[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata
<<<Повернутись...
[ HOME ]
Фон І.ФРАНКО. БІБЛІОГРАФІЯ.

Фон

Вершини розквіту творчості


Антонович-Рудницька М.

Франкіяна в американських і канадійських бібліотеках = Frankiana in American and Canadian libraries/ М.Антонович-Рудницька; Укр. Вільна Акад. Наук. -Вінніпег: УВАН, 1957. -32 с

Басс, Іван Іванович

Іван Франко: Життєвий і творчий шлях/ Іван Іванович Басс,; Іван Іванович Басс., Арсеній Арсенійович Каспрук,. -К.: Наук. думка, 1983. -455 с.: іл, факс, портр

Великий каменяр : Проза та драматургія Івана Франка: Навч. посіб./ Укл. і передмова А. А. Чічановського. -К.: Грамота, 2003. -669,[2] с. -(Сер. "Шкільна б-ка")

Вертій, Олексій Іванович

Народні джерела творчості Івана Франка/ Олексій Вертій,. -Тернопіль,1998 -254 с

Видатні постаті в історії України (ІХ-ХІХ ст.): Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети/ В.І. Гусєв, В.П. Дрожжин, Ю.О. Калінцев та ін.. -К.: Вища шк., 2002. -358,[1] с.: портр

Видатні постаті України : Біографічний довідник/ О. В. Бабкіна, Г. К. Базильчук, Г. Ю. Барчан; Редкол.: Г. В. Щокін, М. Ф. Головатий, В. А. Гайченко, Авт.передм. Борис Олійник,; МАУП, Книжкова палата України. -Київ, 2004. -871 с.: портр. -Бібліогр. в кінці ст.; Імен. покажч.: с. 866-871

Геник, Степан Миколайович

150 великих українців: [Енциклопедія]/ Степан Геник,. -Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1998. -297,[2] с.: іл, портр. -Бібліогр.: с.294-29

Гнатюк, Михайло Іванович.

Іван Франко в літературно-естетичних концепціях його часу/ Михайло Іванович Гнатюк,. -Львів: Каменяр, 1999. -179,[2] с.: фот.. -(Сер. "Праці вчених Львова"). -Пер.вид.: . -Особовий показник: с.177-180.

Гольберг, Марко Якович.

Іван Франко і українсько-сербські культурні зв'язки/ Марко Якович Гольберг,. -Львів: Світ, 1991. -139,[2] с. -Пер.вид.: . -Бібліогр. в кінці розділів

Гоян, Ярема Петрович

Воскреснемо!: Есе/ Ярема Гоян,; Iл. Василь Касіян,. -К.: Веселка, 2000. -335 с.: іл..

Грицак, Ярослав Йосипович.

"...Дух, що тіло рве до бою...": Спроба політичного портрета Івана Франка/ Ярослав Йосипович Грицак,. -Львів: Каменяр, 1990. -179 с.: 4 л. фот.. -Пер.вид.:

Дей, Олексій Іванович

Іван Франко: Життя і діяльність/ Олексій Дей,. -К.: Дніпро, 1981. -353,[2] с.: портр. -Бібліогр. в примітках с. 341-354

Демчук, Олег Віленович

Життєпис письменника: Конспекти нестандартних уроків/ Олег Демчук,. -К.: Педагогічна преса, 2002. -191 с.: іл. -(Б-чка вчителя-словесника). -Бібліогр. в кінці глав. . -ISBN 966-7320-32-4

Жук, Ніна Йосипівна

Проза Івана Франка/ Ніна Жук,; Київський державний ун-т ім. Т. Г. Шевченка . -К.: Вища школа, 1977. -176 с.: портр

Забужко, Оксана Стефанівна

Філософія української ідеї та європейський контекст: Франківський період/ Оксана Забужко,. -К.: Основи, 1993. -126 с

Загайкевич, Марія Петрівна

Музичний світ великого Каменяра/ Марія Загайкевич,. -К.: Муз. Україна, 1986. -175,[6] с.: портр, фото, іл

Злупко, Степан Миколайович

Іван Франко - економіст/ Степан Миколайович Злупко,. -Львів: МП "Слово", 1992. -204,[2] с. -Бібліогр. в підрядкових примітках

Копиленко, Олександр Любимович.

Політико-правові ідеї Т.Шевченка та І.Франка в сучасній ідеологічній боротьбі/ Олександр Любимович.Копиленко,; Ред. Б.М.Бабій; Відп. ред. Б.М.Бабій; АН УРСР. Ін-т держави і права. -К.: Наук. думка, 1990. -112,[2] с. -Пер.вид.: . -Бібліогр. в прим. підрядк

Мандрика М.Ї..

Шевченко й Франко = Shewchenko and Franko/ М.Ї.Мандрика; Укр. Вільна Акад. Наук. -Вінніпeг: Накладом Укр. Вільної Акад. Наук, 1957. -21 с. -(Сер. "Література"; Ч.3). -Пер.вид.:

Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги: Підручник/ А. М. Бойко, Л. Л. Безобразова, Ж. В. Борщ, М. В. Гриньова та ін., Під заг. ред. Алли Бойко, Передм. А. М. Бойко, В. О. Пащенко; М-во освіти і науки України. -Київ: Видавничий дім "Професіонал", 2004. -575 с.

Сімович, Василь.

Іван Франко: Його життя та діяльність/ Василь Сімович,. -3-є вид.. -Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1966. -111 с. -Пер.вид.:

Приміт.: с.100-111.

Ткачук, Микола Платонович.

Жанрова структура прози Івана Франка (Бориславський цикл та романи з життя інтелігенції): Автореферат дисерт. на здобут. наук. ступ. доктора філолог. наук/ Микола Платонович Ткачук,; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. -К.: Б.в., 1998. -29 с. -Пер.вид.: . -Бібліогр.: с.26-28

Тихолоз, Богдан

Ерос versus Танатос (філософський код "Зів’ялого листя"/ Богдан Тихолоз,; Передм. Любомира Сеника,; ЛНУ ім. І. Франка, Наукова бібліотека, Ін-т Франкознавства. -Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2004. -85,[2] с.. -(Дрібненька бібліотека; Ч. 11). -Бібліогр.: с. 79-86

Франко-Ключко А..

Рукописи Івана Франка в Канаді = Ivan Franko's manuscripts in Canada: (Лист із Ліпіка, Югославія, та інше)/ А.Франко-Ключко; Укр. Вільна Акад. Наук. Ін-т Слов'янознавства. -Вінніпeг: УВАН, 1957. -16 с. -(Сер. "Slavistica"/ За ред. Яр.Рудницького; Ч.28). -Пер.вид.:

Іван Франко і світова культура: Матеріали міжнародного симпозіуму ЮНЕСКО (Львів, 11-15 вересня 1986 р.): У 3 кн./ АН УРСР. Ін-т сусп. наук та ін.; Упоряд. Б.З.Якимович; Редкол.: І.І.Лукінов, М.В.Брик, Г.Д.Вервес та ін.. -К.: Наук. думка, 1990 - . - ISBN 5-12-001410-0

Кн.1. -1990. -525,[1] с. -Бібліогр. у посил. в кінці стор.

Х Х Х


Бовсунівська Т.

Феноменологічна проекція збірки Івана Франка "Зів'яле листя"/ Т.Бовсунівська // Дивослово. -1999. -№ 5. - С. 2-7. -Бібліорг.:30 назв.

Бондаренко, Юрій

Алегорія тиранії в казці Івана Франка "Фарбований лис"/ Ю. Бондаренко // Дивослово. -2004. -№ 1. - С. 29-33

Бондаренко, Юрій

Релігійна модель історії в поемі Івана Франка "Мойсей": Формування історичної свідомості школярів на уроках літератури/ Ю. Бондаренко // Дивослово. -2004. -№ 11. - С. 19-24

Бунчук Б.

Віршування Івана Франка: (Останній період творчості)/ Б.Бунчук // Слово і час. -2000. -№ 3. - С. 49-58

Бунчук Борис

Про віршову майстерність Івана Франка/ Борис Бунчук // Дзвін. -2000. -№ 8. - С. 151-156

Василенко, Михайло

Редакторські та видавничі ідеї Івана Франка/ Михайло Василенко // Друкарство. -2005. -№ 4. - С. 74-77. -Бібліогр.: 20 назв.

Гвоздовський В.

Утвердження національної ідеї в суспільно-політичних поглядах Івана Франка/ В.Гвоздовський // Визвольний шлях. -2002. -№ 7. - С. 78-85

Голод, Роман

Творчість Івана Франка як дзеркало літературного процесу кінця ХІХ - початку ХХ ст./ Р. Голод // Дивослово. -2005. -№ 12. - С. 57-59

Голод, Роман

Поетика імпресіонізму в художній творчості Івана Франка/ Р. Голод // Слово і час. -2005. -№ 11. - С. 15-20. -Бібліогр.: 7 назв.

Гордасевич Галина

Три арешти Івана Франка/ Галина Гордасевич // Дивослово. -1998. -№ 4. - С. 52-54

Грабович Григорій

Кобзар. Каменяр. Дочка Прометея/ Григорій Грабович // Критика. -1999. -№ 12. - С. 16-19

Гурбан Володимир

Апостол духу і праці: (Іван Франко)/ Володимир Гурбан // Київ. -2001. -№ 11-12. - С. 134-137

Гутиря, Сергій

"Більш, ніж меч, і огонь... ": Жінки в житті та інтимній ліриці Івана Франка/ С. Гутиря // Вітчизна. -2005. -№ 1-2. - С. 164-165

Дереворіз В.

Інтимна лірика Івана Франка: Збірка поезій "Зів`яле листя"/ В.Дереворіз // Рідна школа. -1999. -№ 1. - С. 61-63

Дмитренко, Микола

Іван Франко як фольклорист // Слово і час.- 2006.-№ 1.- С.51-56

Завгородній, Юрій

Буддизм у творчості Івана Франка/ Ю. Завгородній // Слово і час. -2005. -№ 11. - С. 3-7

Задорожний, Василь

Структурна та змістова еволюція у коляді "Не плач, Рахиле" в новий час/ В. Задорожний // Слово і час. -2005. -№ 12. - С. 41-48

Здоровега, Владимир

Иван Франко и украинская публицистика/ Владимир Здоровега // Зеркало недели. -2006 -№ 22. - С. 12

Каневська, Лариса

"Чоловік не сам жиє на світі, а з людьми": Художньо-психологічна концепція міжособистісних взаємин у романістиці Івана Франка/ Л. Каневська // Дивослово. -2004. -№ 3. - С. 55-58

Ковальчук,Алла

Художній простір як засіб психологізму: (на матеріалі "кримінальної прози" І.Франка)/ Алла Ковальчук // Слово і час. -2001. -№ 7. - С. 73-77

Ковальчук А.

Еволюція поглядів І.Франка на психологію переступника/ А.Ковальчук // Київська старовина. -2001. -№ 4. - С. 163-175

Козоріз С.О.

Невмируща слава генія-Каменяра: (Іван Франко)/ С.О. Козоріз // Розкажіть онуку: - 2004. -№ 29. - С. 86-87

Лесик , Василь

Філософська концепція поеми "Мойсей"/ Василь Лесик // Дзвін. -2000. -№ 8. - С. 148-151

Мазепа В.

Історіософські ідеї Івана Франка/ В.Мазепа // Київська старовина. -2000. -№ 1. - С. 62-72; Київська старовина. -2000. -№ 2. - С. 18-32; Київська старовина. -2000. -№ 3. - С. 38-50

Мазепа В.

Еліта та народні маси у соціальній філософії Івана Франка/ В. Мазепа // Філософська думка. -2001. -№ 6. - С. 97-122

Матвійчук, Микола

Роль Івана Франка в розвитку української фольклористики/ Микола Матвійчук // Народна творчість та етнографія. -2001. -№ 5-6. - С. 40-57. -Бібліогр.: 63 назв.

Матвіяс І.

Діалектична основа мови в творах Івана Франка/ І. Матвіяс // Мовознавство. -2003. -№ 1. - С. 11-16; Мовознавство.-2003.-№ 6.- С.18-24.

Мельник, Ярослава

Легенди І. Франка і вiblia apocrypna/ Ярослава Мельник // Слово і час. -2004. -№ 6. - С. 10-24. -Бібліогр.: 50 назв

Наумова , Тетяна

Поняттєво-денотатна характеристика власених назв у сатиричних творах І.Франка та В.Самійленка/ Тетяна Наумова // Мандрівець. -2003. -№ 1. - С. 33-42. -Бібліогр.: 11 назв

Погребенник , Федір

Воскреслі вірші Івана Франка/ Федір Погребенник // Дивослово. -1998. -№ 4. - С. 46-52

Погребенник, Федір

До історії створення 50-томника І.Франка/ Федір Погребенник // Слово і час. -2000. -№ 1. - С. 101-104

Погребенник, Володимир

Діалог "Роман Рахманний- Іван Франко": транспозиції, ремінісценції, актуалізація/ Володимир Погребенник,; В. Погребенник // Слово і час. -2004. -№ 1. - С. 24-34

Поліщук, Володимир

Із франкознавчих студій: (І.Франко про давність і окремішність української літератури; Проблема українсько-російських міжлітературних взаємин у працях Івана Франка)/ Володимир Поліщук // Дзвін. -2000. -№ 8. - С. 138-145

Поліщук В.

Проблема українсько-російських міжлітературних взаємин у працях Івана Франка/ В.Поліщук // Дивослово. -2000. -№ 9. - С. 2-4. -Бібліогр.: 4 назви

Поліщук Я.

"Мойсей" І.Франка на перехресті традиції і модерну/ Я. Поліщук // Дивослово. -2003. -№ 10. - С. 7-11

Радзикович, Володимир

Світоч національно-культурного відродження України: Франко Іван/ Володимир Радзикович // Народна творчість та етнографія. -2001. -№ 5-6. - С. 31-37

Сабат Г.

Франкова утопІя досконалого "громадівства"/ Г. Сабат // Слово і час. -2003. -№ 5. - С.39-46

Семенюк Е.

Іван Франко і проблеми єдності/ Е.Семенюк // Дзвін. -1997. -№ 8. - С. 147-150

Семерякова А.

Містична поема доктора Франка/ А.Семерякова // Політика і культура. -1999. -№ 19. - С. 32-33

Скільський Д.

"Учителем школа стоїть": Особа вчителя у творчості Івана Франка/ Д.Скільський // Рідна школа. -2000. -№ 10. - С. 59-62

Славутич, Яр

"Гордий, що дружина моя - киянка": Соборницькі ідеї Івана Франка/ Яр Славутич // Степ. -1996. -№ 2-3. - С. 7-9. -Бібліогр. 5 назв

Соя, Борис

З когорти борців за віру: Поема "Іван Вишенський" Івана Франка: проблема морального вибору людини/ Б. Соя // Дивослово. -2005. -№ 9. - С.24-28

Стринаглюк М.

"Спільний діапазон морального чуття і темпераменту": ("Мій Ізмарагд" І.Франка)/ М.Стринаглюк // Слово і час. -2001. -№ 6. - С. 78-81

Стринаглюк, Мар'яна

Принципи середньовічного художнього мислення в "Моєму Ізмарагді" Івана Франка : відповідність традиції/ Мар'яна Стринаглюк // Молода нація. Альманах. -1999. -№ 13. - С. 160-167. -Бібліогр.: 12 назв.

Тихолоз, Богдан

"Цілий чоловік" в етико-антропологічній концепції І.Франка/ Богдан Тихолоз // Слово і час. -1999. -№ 2. - С. 32-34

Тихолоз , Богдан

Іван Франко - філософ: (До характеристики стилю та еволюції мистення)/ Богдан Тихолоз // Сучасність. -2002. -№ 12. - С. 107-119. -Бібліогр.: 41 назв.

Тихолоз, Богдан

Діялектика цілісності й роздвоєння у філософській поезії І. Франка: ідеальне "я", криза ідентичности й трагічний катарсис/ Богдан Тихолоз // Визвольний шлях. -2004. -Кн. 1. - С. 65-76

Тихолоз, Богдан

"В душі глибока павза": до джерел поетичної експресії медитативної лірики І. Франка/ Богдан Тихолоз // Визвольний шлях. -2004. -Кн. 5. - С.46-63.; Кн. 6. - С. 50-68. -Бібліогр.: 17 назв.

Тихолоз, Богдан

З погляду людяності: Моральна філософія Франкового "Паренетікону"/ Богдан Тихолоз,; Б. Тихолоз // Дивослово. -2004. -№ 11. - С. 62-68

Ткаченко , Анатолій

Тип творчості : теоретичний аспект: (Про Івана Франка)/ Анатолій Ткаченко // Слово і час. -2002. -№ 4. - С. 60-63

Ткачук М.

Заборонені поезії Івана Франка: (Із збірки "З вершин і низин")/ М.Ткачук // Пам'ять столІть. -1997. -№ 5. - С. 44-55

Тихолоз Б.

Від алегорії до символу: (Філософсько-поетичний тайнопис циклу Івана Франка "Excelsior!")/ Б.Тихолоз // Визвольний шлях. -2002. -№ 11. - С. 88-104. -Бібліогр.: 32 назв.

Тихолоз Б.

Четверта струна Франкової ліри: (Філософська лірика в координатах світоглядної еволюції)/ Б. Тихолоз // Слово і час. -2003. -№ 8. - С.32-44

Тихолоз, Наталя

"Як дітям мати, з любові...": Етика і поетика Франкових казок/ Наталя Тихолоз // Дивослово. -2003. -№ 11. - С. 2-6. -Бібліогр.: 16 назв.

Тихолоз Богдан

"Золотий міст зрозуміння...": Діалог заходу й сходу у культуротворчому синтезі І. Франка/ Богдан Тихолоз // Дивослово. -2003. -№ 10. - С. 11-13

Ціхоцький, Іван

Мовностилістичні особливості у Франковій прозі/ І. Ціхоцький // Дивослово. -2005. -№ 2. - С. 41-45. -Бібліогр.: 13 назв

Швець, Алла

Модель дитячого світу у прозі Івана Франка/ А. Швець // Дивослово. -2005. -№ 9. - С.53-55

Яременко Василь

Іван Франко на позвах із старогебрейськими і новітніми рабинами/ В. Яременко // Дніпро. -2003. -№ 7-8. - С. 93-110

Чорновол, Ігор

Іван Франко у "Споминах з мого життя" Олександра Барвінського/ Ігор Чорновол // Молода нація. Альманах. -2003. -№ 1. - С. 34-50


Х Х Х


Іван Франко: Бібліографічний покажчик: 1956-1984.- /Академія Наук Української РСР. Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка - К.: Наук.думка, 1987.-520 с.


[ HOME ]

І.ФРАНКО. БІБЛІОГРАФІЯ.
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2006 Webmaster: webmaster@library.kr.ua