[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Іван Мазепа
 

Фон

<<< Повернутись |Початок | Далі >>>

2. Періодичні видання

121. А. Л. На ком был женат Мазепа/ А. Л. //Киевская старина. - 1888. - № 5 . - C. 43-45

122. Андреев И. Мазепа: Герой или изменник? / И.Андреев //Знание - сила. - 2001. - № 4. - C. 119-127

123. Андреевский М. А. Предложение гетмана Мазепы киевскому войту и магистрату 1703 года: (О неутеснении причта и прихожан Успенской церкви г. Киева)/ М. А. Андреевский //Киевская старина. - 1884. - № 9 . - C. 132-136

124. Андрусишин Г. Дорогою Івана Мазепи/ Г.Андрусишин // Освіта. - 2002. - № 21. - C. 6-7

125. Апанович О. Гетьман Мазепа – будівничий української культури // Слово і час.- 1995.- № 3.- С.85-89.

126. Апанович О. Іван Мазепа – зиждитель храмів і скарбів духовних // Людина і світ.- 1994.- № 8.- С.2.

127. Апанович О. Я. Іван Мазепа // Українська газета.- 1994. - № 7. - С.5.

128. Апанович О. Я. Іван Мазепа: Автобіографія гетьмана України // Українська газета.- 1994.-№ 8.- С.6.

129. Астаф'єв, Олександр. Богдан Лепкий: хай святиться ім'я Мазепи/ О. Астаф'єв //Вітчизна. - 2002. - № 11-12 . - C. 129-130

130. Бабух В. Як Петро І ловив на Буковині Мазепу з Карлом ХІІ/ В.Бабух //Голос України. - 2001. - 9 листопада. - C. 8

131. Барвінський О. Іван Мазепа // Друг читача.- 1991.- 23 жовтня.

132. Белей Н. Саме той: Іван Мазепа (літературне дослідження): Урок додаткового читання / Н. Белей //Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2003. - № 7. - C. 17-27

133. Березин, Владимир. И что ж осталось от сильных, гордых сих мужей? История шведов под Полтавой/ Владимир Березин //Книжное обозрение. - 2007. - № 18-19. - C. 11

134. Біднов В. Церковна Анафема на Івана Мазепу // Старожитності. - 1993.- № 4.- С.28-30.

135. Бобрыкин С. Г. Письмо гетмана Мазепы к С. П. Неплюеву. 1705 г./ С. Г. Бобрыкин //Русская старина. - 1875. - № 4. - C. 627

136. Богун І. Дар гетьмана Мазепи // Наша Віра – 1993.- № 17-18.- С.7.

137. Брязгунов Ю. 350-річчя І.Мазепи: повернення до цивілізації // Молодь України.- 1994.- 5 квітня.

138. Бузина, Олесь. Мазепа - наш самий знаменитий зрадник/ Олесь Бузина // Сегодня. - 2007. - 31 марта. - C. 12-13: фото.кол.

139. Бузина, Олесь. Последняя осень Мазепы/ Олесь Бузина //Сегодня. - 2008. - 6 сентября. - C. 8-9: фото

140. Бузина, Олесь. Семь чудес биографии Мазепы/ Олесь Бузина //Сегодня. - 2006. - 30 августа. - C. 6

141. Быченкова Л. «Одна любовь души моей»: История любви Матрены Кочубей, возлюбленной гетмана Мазепы // Крестьянка. - 1993.- № 5.- С.16-19.

142. Безручко Олександр. Іван Мазепа у просторі сучасного українського кіновиробництва/ О. Безручко //Сучасність. - 2003. - № 3. - C. 115-129

143. В.Д. Молдавские сведения о месте погребения и могиле Мазепы/ В. Д. //Киевская старина. - 1885. - № 7 . - C. 501-505

144. Величенко, Степан. Два шляхи в історії: [Мазепа Іван] [Рік Мазепи]/ Степан Величенко //День. - 2008. - 25 жовтня. - C. 7

145. Вишневський Г. Мазепа: Історія життя і зради// Наука і суспільство.- 1985. - № 9. - С. 110-113.

146. Вінтоняк О. Анафема на гетьмана Мазепу // Україна.- 1994.- № 4.- С.26-28.

147. Вінтоняк О. Анафема на гетьмана Мазепу // Дніпро.- 1990.- № 8.- С.110-113.

148. Войцеховський, Юрій. Змалювати Мазепу, або У затінку завдань шкільної історичної освіти / Войцеховський Ю // Історія в школі. - 2006 . № 7-8. - C. 32-38

149. Вопль Мазепы //Киевская старина. - 1884. - № 12 . - C. 658-672.

150. Востоков А. Посольство Шакловитого к Мазепе в 1688 г.// Киевская старина. – 1890. –Т. ХХІХ. – С. 199-226.

151. Гальонка, Олексій. Літературний театр у школі/ О. Гальонка //Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2004. - № 2. - C. 111-114

152. Гетьман Іван Мазепа // Поріг.- 1993.- № 2.- С.35-40.

153. Гетманское представительство при русском дворе// Киевская старина. – 1883. – Т. VII. – С. 317-320.

154. Голобуцький В. Гетьман Мазепа і запорізькі козаки // Рідна школа.- 1993.- № 3.- С.31-38.

155. Горак, Володимир. Доноси на гетьмана: 18 березня минає 357 років з дня народження українського гетьмана Івана Мазепи/ Володимир Горак //Політика і культура. - 2001. - № 10. - C. 42-43

156. Горак Р. Крик Івана Мазепи// Дзвін.- 1991.- № 2. - С.91-107.

157. Горак В. Любовь Мазепы к дочери Кочубея стоила счастья первому и жизни второму.../ В.Горак //Сегодня. - 2001. - 4 июля. - C. 11

158. Горак, Володимир. Таємний план українського гетьмана: До 365-річчя з дня народження Івана Мазепи/ Володимир Горак //Політика і культура. - 2004. - № 9. - C. 33-34

159. Горобець В. Гетьман Іван Мазепа: життя "за" і "проти" царя/ В. Горобець //День. - 2003. - 6 червня. - C. 8

160. Грипась, Володимир. Задля піднесення України: Іван Мазепа/ Володимир Грипась //День. - 2007. - 26 січня. - C. 8

161. Дабижа А. К рисунку (Дар гетмана Мазепы гробу Господню/ А. Дабижа //Киевская старина. - 1890. - № 4 . - C. 316-320

162. Дабижа А. Мазепа - князь и его шляхетский и княжеский гербы/ А. Дабижа //Киевская старина. - 1885. - № 12 . - C. 715-718

163. Даниленко С. Як вони перекручують історію: Правда про уніатство// Людина і світ. - 1975. - № 8. - С. 49-53.

164. Демська-Будзуляк, Леся. Культурний феномен Івана Мазепи/ Леся Демська-Будзуляк //Літературна Україна. - 2006. - 14 вересня. - C. 6

165. Десятов Д. Повстання гетьмана Івана Мазепи. Урок-дискусія/ Д. Десятов //Історія та правознавство. - 2008. - № 12. - C. 18-22: фото

166. Дзюбенко Н. Скарби гетьмана // Голос України.- 1991.- 4 січня.

167. Дневник военных действий русской армии под Полтавой //Український історичний журнал. - 1991. - № 2.- С.102-107.

168. Добірка статей присвячених гетьману Івану Мазепі //Українська мова та література. - 1999. - № 42. - C. 6-9

169. Донцов Д. Гетьман Мазепа в західноєвропейській культурі // Дивослово – 1994.- № 7.- С.5.

170. Дорош, Євген. Тактика "випаленої землі"/ Євген Дорош //Пенсійний кур’єр. - 2008. - 14 листопада. - C. 14: фото

171. Дядиченко В. Петро І і Україна// Український історичний журнал. - 1972. - № 6.- С.54-63.

172. Дядиченко В. Ще раз про Петра і Україну// Український історичний журнал.- 1973.- №1. с.159-160.

173. Евсеева В. В 75 лет Гете влюбился, как юноша, а Мазепе даже враги делали комплименты, называя "старым Макбетом"/ В. Евсеева // Сегодня. - 2003. - 17 ноября. - C. 11

174. Ємченко О. Тріумф і драма Івана Мазепи/ О.Ємченко //Наука і суспільство. - 1999. - № 10-12. - C. 25-26

175. Єнсен А. Мазепа: Україна та епоха Карла ХІІ: Історичні картини /Переклад зі шведської Н.Іваничук; наук. ред. Б.Якимовича// Вітчизна. - 1991.- №10.- 101-148; № 11. - С. 134-154.- Післямова: Якимович Б. Альфред Єнсен та його “Мазепа”//Вітчизна. - 1991. - № 11.- С. 154-159.

176. Жниво Національної волі Іван Степанович Мазепа: близько 1640 року - 1709 року //Слово Просвіти. - 2001. - 20 липня. - C. 12-13

177. Жуковський А. Гетьман Іван Мазепа в оцінці Михайла Грушевського/ А.Жуковський //Український історичний журнал. - 1999. - № 6. - C. 134-145. - Бібліограф.: 58 назв.

178. За волю та державність: До 365-річчя від дня народження І. С. Мазепи/ О.В. Булгак //Календар знаменних і пам'ятних дат. - 2004. - І квартал. - С.88-94: фото. - Бібліогр.: 29 назв.

179. Заблоцький Ю. Що розповіла знахідка: Лист царя Петра I до гетьмана Івана Мазепи про справу полковника Міклашевського // Старожитності. - 1993.- № 5-6. -С.14-16.

180. Забочень М. Портрети гетьмана в рамках різних режимів // Український вчений.- 1994.- № 3.

181. Замлинський В. Стисла хронологія українських гетьманів // Київська старовина. - 1993. - № 5. - С. 90-91.

182. Здибко В. Заповіт Івана Мазепи/ В.Здибко //Україна. - 1999. - № 10. - C. 48-50

183. Змієвський, Станіслав. Іван Мазепа:... не в один гуж тягнуть/ Станіслав Змієвський //Культура і життя. - 2007. - 16 січня. - C. 3

184. Іванко А. Культурницька політика І. Мазепи в українській історіографії/ А. Іванко //Історія України. - 2003. - № 37. - C. 1-7

185. Ігнатович Е. Гетьман України Іван Мазепа // Урядовий кур‘єр – 1993. - 5 серпня.

186. К родословной гетмана Ивана Мазепы //Киевская старина. - 1886. - № 12 . - C. 757-759

187. Казак Григорий Шишкевич. 1708. (Сообщ. А.Шишкевич).// Русская старина.- 1876. - Кн. ХІ. - С. 624-625.

188. Каманин И. Мазепа и его "прекрасная Елена"/ И. Каманин //Киевская старина. - 1886. - № 11. - C. 522-535

189. Кардашинская С. Иван Мазепа/ С.Кардашинская //Нова генерація. - 1999. - 13 ноября. - C. 11

190. Карлійчук, Людмила. Розвиток учнівської творчості на уроках історії засобами образотворчого мистецтва (на прикладі учнівського проекту "Історико-художній портрет Івана Мазепи")/ Карлійчук Л. //Історія в школі. - 2006 . - № 7-8. - C. 27-31. - Бібліогр.: 5 назв.

191. Карпенко І. У пошуках паперів гетьмана Івана Мазепи/ І. Карпенко //Українська культура. - 2004. - № 8. - C. 16

192. Качиновський І. Мазепа в італійській енциклопедії Бомп‘янці // Всесвіт.- 1997.- № 3.- С.174-176.

193. Килимник Ю. Жива книга про гетьмана: [Мазепа Іван], [Рік Мазепи]/ Ю. Килимник //День. - 2009. - 29 січня. - C. 6

194. Кирилюк В. Славетному синові // Літературна Україна. – 1994.- 10 листопада.- С.1.

Про відкриття пам’ятника гетьману Івану Мазепі.
195. Ковалевська О.О. Зняття анафеми з Івана Мазепи: історія питання та сутність реалій / О. О. Ковалевська //Історія та правознавство. - 2008. - № 11. - C. 4-6

196. Ковалевська, Ольга. Іван Мазепа у запитаннях та відповідях/ Ольга Ковалевська //Історія України. - 2008. - № 39. - C. 22-24

197. Ковалевська, Ольга. Це право належить нам: Мазепа Іван/ Ольга Ковалевська //День. - 2007. - 26 жовтня. - C. 8

198. Ковтун Ю. Иван Мазепа: оправдан историей/ Ю.Ковтун //Зеркало недели. - 2001. - 23 августа. - C. 28

199. Кононенко, Василь. Іван Мазепа та Петро І: до реставрації знань про українського гетьмана та його оточення: Рік Мазепи/ Василь Кононенко //День. - 2008. - 28 листопада. - C. 8

200. Кононенко, Василь. "Очі всіх на тебе уповають": [Мазепа Іван], [ Рік Мазепи]/ Василь Кононенко //День. - 2009. - 31 січня. - C. 7

201. Косничук Э. Гетман Иван Мазепа умер в Киеве под чужим именем?/ Э.Косничук //Факты и комментарии. - 2001. - 7 апреля. - C. 8

202. Костомаров Н. Мазепа //Український історичний журнал.- 1988.- № 11.- С.138-152; № 12.- С.124-140;1989.- № 1. - С.129-144; № 2 – С.137-152; № 4.- С.126-142; № 5.- С.128-140; № 6.- С.130-138; № 7.- С.134-143; № 9.- С.136-147;1990.- № 1.- С.122-135; № 3.- С.138-149; № 4.- С.126-141; № 10.- С.148-158; № 11.- С.137-145.

203. Костомаров М. Мазепинцы: Историческое наследие // Український історичний журнал.- 1991.- № 2.- С. 130-138.

204. Котляр М. Микола Іванович Костомаров і його життєпис політичного авантюриста // Український історичний журнал. - 1988. - № 8. - С.134-140.

205. Красильникова, Ганна. Гетьман Іван Мазепа - зрадник чи народний герой? Позакласний захід, присвячений 300-річчю укладення українсько-шведського союзу/ Ганна Красильникова //Історія України. - 2008. - № 39. - C. 16-21

206. Кропива П. Мотрона, Марія...: Про Мазепу та Мотрону Кочубей // Радянська жінка.- 1991.- № 1.- С. 4-5.

207. Кропива П. То де ж могила Мазепи? // Демократична Україна.- 1991.- 23 листопада.

208. Кулаковський В. Участь міського населення Лівобережної України в боротьбі з шведськими інтервентами в 1708-1709 рр.// Український історичний журнал. - 1969. - № 6. -С. 138-142

209. Кучеренко М. "Очі можуть ранити з портрета...": Про Івана Мазепу, Марію Кочубеївну. / М. Кучеренко //Слово Просвіти. - 2003. - 13-19 серпня. - C. 13.

210. Лазаревский Ал. Заметки о Мазепе: По поводу книги Ф. М. Уманца "Гетман Мазепа "/ Ал. Лазаревский //Киевская старина. - 1898. - № 4 . - C. 132-167

211. Лазаревский Ал. Судьба наследства полковника Искры, казненного Мазепою/ Ал. Лазаревский //Киевская старина. - 1898. - № 4 . - C. 519-520.

212. Литвин М. Могутній дух Мазепи // Рідна школа. - 1994.- № 8.- С.10.

213. Литвиненко Т. "Прокленуть мене нині, але завтра благословити стануть"/ Т.Литвиненко //Дивослово. - 1998. - № 9. - C. 11-13

214. Листки из записной книжки «Русской старины»: Из семейных бумаг С.Г.Боборыкина. Письмо гетмана И.С.Мазепы к С.П.Неплюеву// Русская старина.- 1875.- Т. ХІІ. – С. 627-628.

215. Листки из записной книжки «Русской старины»: Универсал гетьмана Мазепы. 1704 г. [ Cообщил Н.В.Губерти] // Русская старина.- 1876.- Т. ХІ. – С. 623.

216. Лобачев, Валерий. Мазепа: Лики истории/ Валерий Лобачев //Наука и религия. - 2002. - № 10. - C. 16-18; Наука и религия. - 2002. - № 11. - C. 15-17

217. Лобачев, Валерий. Старые герои нового времени: (Иван Мазепа)/ Валерий Лобачев //Наука и религия. - 2008. - № 7. - C. 2-6: ил.

218. Лупак, Наталія. Тріумф чи трагедія Івана Мазепи?/ Наталія Лупак //Мандрівець. - 2003. - № 2. - C. 27-32. - Бібліогр.: 7 назв.

219. Лучицкий Н. Гетман Мазепа и Остерские общие земли// Киевская старина. - 1982. - С. 110-118.

220. Мазепа та інші //Слово Просвіти.- 1996.- Листопад.- Ч.II. -С.20.

221. Макаров А. Мазепа – будівничий // Голос України.- 1991.- № 7.- С.11.

222. Маланюк Є. Тіло і постать: Про гетьмана І.Мазепу // Всесвіт.- 1992.- № 1-2. - С.4-5, 83-89.

223. Марочкін В. Гірка чаша Івана Мазепи// Україна. - 1989. - № 25. - С. 14-16; іл.

224. Матівос Ю. «Моє серденько, мій квіте ясний рожаний...»: Любовні походеньки І. Мазепи // Забава.- 1997.- № 1. - С.5.

225. Мацьків, Теодор. Князь Іван Мазепа – гетьман України (1639-1709)// Український історик.-1979. – Т. XVI. – Ч.1-4 (61-64). - С.55-68.

226. Мацьків Т. Справа княжого титулу гетьмана Івана Мазепи // Київська старовина.- 1993.- № 6.- С.100-102

227. Мезенцев, Володимир. Розкопки Батурина-столиці Гетьмана Івана Мазепи у 2006 році/ Володимир Мезенцев //Музеї України. - 2007. - № 2-3. - C. 6-8

228. Мезенцев, Володимир. Скарби гетьмана Мазепи/ В. Мезенцев //Політика і час. - 2007. - № 3. - C. 57-59

229. Мельник Л.Г. Гетьман Іван Мазепа і правобережна козаччина/ Л.Г. Мельник //Вісник Київського університету імені Т.Шевченка. - 1999. - Вип. 47. - C. 4-6

230. Мельничук Г. Таємний задум Івана Мазепи/ Г.Мельничук //День. - 1999. - 13 серпня. - C. 8

231. "Ми стоїмо тепер, братіє, між двома проваллями...": [Мазепа Іван] [Рік Мазепи] //День. - 2008. - 2 лютого. - C. 1,2

232. Милорадович. Грамота Петра І черниговскому архиепископу Иоанну Максимовичу: (Об измене Мазепы и избрании нового гетмана)/ Милорадович. //Киевская старина. - 1884. - № 8 . - C. 747-748

233. Мироненко О. Вітчизняний конституціоналізм від І.Мазепи до К.Розумовського (1687-1764)/ О.Мироненко // Вісник Академії правових наук України. - 2000. - № 1. - C. 82-99

234. Михайлова Н. Слава и проклятие Ивана Мазепы/ Н.Михайлова //Мир денег. - 1999. - № 8-9. - C. 56-59

235. Мицик, Юрій. Вшановуючи Мазепу та Карла ХII/ Юрій Мицик //Наука і суспільство. - 2002. - № 5-6. - C. 37-39

236. Мицик, Юрій. Гетьман Іван Мазепа як покровитель Православної Церкви/ Юрій Мицик // Віра. - 2008. - № 3. - C. 18-24: іл.

237. Мокренко А. Душа гетьмана // Культура і життя.- 1990.- 14 жовтня.

238. Молчановский Н. Несколько данных о смерти и наследстве Мазепы/ Н. Молчановский //Киевская старина. - 1903. - № 1 . - C. 91-101

239. Настенко Л. Герб Івана Мазепи - літургійний символ його долі/ Л.Настенко // Історія України. - 2001. - № 25-26. - C. 8

240. Науменко В. Стефан Яворский в двойной роли хвалителя и обличителя Мазепы/ В. Науменко //Киевская старина. - 1885. - № 9. - C. 172-175

241. Неврлий М. «Козацький геній» Іван Мазепа // Літературна Україна.- 1997.- 17 квітня. -С.7.

242. Низовий І. Не знайшлося притулку Мазепі // Тернопіль.- 1993.- № 1.- С.7

243. Низовский А. Ненайденные сокровища гетьмана Мазепы/ А.Низовский // Вокруг света. - 2001. - № 1. - C. 4-7

244. Новотна В. Роль гетьмана Мазепи в українській історії. Урок українознавства/ В. Новотна //Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2006. - № 13-14. - C. 62-67. - Бібліогр.: 7 назв.

245. Оглоблин О. Два портрети діячів Мазепинської Доби// Український історик. - 1972.- Ч. 3-4 (35-36). – С. 7-23.

246. Олексіїв Г. Гетьман Іван Мазепа - великий син Української Церкви/ Г. Олексіїв //Православний вісник. - 2002. - № 11-12. - C. 39-53: портр

247. Особа в історії України //Історія України. - 2003. - № 29-32. - C. 3-83

248. Охота І. Гетьман Мазепа як предтеча сучасної української політики: Національний герой мав серед сучасників славу інтригана та ловеласа/ І.Охота //Політика і культура. - 2000. - № 42. - C. 31-33

249. Павленко С. Анафемування Мазепи 2001 року?/ С.Павленко //Голос України. - 2001. - 19 травня. - C. 7

250. Павленко, Сергій. "Без жодної політики, озьмітеся всі за руки...": Іван Мазепа/ Сергій Павленко //Урядовий кур'єр. - 2004. - 2 квітня. - C. 7

251. Павленко С. Імпічмент Мазепи 1707 року, або Чому Василь Кочубей написав донос/ С.Павленко //Голос України. - 2001. - 23 червня. - C. 10

252. Павленко С. Мазепа – наш земляк // Голос України. - 1994.- 28 травня.

253. Павленко С. «Нікого на світі не любив так...»: Фатальне кохання Івана Мазепи // Голос України.- 1994.- 21 травня.

254. Павленко С. Твоя правда, Іване Мазепо! // Голос України.- 1996.- 6 липня.

255. Павленко С. Чи зраджував Мазепа короля Карла?/ С. Павленко //Голос України. - 2005. - 22 січня. - C. 7

256. Павленко, Сергій. Штурм Батурина: нові подробиці та старі схеми: [Мазепа Іван] [Рік Мазепи]/ Сергій Павленко //День. - 2008. - 8 листопада. - C. 7

257. Панашенко В.В. Шлях армії Карла ХІІ на Україну (1709 р.)// Український історичний журнал. – 1991. - № 2. – с.107-111.

258. Панченко, Володимир. Київ "Здає" Полтаву?: [Рік Мазепи]/ Володимир Панченко //День. - 2008. - 5 грудня. - C. 20

259. Петмок, Ігор. Іван Мазепа - зрадник чи народний герой?/ Ігор Петмок //Шкільний світ. - 2008. - № 23-24. - C. 6-7

260. Пінчук С. Іван Мазепа: До 350-річчя з дня народження // Українське слово. - 1994.- 24 листопада.

261. Пінчук Ю.М. М.І. Костомаров і його твір “Мазепинці”// Український історичний журнал. - 1990.- № 8.- С. 130-133.

Післямова до трилогії Б.Лепкого “Мазепа”.
262. Полюшко, Григорій. Правда про Мазепу/ Григорій Полюшко //День. - 2007. - 22 грудня. - C. 6

263. Помста за любов: Василь Кочубей, Іван Мазепа //Пенсія. - 2005. - № 4. - C. 44-49: фото.кол.

264. Пономарева, Олена. Мазепа очима заходу/ Олена Пономарева //Слово Просвіти. - 2003. - 15-21 січня. - C. 10

265. Пуцко В. Іван Мазепа і розвиток українського козацтва // Київська старовина.- 1995.- № 1.- С.98-105.

266. Путро, Олексій. Літопис козацької слави: рецензія/ Олексій Путро //Літературна Україна. - 2005. - 17 лютого. - C. 6

267. Пчілка О. Марія-Магдалина, мати гетьмана Мазепи // Літературна Україна. -1992.- 24 грудня.- С. 6

268. Резакевич К. Про могилу Івана Мазепи // Київська старовина.- 1995.- № 3.- С.49.- 53.

269. Ричка В. Таємниця могили Івана Мазепи // Наше слово.- 1994.- № 17, 48.

270. Ричка В. То де ж знаходиться могила Івана Мазепи?/ В.Ричка //День. - 1999. - 10 грудня. - C. 8

271. Ричка В. У пошуках поховання гетьмана: встановлення місця поховання Івана Мазепи // Київська старовина.- 1995.- № 3.- С.54-55.

272. Савченко С. Мазепа – будівничий //Наука і суспільство.- 1991. - № 4. - С.44-46.

273. Савчук, Юрій. Студії над прапором Івана Мазепи/ Юрій Савчук //Пам'ятки України: історія та культура. - 2008. - № 3. - C. 84-106

274. Самоук М. Звитяга духу на синьому крилі// Вечірній Київ. – 1994. – 30 листопада.- С. 3.

Про відкриття пам’ятника гетьману Івану Мазепі.
275. Свербигуз В. Велич і ганьба українського бомонду: Іван Мазепа/ В.Свербигуз //День. - 2001. - 24 лютого

276. Семененко О. Спогади емігранта// Березіль. - 1991.- № 10. - С.124-127.

277. Сергійчук В. Заради всієї України // Всесвіт – 1992.- № 1-2.- С.90-95.

278. Сироважський С. Таким залишився Мазепа у пам‘яті народу // Комуніст.- 1997.- № 37.- С.10.

279. Сікачина Т. Достойний син свого народу: Іван Мазепа/ Т. Сікачина //Українська культура. - 2003. - № 8. - C. 4-6

280. Складень Мазепы //Исторический вестник. - 1903. - № 7 . - C. 385

281. Скоробагатько С. Прочитаймо знову тую славу...: До 200-річчя Полтавської трагедії/ Сергій Скоробагатько //Сільські вісті. - 1999. - 8 липня.

282. Смолій В. Іван Мазепа: Особа в контексті часу // Віче.- 1994.- № 2.- С.111.

283. Соколов, Леонид. Герой предателей и приспособленцев: Иван Мазепа/ Леонид Соколов //Русская правда. - 2004. - № 14. - C. 6.

284. Сотниченко В. Тема: "Іван Мазепа та Пилип Орлик: пошук нових шляхів збереження української державності"/ В.Сотниченко //Історія в школі. - 2001. - № 3-4. - C. 22-26

285. Станіславський В. В. Іван Мазепа в таборі Карла ХІІ: турецький вектор дипломатичної діяльності/ В. В. Станіславський //Український історичний журнал. - 2008. - № 5. - C. 39-49

286. Стародуб Андрій (Не) знята анафема: Іван Мазепа/ Андрій Стародуб //Людина і світ. - 2003. - № 1. - C. 14-22: портр

287. Стародуб Андрій Анафема гетьману Мазепе: факты известные и неизвестные/ Андрій Стародуб //Зеркало недели. - 2003. - № 32. - C. 21: портр.

288. Старосільський М. Дума пана гетьмана Мазепи // Літературна Україна. - 1996.- 4 квітня.

289. Стороженко А. Замечательный универсал гетмана Мазепы/ А. Стороженко //Киевская старина. - 1892. - № 1. - C. 138 - 141

290. Ступак Ф.Я. Доброчинна діяльність гетьмана І. Мазепи/ Ф.Я. Ступак //Український історичний журнал. - 2005. - № 1. - C. 138-148

291. Субтельний О. Порівняльний підхід у дослідженні постаті Мазепи// Український історичний журнал.- 1991.- № 2.- С.125-129.

292. Сулима М. Драма про Івана Мазепу // Розбудова держави.- 1995.- № 11.- С.56.

293. Сюндюков І. Воскресіння Івана Мазепи: Гетьман України очима Миколи Костомарова/ І.Сюндюков //День. - 2000. - 27 жовтня. - C. 8

294. Сюндюков, Ігор. Дари Івана Мазепи: Великий гетьман як культуротворець: штрихи до портрета/ Ігор Сюндюков //День. - 2002. - 28 вересня. - C. 5

295. Сюндюков, Ігор. Іван Мазепа без міфів та антиміфів: [Рік Мазепи]/ Ігор Сюндюков //День. - 2008. - 7 листопада. - C. 5

296. Сюндюков, Ігор. Іван Мазепа на терезах вічності/ Ігор Сюндюков //День. - 2008. - 17 жовтня. - C. 6

297. Сюндюков, Ігор. Іван Мазепа: етюд в кольорових тонах / Ігор Сюндюков //День. - 2008. - 22 лютого. - C. 6

298. Сюндюков, Ігор. Іван Мазепа: початок: [Рік Мазепи]/ Ігор Сюндюков //День. - 2008. - 15 листопада. - C. 7

299. Сюндюков, Ігор. Упокорення на крові: [Мазепа Іван] [Рік Мазепи]/ Ігор Сюндюков //День. - 2009. - 7 лютого. - C. 7

300. Таирова-Яковлева, Татьяна. Мазепа - великороссийский помещик, или Снова о Батуринском архиве/ Т. Таирова-Яковлева //Київська старовина. - 2008. - № 1. - C. 90 – 104

301. Тарасова О. Жінки в житті Івана Мазепи: міф і реальність/ О.Тарасова //Дніпро. - 2001. - № 9-10 . - C. 129-132

302. Теліга О. Він був паном життя у кожній ситуації: Вступне слово на Академію в честь І.Мазепи // Українська газета.- 1994.- 24 листопада.

303. Теліга О. Вступне слово на академію в честь Івана Мазепи// Дніпро.- 1991. - № 3. - С.159-161.

304. Тетерина Д. Іван Мазепа-патріот України/ Д.Тетерина //Самостійна Україна. - 1999. - Жовтень-листопад . - C. 29-34

305. Тихоша В. І. Проект "Іван Мазепа в історії України"/ В. І. Тихоша //Вивчаємо українську мову та літературу. - 2009. - № 3. - C. 15-21

306. Тригуб, Віктор. Знайдено "Батуринський архів" Мазепи!/ Віктор Тригуб //Музеї України. - 2007. - № 1. - C. 6-7

307. Тригуб, Віктор. Знайдено нерозпаковані архіви Мазепи!/ Віктор Тригуб //Музеї України. - 2007. - № 2-3. - C. 9

308. Тригуб, Віктор. Знайдено шаблю Мазепи!/ Віктор Тригуб //Музеї України. - 2007. - № 1. - C. 8

309. Тригуб, Віктор. Скарб Мазепи. Переяслав/ Віктор Тригуб //Музеї України. - 2007. - № 4. - C. 6-7

310. Тригуб, Віктор. Шабля Мазепи. Оригінал/ Віктор Тригуб //Музеї України. - 2007. - № 2-3. - C. 14-15

311. Тригуб, Віктор. Як ми шукали шаблю Мазепи/ Віктор Тригуб //Музеї України. - 2007. - № 2-3. - C. 12-13

312. Філоненко, Світлана. Невідомий Іван Мазепа: в пошуках історичної об'єктивності/ С. Філоненко //Віче. - 2008. - № 3. - C. 73-76: кол. іл.

313. Хведченя С. Гетьман Мазепа - фундатор київських храмів/ С.Хведченя //Народна творчість та етнографія. - 1997. - № 5-6. - C. 77-80

314. Хорунжий Ю. Український флот за Мазепи // Урядовий кур‘єр.- 1993.- 11 грудня. С.6.

315. Хорунжий, Юрій. Мазепіана "Киевской старины"/ Ю. Хорунжий //Київ. - 2006. - № 12. - C. 151-157

316. Хоткевич Г. Гетьман Іван Мазепа // Україна.- 1991.- № 1.- С.2.; № 2.- С.26-29.

317. Цвілюк, Семен. Драма Полтави. Правда Мазепи і "правда" Петра: чи можна їх поєднати?/ Семен Цвілюк //День. - 2007. - 1 вересня. - C. 7: портр.

318. Чернецький, Євген. Як звали Мазепу козацьким звичаєм?/ Євген Чернецький //Визвольний шлях. - 2004. - Кн. 2. - С.104-114.

319. Чернов, Анатолій. Сяйво чужої слави:(Іван Мазепа)/Анатолій Чернов//День. - 2009.- 21 березня. - С. 8.

320. Четыре документа к истории украинского казачества. «Список с перенятого письма вора Мазепы»// Киевская старина. – 1905.- № 5. – С. 234.

321. Чужакова П. Іван Мазепа здалеку і зблизька/ П. Чужакова //Рідна школа. - 2003. - № 5. - C. 64-65

322. Чухліб Т. Московський протекторат і зовнішня політика урядів І. Самойловича й І. Мазепи/ Т. Чухліб //Історія України. - 2003. - № 47. - C. 1-10: портр

323. Чухліб, Тарас. Мазепа завойовує Росію: Книжка про великого українського гетьмана стала справжньою сенсацією в Російській Федерації/ Тарас Чухліб //Літературна Україна. - 2008. - 5 червня. - C. 4: іл.

324. Шарварок О. «Собор Мазепин сяє, біліє...» або Чи вважав Тарас Шевченко гетьмана зрадником українського народу // Київ.- 1993.- № 3.- С.126-133.

325. Шах Т. «Собор Мазепин сяє, біліє...»: Кілька думок про гетьмана Мазепу // Молодь України.- 1994.- 11 травня.

326. Шевчук В. Визвольна акція Івана Мазепи та його система державотворення // Розбудова держави.- 1993.- № 2.- С.31-46.

327. Шляпкин И. Интересная надпись// Киевская старина. – 1890. - № 11. – С. 335.

328. Шиманов А. Предсмертная поземельная борьба Запорожья// Киевская старина. – 1883. – Т. VII. – С. 609-636.

329. Шудря Н. Іван Мазепа. Роки гетьманування:1687-1708 / Н.Шудря // Українська газета. - 1997. - 25 вересня

330. Шудря М. Історія державотворення в іменах/ М.Шудря //Українська культура. - 1999. - № 2. - C. 28-29

331. Щур, Едуард. Ідентифікація - річ непроста/ Едуард Щур //Наука і суспільство. - 2005. - № 1-2. - С.12

Відгук на книгу "Мазепа. Дослідження портретів гетьмана", підготовленої авторським колективом під керівництвом Л. К. Шендрика та О. В. Яновича.
332. Яковлева Т. Мазепа - гетьман: в поисках исторической объективности/ Т. Яковлева //Новая и новейшая история. - 2003. - № 4. - C. 45-64

333. Якубова, Тетяна. Військова діяльність гетьмана Івана Мазепи: (За даними історичної літератури Національної бібліотеки України імені В. Вернадського)/ Тетяна Якубова //Вісник Книжкової палати. - 2004. - № 4. - C. 37 - 39. - Бібліогр.: 14 назв.

334. Ясинчук, Леся. Архів Мазепи повернуть в Україну?/ Леся Ясинчук //Експрес. - 2008. - 21 лютого. - C. 17

3. Образ Мазепи в художній літературі та літературознавстві

335. Байрон, Джордж Гордон. Мазепа: Перекл. з англ. / Джордж Байрон; авт. передм. Н. Ю Жлуктенко, худ.-ілюст. Є. В. Вдовиченко. - Х.: Фоліо, 2005. - 477 с. : портр, іл. - (Б-ка світової літератури).
336. Байрон, Джордж Гордон. Полное собрание сочинений: В 1 томе, с портретом автора / Джордж Гордон Байрон; пер. с позднейшего, испр. и доп. англ. изд. К.Гумберта, А. Богаевской и Стальки; с биографическим очерком В.Чуйко и примеч. С.Терновского. - К.: СПб.: Харьков : Южно-Русское Книгоизд-во Ф.А.Йогансона, 1904. - 1246 с.: ил. Примеч.: с.1203-1246 (с. 774-788)
337. Байрон, Джордж Гордон. Полное собрание сочинений [Текст] / Джордж Гордон Байрон; пер. Ю.К. Балтрушайтиса, В.Я. Брюсова, Н.А. Брянского и др.; Предисл. и примеч. К. К. Арсеньева, Ф.А. Брауна, А. Веселовского и др. - СПб.: Изд. Брокгауз-Ефрон, 1904. - (Б-ка Великих Писателей)
Т. 2. - 1904. - Мазепа/ Предисл. П.Морозова. - С. 11-130: ил.
338. Булгарин, Фадей Венедиктович. Сочинения/Фадей Булгарин; [Сост., авт. вступ. ст., с. 5-22, и примеч. Н. Н. Львова; Худож. А. Ф. Сергеев]. - М.: Современник, 1990. - 702,[2] с. - Библиогр. в примеч.: с. 698-703
339. Вишневий Г. Мазепа: поема// Україна. - 1991. - № 2. - С. 29-30.
340. Вольтер. Собрание сочинений: в 3 т. / Вольтер; под общ. ред. Б.Т.Грибанова. - М. : Литература: РИК Русанова: Сигма-Пресс, 1998 - (Б-ка классики. Зарубежная литература).
Т.2: Театр; Стихотворения. Мемуары. Исторические сочинения. Письма в Россию. Статьи, памфлеты. - 1998. - 652 с.

341. Вольтер. История Карла XII, короля Швеции, и Петра Великого, императора России / Вольтер; пер. и коммент. Д. Cоловьева. - СПб.: Лимбус-Пресс, 1999. - 297, [4] с.: ил. - Указ. имен: с.269-298.

342. Вольтер. История Карла XII / Вольтер; пер. с фр. Н. Кранихфельд. - СПб.: Русское книжное Т-во "Деятель", [1912]. - 290 с. + 2 л. портр. Переплет. работы А. Ильина.

343. Гоголь Н.В. Размышления Мазепы// Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений. - М., 1952. - Т. ХІ. - С. 83-84.

344. Гюго В. Мазепа//Березіль. - 1992. - №1.

345. Гюго, Віктор. Мазепа/ В. Гюго; Пер. з фр. В. Ткаченка //Сучасність. - 2003. - № 1. - C. 5-7

346. Дараган Ю. Мазепа: поезія // Вежа. - 1996.- № 3.- С.25-31.

347. Залеський Ю.Б. Думка Мазепи: поезія// Українська мова й література в середній школі. -2002.- № 2. -с. 197-198.

348. Иван Мазепа, гетман Малороссии: Исторический роман: В 2 ч. - 3-е изд. - М.: Тип. И.Смирнова. - 1851. - Автор произведения не установлен

349. Ч.1. - 1851. - 117, [2] с

350. Іваничук, Роман Іванович. Орда: Псалом / Роман Іваничук. - К.: Вид-во Т-ва "Просвіта", 1992. - 197,[1] с.

351. Колісник Т. Мазепа - гетьман: Роман // Дніпро. - 1990. - № 1. -С. 2-44, № 2. - С. 2-50, № 3. - С. 4-55.

352. Королів, Адлер. Сполоханий гомін //Адлер Королів. Княжі лови: поезії / Адлер Королів. - К.: Задруга, 1999. - С.98-110.

353. Лепкий, Богдан Сильвестрович. Мазепа: трилогія / Богдан Сильвестрович Лепкий. - Дрогобич: Відродження, 2005
Кн. 2: Полтава : Історичні повісті /Худож. оформл.: Й. Кузишина. - 2005. - 521,[3] с. : іл.

354. Лепкий, Богдан Сильвестрович. Полтава: Історична повість / Упоряд. Р. Д. Горак; худож. С. Г. Якутович. - К.: Дніпро, 1992. - 485,[2] с.: іл.

355. Лупій, Олесь Васильович. Повернення лицарів: Поезії; Історична поема / Олесь Лупій. - К.: Укр. письменник, 1993. - 142,[1] с.

356. Мушкетик, Юрій Михайлович. Твори [Текст] : в 2 т. / Юрій Михайлович Мушкетик. - К.: Дніпро, 1979
Т. 2: Жорстоке милосердя; Семен Палій: Романи. - 1979. - 519 с. - Б. ц.

357. Павличко, Дмитро. Шість портретів: Вірші/ Дмитро Павличко //Київ. - 2001. - № 9-10. - C. 2-4

358. Пачовський, Василь. Зібрані твори [Текст] : у 2 т. / Василь Пачовський. - Філадельфія: Слово; Нью-Йорк; Торонто, 1984 -
Т. 2: Золоті ворота. - 1985. - 419 с. - Б. ц.

359. Письменний В. Повернення: Вірш про І. Мазепу // Українське слово.- 1994.- 24 листопада.

360. Пушкин, Александр Сергеевич. Полное собрание сочинений [Текст] / Александр Сергеевич Пушкин; Под ред. С.А.Венгерова. - СПб.: Изд. Брокгауз-Ефрон, 1907 - 1915
Т.3: Стихотворения 1829-1834; Евгений Онегин; Полтава. - 1909. - 640 с. : ил, 8 л. гравюр-меццтотино, фототипий и хромолитографий, 11 л. автотипий

361. Пушкін, Олександр Сергійович. Полтава. 1828-1829 / Олександр Пушкін; вступ. стаття Д. С. Лихачова. - Х. : Прапор, 1982. - 127 с. : іл.; 20 см. - Б. ц. Текст парал.: рос., укр. мов.

362. Русская историческая поэма конца XVIII - начала XX века / Худож. Б.А.Соловьев; вступ. ст., с.3-21, сост. и примеч. Ю.А.Беляева. - М.: Сов. Россия, 1984. - 367 с.

363. Рылеев, Кондратий Федорович. Думы / Кондратий Рылеев. - М.: В тип. С. Селивановского, 1825. - 172,[1] с. : ил. - Назв. на доп. тит. л.: Думы, стихотворения К. Рылеева. - Б. ц.

364. Рылеев, Кондратий Федорович. Сочинения/ К. Ф. Рылеев; [Составление Г. А. Колосовой; Вступ. ст. и примеч. А. М. Пескова]. - М.: Правда, 1988. - 350,[1] с. ; 20 см. - Библиогр. в примеч.: с. 303-337; Алф. указ. произведений: с. 337-345

365. Руданський С. Мазепа: Поема// Київська старовина. - 1993. - № 4. - С. 36-43.

366. Славутич, Яр. Дует Мазепи і Мотрі //Яр Славутич. Зібрані твори : 1938-1978 / Яр Славутич. - Едмонтон: Славута, 1978. - С. 148-155 : 1 арк. портр.

367. Словацкий Ю. Избранное/ Пер. с польского. - М.: Гослитиздат, 1952. - 815 с.: портр.

368. Словацкий Ю. Вибрані твори. В 2-х томах/ Пер. з польського за ред. М.Рильського; літ.-критичн. нарис Г. Вервеса; комент.С.Левінської. - К.: Держвидав УРСР, 1959. т. 2. Драми. - 569с.

369. Словацький, Юліуш. Срібний міф України : поезії. Поеми. Драми / Юліуш Словацький, передм. Д. Павличко. - Львів : Світ, 2005. - 303,[1] с. : портр, іл. - (Сер. "Ad Fontes - До джерел").

370. Современные стихи на измену Мазепы //Киевская старина. - 1883. - № 7 . - C. 596-598

371. Сосюра, Володимир Миколайович. Мазепа / Володимир Миколайович Сосюра. Любіть Україну / Володимир Сосюра. - Тернопіль: Богдан, 2000. - 70,[1] с. - (Сер. "Шкільна програма").

372. Сосюра, Володимир. Мазепа/ Володимир Сосюра //Київ. - 1988. - № 12. - C. 77-107

373. Старицька-Черняхівська, Людмила Михайлівна (1868-1941). Іван Мазепа: драма //Л.М.Старицька-Черняхівська. Вибрані твори: драматичні твори. Проза. Поезія. Мемуари / Людмила Старицька-Черняхівська; Редкол.: М.Г. Жулинський (гол.) та ін.; Вступ. ст., упоряд. та прим. Ю.М. Хорунжого. - К. : Наук. думка, 2000. - 839, [3] с. - (Б-ка української літератури. Новітня українська література).

374. Старицька-Черняхівська Л. Іван Мазепа: Уривок/ Л.Старицька-Черняхівська //Кур'єр Кривбасу. - 1998. - Вересень. - C. 98-106

375. Фріч Й.В. Іван Мазепа: трагедія на 5 дій /перекл. з чеської Роман Лубківський, Й.В. Фріч// Всесвіт. – 2008. - № 7/8. – С. 3-104.

376. Хоткевич, Гнат Мартинович. Два гетьмани / Гнат Хоткевич. - К.: Дніпро, 1991. - 105,[2] с.: іл.

377. Хорунжий, Юрій Михайлович. Любов маєш - маєш згоду / Юрій Хорунжий,. - К. : Вид. дім "КМ Академія", 2004. - 328,[1] с. : іл.

378. Хорунжий Ю. Любов маєш-маєш згоду: Історичний роман/ Ю.Хорунжий //Дніпро. - 1997. - № 1; Дніпро. - 1997. - № 2; Дніпро. - 1997. - № 3; Дніпро. - 1997. - № 4; Дніпро. - 1997. - № 5; Дніпро. - 1997. - № 6; Дніпро. - 1997. - № 7; Дніпро. - 1997. - № 8.

379. Шевченко Т. Близнецы// Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів: У 6-ти т. – Т. 4. Повісті. - К., 1963. - С. 304-305.

380. Шевченко Т. Великий льох // Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів: У 6-ти т. – Т. 1. - К., 1963. - С. 293.

381. Шевченко Т. Іржавець // Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів: У 6-ти т. – Т. 2. Поезії (1847-1861). - К., 1963. - С. 46.

382. Шевченко Т. Музыкант // Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів: У 6-ти т. – Т. 3: Драматичні твори. Повісті. - К., 1963. - С. 244.

383. Шевченко Т. Сон: Поема // Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів: У 6-ти т. – Т. 2: Поезії (1847-1861). - К., 1963. - С. 43.

384. Шевченко, Тарас Григорович. Повне зібрання творів: У 12 т./Тарас Григорович Шевченко; Редкол. М.Г.Жулинський (гол.) та ін.; НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка. -К.: Наук. думка, 2001.-
Т.5 Щоденник; Автобіографія; Статті; Археологічні нотатки "Букварь южнорусский", Записи народної творчості.- 2003. - 492 с.

385. Гриневич В. Історичний художній образ-персонаж Івана Мазепи: За романом М.Старицького "Молодість Мазепи"/ В. Гриневич //Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2002. - № 5. - C. 194-201

386. Гриневич, Володимир. "Дай нам, Боже, вольними бути!": Аналіз образу Івана Мазепи у романі-тетралогії Б. Лепкого "Мазепа"/ В. Гриневич //Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2004. - № 2. - C. 102-110: портр. - Бібліогр.: 27 назв.

387. Дзира Я. Микола Гоголь. "Роздуми Мазепи"/ Я.Дзира //Український історичний журнал. - 2002. - № 2. - C. 76-84. - Бібліогр.: 13 назв.

388. Донцов Д. Гетьман Мазепа в західноєвропейській літературі // Слово і час.- 1994.- № 4-5.- С.79-85.

389. Залеський Ю.Б. Думка Мазепи/ Ю.Б.Залеський //Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2002. - № 2. - C. 197-198

390. Ковалевська О. Постать Івана Мазепи в художній літературі 17-20 ст./ О.Ковалевська //Історія України. - 2001. - № 27-28. - C. 1-4

391. Ковалевська, Ольга. Образ Івана Мазепи у творах української діаспори/ Ольга Ковалевська //Історичний журнал. - 2007. - № 2. - C. 63-68. - Бібліогр.: 14 назв.

392. Коломієць, Володимир. Образ Івана Мазепи у фольклорі та літературі/ Володимир Коломієць //Дивослово. - 2006. - № 2. - C. 8-13

393. Лавренчук В. Проблеми рецепції постаті Івана Мазепи у світовому письменстві/ В. Лавренчук // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2008. - № 5. - C. 29-34. - Бібліогр.: 7 назв.

394. Лавренчук, Володимир. Постать Івана Мазепи в світовому письменстві/ Володимир Лавренчук //Українська мова та література. - 2007. - № 48. - C. 3-9. - Бібліогр. в кінці ст. (15 назв.)

395. Лавренюк, Віолетта. Образ гетьмана Івана Мазепи - історичний і літературний/ В. Лавренюк //Дивослово. - 2006. - № 12. - C. 48-51. - Бібліогр.: 23 назв.

396. Литвиненко Т. Фольклор в епопеї Богдана Лепкого "Мазепа"/ Т.Литвиненко //Народна творчість та етнографія. - 1999. - № 4. - C. 114-118.

397. Мацапура В.І. Героїчна особистість у творах різнонаціональних літератур: Образ Мазепи у творах Дж.Байрона, В.Гюго, К.Рилєєва, О.Пушкіна, В.Сосюри/ В.І. Мацапура //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2004. - № 10. - C. 37-40. - Бібліогр.: 4 назв.

398. Мацапура В.І. Героїчна особистість у творах різнонаціональних літератур: Образ Мазепи у творах Дж.Байрона, В.Гюго, К.Рилєєва, О.Пушкіна, В.Сосюри/ В.І. Мацапура //"Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури". - 2005. - № 1-2. - C. 58-66. - Бібліогр.: 4 назв.

399. Меншій, Аліса. Художнє моделювання історії/ А. Меншій //Вітчизна. - 2005. - № 1-2. - C. 157-163

400. Михайліна, Тамара. Він дбав про долю України. Бінарний урок-дослідження з української літератури та історії України за трилогією Богдана Лепкого "Мотря". 10 клас/ Т. Михайліна //Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2006. - № 1. - C. 40-46

401. Мішуков, Олег. Рецепція образу Мазепи в історичних жанрах європейської літератури/ Олег Мішуков //Сучасність. - 2000. - № 2. - C. 89-99

402. Наливайко Д. Мазепа в європейській літературі ХІХ ст.: історія та міф/ Д.Наливайко //Слово і час. - 2002. - № 8. - С.39-48; Слово і час. - 2002. - № 9. - C. 3-17

403. Наливайко Д.С. Поема "Мазепа" в контексті творчості Байрона і європейського романтизму/ Д.С. Наливайко //Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2004. - № 4. - C. 2-9

404. Оробченко, Наталя. Історичні сюжети у творчості Тараса Шевченка (Смерть Мазепи)/ Н. Оробченко //Сучасність. - 2007. - № 3. - C. 136-141

405. Панченко, Володимир. Випадок Мазепи (Славетний гетьман очима Гоголя й Шевченка)/ Володимир Панченко //День. - 2007. - 3 лютого. - C. 7

406. Поліщук, Володимир. Іван Мазепа: версія Михайла Старицького/ Володимир Поліщук //День. - 2008. - 15 лютого. - C. 8

407. П'ятаченко Ю. "Риму козацького сивий Марсе...": Іван Мазепа та його доба в поезії Євгена Маланюка/ Ю. П'ятаченко //Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2002. - № 5. - C. 202-205

408. Ромащенко Людмила. Польська думка про Мазепу: Штрих до художньої інтерпретації образу українського гетьмана/ Людмила Ромащенко //Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2002. - № 2. - C. 192-197

409. Сидорук І. Мазепа в чужій літературі // Календар свободи на Мазепинський рік.- 1959.- С.77-87.

410. Славутич Я. Гетьман Іван Мазепа як поет // Славутич Я. Меч і перо.- К., 1992.- С.43-68.

411. Славутич Я. «Озмітеся всі за руки...»: Гетьман Іван Мазепа як поет // Київ.- 1991.- № 3.- С.97-103

412. Сохацька, Євгенія. Незбагненні переходи душі: Образ Івана Мазепи в драмах Людмили Старицької та Івана Огієнка/ Євгенія Сохацька //День. - 2004. - 19 червня. - C. 7

413. Чижевський Д. Забутий віршик Івана Мазепи // Науковий збірник / Укр. Вільна Акад. Наук у США. - Нью-Йорк : [б. в.], 1952 -
Т. 1 / Ред. М. Ветухів. - 1952. - С.129-131.

414. Чернова І. "Мов криця загартована": образ Івана Мазепи у творчості Людмили Старицької-Черняхівської/ Чернова І. //Визвольний шлях. - 2002. - № 3. - C. 87-95

4. Образ Мазепи в мистецтві

415. А. Л. Заметки о портретах Мазепы/ А. Л. //Киевская старина. - 1899. - № 3 . - C. 453-462

416. Безручко, Олександр. Іван Мазепа у просторі сучасного українського кіновиробництва/ О. Безручко //Сучасність. - 2003. - № 3. - C. 115-129

417. Брюховецька, Лариса. Берлінале-2002: "Молитва за гетьмана Мазепу" на МКФ в Берліні/ Л.Брюховецька //Кіно Театр. - 2002. - № 3. - C. 37

418. Брюховецька, Лариса. Жива плоть історії/ Л.Брюховецька //Кіно Театр. - 2002. - № 2. - C. 33-35

419. Брюховецька, Лариса. Контоверсійне кіно/ Л. Брюховецька //Кіно Театр. - 2003. - № 2. - C. 36-43

420. Брюховецька, Ольга. Як молитися молотом, або (Де)конструкція міфів/ О. Брюховецька //Кіно Театр. - 2002. - № 2. - C. 38-43

421. Гетман Иван Мазепа (Снимок с гравюры Норблена) // Киевская старина. -1899 .- № 1.

422. Гетьмани України: Плакати-портрети/ Авт.-упоряд. Г.І. Ярова, І.В. Кардаш, Л.С.Верьовка. - К.: Україна, 1991.- Комлект з 16 плакатів-портретів.

423. Гетьмани України: Комплект з 12 листівок /Упоряд. Ю.Іванченко. - К.: Видавінформ, 1991. - 12 листівок.

424. Грабович, Ігор. Своє кіно/ І. Грабович //Кіnо-Коло. - 2003. - весна (17). - C. 25-27

425. Десятерик, Дмитрий. Молитва за успіх/ Д. Десятерик //Кіnо-Коло. - 2003. - весна (17). - C. 28-29

426. Дудюк Леонід. Іван Мазепа в музиці/ Леонід Дудюк //Слово і час. - 1999. - № 2. - C. 78-79

427. Заметки о портретах Мазепы (К рисунку) // Киевская старина. – 1899. - № 3 . – С. 453-462.

428. Іллєнко, Юрій. "Мої обов'язки перед історією естетичні"/ Ю. Іллєнко //Кіно Театр. - 2001. - № 2. - C. 30-33

429. Іллєнко, Юрій. Нетрактованний Мазепа Юрія Іллєнка/ Ю. Іллєнко //Кіnо-Коло. - 2001. - весна (9). - C. 23-32

430. Іллєнко, Юрій. Я - "чорна скринька" українського кіно!/ Ю. Іллєнко //Кіно Театр. - 2008. - № 6. - C. 13-15

431. Ковалевська О.О. Нові підходи до пошуку достовірних зображень гетьмана Івана Мазепи (до 320-ї річниці обрання І.С. Мазепи на гетьманство)/ О.О. Ковалевська //Український історичний журнал. - 2007. - № 3. - C. 152-197

432. "Мазепіанство в культурному просторі України": Культурологічна акція //Кіно Театр. -2004. - № 2. - C. 6-9

433. Мокренко А. Мазепа повертається: Перший в Україні пам‘ятник І.Мазепі // Література і життя.- 1994.- 26 листопада.- С.1.

434. Молитва за гетьмана Мазепу: фрагменти відгуків на фільм (всього 15) //Кіно Театр. - 2003. - № 2. - C. 34-35

435. О портретах Мазепы //Киевская старина. - 1883. - № 7 . - C. 594-596

436. Скуратівський, Вадим. "Теперішній історичний"/ В. Скуратівський //Кіnо-Коло. - 2002. - весна (13). - 34-39

437. Мазепа П.И.Чайковского. - М.: Госмузиздат, 1953. - 80 с.

438. 111 опер : справочник- путеводитель / Ред.-сост. А.Кенигсберг; Ред. Л.Михеева. - СПб.: Культ-информ-пресс, 2000. - 686 с. - Алф. указат. опер: с.685-686; Краткий словарь муз. термин.: с.669-684.

439. Тригуб, Віктор. Німецький слід ще одного портрета Мазепи/Віктор Тригуб //Музеї України. - 2008. - № 2. - C. 4-5

440. Тригуб, Віктор. То який портрет Мазепи правильний/ Віктор Тригуб //Музеї України. - 2008. - № 5-6. - C. 28-29

441. Тримбач, Сергій. Талант у сирітстві: "Молитва ..." Юрія Іллєнка: модель чи антимодель українського розвитку?/ С. Тримбач //Кіnо-Коло. - 2002. - весна (13). - 28-33

442. Український портрет XVI-XVIII століть []: Каталог-альбом / Національний художній музей України; укл. Галина Бєлікова, Лариса Членова. - Хмельницький: Галерея; К. : "Артанія Нова", 2006. - 351,[1] с. : кол. іл. - Іменний покажч.: с. 348-351.

443. Чайковский П. Мазепа: Опера в 3-х д., 6-ти карт. Либретто В.Буренина по поэме А. Пушкина „Полтава”, перераб. П.Чайковский; перелож. для пения с ф-п. – с парал. на англ. яз.

444. Чухліб, Тарас. Чи працював Іван Мазепа натурщиком у європейських художників?/ Тарас Чухліб //День. - 2003. - 12 грудня. - C. 8: портр

445. Шевчук, Юрій. "Молитва за гетьмана Мазепу" в Гарварді/ Ю. Шевчук //Кіно Театр. - 2005. - № 1. - C. 59-61

446. Якутович, Сергей. Символічний жест чи вибух несвідомого/ С. Якутович //Кіно Театр. - 2003. - № 2. - C. 24-31

5. Електронні ресурси

447. Будник, Микола. Гей, на Чорному морі... [Електронний ресурс] : народна бандура / Микола Будник. - К.: АРТ Екзистенція, 2001. - 1 CD-ROM : кол.іл : комбін.

6. Бібліографія

448. Горленко В. Французский этюд о Мазепе: библиография/ В. Горленко //Киевская старина. - 1884. - № 12 . - C. 703-707

449. Іван Мазепа – гетьман України (1867-1709): бібліографія // Неопалима купина. - 1995.- № 1-2.- С.234-255

<<< Повернутись |Початок | Далі >>>


[ HOME ]

Іван Мазепа
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2009 Webmaster: webmaster@library.kr.ua