[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Софія Федорівна Русова
 

Фон
Софія Русова - талановита дочка України

Складач: Т.О. Недашковська
А.П. Верізуб
Відповідальний за випуск:
Козлова В.А.
Завантажити у форматі PDF (101 Кб)

Софія Федорівна Русова(1856 - 1940)
Такому народові, який не має своєї школи й не дбає про неї, призначені економічні злидні й культурна смерть. Ось через що сучасним гаслом усякого свідомого українця мусить бути завдання: рідна школа на Вкраїні.
Русова С.
Нарешті виринуло із забуття життя, гідне подиву, світле й глибоке, довге і страдницьке, сповна покладене на вівтар служіння Україні. Сьогодні до нас повертається ім'я, і творча спадщина Софії Федорівни Русової - видатного педагога і письменниці, громадського і політичного діяча, палкої прихильниці національного виховання. Понад півстоліття її твори були приречені на забуття, не визнавалися й піддавалися дискредитації.
Але золоті джерела праць Софії Русової - не тільки історія педагогічної і психологічної думки, а й цілком сучасний, із сьогоднішніх позицій погляд на загальну проблему школи й освіти, визначення її цілей, завдань, основних принципів побудови змісту, форм і методів організації навчання.
Почутя гіркої втрати і великої прикрості викликає той факт, що кілька поколінь наших дошкільних працівників і вчителів не чули імені Софії Русової, не читали її творів, не знали її основних ідей.
Дослідники вважають, що за обсягом і рівнем просвітянської роботи Русова стоїть на одному шаблі з Оленою Пчілкою і Христиною Алчевською, а за силою і пристрастю, з якими звучало її слово на захист української культури, духовності, рідної мови, Софію Русову можна зрівняти з Лесею Українкою.
Своє веліке серце, життя своє Софія Русова, дочка шведа і француженки (дівоче прізвище Ліндфорс) віддала країні, що стала її батьківщиною. В умовах нашої гіркої історії тавро української націоналістки позбавило культуру і педагогіку імені та праць Софії Русової на довгі десятиліття.
Народилася Софія 18 лютого 1856 р. в селі Олешня на Чернігівщині в родинному маєтку Ліндфорсів. Батько - полковник, швед за походженням, тривалий час перебував на віськовій службі у м. Олеську у генерал-губернатора Жерве. Федір Ліндфорс після нарождення другої дитини подає у відставку і повертається на Україну в рідну Олешню. В 1865 році родина переїхала до Києва.
В автобіографії Русова писала: "Ми з сестрою відкрили в Києві перший український Фребелівський дитячий садок. В 1873 р. почались мої щирі зносини з українськими діячами Драгомановим, Лисенко, Старицьким, Чубинським та ін."
У свої 16 років Софія стала членом Старої Громади. Саме тут і познайомилась Софія з Олександром Русовим - земським статистом, громадським діячем та етнографом. Вже на схилі літ Софія Федорівна згадувала, що найбільший вплив на її становлення мали М. Драгоманов та О. Русов.
У 70-80-ті роки 19 ст. Русова формується не тільки як педагог і вчений, а й як публіцист, літературознавець, мистецтвознавець, історик. Однією з перших її праць була стаття французькою мовою про Тараса Шевченка, яку О. Русов у Чехії передав І. Тургенєву і яка була опублікована у Франції. Взагалі ідеї великого Кобзаря пройдуть крізь усі педагогічні твори Русової. Ціла низка її праць прсвячена життю і творчості Г. Квітки-Основ'яненка, Г. Сковороди, М. Гоголя, М. Драгоманова, Т. Шевченка.
У наступний період головну свою увагу С. Русова зосереджує на педагогічній творчості.
Тільки за 1910 - 1914 рр. вона у першому українському педагогічному журналі "Світло" надруковала понад 100 своїх статей, розвідок, рецензій. З під її невтомного, мудрого і талановитого пера вийшла ціла низка статей, присвячених проблемам національної освіти різних народів Росії.
Після приходу до влади більшовицького уряду Русова усвідомлює, що розвиток України повертає в інше русло. Зневірившись у можливостях національного відродження, вона емігрує до Чехословаччини. З болем у серці звертається 65-річна Русова: "Прощай, рідна, дорога Україно. Кидаю тебе з одним палким бажанням усі свої старі сили віддати на визволення Твого народу, щоб знову пишалася Ти й волею, і наукою, і багатством".
Проминули літа, десятиріччя, давно немає серед живих відданої своєму народові дочки, невтомної трудівниці на культурно-освітній ниві - Софії Русової. Але назавжди залишилося з нами і серед нас те Добре, Вічне і Розумне, що вклала ця жінка у всеукраїнське багаття духовного утвердження нації Той духовний вогонь і сьогодні гріє всіх, кому дорогі рідна історія, культура.

Література
Твори С.Ф. Русової

1. Вибрані педагогічні твори/Софія Федорівна Русова. Упорядник передмови О.В. Проскура. - К.: Освіта, 1996 - 303 с.
2. Теорія і практика дошкільного виховання/ Ред. Н. Бічуя. - Львів, Краків; Париж: Просвіта, 1993 - 125 с. - /Попул. Енцикл. "Просвіти"; ч. - 4.

Література
про життя і діяльність С.Ф. Русової

1. Берегиня української національної школи. До 140-річчя від дня народження С.Ф. Русової. 1856-1940 // Календар знаменних і пам'ятних дат на 1 кв. 1996 р. - с. 82.
2. Берегиня української національної школи: Урочистості до 135-річчя від дня народження // Рідна школа. - 1991. - № 2. - с. 86 - 87.
3. Богуш А. Біологічне та соціальне у поглядах С. Русової на виховання. // Дошкільне виховання. - 1996. - № 9. - с. 8 - 9.
4. Гонюкова Л.В. Спогади Софії Русової //Український історичний журнал. - 1999. - № 5. - с. 133 - 148.
5. Губко О. Т. Формування національної свідомості юнацтва у світлі ідей Софії Русової // Рідна школа. - 1992. - № 1. - с. 13 - 15.
6. Гураш Л. Виховувати малят на засадах педагогіки Софії Русової // Дошкільне виховання. - 1998. - № 4. - с. 22 - 23. - Бібліогр.: 7 назв.
7. Гураш. Л. Софія Русова - "апостол Правди і Науки" // Дошкільне виховання. - 2001. - № 2. - с. 10 - 11.
8. Дацюк Г. Софія, бо мудра // Початкова школа. - 1992. - № 1. - с. 59, 61.
9. Дворецька В. Присв'ячується Софії Русовій // Дошкільне виховання. - 2001. - № 2. - с. 11.
10. Джус, Оксана Володимирівна. Творча спадщина Софії Русової періоду еміграції / Прикарпадський ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франковськ, 2002. - 260 c.
11. Дичек Н.П. С.Ф. Руосва і зарубіжна педагогіка // Педагогіка і психологія. - 1996. - № 3. С. 169 - 177.
12. Зайченко І. Листи Олександра та Софії Русових до Михайла та Віри Коцюбинських // Київська старовина. - 1999. - № 5. - с. 70 - 81.
13. Ільєнко І. / Про життя, педагогічну, видавницьку діяльність С. Русової та її спілкування з М. Рильським // Ільєнко І. Жага: Труди і дні Максима Рильського. - К., 1995. - с. 6 - 65.
14. Калениченко Н.П., Кониленко Н.Б. Софія Русова // Рідна школа. - 1991. - № 12. - с. 68, 71.
15. Качкан В.А. Просвітницький вогонь Софії Русової // Качкан В.А. Українське народознавство в іменах. У 2 ч. ч. 1.: Навч. посіб. (За ред. А.В. Москаленко; Передм. А.Г. Погрібного. - К., 1994. - с. 151 - 159.
16. Ківшар Т. Недруковані матеріали автобіографії Софії Русової // Київська старовина. - 1994. - № 1. - с. 105.
17. Ківшар Т. Просвітяневська спадщина Софії Русової // Праці центру пам'ятознавства. - К., 1993. - Вип. 2. - с. 173 - 187.
18. Коваленко, Євгенія Іванівна, Пінчук Ірина Миколаївна. Освітня діяльність і педагогічні погляди Софії Русової. - Ніжин, 1998. - 213 с.
19. Коваленко Є. Софія Русова педагог- просвітитель, державний діяч, вчений // Рідна школа. - 2000. - № 8. - с. 35 - 38. - Бібліогр.: 5 назв.
20. Козуля О. Велика просвітителька // Козуля О. Жінки в історії України. - К., 1993. - с. 99 - 103.
21. Кучинський М. Педагог і вчений ( Софія Русова) // Історичний календар. - 2001 . - К., 2001. - с. 115 - 118.
22. Лахтадир О. Вчимося мудрості у Софії. (С. Русова) // Дошкільне виховання. - 1996. - № 3. - с. 13 - 14.
23. Мазур Г. Педагогічну спадщину С.Ф. Русової - в масову практику роботи національної школи // Початкова школа. - 2001. - № 5. - с. 51 - 53.
24. Мамновська Н.В. Концепція мовної освіти і мовленнєвого розвитку дітей у педагогічній спадщині Софії Русової // Педагогіка і психологія. - 1999. - № 1. - с. 129 - 135.
25. Матеріали Всеукраїнських педагогічних читань, присвячених 140-річчю з дня народження С.Ф. Русової/ АПН України, інститут педагогіки/ Є.І. Коваленко (ред). - Чернігів, 1996. Кн. 1: С. Русова - видатний педагог, державний, громадський діяч України. - 1996. - 59 с. Кн. 2. Проблеми національного виховання у спадщині С. Русової. - 1996. - 70 с. Кн. 3: Проблеми шкільної педагогіки і психології навчання і виховання у творчий спадщині Софії Русової - 1996. - 125 с.
26. Мельничук М. Світ правдивий і чистий. Духовність дитини очима Софії Русової // Дошкільне виховання. - 1997. № 6. - с. 14 - 15.
27. Палієнко М. Софія Русова // Історія України в особах, 19-20 ст. / Авт. Колектив: І. Войцеховська (керівник та ін. - К, 1995. - с. 355 - 358.
28. Проскура О. Софія Русова // Освіти України. - 1997. - № 33.
29. Проскура О. Педагог і діяч // Дошкільне виховання. - 1996. - № 3. - с. 12 - 13.
30. Проскура О.В. Софія Русова - вчений, педагог, громадський діяч // Педагогіка і психологія. - 1996. - № 1. - с. 171 - 180.
31. Проскура С. Софія Русова // Дивослово. - 1995. - № 9. - с. 53 - 58.
32. Проскура О.В. Софія Русова - талановита дочка України // Початкова школа. - 1993. - № 3. - с. 44 - 46.
33. Проскура О.С. С.Ф. Русова й концепція українського дитячого садка // Дошкільне виховання. - 1991. - № 7. - с. № 10. - с. 16 - 18.
34. Рацул А. Віднайдене ім'я повертаеться до народу ( С. Русова) // Освітянське слово. - 1996. № 4.
35. Сергеєва В.Ф. Софія Русова про фізичний розвиток дітей дошкільного віку // Педагогіка і психологія. - 1996. - № 2. - с. 146 - 151.
36. Соловей М. Шкільна географія і краєзнавство у педагогічній спадщині Софії Русової // Географія та основи економіки в школі. - 2000. - № 1. - с. 33-34.
37. Сухомлинська О. Софія Русова в контексті розвитку педагогічної думки // Початкова школа. - 1996. - № 9. - с. 54.
38. Чередниченко Д. Софія Русова і сучасна школа // Українська мова і література в школі. - 1992. - № 1. - с. 38 - 42.
39. Ярема О. Повертається забута спадщина // Дошкільне виховання. - 1991. - № 6. - с. 21

Іменний покажчик:

Бічуя Н.
Богуш А.
2
3
Войцеховська І. 27
Гонюкова Л.В.
Губко О.Т.
Гураш Л.
4
5
6, 7
Дацюк Г.
Дичек Н.П.
Дворецька В.
Джус О.
8
11
9
10
Зайченко І. 12
Ільєнко І. 13
Калениченко Н.П.
Качкан В.Л.
Ківшар Т.
Козуля О.
Кучинський М.
Копиленко Н.П.
14
15
16, 17
20
21
14
Лахтадир О. 22
Мазур Г.
Малиновська Н.В.
Мельничук М.
Москаленко А.В.
23
24
26
15
Палієнко М.
Погрібний А.Г.
Проскура О.В.
27
15
28 - 33
Рацул А.
Русова С.
34
1, 2
Сергеєва В.Ф.
Соловей М.
Сухомлинська О.
35
36
37
Чередниченко Д. 38
Ярема О. 39


[ HOME ]

Софія Федорівна Русова
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 1998-2003 Webmaster: webmaster@library.kr.ua