[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata
 Попередня сторінка
[ HOME ]
Фон ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ


Фон

ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА МІСЦЕВИХ ВИДАНЬ.
ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ

Богза Н.Ф.

Богза Н.Ф.,
директор Миколаївської ОУНБ


Одне з основних завдань Миколаївської державної обласної універсальної наукової бібліотеки (ОУНБ) ім. О. Гмирьова – акумуляція, зберігання і надання у користування регіональної інформації. На сьогоднішній день система інформаційних краєзнавчих ресурсів має складну структуру і включає як традиційні джерела первинної та вторинної інформації, так і новітні – електронні.

Нам добре знайомі проблеми, з якими зустрічається більшість регіональних інформаційних центрів при формуванні та використанні традиційних краєзнавчих фондів. Серед них:

 • одержування не в повному обсязі обов’язкового примірника місцевих видань;
 • відсутність у фондах значущих документів, що випускають вузи, статистичні служби тощо;
 • мала екземплярність краєзнавчої літератури, що впливає на швидке зношування документів;
 • обмеження використання рідкісних і цінних краєзнавчих видань та багато інших проблем.

Спосіб їх розв’язання - у створенні альтернативного фонду краєзнавчих документів – електоронної бібліотеки місцевих видань.

У 2001 р. ОУНБ ім. О. Гмирьова підготувала проект та ініціювала створення нового краєзнавчого інформаційного ресурсу. Обласна державна адміністрація підтримала нове починання бібліотеки спеціальним розпорядженням від 12 червня 2001 р. У другому пункті цього документу зазначалося наступне: «створити на базі державної обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова регіонального депозитарію місцевих видань – електронну бібліотеку місцевих видань». Пункт четвертий зобов’язував керівників поліграфічних підприємств, незалежно від форм власності, надавати нашій бібліотеці обов’язковий примірник виготовлених ними творів друку на паперових та електронних носіях інформації.

Створюючи електронну бібліотеку місцевих видань, ми визначили, що вона повинна являти собою систему повнотекстових електронних документів, краєзнавчих за змістом чи місцем видання (чи підготовки), які об’єднані у певний масив із зручним пошуковим аппаратом. Вимоги, що висуваються нами до цього масиву, аналогічні вимогам до традиційного фонду краєзнавчих видань – універсальність за змістом та відсутність хронологічних обмежень для документів, що включаються.

Електронна бібліотека створена з метою:

 1. поповнення краєзнавчих ресурсів обласної бібліотеки шляхом одержання обов’язкового примірника місцевих видань в друкованому та електронному вигляді;
 2. реалізації нових форм бібліотечного та інформаційного обслуговування користувачів;
 3. забезпечення доступу до краєзнавчих документів, надання яких користувачам ускладнено або обмежено (рідкісних книг та видань з обмеженою екземплярністю);
 4. збереження друкованих оригіналів краєзнавчих документів.

Все це відповідає головній функції ОУНБ ім. О. Гмирьова як регіонального депозитарію краєзнавчої літератури та провідного центру краєзнавчої інформації в Миколаївській області.

Створенню електронної бібліотеки місцевих видань передувала серйозна робота. Підготовча діяльність включала роботу по виявленню кола видавництв та видавничих організацій області. У цьому напрямку бібліотека співпрацювала з управлінням у справах друку облдержадміністрації. Була створена відповідна база даних. На усі видавничі організації були підготовлені офіційні листи з посиланням на розпорядження облдержадміністрації та необхідність його дотримання. З кожним із директорів видавництв відбулися зустрічі. Було проведено засідання „круглого столу” за участю авторів, видавців, працівників інформаційної сфери, де обговорювалися наступні питання: „Автор і видавець: проблеми та шляхи вирішення”, „Сучасні труднощі та перспективи розвитку місцевих видавництв”, „Репертуар краєзнавчої продукції на книжковому ринку Миколаєва”, „Створення альтернативного фонду краєзнавчих документів – електронної бібліотеки місцевих видань”.

Така копітка робота дала свої результати. На сьогоднішній день електронна бібліотека місцевих видань містить більш ніж 300 електронних версій документів різних типів і видів. Першими, хто допоміг нам у формуванні цього нового краєзнавчого ресурсу, були видавничі центри вищих навчальних закладів, які випускають великі обсяги наукової, навчальної та професійної літератури: технічної, природничо-наукової, історичної, суспільно-політичної тематики. Таким чином, електронна бібліотека поповнилася електронними версіями книг, які були видані видавничими центрами Миколаївського державного аграрного університету, Українського державного морського технічного університету, Миколаївського державного гуманітарного університету ім. П. Могили, Миколаївського навчально-наукового центру Одеського національного університету ім. І. І. Мечнікова. Підтримали наше починання і приватні видавництва «Атол» і «Тетра». Вони представили в електронній формі свої книги – цінні краєзнавчі видання. Серед них – тритомник «Очерки истории культуры Южного Прибужья» О. Ф. Ковальової та В. П. Чистова, книги «Микола Миколайович Аркас: Життя, творчість, діяльність» В. П. Шкварця, «Гомер: Имманентная биография» В. А. Золотухіна, книги «Корифеї української науки», «Освіта на Миколаївщині», «Миколаївщина: колективізація сільського господарства і голод (1929-1933)» та багато інших. За останній час в практику роботи приватних видавництв «Атол» і «Тетра» увійшла традиція - передавати бібліотеці разом з обов’язковим друкованим примірником краєзнавчого документу його електронну версію, оформлену за всіма правилами створення електронних книг.

На жаль, не всі приватні видавництва відносятся з розумінням до створення нового краєзнавчого ресурсу в бібліотеці, посилаючись на те, що Закон України «Про обов’язковий примірник документів» не зобов’язує їх передавати бібліотекам обов’язковий електронний екземпляр видання.

Окрім одержання обов’язкового примірника від місцевих поліграфічних підприємств, електронна бібліотека місцевих видань формується з інших джерел. Наприклад, щорічники «Миколаївщина в цифрах» нашій бібліотеці протягом декількох років передає обласне управління статистики, як в електронному, так і в друкованому вигляді. Обласне управління науки та освіти передало нам статистичні дані щодо освіти на Миколаївщині за 1997-2002 рр., обласна державна адміністрація передала бібліотеці електронний фотоальбом «Портрет Миколаївського регіону», що є унікальним примірником.

Більшість електронних краєзнавчих документів має у фондах друковані аналоги. Надаючи користувачам електронні версії видань, бібліотека сприяє збереженню оригіналів унікальник краєзнавчих документів. Електронна бібліотека місцевих видань зберігається на бібліотечному сервері, з метою резервного копіювання масиви одержаних першоджерел переносяться на оптичні носії (CD-ROM та DVD).

Основний підхід до формування і зберігання електронних документів такий, як і для друкованих видань. Краєзнавчі електронні видання проходять наукову обробку, інформація про них міститься у службових, читатацьких каталогах та електронному каталозі бібліотеки. Вони повинні зберігатися в наших фондах довічно, як і будь-які видання краєзнавчого характеру.

Працюючи з електронними аналогами друкованих документів, які були нам передані для електронної бібліотеки місцевих видань, ми розуміємо, що вони являють собою продукт інтелектуальної власності індивідуального або колективного автора, видавництва, організації та охороняються Законом України «Про авторське право та суміжні права».

Поряд з регламентуючими документами на державному рівні, бібліотека розробила положення, де сформульовані теоретичні основи створення, зберігання та використання електронної бібліотеки місцевих видань, права, обов’язки та відповідальність користувачів і співробітників бібліотеки. Положення складається з таких розділів: „Загальні положення”, „Формування електронної бібліотеки місцевих видань: порядок надходження та оформлення”, „Зберігання та використання електронної бібліотеки місцевих видань”, „Права і обов’язки користувачів ті фахівців бібліотеки щодо використання електронної бібліотеки місцевих видань”. Окремі пункти положення (п.4.2 та п.5.4) вказують на те, що електронні документи, являючи собою продукт інтелектуальної власності індивідуального або колективного автора, видавництва, організації тощо, охороняються законодавством України про авторське право і можуть надаватися тільки у візуальне використання (прочитання) без права на відтворення інформації; бібліотека також зобов’язується не використовувати електронну інформацію, що має авторські права, в комерційних цілях.

Електронна бібліотека місцевих видань посіла важливе місце в системі краєзнавчих інформаційних ресурсів нашої бібліотеки. Користувачі охоче звертаються до такого джерела інформації про край, оскільки цим ресурсом зручно користуватися, перегляд можна вести набагато легше і швидше, ніж в друкованих виданнях, з можливістю одночасного доступу до електронного документу декількох користувачів. Використання електронних копій повинно сприяти збереженню їх друкованих оригіналів. З’являється можливість створювати резервні масиви документів на випадок втрати чи псування оригіналів.

У бібліотеці створений новий інформаційний продукт, який потребує постійної роботи над ним: інформаційної та технічної підтримки, реклами. Широке коло користувачів та працівників документально-інформаційної сфери мало змогу дізнатися про досвід створення нового електронного краєзнавчого ресурсу бібліотеки з публікацій у місцевій пресі, статей у збірках «Бібліотека. Інформатизація. Комп’ютеризація», «Історія бібліотеки», виступів та доповідей на обласних, всеукраїнських та міжнародних конференціях. Фахівці ОУНБ ім. О. Гмирьова (заступник директора з наукової роботи та головний інженер бібліотеки) ознайомили бібліотечну спільноту з досвідом щодо функціонування електронної бібліотеки місцевих видань на міжнародній конференції „Бібліотеки та асоціації у світі, що змінюється” у 2002 р., тези їх доповідей вміщені в матеріалах конференції.

Серед форм популяризації нового краєзнавчого ресурсу слід виділити наступні:

 • Дні інформації („Електронний світ бібліотек”, Дні краєзнавчої книги);
 • Дні фахівця („Електронна бібліотека місцевих видань в системі краєзнавчих ресурсів регіону”, „Електронна бібліотека на допомогу навчальному процесу з краєзнавства”);
 • презентації електронних книг та навчальних програм місцевих видавництв та інших організацій;
 • засідання за „круглим столом” (наприклад, за темою „Книговидання та захист авторських прав”, який проводився серед авторів та видавців, що беруть участь у створенні електронної бібліотеки місцевих видань);
 • книжкові виставки та перегляди „Видано в Миколаєві” (де разом з друкованими матеріалами представляються електронні видання).

У планах подальшого розвитку нового краєзнавчого ресурсу - створення страхових електронних копій краєзнавчих документів минулих років видання з фондів бібліотеки, що представляють особливу цінність, а також створення можливості обміну електронними копіями рідкісних і цінних краєзнавчих видань між бібліотеками України в рамках реалізації проекту електронної доставки документів.

Роботу по створенню та використанню електронної бібліотеки місцевих видань органічно доповнює проект створення бібліотекою регіонального інформаційного порталу (проект був затверджений розпорядженням Миколаївської облдержадміністрації від 7 липня 2003 р. №389-р „Про створення на базі обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова центру регіональної інформації та регіонального інформаційного порталу”). Завдяки цій роботі повнотекстові інформаційні матеріали краєзнавчого характеру стануть доступними для користувачів в он-лайновому режимі.

Це значно покращить якість та оперативність обслуговування. У перспективі, робота зі створення порталу стане важливою віхою в переході бібліотеки на якісно новий рівень використання Web-технологій у краєзнавчій діяльності, а також сприятиме вирішенню питання вдосконалення інформаційних ресурсів області, впровадження в обслуговування користувачів новітніх інформаційних технологій, створенню позитивного іміджу регіону та представленню основних напрямків його розвитку в інформаційному середовищі.


Фон


Фон

[ HOME ]

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
Фон Фон © ОУНБ Кропивницький 1999-2003 Webmaster: webmaster@library.kr.ua