиріччя».

Сосюра В. Мазепа : Поема (Скорочено) [Електронний ресурс].- Режим доступу : — Заголовок з екрану.

Костомаров Н. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. [Электронный ресурс]: Второй отдел: Господство дома Романовых до вступления на престол Екатерины II. Выпуск шестой: XVII столетие. Глава 16. Гетман Иван Степанович Мазепа .- Режим доступа : http://www.church.kiev.ua/Librery/htm/kostomarov/kostom47.htm. — Загл. с экрана.

Полищук В. Иван Мазепа: версия Михаила Старицкого [Электронный ресурс].- // День.- 2008.- №28. - Режим доступа :
http://www.day.kiev.ua/196542/. — Загл. с экрана.

Научно - исследовательский Центр казачества имени гетмана Мазепы [Электронный ресурс].- Режим доступа : http://mazepa.in.ua/.— Загл. с экрана.

Яковлева Т.Ґ. Нові архівні матеріали й перспективи вивчення гетьманства Івана Мазепи [Електронний ресурс]: доповідь, виголошена на вченій раді Інституту Історії України НАНУ 25 травня 2006 р., розміщена на сайті Музея гетьманства. // Український історичний журнал».- 2006.- № 5.- С.235. - Режим доступу : http://www.getman-museum.kiev.ua/0006.html. — Заголовок з екрану.
Музей Гетьманства - це державний культурно-освітній та науково-дослідний заклад історичного профілю, осередок пам’яток матеріальної та духовної культури пов’язаних з історією та традиціями козацько-гетьманської доби.
«Добре відомо, що в російських архівах (зокрема в Москві й Санкт-Петербурзі) зберігаються безцінні матеріали з історії України доби Гетьманщини. Це, безперечно, стосується документів про період гетьманування Івана Мазепи. Не секрет, що для багатьох І.Мазепа й дотепер є «зрадником», згадка про якого вкрай небажана. Проте останнім часом у Росії намітились серйозні зрушення в оцінці І.Мазепи, що дозволило зайнятися вивченням відповідних архівних матеріалів».

Ілько Борщак, Рене Мартель. Іван Мазепа [Електронний ресурс]: (видання 1931 року).- К.: Свенас , 1991.- 134 с. - Режим доступу : http://www.unitest.com/uahist/mazepa/m1.html . — Заголовок з екрану.
Видання включає поеми В.Гюго та Д.Байрона під однаковою назвою «Мазепа».

Ставицкий А. Образ гетмана Мазепы в украинской истории: путь от предателя до героя [Электронный ресурс]: материал размещен на сайте «Історія та гуманітарні дисципліни».- Режим доступа: http://ukrhist.at.ua/publ/17-1-0-331. — Загл.с экрана.
Матеріал разміщений на сайті «Історія та гуманітарні дисциплини». Метою якого є надання дистанційної допомоги студентам під час вивчення курсів: історії рідної країни, історії держави та права.

Старицкий М. Молодость Мазепы [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.ukrlib.com.ua/books/printthebook.php?id=107&bookid=3 . — Загл.с экрана.

Бойчук С. В. Мазепа – знаковая фигура русско-украинской истории. Кто он – «гетьман-злодій» или мученик за украинское государство? [Электронный ресурс].- Режим доступа :. — Загл. с экрана.
Інформація розміщена на сайті «Города Украины в улицах и лицах».

Иван Мазепа (1595 - 1657) [Электронный ресурс]: Фото восковой фигуры. Биография.- Режим доступа : http://www.wax.com.ua/gallery/history/mazepa/ . — Загл. с экрана.

Сокровища гетмана Мазепы. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ofmycity.com/city/mazepa1.html. — Загл.с экрана

"Герої козацької доби" [Електронний ресурс]: Пам'ятна монета «Іван Мазепа» / автор ескізів Олександр Івахненко; автор моделей Володимир Дем'яненко.- Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/Bank_mn/Yuv_m/Coins/Heros_cossack/Mazepa.htm . — Заголовок з екрану.

Смолій Валерій. Іван Мазепа [Електронний ресурс]. – К.: Варта, 1994. .- Режим доступу: . — Заголовок з екрану.

Костилєва Наталія. Гетьман Іван Мазепа та його доба в працях Теодора Мацьківа [Електронний ресурс] //Наукові записки: збірник праць молодих вчених та аспірантів. - К., 2001. - Т. 6. - C. 136-140. - Режим доступу: — Заголовок з екрану.

Мицик Ю. Гетьман Іван Мазепа як покровитель Православної Церкви [Електронний ресурс].- Режим доступу : http://www.apologet.kiev.ua/content/view/211/38/ . — Заголовок з екрану.

Незнайома Кліо. Таємниці, казуси і курйози української історії. Козацька доба. Іван Мазепа: життя „за” чи „проти” царя? [Електронний ресурс] /В.Горобець, Т.Чухліб. - К.: Наук. думка, 2004.- 310 с.- Режим доступу : http://haidamaka.org.ua/0134.html. — Заголовок з екрану.
Надзвичайно важко, практично неможливо, віднайти в історії України особу, оцінки діяльності якої з боку нащадків були б настільки діаметрально протилежні, як випали вони на адресу гетьмана Івана Мазепи. Для одних він став уособленням хитрощів, нещирості й зрадливості, для інших - святої синівської любові до рідної землі, жертовності у відстоюванні її благополуччя. Проте чи лише особисті якості гетьмана привертають пильну увагу істориків до його особи?

Свербигуз Володимир. Мазепине барокко [Електронний ресурс] // Україна молода.- 2007.- № 152.- Режим доступу : http://www.umoloda.kiev.ua/number/982/196/35683/ . — Заголовок з екрану.
На відстані століть постать славетного гетьмана, його державні справи виявилися надзвичайно сучасними та модерними, гідними наслідування. Неможливо охопити всі його державні проекти: Київ та інші міста розбудовуються величними церквами та спорудами. Розробляється термін «українська нація». Розвиваються мистецькі проекти — наприклад, з'являється україномовний переспів Біблії у віршах Самійла Мокриєвича; на українській сцені вперше поставлено балет за твором Лаврентія Горки. Українська міська культура періоду Гетьманщини набуває найбільшого розвитку.
Подібно до французького короля Людовика XIV гетьман Іван Мазепа правив мистецтвом і війною. А це означало, в задумах гетьмана, побудову вишуканої української барокової культури з проведенням періодичних невеликих переможних військових кампаній.

Багряний Сергій. Іван Мазепа – без вини винуватий [Електронний ресурс] : Режим доступу

Рева Іра. Іван Мазепа. Хто зберіг Євангеліє, на якому присягають президенти? Останнє кохання Івана Мазепи [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://artvertep.dp.ua/news/94.html. — Заголовок з екрану.

Сайт Громадського комітету з відзначення 300-ї річниці Повстання за незалежність України під проводом Івана Мазепи та Полтавської битви(1708-1709) [ Електронний ресурс]: Режим доступу: http://mazepa.name./ - Заголовок з екрану


Іменний покажчик:

А.Л.
121,42
Андреев И.
122
Андреевский М.
123
Андрусишин Г.
124
Андрусяк М.
61,75
Апанович О.
6,73,125,126,127, 128
Арсеньев К.
73, 337
Астапенко Н.
108
Астаф'єв О.
129
Атаманенко А.
86
Бабкіна О.
14
Бабух В.
130
Бажан М.
64, 78
Базильчук Г.
14
Байрон Д.
335, 336, 337, 397, 398, 403,
Балтрушайтис Ю.
337
Барашкова О.
108
Барвінський О.
131
Барчан Г.
14
Безручко О.
142, 416
Белей Н.
132
Беляев Ю.
362
Березин В.
133
Береславський М.
7
Бєлікова Г.
442
Битинський М.
8
Біднов В.
134
Білецький О.
64, 78
Білодід І.
64,78
Білокінь С.
9,10,
Бобрыкин С.
135,21
Богаевский А.
336
Богун І.
136
Боковікова Ю.
110
Боплан Г.
83
Борисенко В.
115
Борщак І.
11
Браун Ф.
337
Брокгауз Ф.
73
Брюсов В.
337
Брюховецька Л.
417, 418, 419,
Брюховецька О.
420
Брязгунов Ю.
137
Брянский Н.
337
Будник М.
447
Бузина О.
138, 139, 140,
Булах Г.
56
Булах О.
56
Булгак О.
178
Булгарин Ф.
338
Буренин В.
443
Бутич І.
1
Бушин М.
107
Быченкова Л.
141
В.Д.
143
Вагман И.
71
Вдовиченко Є.
335
Величенко С.
144
Величко С.
12
Вервес Г.
368
Верьовка Л.
422
Веселовский А.
337
Ветухів М.
413
Винар Л.
80,86
Вишневий Г.
339
Вишневський Г.
145
Вінтоняк О.
146, 147,
Войцеховський Ю.
148
Вольтер
340, 341, 342,
Волянська Л.
9, 10,
Востоков А.
150
Гайченко В.
14
Гальонка О.
151
Геник С.
33,72
Гирич І.
86
Гнатюк М.
45
Гоголь М.
387, 405
Гоголь Н.
343
Голобуцький В.
154
Головатий М.
14
Горак В.
155, 156, 157, 158,
Горак Р.
354
Горенко М.
107
Горленко В.
448
Горобець В.
43,57,159
Грабар С.
44
Грабович І.
424
Греков М.
114
Грибанов Б.
340
Гриневич В.
385, 386,
Грипась В.
160
Громовенко Л.
45
Грушевський М.
15
Губерти Н.
215
Гумберт К.
336
Гунчак Т.
112
Гуржій О.
16, 29, 42, 95
Гусєв В.
32
Гюго В.
344, 345, 397, 398,
Дабижа А.
161, 162,
Даниленко С.
163
Дараган Ю.
346
Дарибагова А.
108
Дашкевич Я.
17
Демидьонок Ю.
82
Демська-Будзуляк Л.
164
Денисенко А.
44
Десятерик Д.
425
Десятов Д.
165
Дзира Я.
387
Дзьобан О.
18
Дзюба І.
56
Дзюбенко Н.
166
Дмитренко М.
107
Дмитриев С.
106
Довжук І.
20
Доманицький В.
21
Донцов Д.
169,39
Дорош Є.
170
Дрожжин В.
32
Дудюк Л.
426
Дядиченко В.
23,24,171, 172,
Дядиченко В.

Евсеева В.
173
Ерусалимский А.
111
Ефремов Ю.
27
Ефрон И.
73
Ємченко О.
174
Єнсен А.
25,18
Жлуктенко Н.
335
Жуков Е.
69,76
Жуковський А.
177
Жулинський М.
373,38
Журавльов Д.
28
Заблоцький Ю.
179
Забочень М.
180
Залеський Ю.
347,39
Замлинський В.
181
Здибко В.
182
Зиолковская А.
71
Злаин А.
31
Змієвський С.
183
Ильин А.
342
Іваничук Н.
25
Іваничук Р.
350
Іванко А.
184
Іванченко Р.
30
Іванченко Ю.
2, 63, 423
Іванюк О.
60
Ігнатович Е.
185
Іллєнко Ю.
428, 429, 430, 441
Казак Г.
187
Калінцев Ю.
32
Каманин Н.
188
Капраль М.
17
Кардаш І.
422
Кардашинская С.
189
Карл XII
341, 342,
Карлійчук Л.
190
Карпенко І.
191
Кафенгауз Б.
47
Кацнельсон Л.
1
Качиновський І.
192
Кащенко А.
48,49
Кенигсберг А.
438
Килимник Ю.
193
Кирилюк В.
194
Ковалевська О.
195, 196, 197, 390, 391, 431
Коваленко Г.
50
Коваль В.
107
Ковтун Ю.
198
Колісник Т.
351
Коломієць В.
392
Колосовой Г.
364
Коляда І.
98
Кононенко В.
199, 200,
Корабін Б.
35
Королів А.
352
Королюк В.
114
Косенко Ю.
112
Косничук Э.
201
Костомаров М.
51,52,53, 203
Костомаров Н.
59,2
Котляр М.
36,54, 204
Кошова В.
81
Кравець Я.
83
Кранихфельд Н.
342
Красильникова Г.
205
Крекотень В.
30
Кривобоков В.
55
Крман Д.
56
Кропива П.
206, 207,
Крупницький Б.
57
Крупчан С.
60
Крупчан Т.
60
Кубійович В.
26
Кузишина Й.
353
Кузнецов А.
53
Кулаковський В.
208
Кульчицький С.
54
Кучеренко М.
209
Лавренчук В.
393, 394
Лавренюк В.
395
Лазаревский А.
210, 211
Левінська С.
368
Ленчик А.
98
Лепкий Б.
353,354, 386, 396, 400
Лепко В.
58
Литвак Б.
52,59
Литвин М.
212
Литвиненко Т.
213,4
Лихачев Д.
361
Лобачев В.
216, 217,
Лубківський Р.
375
Лупак Н.
218
Лупій О.
355
Луців В.
8, 61, 62,
Лучицкий Н.
219
Львов Н.
338
Лях С.
85
Мазепа М.
59
Макаров А.
221
Маланюк Є.
75
Маланюк Є.
222, 407
Маркевич Н.
77
Маркевич О.
78
Марочків В.
223
Мартель Л.
11
Матівос Ю.
224
Мац В.
71
Мацапура В.
397, 398,
Мацьків Т.
79, 80,81, 226
Мезенцев В.
227, 228,
Мельник Л.
229
Мельничук Г.
82,23
Мельничук Я.
35
Меншій А.
399
Меріме П.
83
Милорадович
232
Мироненко О.
233
Михайліна Т.
400
Михайлова Н.
234
Михеев Л.
438
Мицик Ю.
84, 85, 235, 236,
Мишанич О.
12
Мішуков О.
401
Мокренко А.
237,43
Молчановский Н.
238
Морозов П.
337
Мушкетик Ю.
356
Наливайко Д.
402, 403,
Нартов В.
37
Настенко Л.
239
Науменко В.
240
Неврлій М.
56,24
Низовий І.
242
Низовский А.
243
Новотна В.
244
Норблен
421
Огієнко І.
412
Оглоблин О.
86, 87, 245
Олексіїв Г.
246
Олійник Б.
14
Омельченко В.
79
Орленко П.
44
Оробченко Н.
404
Осипов И.
55
Остапенко П.
110
Охота І.
248
Очкурова О.
70
П'ятаченко Ю.
407
Павленко Н.
88
Павленко С.
19, 89, 90, 91, 92, 249, 250, 251,252, 253, 254, 255, 256,
Павличко Д.
357, 369
Панашенко В.
257
Панченко В.
258,41
Пасічник М.
93
Пачовський В.
358
Песков А.
364
Петмюк І.
259
Петр I (Великий)
341
Петров Ф.
67
Петрушевский Ф.
73
Письменний В.
359
Пінчук С.
261
Плецький С.
85
Погребняк А.
104
Поліщук В.
406
Полонська-Василенко Н.
96
Полюшко Г.
262
Пономарева О.
264
Попсуєнко Ю.
90,92
Прохоров А.
68
Путро О.
266
Пуцко В.
265
Пушкин А.
360,44
Пушкін О.
361, 397, 398,
Пчілка О.
267
Радишевський Р.
97
Реєнт О.
98
Резакевич К.
268
Рилєєв К.
397, 398,
Рильський М.
368
Ричка В.
269, 270, 271,
Романько І.
41
Ромащенко Л.
408
Руданський С.
365
Рудницький Я.
21
Рудычева О.
70
Рылеев К.
363, 364,
Савченко С.
272
Савчук Ю.
273
Самоук М.
274
Сваник І.
120
Сварник Г.
17
Свербигуз В.
97, 99, 275
Семененко О.
276
Сергеев А.
338
Сергійчук В.
277
Сидорук І.
409
Сироважський С.
278
Ситий І.
74
Сікачина Т.
279
Січинський В.
100, 101, 102,
Скляренко В.
70
Скопненко О.
60
Скоробагатько С.
281
Скочиляс І.
17
Скуратівський В.
436
Слабошпицький М.
103
Славутич Я.
366, 410, 411,
Сліпушко О.
112
Словацкий Ю.
367, 368,
Словацький Ю.
369
Смирнов А.
53
Смолій В.
13, 36, 89,104,105, 282
Снилик З.
9,10,
Соколов Л.
283
Соловьев Б.
362
Соловьев Д.
341
Соловьев С.
106
Сосюра В.
371, 372, 397, 398,
Сотниченко В.
284
Сохацька Є.
412
Станіславський В.
285
Старицька Л.
412
Старицька-Черняхівська Л.
373, 374, 414
Старицький М.
385,41
Стародуб А.
286,287,
Старосільський М.
288
Стороженко А.
289
Струкевич О.
57
Ступак Ф.
290
Субтельний О.
109,29
Сулима М.
292
Сушинський Б.
38,39,
Сюндюков І.
293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,
Таирова-Яковлева Т.
300
Тарасова О.
301
Тарле Е.
111
Тарновський В.
19
Теліга О.
302,303
Телітенко Т.
34
Терновский С.
336
Тетерина Д.
304
Тихоша В.
305
Ткаченко В.
345
Тригуб В.
306, 307, 308, 309, 310, 311,
Тригуб В.
439, 440,
Тримбач С.
441
Турченко Ф.
85
Федорук Я.
113
Філоненко С.
312
Флоровский А.
114
Фріч Й.
375
Харченко В.
75
Харченко Т.
70
Хведченя С.
313
Хижняк З.
115
Хорунжий Ю.
314, 315, 373, 377, 378, 399
Хоткевич Г.
116, 316, 376
Хрусталев О.
77
Цвілюк С.
317
Чайковський П.
442,443
Черкащенко Н.
81
Чернецький Є.
318
Чернов А.
319
Чернова І.
414
Чижевський Д.
413
Членова Л.
442
Чуєв С.
89
Чужакова П.
321
Чуйко В.
336
Чухліб Т.
16, 29, 95, 322,323, 444
Шарварок О.
324
Шаров І.
66
Шах Т.
325
Шевченко Т.
324, 379, 389, 381, 382, 383, 384,404, 405,
Шевчук В.
1, 12, 30,42,117, 118,
Шевчук Ю.
445
Шендрик Л.
331
Шиманов А.
328
Шишов А.
46
Шляпкин И.
327
Шмидт О.
67
Шуба О.
14
Шудря М.
65,33
Шутой В.
119
Щокін В.
14
Щур Е.
331
Яворницький Д.
120
Якимович Б.
175
Яковлева Т.
332
Якубова Т.
333
Якутович С.
65,35, 446
Янович О.
331
Яременко В.
112
Ярова Г.
422
Ясинчук Л.
334

<<< Повернутись |Початок >>>


[ HOME ]

Іван Мазепа
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2009 Webmaster: webmaster@library.kr.ua