[HOME]

ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Всесвіт«Цей загадковий Всесвіт...»

Всесвіт і людина - загадки... загадки... загадки... Нічне небо виглядає сьогодні так само, як і тисячі років тому, але ми дивимось на нього іншими очима, бо бачимо і знаємо більше, ніж бачили стародавні люди. Давно відомо, що зірки - це газові кулі, які утримуються як єдине ціле силою гравітації, що діє між атомами газу. Також відомо, що з зірок складається гігантська зоряна система - Галактика і що Галактик є не одна, а дуже велика кількість. І ,нарешті, вже давно не новина, що видимий нам Всесвіт виник приблизно десь10 млрд. років тому у вигляді безструктурної маси з високою щільністю енергії.

Так, це все ми знаємо?.. А скільки всього не знаємо.... І у вік технічного прогресу та цифрових технологій світ залишається повним таємниць і загадок, а на Землі відбуваються події та явища, недоступні розумінню сучасної науки. На виставці представлена література про Галактики, зорі, комети, планети, а також про загадкові явища у Всесвіті і на Землі.

Походження Всесвіту

В розділі представлена література про наукові дослідження щодо виникнення Всесвіту, його будови та про місце людини у Всесвіті.


Лейзер, Дэвид
Создавая картину Вселенной : науково-популярна література / Дэвид Лейзер,; Пер. с англ. С. А. Ламзина, Под ред. Л. П. Грищука. - М. : Мир, 1988. - 324 с. : ил.

Книга відомого американського астрофізика Д. Лейзера розкриває повну драматизму й пошуку багатовікову історію пізнання людиною оточуючого світу. Автор знайомить читача з роботами видатних мислителів минулого і сучасних вчених, працями яких створена сучасна картина Всесвіту. Яскраві і різноманітні ілюстрації роблять розповідь наочною та захоплюючою. Розрахована на читачів, які цікавляться проблемами космології.
Гопка, Василий Васильевич
Так сколько же вселенных? По крайній мере не менше двух! : научно-популярная литература / Василий Гопка. - Запорожье : Днепровский металлург, 2007. - 155,[1] с.

Книга присвячена основним етапам розвитку астрономічної картини світу. На основі відомих уявлень про будову Всесвіту автор робить висновок про існування Гіпер Світу, Гугол Світу, у якому існує декілька Всесвітів, а також про циклічність розширення та стиснення різних Всесвітів. Книга розрахована на широкий загал читачів.Барашенков, Владилен Сергеевич
Кварки, протоны, Вселенная : монографія / В. С. Барашенков,. - М. : Знание, 1987. - 189,[3] с. ; 20 см. - (Сер. "Наука и прогресс"). - Библиогр.: с. 191 (5 назв.)

Горбацкий, Виталий Герасимович
Космические взрывы / Виталий Горбацкий,. - М. : Наука, 1979. - 204 с.

Гулый, Андрей Маркович
Вселенная / Андрей Гулый,. - Сумы : Б.в., 1996. - 205 с. - Бібліогр.: с.204

Девис, Пол
Случайная Вселенная / П. Девис; Пер. с англ. Е. В. Чертопруда; Под ред. и с предисл. А. Г. Дорошкевича. - М. : Мир, 1985. -159 с.

Евсюков, Валерий Владимирович
Мифы о вселенной : науково-популярна література / Валерий Владимирович Евсюков,; В. В. Евсюков ; Отв. ред. В. Е. Ларичев; АН СССР, Сиб. отд-ние. - Новосибирск : Наука : Сиб. отд-ние, 1988. - 175,[2] с. ; 22 см. - (Сер. "Из истории мировой культуры")

Климишин І А.
Атлас зоряного неба : Навчальний посібник для вузів. - Львів: Вища школа,1985. - 95 с.

Паркер, Барри
Мечта Эйнштейна: в поисках единой теории строения Вселенной [Текст] : монографія / Б. Паркер, ; Пер. с англ. В. И. и О. И. Мацарских; Под ред. Я. А. Смородинского. - М. : Наука, 1991. - 220,[2] с. : ил ; 21 см. - Библиогр. в конце кн.

Шкловский, Иосиф Самуилович
Вселенная, жизнь, разум / Под ред. Н.С. Кардашева. - 6-е изд., доп. - М. : Наука, 1987. - 320 с.

Лукаш, Владимир
Темная энергия Вселенной / Владимир Лукаш // Вокруг света. - 2008. - № 9. - С. 24-30 : кол.іл.

Максименко, Ольга
В поисках зеркального мира : Гипотеза о существовании "зеркальной материи" родилась еще полвека назад. / Ольга Максименко, // Вокруг света. - 2006. - № 6. - С. 26-34 : кол.іл

Попов, Сергей
Вселенская алхимия / Сергей Попов // Вокруг света. - 2008. - № 4. - С. 50-58 : кол.іл.

Прохоров, Михаил
Вселенная как додекаэдр [Текст] / Михаил Прохоров // Вокруг света. - 2006. - № 4. - С. 26-34.

Сергеев, Александр
Вселенная для человека? / Александр Сергеев //Вокруг света. - 2009. - № 1. - С. 22-28 : кол.іл.


«Зірки.., зорі.., зіроньки»

В розділі представлена література про дослідження зірок, їх еволюцію та види від білих карликів до квазарів.


Климишин, Іван Антонович
Перлини зоряного неба : монографія / Іван Климишин,. - К. : Рад. школа, 1981. - 141,[1] с. : іл. + 1 л. карт. - Бібліогр.: 139-140

У книзі в популярній формі розповідається про різні сузір'я, які видно восени, взимку, навесні і влітку на середніх широтах пізно ввечері. Викладається зміст деяких давньогрецьких легенд і міфів, пов'язаних з найменуванням сузір'їв, описуються найбільш цікаві об'єкти в різних сузір'ях, доступні для спостереження в невелику астрономічну трубу, або неозброєним оком.Хабер, Хейнц
Звезды / Хейнц Хабер ; пер. с нем. А. Г. Тоточава ; ил. : А. Име, Г. Вернер. - М. : Слово, 1994. - 48 с.

У книзі в популярній формі розповідається про зірки, їх розміри, яскравість. З початком космічної ери зірки стали до нас ближче, так що найдавніша наука про зірки, астрономія, в наш час не тільки не вичерпала себе, але навпаки, стає ще більш цікавою. Автор розповідає про новітні дослідженнях зірок і планет. Книга призначена для широкого кола читачівАллер, Л.
Атомы, звезды и туманности : монографія / Л.Аллер ; Пер. с англ. И.С.Щербиной-Самойловой. - М. : Мир, 1976. - 352 с. : ил.

Данлоп, Сторм
Азбука звездного неба : монографія / С. Данлоп, ; Перевод с англ. В. М. Чаругина; Под ред. А. В. Козенко. - М. : Мир, 1990. - 236,[1] с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 226-228. - Предм. указ.: с. 230-235.

Карпенко, Юрий Александрович
Названия звёздного неба : монографія / Юрий Александрович Карпенко,; Юрий Карпенко; АН СССР ; Академия Наук СССР (Москва). - М. : Наука, 1981. - 181,[2] с. : рис., 2 л фот. - (Сер. "Литературоведение и языкознание"). - Указ. космич. назв.: с.171-182.

Киппенхан, Рудольф
100 миллиардов солнц : Рождение, жизнь и смерть звезд / Рудольф Киппенхан,; Пер.: А.С. Доброславский, Б.Б. Страумал, Ред.: И.М. Халатников, А.В. Тутуков. - М. : Мир, 1990. - 293 с. : портр. - Предм.-имен. указ.: с. 285-289.

Левитт, И.
За пределами известного мира: от белых карликов до квазаров : науково-популярна література / И. Левитт; Пер. с англ. Н. И. Шакура, Ред. Э. В. Кононович. - М. : Мир, 1978. - 176 с. : ил. ; 24 см. - Библиогр.: с.175.

Липунов, Владимир Михайлович
В мире двойных звезд : науково-популярна література / Владимир Липунов,. - М. : Наука, 1986. - 204,[1] с. : ил. ; 20 см. - (Б-чка "Квант" ; вып. 52)

Манчестер, Р. Н.
Пульсары : науково-популярна література / Р. Манчестер, Дж. Тейлор ; Пер. с англ. В. А. Извековой, С. Н. Родионова. - М. : Мир, 1980. - 292 с. : ил. ; 22 см. - Библиогр.: с. 282-290.

Псковский, Юрий Павлович
Новые и сверхновые звезды : монографія / Ю. П. Псковский,. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Наука, 1985. - 207 с. : ил. - (Сер. "Проблемы науки и технического прогресса" ПНТП). - Библиогр.: с. 206.

Тейлер, Р. Дж.
Строение и эволюция звезд/ Р. Дж. Тейлер ; Перевод с англ. Д.К. Надеждина;Под. ред. В.С. Имшенникова. - М. : Мир, 1973. - 280 с. : ил.

Шкловский, Иосиф Самуилович
Звёзды: их рождение, жизнь и смерть : монографія / Иосиф Самуилович Шкловский. - 3-е изд., перераб. - М. : Наука, 1984. - 382,[2] с. : ил. - (Сер. "Проблемы науки и технического прогресса").

Попов, Сергей
Звездные взаимоотношения : Одинокая звезда - что одинокий человек. Зато когда они объединяются в пары, их жизнь наполняется событиями / Сергей Попов // Вокруг света. - 2008. - № 7. - С. 24-32.

Сурдин, Владимир
Карлики звездного мира : Судьба звезды целиком зависит от размера, а точнее от массы / Владимир Сурдин // Вокруг света. - 2008. - № 6. - С. 22-28 : кол.іл.

Міжзоряний простір

В розділі представлена науково-популярна література про будову і структуру міжзоряного простору. Надається нова інформація про чорні дірки та космічні промені.


Спитцер, Лайман
Пространство между звездами : монографія / Л. Спитцер ; Перевод с англ. Б. М. Шустова; Под ред. В. И. Слыша. - М. : Мир, 1986. - 182 с. : ил. - Библиогр.: с. 176-178. - Предм. указ.: с. 179-180.

Що являє собою простір між зірками? Як розподілена міжзоряна матерія? Який хімічний склад міжзоряних газу і пилу? Які процеси протікають в міжзоряному середовищі? Про все це розповідає книга відомого американського вченого.
Для широких кіл читачів, що бажають познайомитися із загадками космосу.Лозинская, Татьяна Александровна
Сверхновые звезды и звездный ветер. Взаимодействие с газом Галактики : науково-популярна література / Татьяна Лозинская,. - М. : Наука, 1986. - 304 с. : ил. ; 22 см. - Библиогр.: с. 281-300; Указ. обьектов: с. 301-303.

Мирошниченко, Леонтий Иванович
Космические лучи в межпланетном пространстве / АН ССР. - М. : Наука, 1973. - 156 с.

Нарликар, Дж.
От черных облаков к черным дырам / Дж. Нарликар,; Пер. с англ. А. В. Беркова. - М. : Энергоатомиздат, 1989. - 139 с.

Николсон, Иан
Тяготение, чёрные дыры и Вселенная : монографія / Иан Николсон ; Пер. с англ. А.П.Ефремова; Под ред. и предисл. Н.В.Мицкевича. - М. : Мир, 1983. - 239,[1] с. : ил., 16 л. фот. - Библиогр.: с.236-237; Предм.-имен. указ.: с.238-240.

Трофименко, Александр Петрович
Белые и черные дыры во Вселенной / А. П. Трофименко. - Минск : Университетское, 1991. - 172,[2] с. : ил. ; 20 см. - (Сер. "Необычное в обычном"). - Библиогр.: с. 172-173.

Холопов, Павел Николаевич
Звездные скопления / Павел Холопов. - М. : Наука, 1981. - 479 с.

Борисов, Максим
Космический "фуникулер" (Космический лифт) [Текст] / Максим Борисов // Вокруг света. - 2007. - № 1. - С. 22-28 : фото.кол

Вибе, Дмитрий
Лестница в бесконечность : Как определить расстояние до звезд? И все же есть много надежных способов определить расстояния от Земли до самых дальних уголков Вселенной / Дмитрий Вибе // Вокруг света. - 2008. - № 1. - С. 62-69 : кол.іл.

Попов, Сергей
Посланцы из неведомых краев : Космические лучи / Сергей Попов // Вокруг света. - 2007. - № 5. - С. 24-32 : кол.іл

Попов, Сергей
Призрачные волны Вселенной / Сергей Попов // Вокруг света. - 2007. - № 2. - С. 26-32

Шаров, Павел
Тайны межзвездных облаков : Исследование комет (кометной органики) / Павел Шаров // Вокруг света. - 2007. - № 9. - С. 24-31 : кол.іл.

Комети, метеори, метеорити, астероїди

У розділі зібраний великий матеріал про різні небесні тіла , що не мають постійної орбіти, природа яких ще не вивчена до кінця.


Томита Коитиро
Беседы о кометах : Пер. с яп. / Коитиро Томита ; [Предисл. К. И. Чурюмова, с. 6-30]. - М. : Знание, 1982. - 318 с. : ил. - Предм. указ.: с. 314-318

Незвичайний вид комет на небі із хвостами, що тягнуться крізь увесь небосхил завжди викликає пильну цікавість в людей до комет, до їх природи і до всього, що пов'язано з ними. Про історію спостережень комет, способи їх виявлення на небі і сучасних уявленнях про природу комет розповідається у книзі відомого астронома К. Томіта.
Книга розрахована на широке коло читачів, особливо на тих, у кого є бажання увічнити своє ім'я в історії астрономії, виявивши нову комету.Колдер, Найджел
Комета надвигается! : науково-популярна література / Н. Колдер, ; Перевод с англ. П. С. Гурова, Под ред. А. А. Гурштейна. - М. : Мир, 1984. - 175 с. : ил ; 21 см. - Библиогр.: с. 169-174.

Книга містить захоплююче викладений матеріал про комету Галлея, про місце комет у Сонячній системі і їх ролі для науки. Автор в яскравій формі знайомить читачів з історією та сучасними даними науки про комети, дотепно і зло висміює пов'язані з ними численні забобони і псевдонаукові "теорії"
Книга чудово ілюстрована і розрахована на широкі кола читачів.


Бабаджанов, Пулат Бабаджанович
Метеоры и их наблюдение . - М. : Наука, 1987. - 175,[9] с.; 8 л. фот. - (Б-ка любителя астрономии)

Бронштэн, Виталий Александрович
Метеоры, метеориты, метеориды : монографія / Виталий Александрович Бронштэн,; Виталий Бронштейн,. - М. : Наука, 1987. - 169,[4] с. - (Сер. "Научно-популярная литература") (Сер. "Планета Земля и Вселенная")

Вуд, Джон
Метеориты и происхождение солнечной системы / Джон Вуд, ; Пер. с англ. А.Н.Симоненко; Под.ред.Е.Л.Кринова; Предисл.В.Г.Фесенкова. - М. : Мир, 1971. - 172,[1] с.

Кометы и происхождение жизни
[Сб. ст.] : збірка / Под ред. С. Поннамперумы ; Перевод с англ. Д. Б. Кирпотина, В. В. Рыбина. - М. : Мир, 1984. - 228 с. ; 22 см. - Библиогр. в конце ст.

Кузнецова, Любовь Иосифовна
Вестники Вселенной : науково-популярна література / Любовь Кузнецова,. - М. : Знание, 1980. - 160 с.

Марочник, Леонид Самойлович
Свидание с кометой : [О комете Галлея] / Леонид Марочник,. - М. : Наука, 1985. - 205,[2] с. : іл. - (Б-чка "Квант" ; вып. 47)

Симоненко, Алла Николаевна
Астероиды, или Тернистые пути исследований : научно-популярная литература / Алла Симоненко. - М. : Наука, 1985. - 204 с. : ил. ; 20 см. - (Сер. "Проблемы науки и технического прогресса"). - Библиогр.: с. 203

Бурба, Георгий
Обломки небесной тверди : Метеориты / Георгий Бурба // Вокруг света. - 2007. - № 11. - С. 26-33 : кол.іл.

Галактики

У розділі представлена література, яка має за мету надати повну і всебічну інформацію наочного і теоретичного характеру про нашу зоряну систему та інші галактики


Уитни, Чарлз Аллен
Открытие нашей Галактики / Чарлз Аллен Уитни ; пер. с англ. : П. С. Гуров ; ред. : Г. С. Хромов. - М. : Мир, 1975. - 237 с. : ил.

Книга Ч. Уїтні - захоплююча розповідь про те, як люди осягали оточуючий нас світ зірок і туманностей. У ній докладно розглянуто процес формування поглядів на будову, масштаби і розвиток нашої Галактики. Книга приверне увагу тих, хто цікавиться астрономією


Гуревич, Лев Эммануилович
Происхождение галактик и звезд : збірка / Л. Э. Гуревич, А. Д. Чернин. - 2-е изд. - М. : Наука, 1987. - 190,[2] с. ; 20 см. - (Сер. "Проблемы науки и технического прогресса"). - Библиогр.: с. 192.

Марочник, Леонид Самойлович
Галактика : учбовий посібник / Леонид Марочник, Анатолий Сучков,. - М. : Наука, 1984. - 392 с. : ил. - Библиогр.: с. 378-392.

Тейлер, Р. Дж.
Галактики : Строение и эволюция / Р. Дж. Тейлер ; Перевод с англ. А. В. Засова. - М. : Мир, 1981. - 223 с. : ил ; 21 см. - Библиогр.: с. 7

Центр Галактики : сб. ст.
ред. : Г. Риглер, Р. Блендфорд ; пер. с англ. : Р. Д. Дагкесаманского. - М. : Мир, 1984. - 271 с. : ил ; 21 см. - Библиогр. в конце ст.

Шаров, Алексндр Сергеевич
Туманность Андромеды. - М. : Наука, 1982. - 447 с.

Попов, Сергей
За горизонтом вселенских событий : Скорости удаления галактик от Земли и больший сдвиг спектральных линий в красную сторону / Сергей Попов // Вокруг света. - 2006. - № 3. - С. 26-35 : кол.іл

Сотникова, Наталья
Столкновения галактик [Текст] / Наталья Сотникова // Вокруг света. - 2007. - № 3. - С. 28-36 : кол.іл

Його величність — ЧасХокинг, Стивен
Краткая история времени : От большого взрыва до черных дыр / Стивен Хокинг, ; Пер. с англ. Н.Я. Cмородинской; Послесл. Я.А. Смородинского. - СПб. : Амфора, 2000. - 266, [1] с. - (Сер. "Эврика"). - Словарь термин.: с. 248-255.

Книга відомого англійського вченого про просторово-часові взаємозв'язки у Всесвіті. Автор вважає метою своїх досліджень досягти повного розуміння Всесвіту, чому він такий, який він є і чому він взагалі існуєЧернобров, Вадим Александрович.
Путешествия во Времени: миф или реальность : научно-популярная литература / Вадим Чернобров. - М. : Армада-пресс, 2002. - 636,[3] с. : ил. - (Сер. "Истина где-то рядом").

Машина часу — термін, введений письменником-фантастом Г. Уелссом в однойменному романі. Що це - нездійсненна мрія людства, або об'єкт серйозних наукових досліджень. Автор книги вважає, що друге. У своїй книзі він пояснює фізичні можливості створення машини часу, описує технічні деталі конструкцій темпоралітів, шукає сліди перебування гостей з майбутнього в сьогоденні і минулому Землі.
Багато загадкових явищ, які хвилюють уми людства, - ясновидіння, внутрішній голос, НЛО - розглядаються автором як просування в полі часу


Буткевич, Адольф Вениаминович
Вечные календари : монографія / Адольф Буткевич, Моисей Зеликсон,; Ред. И.А. Климишин. - 2-е изд., перераб. и доп. . - М. : Наука, 1984. - 205,[1] с. - Библиогр. с. 201-203.

Девис, П.
Пространство и время в современной картине Вселенной / П. Девис,; Пер. с англ. Н. В. Мицкевича. - М. : Мир, 1979. - 288 с. : ил.

Завельский, Фридрих Самуилович
Время и его измерение : От биллионных долей секунды до миллиардов лет / Фридрих Завельский,. - 4-е изд., перераб. - М. : Наука, 1977. - 287 с. : ил.

Селешников, Семен Исаакович
История календаря и хронология / Семен Селешников ; ред., авт.предисл. П. Г. Куликовский. - Изд. 2-е. - М. : Наука, 1970. - 223 с. : ил. - Библиогр. : с. 211-217; указ. имен и предм.: с. 218-223.

Зірка на ім'я — Сонце

В розділі представлена література про спостереження і новітні дослідження найважливішої для людства зірки нашої Галактики.


Юбелакер, Эрих Др.
Солнце / Эрих Юбелакер ; Пер. с нем. А. Г. Тоточава ; ил. : А. Име, Г. Вернер. - М. : Слово, 1995. - 48 с.; ил. - (Сер. «Что есть что»)

У книзі в популярній формі розповідається про дослідження Сонця, про такі загадкові явища, як сонячні плями и полярне сяйво, про сонячну енергію, магнітні бурі і сонячний вітер. Книга призначена для широкого кола читачів.Миттон, Саймон
Дневная звезда : Рассказ о нашем Солнце / Саймон Миттон,; Пер. с англ. Б. А. Иошпы, Е. В. Иванова. - М. : Мир, 1984. - 207 с. : ил. - Библиогр.: с. 199; Указ.: с. 200-206

Книга присвячена "денній зірці" - Сонцю, джерелу тепла і життя на Землі. Автор захоплююче розповідає про те, що нового ми дізналися за роки космічної ери про Сонце і сонячно-земні зв'язки.
Книга добре ілюстрованна і розрахована на широкі кола читачів.
Бронштейн, Матвей Петрович
Солнечное вещество / Матвей Петрович Бронштейн. Лучи икс ; Изобретатели радиотелеграфа : [Для детей] / Матвей Бронштейн, ; . - М. : Наука, 1990. - 173,[2] с. - (Б-чка "Квант" ; вып. 80).

Казимировский, Эдуард Соломонович
Мы живем в короне Солнца : науково-популярна література / Э. С. Казимировский, ; АН СССР. - 2-е изд., испр. - М. : Наука, 1983. - 133 с. : ил, 4 л. ил ; 21 см. - (Сер. "Человек и окружающая среда")

Ксанфомалити, Леонид Васильевич
Планеты, открытые заново / Леонид Ксанфомалити,. - М. : Наука, 1978. -152 с. : ил.

Мирошниченко, Леонтий Иванович
Солнечная активность и Земля : науково-популярна література / Леонтий Мирошниченко, ; АН СССР. - М. : Наука, 1981. - 143.[1] с. : іл. - (Сер. "Планета Земля и Вселенная")

Миттон, Саймон Астрономия
монографія / Саймон Миттон, Жаклин Миттон,; Пер. с англ. И. И. Викторовой. - М. : Росмэн, 1995. - 159 с. - (Сер. "Оксфордская библиотека")

Мухин, Лев Михайлович
Мир астрономии: Рассказы о Вселенной, звездах и галактиках / Лев Мухин,. - М. : Мол. гвардия, 1987. - 207 с.

Обридко, Владимир Нусимович
Солнечные пятна и комплексы активности : монографія / В. Н. Обридко,. - М. : Наука, 1985. - 255 с. : ил ; 22 см. - Библиогр.: с. 237-255

Солнечные вспышки
[А. Т. Алтынцев, В. Г. Банин, Г. В. Куклин, В. М. Томозов; Отв. ред. В. Е. Степанов] ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Сиб. ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. - М. : Наука, 1982. - 247 с. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 220-246

Авт. указаны в вып. дан

Солнечные затмения и их наблюдение
Под ред. А. А. Михайлова ; Всесоюзное астрономическое общество. - М. : Наука, 1960. - 238 с.

Степанян, Наталия Николаевна
Наблюдаем Солнце : научно-популярная литература / Н. Н. Степанян. - М. : Наука, 1992. - 125,[2] с. : ил ; 20 см. - (Библиотека любителя астрономии ; вып. 11). - Библиогр.: с. 126.

Кононович, Эдвард
Звезда в короне : Затмения относятся к числу самых зрелищных астрономических явлений / Эдвард Кононович // Вокруг света. - 2008. - № 3. - С. 22-29 : кол.іл.

Сонячна система

В розділі представлена література про природу і властивості планет Сонячної системи.


Уипл, Фред Л.
Семья Солнца: Планеты и спутники Солнечной системы : научно-популярная литература / Фред Л. Уипл ; пер. с англ. : Ю. И. Ефремов ; ред. : М. Я. Маров. - М. : Мир, 1984. - 316 с. : ил.

Кільця Юпітера і Урана, гори, удвічі вище Евереста на Марсі, грози і хмари з краплинок сірчаної кислоти на Венері, діючі вулкани на Іо, океани рідкого азоту на Титані. З цими та іншими дивовижними відкриттями, зробленими з допомогою космічних апаратів та інтенсивних наземних спостережень, знайомить книга відомого американського астрофізика.
Для широкого кола читачів.Криволуцкий, Александр Евгеньевич
Голубая планета [Текст] : Земля среди планет. Геогр. аспект / Александр Криволуцкий,. - М. : Мысль, 1985. - 335 с. : ил.

Книга присвячена природному середовищу Землі. Успіхи космічних досліджень дозволяють привести цікаві відомості і про природні умови на Меркурії, Венері, Марсі, Місяці та порівняти їх між собою.
Показано, що природне середовище на Землі утворюється в результаті дії глобального кругообігу речовини та енергії, в якому визначальну роль відіграє вода.
Маров, Михаил Яковлевич
Планеты Солнечной системы : науково-популярна література / Михаил Маров,. - М. : Наука, 1981. - 256 с. : ил

Варваров, Николай Александрович
Седьмой континент: Научно-популярній очерк / Н. А. Варваров,. - М. : Моск. рабочий, 1973. - 287 с.

Кауфман, Уильям Дж.
Планеты и луны : монографія / Уильям Дж Кауфман,; Пер. с англ. С.В. Маевой, Ред. В.В. Шевченко. - М. : Мир, 1982. - 215,[2] с. : ил. - Предм.-имен. указ.: с. 212-216

Ксанфомалити, Леонид Васильевич
Планета Венера : науково-популярна література / Леонид Ксанфомалити,. - М. : Наука, 1985. - 376 с. : ил. - Библиогр.: с. 344-372; Предм. указ.: с. 373-376

Маров, Михаил Яковлевич
Планеты Солнечной системы : науково-популярна література / Михаил Маров,. - М. : Наука, 1981. - 256 с. : ил ; 20 см. - Библиогр.: с. 250.

Силкин, Борис Исаакович
В мире множества лун : Спутники планет / Борис Силкин ; ред. : Е. Л. Рускол. - М. : Наука, 1982. - 208 с. : ил. - Библиогр.: с. 206-207.

Спутники Марса
[Материалы симпоз. Вашингтон, 1977] / Пер. с англ. А. В. Богданова, В. Д. Давыдова ; Под ред. П. Сейделмена. - М. : Мир, 1981. - 100 с. : ил, 16 л. ил ; 21 см. - Библиогр. в конце докл.

Спутники планет
збірник / Под ред. Дж. Бернса ; [Х. Альвен, К. Акснес, Л. Е. Андерссон и др.]. - М. : Мир, 1980. - 631 с. : ил ; 22 см. - Библиогр.: с. 585-620; Предм. указ.: с. 622-627

Улубеков, Аркадий Тигранович
Богатства внеземных ресурсов / А. Т. Улубеков. - М. : Знание, 1984. - 256 с. : ил.

Человек и Вселенная
[Атлас для детей / Разраб. Б. В. Краснопевцевой и др. ; Текст А. А. Гурштейна]. - М. : Ком. по геодезии и картографии М-ва экологии и природ. ресурсов Рос. Федерации и др., 1992. - 142 с. : ил. ; 29 см.

Юпитер
Происхождение и внутреннее строение, спутники / Пер. с англ. под ред, В.Н. Жаркова. - М. : Мир, 1978. - 522 с.

Афанасьев, Игорь
Межпланетная эквилибристика / Игорь Афанасьев // Вокруг света. - 2008. - № 8. - С. 22-30 : кол.іл.

Бурба, Георгий
Предводитель холодных миров : Плутон и его супутник Харон образуют двойную систему / Георгий Бурба // Вокруг света. - 2006. - № 1. - С. 58-67 : кол.іл

Бурба, Георгий
Ледяные сателиты Солнца / Георгий Бурба // Вокруг света. - 2006. - № 2. - С. 88-93 : кол.іл.

Бурба, Георгий
Извержение миров : Вулкан не всегда бывает огнедышащей горой и находиться может не только на Земле / Георгий Бурба // Вокруг света. - 2006. - № 5. - С. 98-104 : кол.іл.

Бурба, Георгий
Черные моря Титана : Найти в космосе вещество в жидком состоянии гораздо труднее, чем твердое или газообразное. Долгожданный прорыв принесли недавние исследования в системе Сатурна, выполненные космическими аппаратами / Георгий Бурба // Вокруг света. - 2008. - № 11. - С. 24-31 : кол.іл.

Життя у Всесвіті: міф чи реальність

В розділі представлена література з питань уфології та контактів з іншими цивілізаціями.


Малина, Ярослав
Великие загадки Земли. Природные катастрофы и пришельцы из космоса [Текст] : науково-популярна література / Ярослав Малинов, Рената Малинова,; Пер. с чешск. И. И. Попа, Ю. И. Ритчика, Ред. и послесл. Л. В. Лескова. - М. : Прогресс Пангея, 1993. - 350,[1] с.

Чи відвідували Землю в минулому розумні істоти з інших планет і чи не є сучасна людина продуктом їх генних маніпуляцій? Чиїми руками зведені єгипетські піраміди і статуї острова Пасхи? Хто перемістив камені Соунхеджа і про що розповідають малюнки в пустелі Наска? Чи був правитель майя космонавтом і як потрапив Баальда? І чи не є шумерський епос про Гільгамеша першим репортажем з космічної орбіти?
На ці та інші питання намагаються знайти відповіді автори книги.Старшинов, Г. А.
НЛО: загадка столетия / Г. А. Старшинов. - М. : МП "Страстной бульвар", [1991]. - 141 с. : ил. ; 20 см. - (Сер. "Тайны земли").

Що таке НЛО? Фантастична прекція нашої психіки перетворюється у вигляді аномальних, візуальних феноменів, або ж реальні, матеріальні об'єкти, які проникають у наш світ ззовні і керовані розумними істотами, що вивчають нас і нашу цивілізацію.
Про все про це і про багато іншого ви зможете дізнатися, прочитавши цю книгу.
У ній вдало поєднуються власні погляди авора на проблему невпізнаних літаючих об'єктів з оглядом зарубіжних і вітчизняних джерел , які з тим або іншим ступенем глибини і компетентності трактують природу цієї загадки століття.
Голдсмит, Доналд
Поиски жизни во Вселенной [Текст] / Д. Голдсмит, Т. Оуэн ; Перевод с англ. В. Д. Новикова. - М. : Мир, 1983. - 488 с.

Комаров, Виктор Ноевич
В космическом зеркале / В. Н. Комаров,. - М. : Сов. Россия, 1989. - 238 с.

Проблема СЕTИ
( Связь с внеземными цивилизациями) /Под. ред. С.А. Каплпна. - М. : Мир, 1975. - 349,[2] с.

Салливан У.
Мы не одни / У. Салливан ; Пер. с англ. И. Глушневой, Т. Лозинской; Под. ред. В.И. Мороза. - М. : Мир, 1967. - 383,[1] с.

Хоровиц, Норман Х.
Поиски жизни в Солнечной системе / Н. Хоровиц ; Пер. с англ. В. А. Отрощенко; Под ред. [и с предисл.] М. С. Крицкого. - М. : Мир, 1988. - 185,[2] с. : [4] л. ил. ; 20 см. - (Сер. "В мире науки и техники"). - Библиогр.: с. 171-177. - Предм. указ.: с. 178-186. - ISBN 5-03-001356-3

Воронцов, Дмитрий
Как выжить в космосе? : [Обеспечение жизнедеятельности в космосе остается чрезвычайно сложной технической и медицинской задачей] / Дмитрий Воронцов // Вокруг света. - 2008. - № 12. - С. 30-39 : кол.іл.

Зайцев, Александр
Позывные разума : В ХХ веке у человечества появилась техническая возможность для связи с гипотетическими цивилизациями у других звезд / Александр Зайцев // Вокруг света. - 2009. - № 2. - С. 22-27


Фон


Фон

[ HOME ]
Фон Всесвіт
Фон Фон © ОУНБ, Кiровоград 2010 Webmaster: webmaster@library.kr.ua