[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata
 Попередня сторінка
[ HOME ]
Фон ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ


Фон

Проект "Створення регіональних інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі публічних бібліотек України"

Архипська О.І.

Архипська О.І.,
директор інформаційних програм
Міжнародного Фонду “Відродження”

Сутність проекту полягає у створенні на базі обласних публічних бібліотек регіональних інформаційних корпоративних порталів, завданням яких, з врахуванням економічних та соціальних переваг нових цифрових технологій, буде вдосконалення громадського суспільства, подальший розвиток демократії на місцевому рівні, а також залучення громадськості до участі в демократичних процесах. У ході реалізації проекту передбачається розробка нової моделі забезпечення громадськості інформацією через співпрацю основних учасників інформаційного поля регіону на засадах партнерства і загальноприйнятих стандартів. Розвиток регіональних інформаційних послуг є головною передумовою налагодження співпраці між бібліотеками та іншими інформаційними провайдерами в регіоні. Головним елементом стратегії буде зміцнення та підтримка партнерських стосунків із громадськими, добровільними та приватними організаціями. Публічні бібліотеки повинні стати посередниками, координаторами і законодавцями інформаційних та технічних стандартів системи громадських інформаційних послуг.

Досягнення якісних змін у цій системі забезпечується шляхом поєднання віртуального і фізичного видів публічного доступу до інформації, яка продукується органами влади всіх рівнів, організаціями третього сектору, ініціативними та громадськими групами, комерційними структурами, що діють на теренах регіону. Передбачено провідну роль регіональних бібліотек у процесі вдосконалення доступу до суспільної інформації як одного із важливих аспектів повсякденного життя громадян.

Регіональні інформаційні корпоративні портали дозволять забезпечити структурований доступ до інформації як місцевого, так і глобального значення через мережу Інтернет, а також вдосконалити пошукові механізми посередників. Вони допоможуть створити рівні можливості для регіональних органів влади, недержавних організацій, закладів культури та освіти, бізнесових структур у презентуванні себе перед місцевими, національними та міжнародними спільнотами. Цього можна буде досягти шляхом координації Інтернет-сторінок, забезпечення місцевих організацій відповідними технічними засобами для того, щоб їхня інформація була представлена в Інтернеті, а також тематично і технічно взаємопов’язана перехресними посиланнями з відповідною міжнародною інформацією.

Портали будуть повністю інтегровані і стануть однією із складових різноманітних послуг, які надають публічні бібліотеки, включаючи організацію пошукових запитів через електронну пошту. Все це обумовить необхідність вдосконалення інтерфейсу для того, щоб організувати і об’єднати лінки; розробити інструментарій місцевого, національного і міжнародного застосування; забезпечити функціонування фільтрів, надійну передачу даних і функціональної мультимедії; запровадити інтерактивні функції, комунікаційні канали, а також підтримувати надання актуальних для користувачів послуг.

Портали повинні відігравати роль засобів взаємодії з місцевими органами влади, забезпечуючи доступ до інформації місцевих адміністрацій, а також загальнодержавного рівня, в таких галузях, як охорона здоров’я, освіта, соціальне забезпечення, система пільг та субсидій, оподаткування, працевлаштування і право.

Серед ключових стратегій впровадження проекту буде оцінка місцевих, національних та глобальних інформаційних ресурсів, визначення головних партнерів та цільових груп і діяльність з розповсюдження інформації. Створення регіональних інформаційних корпоративних порталів відбуватиметься за чотирма основними напрямами:

 • формування системи: дослідження/аналіз потреб користувачів, функціональні розробки, створення базису, з врахуванням вимог програмного та апаратного забезпечення;
 • розробка операційних прототипів програмного забезпечення, яке можна було б встановлювати на сайтах бібліотек-партнерів;
 • тестування і оцінка як функціонування і продуктивності системи, так і її ринкового пристосування. Цей напрям передбачає структурований підхід до коментарів кінцевих користувачів із метою оптимізації системи зворотного зв’язку і можливостями подальшого вдосконалення та підтримки сервісних функцій;
 • запуск системи. Розповсюдження результатів впровадження проекту і презентація його перед широким загалом бібліотечної спільноти.

Інформаційні центри в публічних бібліотеках сприятимуть забезпеченню відкритого віртуального і фізичного доступу для широкого загалу користувачів до інформаційних ресурсів та послуг, а отже, передові інформаційні технології знайдуть своє належне застосування і розвиток.

Ідея та ініціатива: Міжнародний фонд "Відродження"

Організаційна та фінансова підтримка:

 • Інститут Відкритого Суспільства (Будапешт, Угорщина)
 • Міністерство культури і мистецтв України
 • Європейський Союз – Представництво Європейської Комісії в Україні
 • Представництво Світового банку в Україні
 • Центр інформації та документації НАТО в Україні
 • Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів, IREX (в рамках програми IATP)
 • Британська Рада в Україні
 • Гете-Інститут Інтер Націонес у Києві
 • Міжнародний Альянс "Бібліотечні та інформаційні технології – 21 сторіччя"
 • Асоціація Україна – розвиток через Інтернет

Сьогодні Програма "Створення регіональних інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі публічних бібліотек" внесено як складову до програми Розвиток Інтернет в Україні у рамках реалізації Національної програми інформатизації. У регіонах Програма здійснюється тільки за підтримки органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Наукова та методична підтримка:Національна парламентська бібліотека України

Мета програми "Створення регіональних інформаційних порталів"

Програма має на меті покращання та розширення можливостей доступу до інформаційних продуктів урядових, громадських, бізнесових, добровільних та міжнародних організацій, що за допомогою нових цифрових технологій повинно забезпечити більш широку поінформованість представників громадського суспільства, дати певні соціально-економічні переваги як окремим громадянам, так і різноманітним громадсько-соціальним об’єднанням та спільнотам в Україні.

Досягненню цієї мети має сприяти створення регіональних корпоративних інформаційних порталів та інформаційних центрів у 27 адміністративних одиницях України, включаючи міста Київ та Севастополь.

Портали надаватимуть можливість розміщення і поширення соціально важливої регіональної інформації, яка є запорукою участі громадськості в демократично-інтеграційних процесах і стане доступною через електронні мережі громад.

Портали будуть організовані на базі обласних універсальних наукових бібліотек, які володіють необхідними засобами роботи з інформацією та її розповсюдження за допомогою нових інформаційних послуг та продуктів.

Досягнення мети передбачається шляхом реалізації таких заходів, як:

 • Створення на партнерських засадах надійних та стабільних мереж між бібліотеками, з одного боку, та організаціями і соціально активними групами, потенційними постачальниками інформації, з іншого.
 • Розробка моделі інформаційної громадської системи розподілення з метою полегшення прямої взаємодії між користувачами і постачальниками інформації через запровадження нових інтерактивних послуг і комунікаційних засобів. Публічні бібліотеки відіграватимуть роль координаторів і посередників.
 • Формування комплексної системи інформаційних послуг, яка була б органічно інтегрована в пошукові системи публічних бібліотек і могла б забезпечувати інформаційні потреби громадян, а також підняти рейтинг бібліотек як постачальників інформаційних послуг.
 • Створення моделі об’єднання інформації місцевого, національного і міжнародного значення, а також її розповсюдження через електронні мережі та публічні бібліотеки шляхом опосередкованого і неопосередкованого надання послуг.
 • Розробка моделі вільного публічного доступу учасників інформаційного поля до громадських електронних мереж безвідносно до їхніх економічних, соціальних та персональних ознак, що також передбачає створення пакету стандартних послуг для груп людей зі спеціальними потребами.

Впродовж 2003-2004 рр. планується відкрити 27 інформаційних порталів та фізичних інформаційних центрів у всіх регіонах України (25 регіонів України, м. Київ та м. Севастополь).

Публічні бібліотеки як осередки програми "Регіональні інформаційні портали"

Чому публічна бібліотека?

Для громадян інформаційного суспільства якнайширший доступ до якісної інформації з різних аспектів та галузей його життєдіяльності набуває всезростаючого значення. Така інформація в Україні в різних формах електронного та друкованого форматів створюється широким колом громадських, приватних та добровільних організацій на місцевому, національному та світовому рівнях і займає одне із чільних місць в їхній діяльності. Потік такої великої кількості інформації ускладнює і фрагментує інформаційне поле, що в свою чергу, створює певні перепони на шляху перетворення цієї інформації в інші її форми, що придатні для подальшого їхнього використання та створення інших видів інформаційних продуктів та послуг. Публічні бібліотеки в Україні знаходяться в центрі системи забезпечення інформаційними послугами на місцевому рівні і відіграють важливу роль у розвитку цих послуг. Впродовж останніх років було створено велику кількість нових інформаційних продуктів та послуг соціально-громадського спрямування, які є надто предметно розрізненими, часто якісно неоднорідними і носять регіональний характер. Переважно вони розробляються і підтримуються кожною бібліотекою окремо, без належного, а часто і без будь-якого залучення і допомоги з боку місцевих постачальників та користувачів інформації. З цієї причини такі послуги мають незначний вплив на розвиток регіону. Доступ до цих послуг часто буває неможливим поза межами бібліотек. Більше того, їм часто бракує бачення стратегічних перспектив, яке базується на співпраці між інформаційними партнерами – такими, як громадськість, недержавні громадські організації, бізнес-структури та окремі громадяни.

Міжнародна спільнота вбачає основну мету діяльності бібліотек в інформаційному суспільстві у поширенні інформації громадського сектору, комерційних структур, закладів культури та освіти. Інформаційні системи локального значення, що створені українськими публічними бібліотеками на сучасному етапі, на жаль, не відповідають національним та міжнародним вимогам.

Сьогодні в Україні існує урядова програма з питання створення інформаційного суспільства, спрямована на сприяння інтеграції країни в міжнародне інформаційне суспільство і надання на місцевому рівні широких можливостей доступу до регіональних, національних та міжнародних інформаційних ресурсів за принципом "one stop service" або "one stop shopping". Сучасні інформаційні технології відкривають нові можливості виробництва, розповсюдження і використання інформації та знання, що дозволяє накопичувати інформацію та знання в електронній формі, обмінюватися нею як в межах регіону, так і між різними регіонами і країнами.

Все це вимагає від публічних бібліотек України усвідомлення стратегічної необхідності співпраці з громадськими та приватними партнерами, а також з окремими громадянами, в межах регіону і на міжрегіональному рівні. Реалізація цього завдання можлива за допомогою створення регіональних корпоративних інформаційних порталів як важливого чинника підвищення якості та повноти інформації.

Бібліотеки, що беруть участь у програмі

 1. Національна парламентська бібліотека України
 2. Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва
 3. Волинська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олени Пчілки
 4. Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека
 5. Донецька обласна універсальна наукова бібліотека
 6. Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека
 7. Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
 8. Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.М. Горького
 9. Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка
 10. Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І. Чижевського
 11. Кримська республіканська універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка Автономної Республіки Крим
 12. Луганська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.М. Горького
 13. Львівська обласна універсальна наукова бібліотека
 14. Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова
 15. Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Грушевського
 16. Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Котляревського
 17. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
 18. Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка
 19. Сумська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К. Крупської
 20. Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека
 21. Харківська обласна універсальна наукова бібліотека
 22. Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека
 23. Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Островського
 24. Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека
 25. Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Івасюка
 26. Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека
 27. Центральна міська бібліотека ім. Л.М. Толстого м. Севастополя

Фон


Фон

[ HOME ]

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
Фон Фон © ОУНБ Кропивницький 1999-2003 Webmaster: webmaster@library.kr.ua