[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata
 Попередня сторінка
[ HOME ]
Фон ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ


Фон

Корпоративний підхід до створення і використання регіональних електронних інформаційних ресурсів

Іваницька А.С.

Іваницька А.С.,
директор Чернівецької ОУНБ ім. Михайла Івасюка


У сучасному світі, коли роль інформаційних та телекомунікаційних технологій зростає, інформаційні центри та публічні бібліотеки не можуть ігнорувати тенденції. Соціально-економічна та інформаційна ситуація в Україні, що динамічно змінюється, вимагає постійних перетворень у процесі бібліотечно-інформаційного обслуговування, удосконалення методів і форм задоволення інформаційних потреб споживачів.

Використання сучасних електронних комунікацій забезпечує бібліотекам принципово нову форму ділової взаємодії з різними інфраструктурами. Бібліотека, як соціальний інститут, виконує функцію посередника в процесі донесення соціальноважливої інформації до споживача.

Корпоративність, як універсальний механізм міжбібліотечної взаємопраці, може використовуватись на різних етапах бібліотечно-інформаційної діяльності (комплектуванні, каталогізації, інформаційному забезпеченні, бібліотечному обслуговуванні).

В залежності від ступеню інтеграції бібліотечної корпорації здійснюють обмін адресно-довідковими даними; корпоративну каталогізацію літератури; допомогу в ретроконверсії каталогів; електрону доставку документів; координацію комплектування.

Існує дві основні форми корпоративної діяльності:

 • Регіональні корпорації, в основу діяльності яких покладені загальні інтереси бібліотек, розміщених в одному регіоні;
 • Тематичні корпорації, які використовують переваги спільного використання документів та інформації певної тематичної направленості.

Регіональна кооперація — координація діяльності бібліотек по формуванню документальних ресурсів на обласному рівні (в ролі базових бібліотек в регіонах виступають, як правило, обласні універсальні наукові бібліотеки). Публічні бібліотеки беруть на себе функцію центру збору загальнодоступної електронної інформації, її упорядкованості, формування колекцій електронних документів, запис на комп'ютерні носії постійного зберігання, а також при можливості тиражування та поширення цих колекцій.

Основні задачі корпоративної регіональної бібліотечної сітки:

Підвищення ефективності інформаційного обслуговування за рахунок збільшення повноти інформації та скорочення терміну обслуговування;

Виключення дублетності при закупівлі і опрацюванні інформації, створення довідково-інформаційного фонду та організація інформаційного обслуговування;

Найбільш раціональне використання регіональних ресурсів.

Корпоративна регіональна сітка повинна включати наступні структурні елементи:

 • координаційну раду
 • головний орган корпоративної бібліотечної сітки;
 • бібліотеки різних відомств.
  Взаємодія бібліотек різних відомств регіону повинна здійснюватись наступним чином:
 1. Створення зведеного каталогу.
 2. Координація інформаційного забезпечення науково-дослідних робіт вузів.
  Створення зведеного каталогу передбачає:
 • Централізацію управління системою
 • Створення розподіленого банку даних, а також формування у партнерів необхідних баз даних шляхом обміну інформацією
 • Єдність методичних рішень та правових положень
 • Поєднання технічних та програмно-лінгвістичних засобів.
  Організація інформаційного забезпечення передбачає наступні види обслуговування:
 1. Вільний доступ користувачів зведеним каталогом та інформаційних ресурсів;
 2. Керуючий доступ розподіленими повнотекстовими інформаційними масивами;
 3. Контролюючі замовлення по МБА та отримання інформаційних матеріалів (на паперових носіях та у вигляді електронних копій).

Успішна реалізація корпоративної сітки інформаційних ресурсів в більшій степені залежить від технічного рівня апаратної бази, яка включає в себе комп'ютерну техніку і засоби комунікацій. Це можна представити у вигляді трьохрівневої системи, кожний рівень якої формується для забезпечення відповідних технологічних процесів.

Перший рівень — це автоматизація робочих місць (станції локальної сітки), яка буде застосовуватись для опрацювання документів, створення власних електронних каталогів, їх корегування та інші операції, що пов'язані з обробкою інформації.

Другий рівень - серверний, який забезпечить наступні технологічні процеси: збереження електронних каталогів, надання власних ресурсів в Інтернет по Web-технології, підтримка протоколів для забезпечення доступу до розприділенних корпоративних ресурсів.

Третій рівень — засоби телекомунікацій, які забезпечують зв'язок між серверами (локальними сітками) організацій-членів корпорації, а також доступ до світової мережі Інтернет для виставлення власних інформаційних ресурсів (електронних каталогів, бібліографічних баз даних та ін.) кінцевому споживачу.

Сьогодні проблема кооперації набуває особливої актуальності. Здійснити великі проекти самим досить важко. Це можливо при підтримці різноманітних фондів ("Відродження", "Фонд Сороса" ) та з участю бібліотек у різноманітних грантах.

В рамках координації по формуванню та використанню електронних ресурсів Чернівецька обласна універсальна бібліотека ім. М.Івасюка приймає участь в проекті створення корпоративного каталогу між обласними бібліотеками (Кіровоград, Вінниця, Чернівці). Книгозбірнями для базового програмного забезпечення обрано програму ІРБІС, узгоджено списки опису журналів, напрацьовані контакти з питань використання предметних рубрик. На сьогоднішній день корпоративний каталог нараховує 27729 записів з 37 назв журналів. Запити користувачів різноманітні — економічного, юридичного, екологічного характеру. Найбільшою популярністю користуються журнали "Банківська справа", "Право України", "Економіка України", "Економіка. Фінанси. Право", "Вісник аграрної науки", "Фінанси України", "Наука і суспільство", "Харчова та переробна промисловість".

Обмінюючись бібліографічними описами журналів, бібліотеки витрачають на них менше часу, отже приділяючи більше уваги іншим виданням, що в свою чергу покращує їх аналітичну обробку.

Створення інформаційних бібліотечних продуктів нашого регіону основним чином пов'язані з краєзнавчою роботою бібліотек. Саме книгозбірні, збираючи по краплині інформацію, вивчають, узагальнюють, оформляють та видають її, щоб зберегти для нащадків історію маленької Батьківщини.

Спільно з бібліотекою Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича наша книгозбірня впродовж двох років працює над створенням рекомендаційного покажчика в електронному варіанті "Пам'ятаймо! Знаменні та пам'ятні дати Буковини".

Розпочато роботу по створенню бази даних "Наукові видання ЧНУ". Кожна бібліотека розписує своє коло наукових збірників, при цьому ряд назв у бібліотеках співпадає, бібліотеки регулярно в електронній формі представляють масиви записів, отриманих в результаті аналітичного опису своїх нових надходжень.

У лютому 2001 року Президент України Леонід Кучма підписав розпорядження "Про відзначення 1000-ліття заснування міста Хотина", підтримавши таким чином ініціативу органів влади Хотинщини та наукової громадськості Чернівецької області. Осторонь цієї події не стали і книгозбірні. На базі Чернівецької обласної бібліотеки ім. Михайла Івасюка було створено робочу групу, яка працювала над створенням науково-допоміжного покажчика "Хотину — 1000 років". При написанні покажчика використанні фонди наукової бібліотеки ЧНУ ім. Ю.Федьковича, обласної наукової бібліотеки ім. М.Івасюка, Хотинської ЦРБ. Звичайно, укладачі і наукові консультанти свідомі того, що навіть декілька тисяч назв — це лише краплина того безмежжя різноманітних друкованих видань стосовно Хотина, які існують на теренах нашої країни та за її межами.

Згідно розпорядження обласної держадміністрації №360-р від 11.07.2003 р. зусилля книгозбірні спрямовані на створення багатоаспектного портрету життя області, тобто регіонального інформаційного порталу "Буковина". Бібліотека зацікавлена у його створенні через необхідність підвищення власної ролі розвитку інформаційної інфраструктури свого регіону та налагодженні співробітництва з державними установами та громадськими організаціями. На першому етапі створено регламентуючі документи "Положення про регіональну інформаційну службу", розроблена структура організаційної роботи по формуванню порталу, налагоджена співпраця з управліннями та організаціями, зроблено спектр регіонального сегменту мережі Інтернет на наявність дублетної інформації.

Реалізація корпоративного проекту на сьогоднішній день включає в себе такі моменти:

 • Впровадження та поновлення сучасними технологіями формування бібліотечних ресурсів, які дозволять при найменших затратах залучити всі книгозбірні в процес створення регіонального інформаційно-бібліографічного простору.
 • Розробити в рамках корпоративного проекту нормативні документи, які послужать методичним базисом для формування єдиного корпоративного середовища бібліотек регіону.
 • Створити якісні інформаційні ресурси регіону, зведений краєзнавчий каталог "Буковина", повнотекстові бази краєзнавчого характеру.
 • Створення корпоративної регіональної інформаційної системи та виставлення її в Інтернет дасть можливість користувачам в межах області, держави, світу отримати інформацію про Чернівецьку область.

Фон


Фон

[ HOME ]

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
Фон Фон © ОУНБ Кропивницький 1999-2003 Webmaster: webmaster@library.kr.ua