Назва:	Кваліфікатори Dublin Core (Дублинського ядра)

Дата випуску: 2000-07-11
Ідентифікатор: http://purl.org/dc/documents/rec/dcmes-qualifiers-20000711.htm Замінює: Незастосовано

Замінено на: Незастосовано

По
следняя версия: http://purl.org/dc/documents/dcmes-qualifiers Статус документа: Є рекомендаціей Ініціативи метаданих Dublin Core (Дублінського ядра).
Опис документа: Опис документа: У дійсному документі описуються принципи, що визначають
Кваліфікатори Dublin Core, дві категорії кваліфікаторів, наведені
приклади кваліфікаторів, прийнятих Комісією з використання Dublin Core.
Метадані оригиналу http://purl.org/dc/documents/rec/dcmes-qualifiers-20000711.htm.rdf
документу:

Передмова

  Дійсний документ представляє результати процесу добору кваліфікаторів для Набору елементів метаданих Dublin Core (DCMES). Приведені у ньому Кваліфікатори були визначені в робочих групах по специфікації елементів Ініціативи метаданих Dublin Core (DCMI) схвалені Комісією з використання Dublin Core як відповідні принципам гарної практики щодо характеристики Елементів метаданих Dublin Core. Робочі групи пропонували "кандидатури" кваліфікаторів виходячи з розумінь їхній широкого поширення (що, у свою чергу допомогло б поліпшити взаємодію між додатками), а потім ці пропозиції обговорювалися і були винесені на голосування членів Комісії з використання DCMI.

  При визначенні складу цих кваліфікаторів перевага віддавалася словникам, системам індексації, елементам, вже підтриманими авторитетними органами. Варто підкреслити, що список зовнішніх словників для підтримки визначений як попередній. Існує набагато більше контрольованих словників чи систем класифікації, що тут не приводяться. DCMI вітає пропозиції, що стосуються додаткових існуючих стандартів, які можуть використовуватися в якості кваліфікаторів.

  Неминуче, можуть виникнути ситуації, коли агент чи клієнт зненацька зустріне описи DCMES, у яких використовуються невідомі Кваліфікатори, створені розроблювачами для задоволення спеціалізованих локальних або обумовлених специфікою предметної області потреб. Корисність інтерпретації таких DCMES-описів буде залежати від можливості програмного додатка ігнорувати невідомі Кваліфікатори і приводити значення елемента до його більш широкої форми без кваліфікаторів. Провідним принципом для кваліфікації елементів Dublin Core є, говорячи розмовною мовою принцип "дурість відкидається", який полягає в тому, що клієнт має можливість ігнорувати будь-який кваліфікатор і використовувати опис, якби-то в ньому і не було кваліфікаторів. Незважаючи на те, що при цьому може втрачатись деяка специфіка — значення елемента (без кваліфікаторів) повинно залишатися в цілому коректним і придатним для пошуку.

Передбачається, що розробники будуть створювати додаткові Кваліфікатори для використання у своїх локальних додатках або у межах визначених предметних областей. Такі Кваліфікатори можуть бути незрозумілими для інших додатків. Проте, Кваліфікатори, які привласнені у відповідності із принципами кваліфікації, визначеними тут, з більшою імовірністю будуть використовуватися іншими
співтовариствами, з огляду на широкий контекст міжпредметного пошуку.

  На момент ратифікації цього документа DCMI визнала два загальних класи кваліфікаторів:

  Усі Кваліфікатори, приведені в дійсному документі, підпадають під одну з даних категорій. Інші категорії кваліфікаторів можуть бути виявлені лише через деякий час за результатами практичної діяльності. Запропоновані Кваліфікатори, представлені до Комісії з використання DCMI і не підпадають під одну з категорій, або мають недоліки у якому-небудь відношенні (наприклад, чіткість визначення), будуть обговорюватися надалі і переглядатися для їхнього прийняття в майбутньому.

  Кваліфікатори, приведені тут, не є закритим набором, призначеним для задоволення усіх потреб користувачів. Точніше, вони формують фундамент для більшої групи кваліфікаторів, які будуть
розроблятися в якості додаткових, різними співтовариствами і представлятися Комісії із використання DCMI для розгляду і прийняття. Розробники можуть використовувати ці Кваліфікатори за умови, що вони упевнені в їхній відповідності принципу "відкидання дурості" і підтримують використання подібних кваліфікаторів у якості прикладів в процесі розвитку локальних кваліфікаторів для елементів метаданих Dublin Core.

  Резюме

  Короткий виклад системи кваліфікаторів надано для зручності користувачів. Довідкові описи подаються нижче.

Елемент DCMES

Деталізація
елементу

Схема(и)
кодування елементу

Назва Альтернативна -
Створювач - -
Предмет -

LCSH
MeSH
DDC
LCC
UDC

Опис Зміст
Реферат
-
Видавець - -
Співвиконавець - -
Дата Створений
Дійсний
Доступний
Випущений
Змінений
DCMI Період
W3C-DTF
Тип - Список типів DCMI
Формат Розмір
-
Медіа-тип IMT
Ідентіфикатор - URI
Джерело - URI
Мова - ISO 639-2
RFC 1766
Відношення Є версією
Має версію
Заміщений
Заміщає
Потребує
Є частиною
Має частину
Указаний
Указує
Є форматом
Має форматт
URI
Охоплення Просторовий
DCMI Точка
ISO 3166
DCMI Блок
TGN
Часовий DCMI Період
W3C-DTF
Права - -

Властивості кваліфікаторів Dublin Core

Кваліфікатори Dublin Core мають наступні властивості:

  Варто звернути увагу, що властивості кваліфікаторів - зокрема термінів Ім'я і Мітка - відрізняються від тих, що визначені у Версії 1.1 Набору елементів метаданих Dublin Core. Ці зміни викликані рішенням привести у відповідність термінологію схеми Dublin Core з термінологією яка використовується в XML-спільноті, для сприяння інтеграції схеми Dublin Core у XML та RDF середовища.

Батаомовне кодування об'єктів Dublin Core

  Кваліфікатори Dublin Core можуть бути виражені не тільки англійською мовою. Єдиний незмінний символ, приписаний кожному кваліфікатору - ознака Імені - залишається для змісту даного кваліфікатора незалежним від мови, на якій він визначається. Цей символ може бути включений у URI для формування унікального ідентифікатора кваліфікатора. Всі інші ознаки кваліфікатора (Мітка, Визначення, Коментар і аспекти Дивись також, при необхідності) можуть бути переведені з англійського на будь-яку іншу мову.

  Усі інші ознаки Dublin Core (Мітка, Визначення, Коментар і аспекти Дивися також при необхідності) можуть бути виражені на мові й в алфавіті перекладу.

Кваліфікатори Dublin Core

Назва
Нижченаведені Кваліфікатори рекомендовані для елемента
Назва.
Кваліфікатори, що деталізують елемент Назва:

Альтернативне

Ім'я: alternative
Мітка: Альтернативне
Визначення: Будь-яка форма назви, що використана як заміна, альтернатива формальній назві ресурсу
.
Коментар: Цей кваліфікатор може включати абревіатури, а також переклади
.

Предмет
Нижченаведені Кваліфікатори рекомендовані для елементу
Предмет.

Схеми кодування для кваліфікації елементу Предмет:

LCSH

Ім'я: LCSH
Мітка: LCSH
Визначення: Предметні рубрики Бібліотеки Конгресу.

MeSH

Ім'я: MESH
Мітка: MeSH
Визначення: Медичні предметні рубрики Національної медичної бібліотеки, Вашингтон)
.
Дивись також:  http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html

DDC

Ім'я: DDC
Мітка: DDC
Визначення: Десяткова класифікація Дьюі
.
Дивись також:  http://www.oclc.org/dewey/index.htm

LCC

Ім'я: LCC
Мітка: LCC
Визначення: Класифікація Бібліотеки Конгресу
.
Дивись також:  http://lcweb.loc.gov/catdir/cpso/lcco/lcco.html

UDC

Ім'я: UDC
Мітка: UDC
Визначення: Універсальна десяткова класифікація
.
Дивись також:  http://www.udcc.org/

Опис
Нижченаведені Кваліфікатори рекомендовані для елементу
Опис.

Кваліфікатори, що деталізують елемент  Опис:

Зміст

Ім'я: tableOfContents
Мітка: Зміст
Визначення: Перелік субблоків змісту ресурсу
.

Реферат

Ім'я: abstract
Мітка: Реферат
Визначення: Короткий виклад змісту ресурсу
.

 

Дата
Нижченаведені Кваліфікатори рекомендовані для елементу
Дата.

Квалификатори, що деталізують елемент Дата:

Створений

Ім'я: created
Мітка: Створений
Визначення: Дата створення ресурсу.

Дійсний

Ім'я: valid
Мітка: Дійсний
Визначення: Термін (часто часовий діапазон) дії ресурсу
.

Доступний

Ім'я: available
Мітка: Доступний
Визначення: Термін (часто часовий діапазон), коли ресурс стане чи став доступним
.

Випущений

Ім'я: issued
Мітка: Випущений
Визначення: Дата формального виходу у світ (наприклад, публікації) ресурсу.

Змінений

Ім'я: modified
Мітка: Змінений
Визначення: Дата, коли ресурс був в останнє змінений
.

Схеми кодування для кваліфікації елементу Дата:

DCMI Період

Ім'я: Period
Мітка: DCMI Період
Визначення: Визначення границь часового інтервалу
.
Дивись також:  http://purl.org/dc/documents/dcmi-period

W3C-DTF

Ім'я: W3CDTF
Мітка: W3C-DTF
Визначення: Правила кодування дат і часу W3 Консорціуму - профіль визначається стандартом ISO 8601
.
Дивись також:  http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime

Тип ресурсу
Нижченаведені Кваліфікатори рекомендовані для елементу
Тип ресурсу.

Схеми кодування для кваліфікації елементу Тип ресурсу:

Список типів DCMI

Ім'я: DCMIType
Мітка:Список типів DCMI
Визначення: Перелік типів, що використовуються для    визначення категорії, природи жанру чи змісту ресурсу
.
Дивись також:  http://purl.org/dc/documents/dcmi-type-vocabulary

Формат
Нижченаведені Кваліфікатори рекомендовані для елементу
Формат.

Кваліфікатори, що деталізують Формат:

Розмір

Ім'я: extent
Мітка: Розмір
Визначення: Розмір або тривалість ресурсу
.

Медіа-тип

Ім'я: medium
Мітка: Медіа-тип
Визначення: Матеріал або фізичний носій ресурсу
.

Схеми кодування для кваліфікації медіа-типа елементу Формат:

IMT

Ім'я: IMT
Мітка: IMT
Визначення: Інтернет медіа-тип ресурсу.
Дивись також:  http://www.isi.edu/in-notes/iana/assignments/media-types/media-types

Ідентифікатор ресурсу
Нижченаведені квалификатори рекомендовані для елементу Ідентифікатор ресурсу.

Схеми кодування для кваліфікації елементу Ідентифікатор ресурсу:

URI

Ім'я: URI
Мітка: URI
Визначення: Уніфікований ідентифікатор ресурсу
URI.
Дивись також:  http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt

Мова
Нижченаведені Кваліфікатори рекомендовані для елементу
Мова.

Схеми кодування для кваліфікації елементу Мова:

ISO 639-2

Ім'я: ISO639-2
Мітка: ISO 639-2
Визначення: ISO 639-2: Коди для представлення назв мов
.
Дивись також: http://lcweb.loc.gov/standards/iso639-2/langhome.html

RFC 1766

Ім'я: RFC1766
Мітка: RFC 1766
Визначення:
Інтернет RFC 1766 'Теги для ідентіфікації мови' які включають двобуквений код мови (узятий із стандарту  ISO 639 (Коди для представлення назв мов)), за яким слідує (при необхідності) двохбуквений код країни (взятий із стандарту ISO 3166 (Коди для представлення назв країн)).
Дивись також:  http://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt

Відношення
Нижченаведені Кваліфікатори рекомендовані для елементу
Відношення.

Кваліфікатори, що деталізують Відношення:

Є версією

Ім'я: isVersionOf
Мітка: Є версією
Визначення: Ресурс що описується є версією, або редакцією, адаптацією ресурсу, про який згадується. Під зміною версії у великій мірі маються на увазі реальні зміни в змісті, а не різниця формату
.

Має версію

Ім'я: hasVersion
Мітка: Має версію
Визначення: Ресурс що описується має версію, або редакцію, адаптацію у вигляді ресурсу, про який згадується
.

Заміщений

Ім'я: isReplacedBy
Мітка: Заміщений
Визначення: Ресурс що описується — витиснуто, заміщено або замінено згадуваним ресурсом
.

Заміщує

Ім'я: replaces
Мітка: Заміщує
Визначення: 
Ресурс що описується — витісняє, заміщає або заміняє згадуваний ресурс.

Потребує

Ім'я: isRequiredBy
Мітка: Потребує
Визначення:
Ресурс що описується — потребує згадуваний ресурс фізично, або логічно.

Вимагає

Ім'я: requires
Мітка: Вимагає
Визначення:
Ресурс що описується — потребує ресурс, що згадується, для підтримки його функцій, або доставки, забезпечення зв’язку змісту.

Є частиною

Ім'я: isPartOf
Мітка: Є частиною
Визначення:
Ресурс що описується — є фізичною чи логічною частиною ресурсу, що згадується.

Має частину

Ім'я: hasPart
Мітка: Має частину
Визначення:
Ресурс що описується — включає згадуваний ресурс фізично, або логічно.

Зазаначений

Ім'я: isReferencedBy
Мітка: Зазначений
Визначення:
Ресурс що описується — згадується, процитовано або в який-небудь інший спосіб зазначено в ресурсі.

Указує

Ім'я: references
Мітка: Указує
Визначення: В
ресурсі що описується — згадується, цитується або в будь-який інший спосіб вказано згадуваний ресурс.

Є форматом

Ім'я: isFormatOf
Мітка: Є форматом
Визначення:
Ресурс що описується — має той же інтелектуальний зміст, але представлений в іншому форматі.

Має формат

Ім'я: hasFormat
Мітка: Має формат
Визначення:
Ресурс що описується — існував до ресурсу, що згадується, який власне кажучи є тим же інтелектуальним змістом, представленим в іншому форматі.

Схеми кодування для кваліфікації елементу Відношення:

URI

Ім'я: URI
Мітка: URI
Визначення: Уніфікований Ідентифікатор Ресурсу URI.
Дивись також:  http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt

Охоплення
Нижченаведені Кваліфікатори рекомендовані для елементу 
Охоплення.

Кваліфікатори, що деталізують Охоплення:

Просторовий

Ім'я: spatial
Мітка: Просторовий
Визначення: Характеристики простору інтелектуального змісту ресурсу
.

Схеми кодування для кваліфікатора Просторовий:

DCMI Точка

Ім'я: Point
Мітка: DCMI Точка
Визначення: DCMI Точка ідентифікує точку в просторі, використовуючи її географічні координати
.
Дивись також:  http://dublincore.org/documents/2000/07/28/dcmi-period/

ISO 3166

Ім'я: ISO3166
Мітка: ISO 3166
Визначення: ISO 3166 Коди для представлення назв країн
.
Дивись також:  http://www.din.de/gremien/nas/nabd/iso3166ma/codlstp1/index.html

DCMI Блок

Ім'я: Box
Мітка: DCMI Блок
Визначення: DCMI Блок Блок ідентифікує регіон у просторі, використовуючи його географічні межі
.
Дивись також:  http://purl.org/dc/documents/dcmi-box

TGN

Ім'я: TGN
Мітка: TGN
Визначення: Тезаурус географічних назв Геті
.
Дивись також:  http://shiva.pub.getty.edu/tgn_browser/

Часовий

Ім'я: temporal
Мітка: Часовий
Визначення: Часові характеристики інтелектуального вмісту ресурсу
.

Схеми кодування для кваліфікатора Часовий:

DCMI Точка

Ім'я: Point
Мітка: DCMI Точка
Визначення: Ідентифікація точки у просторі із використанням географічних координат
.
Дивись також:  http://purl.org/dc/documents/dcmi-period

W3C-DTF

Ім'я: W3CDTF
Мітка: W3C-DTF
Визначення: Правила кодування дат і часу W3 Консорціуму - профіль визначається стандартом
ISO 8601.
Дивись також:  http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime