[HOME]

ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон ВодаВодні ресурси: використання, охорона і відтворення


Вода — унікальне природне явище, безцінний дар природи. Серед природних ресурсів вода займає особливе місце. На протязі довгої геологічної історії вона створила на нашій планеті сприятливе сердовище для виникнення всього живого, у томи числі людини. Цю виняткову роль відмічаввидатний вчений, академік В.І. Вернадський «Вода стоїть окремо в історії нашої планети».

Водний фонд

В цьому розділі представлена література про водний фонд Землі, його розподіл на планеті та про водні ресурси України.


Бакшеев, Ефим Алексеевич.
Днепровские водохранилища и их народнохозяйственный эффект : Воспоминания и размышления проектировщика / Ефим Бакшеев ; под. ред. : Виктора Хорева. - 2-е, доп. изд. - К. : Довіра, 2008. - 155,[5] с. : фото.кол., табл., портр. - Библиогр. с. 157.

В пропонованій читачам книзі автор не тількі ділиться досвідом проектування і будівництва унікальних гідротехнічних об'єктів на р. Дніпрі, а й дає оцінку їх народногосподарської ефективності.
Блій, Г. (де).
Географія : Світи, регіони, концепти / Г. де Блій, Пітер Муллер, Олег Шаблій,; Пер. з англ. Даніела Олесневич, Олександр Олесневич, Надія Стельмах та ін., Ред. Світлана Головко (гол. ред.), Юрій Медюк, Авт. передм. Олег Шаблій,. - К. : Либідь, 2004. - 738 с. : іл. - (Сер. "Україна у світі"). - Геогр. покажч.: с. 706-738.

У книзі розкрито головні риси сучасної загальної та регіональноїсуспільної географії у глобальному вимірі. Виділено 12 географічних світів, які охоплюють усе розмаїття регіонів і країн, показано особливості їхнього природного довкілля.
Волошин, Іван Іванович
Географія Світового океану [Текст] : Навчальний посібник для вчителів / І.І.Волошин, В.Г.Чирка ; Міжнародний Фонд "Відродження"; Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні". - К. : Перун, 1996. - 221 с. : іл

Світовий океан — колиска життя, регулятор тепла й вологи на Землі. В посібнику розглядається природа всіх океанів: геологічна будова і рельєф дна, клімат і водні маси, взаємодія вод з атмосферою, природні ресурси і перспективи їх освоєння.
Малі річки України : Довідник / Анатолій Яцик та ін., За ред. А. В. Яцика. - К. : Урожай, 1991. - 293,[1] с. : іл. - Бібліогр.: с. 290-292.
На Україні налічується більше 63 тис. малих рік і водотоків загальною довжиною 135,8 тис. км.

В довіднику наведено дані про умови формування гідрологічного і гідрохімічного режимів, використання малих річок України. Дано рекомендації по їх раціональному використанню та збереженню.
Моря и океаны [Текст] / Предисл. К.Сур ; Пер. с фр. Б.Д.Васильева. - М. : Росмэн, 1997. - 190 с. : ил. - (Сер. "Мир дикой природы"). - Пер. изд.

Океани займають 71% поверхні нашої планети. Нашу Землю омивають 4 океани: Тихий, Атлантичний, Індійский, Північний Льодовий, які доповнюються морями, що проникають углиб материків. При погляді зверху Земля виглядає голубою планетою. Книга розповідає про моря і океани, які є основним регулятором складу атмосфери, найважливішою складовою частиною біосфери.
Озера, пруды и болота [Текст] / Предисл. К.Сур ; Пер. с фр. Ф.А.Романенко, О.Д.Кутасовой. - М. : Росмэн, 1998. - 168 с. : ил. - (Сер. "Мир дикой природы"). - Пер. изд.

Болота, ставки, озера складають на нашій планеті групу прісноводних водойм. Про значення таких водойм на Землі мова йде в цьому ілюстрованому виданні
Перлини Криму.
Жемчужины Крыма : Фотокнига. - К. : Спалах, 2002. - 159 с. : фото.кол.

Крим — край неповторної краси, що не полишає байдужим кожного, хто хоч раз в ньому побував. Цей альбом — освідчення в любові, данина захоплення Кримом, краєм, який не можна не любити.Авакян А.Б.
Водохранилища /А.Б. Авакян, В.П. Салтанкин, В.А. Шарапов. - М.: Мысль, 1987. - 325 с., ил. - (Природа мира)

Баландин, Рудольф Константинович
Природа и цивилизация: науково-популярна література / Рудольф Баландин, Лев Бондарев,. - М. : Мысль, 1988. - 391 с. - (Сер. "Мир географии").

Блон, Жорж.
Великий час океанов : в 2 т. / Жорж Блон; Пер. с фр. А.М. Григорьева, Ред. Н.А. Литвина, Худ. В.Е. Вольф. - М. : Славянка, 1993 - Т.1 : Флибустьерское море ; Средиземное море ; Индийский океан ; . - 1993. - 544 с. : ил ; 24 см.

Блон, Жорж.
Великий час океанов : в 2 т. / Жорж Блон; Пер. с фр. А.М. Григорьева, Ред. Н.А. Литвина, Худ. В.Е. Вольф. - М. : Славянка, 1993 - Т.2 : Атлантический океан ; Тихий океан ; Полярные моря ; . - 1993. - 448 с. : ил ; 24 см

Гавриленко, Олена Петрівна.
Екогеографія України : навчальний посібник / Олена Гавриленко. - К. : Знання, 2008. - 646,[1] с. : карти. - (Сер. "Вища освіта XXI століття"). - Бібліогр. в кінці розд.

Гидрология и гидрохимия Днепра и его водохранилищ. [А. И. Денисова, В. М. Тимченко, Е. П. Нахшина и др. ; Отв. ред. М. А. Шевченко]; АН УССР, Ин-т гидробиологии. - Киев : Наук. думка, 1989. - 210,[2] с. ; 23 см. - Библиогр.: с. 203-211 (253 назв.).

Глущенко, Сергей
Здравствуй, море! : Фотоальбом [о подвод. мире Черного моря : Практ. советы начинающим подвод. фотографам] / Сергей Глущенко, Владимир Кушнир, Вячеслав Мадиевский,; [Предисл. Ю. П. Зайцева]. - К. : Мыстэцтво, 1990. - [180] с. : ил, цв. ил.

Долгушин, Леонид Дмитриевич
Ледники: монографія / Л. Д. Долгушин, Г. Б. Осипова. - М. : Мысль, 1989. - 447 с. - (Сер. "Природа мира"). - Библиогр.: с. 434-445.

Зачарований край: Фотоальбом /Автор фото і тексту Р. Папік'ян. - К.: Мистецтво, 1988. - 152с.: іл.

Лосев, Ким Семенович
Вода: науково-популярна література / Ким Лосев,. - Л. : Гидрометеоиздат, 1989. - 269,[3] с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 271.

Своллоу, Сью
Мир ручьев, прудов и рек / Сью Своллоу, Маргарет Стефенс ; Пер. с англ. М.Левиной, А.Нониной; Худож. Дж.Барбер, А.Барлоу, Дж.Би и др. - М. : АСТ-ПРЕСС, 1997. - 31,[1] с. : цв. ил. - (Сер. "Юный натуралист"). - Алф. указ.: с.32

Скотт, Майкл
Природа. - М.: Росмєн, 1995. - 160с.: ил.


Водокористування в народногосподарському комплексі.

В цьому розділі представлена література, яка охоплює коло проблем, пов’язаних із водним господарством, його функціонуванням, умовами водоспоживання і водокористування.


Водне господарство в Україні
За ред. А.В.Яцика, В.М.Хорєва. - К. : Генеза, 2000. - 455 с.

Наведено дані про ресурси поверхневих і підземних вод України, водозабезпеченість та водоспоживання в галузях народного господарства. Показані основні напрямки розвитку екологічно безпечного водокористування і впровадження водозберігаючих технологій.Водогосподарський комплекс України.
Water economy complex of Ukraine: An All-Ukrainian project : загальноукраїнський проект / авт-упоряд. Вадим Болгов ; худ. Ілля Болгов. - К. : Український видавничий консорціум : Українське наукове товариство геральдики та вексилології, 2006 -
Вип. 1. - 2006. - 157,[2] с. : іл., портр., фото.кол. - Текст укр. та англ. мовами. - Алф. покажч.: с. 150.

Видання всебічно висвітлює діяльність провідних підприємств, управлінь, наукових та навчальних закладів сфери водного та житлово-комунального господарства України.Екологічна ситуація та стан питних вод України
Карта: Масштаб 1 : 2 500 000 / Всеукраїнська Екологічна Ліга, Укр. держ. науково-дослідний ін-т проблем водопостачання, водовідведення та охорони навколишнього природного середовища "УкрВОДГЕО" ; укл. : Д. О. Ляшенко, С. В. Размєтаєв. - К. : УДHДІ "УкрВОДГЕО", 2006. - [10] с. : кол.іл, карти

Забруднення водних об’эктів джерел питного водопостачання тягне за собою погіршення якості питної води та створює серьйозну небезпеку для здоров’я населення в багатьох регіонах України. Екологічна мапа допоможе споживачу обрати дійсно безпечну і корисну воду для щоденного споживання.Запольський, Анатолій Кирилович
Водопостачання, водовідведення та якість води: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Анатолій Запольський,. - К. : Вища шк., 2005. - 670,[1] с. : іл. - Бібліогр. в кінці розд.

Висвітлено актуальні питання раціонального використання й охорони водних ресурсів у промисловому і комунальному водопостачанні та сільскому господарстві.Кравченко, Віталій Сергійович
Водопостачання та каналізація: Навчальний посібник / Віталій Кравченко,. - К. : Кондор, 2003. - 285,[1] с. : іл. - Бібліогр. с. 285-286.

Наведено системи та схеми водопостачання і каналізації міст, населених пунктів, житлових та промислових об’єктів.Питна вода в Україні
зміцнення зв’язків та розширення можливостей для діяльності на локальному та міжнародному рівнях [Текст] : науково-популярна література. - Третя редакція. - Київ : [б. и.], 2002. - 43 с.

Мова йде про сучасну ситуацію, що склалася у водному секторі і яка вимагає впровадження невідкладних та відповідних рішень на всіх рівнях, суттєвої фінансової і ресурсної підтримки та участі усіх зацікавлених сторін.Світличний, Олександр Олексійович
Основи ерозієзнавства: Підручник / Олександр Світличний, Сергій Чорний. - Суми : Університетська книга, 2007. - 265,[1] с. : іл. - Бібліогр. с. 262.

Представлені основні розділи ерозієзнавства — наукової дисципліни, що розглядає водну ерозію грунтів як процес, її наслідки для навколишнього середовища та господарської діяльності, а також засоби запобігання.Тугай, Анатолій Михайлович
Водопостачання: підручник / Анатолій Тугай, Валерій Орлов. - К. : Знання, 2009. - 735,[1] с. : іл. - Бібліогр. : с. 732-735.

Водні ресурси є національним багатством країни, однією з природних основ її економічного розвитку. Вони забезпечують усі сфери життя і господарської діяльності людини. У підручнику розглянуто основні схеми водопостачання населених пунктів і промислових підприємств.Хвесик, Михайло Артемович
Інституціональна модель природокористування в умовах глобальних викликів [] : Монографія / Михайло Хвесик, Василь Голян ; Нац. Академія Наук України, Рада по вивченню продуктивних сил України. - К. : Кондор, 2007. - 479,[1] с. : табл., граф. - Бібліогр. с. 437-479.

У монографії досліджено наукові основи формування інституційної моделі природокористування, розкрито екологізацію національної економіки, досліджено зарубіжний досвід регулювання природокористування.Алиев, Кемалий Алиевич
Рациональное использование природных ресурсов при орошении: монографія / К. А. Алиев,. - К. : Урожай, 1991. - 165,[3] с. - (Сер." Природа и мы"). - Библиогр.: с. 167 (15 назв.).

Использование сточных вод для орошения: монографія / [Ю. Г. Бескровный, М. В. Козинец, В. И. Бойко и др.] ; Под ред. Ю. Г. Бескровного. - К. : Урожай, 1989. - 157,[1] с. : ил ; 21 см. - (Сер. "Литература для кабинета агронома"). - Библиогр.: с. 155-156 (36 назв.).

Калицун, Виктор Иванович
Водоотводящие системы и сооружения: Учеб. для вузов по спец. "Водоснабжение и канализация" и "Рацион. использ. вод. ресурсов и обезвреживание пром. стоков"] / Виктор Калицун,;. - М. : Стройиздат, 1987. - 335,[1] с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 331; Предм. указ.: с. 332-333. - Предм. указ.: с. 332-333

Повышение качества оросительной воды. Сб. науч. тр. / ВАСХНИЛ ; [Редкол.: Б. Г. Штепа (отв. ред.) и др.]. - М. : Агропромиздат, 1990. - 189 с. : ил ; 21 см.

Посібник з питань інформаційно-просвітньої роботи з проблем питної води, складений на основі досвіду кампанії "Питна вода в Україні", що реалізовується ВЕГО "МАМА-86" протягом 1998-2003рр. [Текст] : науково-популярна література. - Київ : [б. и.], 2003. - 92 с. : табл.

Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод. Підручник для студ. вищих навч. заклад. / За заг. ред. А.К. Запольського. - К. : Лібра, 2000. - 551 с. - Бібліогр. в кінці розд.- Предм. покажч.: с. 536-543.

Экологические аспекты современных технологий охраны водной среды. Учбовий посібник / Нац. Академия Наук Украины, Ин-т коллоид. химии и химии воды им. А.В. Думанского ; Ред. В. В. Гончарук. - К. : Наукова думка, 2005. - 399,[2] с. : табл. - Библиогр.: с. 350-391.

Екологічні проблеми водного господарства

У цьому розділі представлена література, в якій розглядаються проблеми водного господарства з географічних, біологічних, правових, економічних аспектів.


Дубас, Ростислав Григорович
Економіка природокористування : Навчальний посібник / Ростислав Дубас ; Мін-во освіти і науки України, Державна академія житлово-комунального гос-ва. - К. : МП "Леся", 2007. - 447,[1] с. - Бібліогр. с. 445-447.

В посібнику викладені основні питання і проблеми економіки природокористування. Автор також розкриває сучасні методи визначення економічного збитку від нераціонального використання природних ресурсів.
Екологія: Підручник для економічних вищих навчальних закладів і факультетів / С. І. Дорогунцов, К. Ф. Коценко, М. А. Хвесик та ін. - 2-ге вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 371,[1] с. : табл. - Бібліогр. с. 365-368.

Зберегти якість середовища проживання в умовах високого антропогенного впливу на екологічні системи — одна із найгостріших проблем сучасності.
Коваленко, Клара Григорівна
Основи екологічної культури : навч. посібник / Клара Коваленко, Тетяна Тунік, Ріта Ткаченко ; Кіровоград. нац. техн. ун-т. - Кіровоград : ПП Лисенко В. Ф., 2007. - 255 с. - (Сер. "Екологія"). - Бібліогр.: с. 205-252.

На початку третього тисячоліття екологія стала для всього людства не лише наукою, а й способом мислення, поведінки, реальністю дій. У посібнику екокультура розглянута у взаємовідносинах людини і природи.
Сафранов, Тамерлан (Тимур) Абісалович
Екологічні основи природокористування: Навчальний посібник для студ. вузів / Тамерлан Сафранов,. - Львів : Новий Світ-2000, 2003. - 247,[1] с. : іл. - (Сер. "Вища освіта в Україні"). - Словник еколог. термін.: с. 233-244. - Бібліогр.: с. 246-247.

В навчальному посібнику висвітлені найважливіші розділи традиційної та сучасної екології, розглянуті питання антропогенного забруднення довкілля та його негативні наслідки, екологічні основи та проблеми раціонального природокористування.
Сталий розвиток: еколого-економічна оптимізація територіально-виробничих систем: Навчальний посібник / Н. В. Караєва, Р. В. Корпан, Т. А. Коцко та ін.; за заг. ред. : І. В. Недіна. - Суми : Університетська книга, 2008. - 383,[1] с. : табл. - Бібліогр. с. 373-383.

У пропонованому посібнику узагальнено матеріали щодо методів та моделей управління станом довкілля з метою досягнення умов сталогорозвитку держави та її територій
Хвесик, Михайло Артемович
Економіко-правове регулювання природокористування: монографія / Михайло Хвесик, Людмила Горбач, Юрій Кулаковський,. - К. : Кондор, 2004, 2009. - 522,[2] с. : табл. - Бібліогр. с. 519-523.

У монографії зроблено аналіз природоресурсного потенціалу та екологічного законодавства України, визначено проблеми й перспективи державного регулювання в галузі охорони довкілля окреслено пріоритети державної політики у сфері охорони і раціонального використання природних ресурсів.Джигирей, Віктор Степанович
Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навчальний посібник для студ. вуз. / Віктор Джигирей,. - 3-тє вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2004. - 309 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 308-309.

Дренажная система в зоне орошения. / Н. Г. Бугай, И. Г. Виноградов, В. В. Внучков идр.; Под ред. А. Я. Олейника. - К.: Урожай, 1986. - 192с.

Екологічні проблеми водних ресурсів. / Всеукраїнська Екологічна Ліга ; упор. : Т. В. Тимочко, О. Р. Швець ; ред. : М. С. Козловська. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2008. - 32,[1] с. - (Сер. "Стан навколишнього середовища" ; травень 2008, № 5

Киенчук, Александр Федорович
Водораспределение на оросительных системах: науково-популярна література / Александр Киенчук,. - Киев : Урожай, 1989. - 175,[1] с. : ил ; 21 см. - Библиогр.: с. 173-174.

Мелиорация и использование осушенных земель / В. Е. Алексеевский,Н. И. Васюк, М. М. Мостовой, О. В. Скрипник; Под ред. В. Е. Алексеевского. - К.: Урожай, 1988. - 184с. - ( Лит. для каб. агранома).

Україна: екологічні проблеми природних вод: Карта: Масштаб 1 : 2 000 000 / В. А. Барановський, В. Г. Бардов, С. Т. Омельчук ; Всеукраїнська Екологічна Ліга. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2000. - [35] с. : кол.іл, карти

Раціональне використання та охорона водного середовища.

У цьому відділі представлена література, яка розкриває економічні проблеми охорони водних ресурсів, що виходять далеко за рамки національних кордонів і мають транскордонний, глобальний характер.


Ткач, Анатолій Анатолійович
Використання водних ресурсів і очистка стічних вод : навч. посібник з курсового проектування / Анатолій Ткач, Людмила Тищенко ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. - Кіровоград : [б. и.], 2007. - 227 с. : граф., табл., кресл. - (Сер. "Екологія").

Навчальний посібник складено для використання курсового проекту з дисципліни “Використання водних ресурсів і очистка стічних вод” для спеціальності 8.070801 “Екологія і охорона навколишнього середовища”, а також для спеціальностей вищих навчальних закладів, де передбачено вивчення цієї дисципліни.

Посібник складено з трьох частин:
1. Завдання. Попередні розрахунки. Вибір схеми очистки стічних вод.
2. Розрахунки споруд механічного і біологічного очищення стічних вод.
3. Розрахунки споруд фізіко-хімічного очищення стічних вод.Довідник чинних міжнародних договорів України у сфері охорони довкілля. - Львів : Б. в., 2009. - 203 с.

Довідник містить коротку характеристику та довідкову інформацію про чинні міжнародні угоди України у сфері охорони довкілля. У довіднику, зокрема, наводяться дата прийняття, набрання чинності коротку довідку про двосторонні угоди України у сфері охорони довкілля. Для державних службовців, експертів, викладачів та студентів.Ілюстрований каталог конкурсних робіт Всеукраїнського конкурсу "До чистих джерел" [] / М-во охорони навколишнього природного середовища України, УВМС "Екологія людини" ; укл. : Л. В. Лисенко, Д. В. Гетік, К. І. Жебровська та ін. - К. : [б. и.], 2005. - 186,[2] с. : фото.кол.

У каталозі представлені конкурсні роботи Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел»Безак-Мазур, Ельжбета
Транскордонні проблеми токсикології довкілля / Ельжбета Безак-Мазур, Тетяна Шендрік ; пер. з польс. : Н. О. Ярошенко. - Донецьк : ГП ИАЦ "Донбассинформ", 2008. - 299,[1] с. : граф., табл. - Бібліогр. с. 277-282 .

Книга «Транскордонні проблеми токсикології довкілля» адресована широкому колу читачів, насамперед, фахівцям екологам, токсикологам, студентам еколого-хімічних спецільностей, всім, хто цікавиться проблемами і наслідками забруднення середовища і способами захисту від дії забруднень.
У книзі розглянуто основні антропогенні токсиканти, джерела надходження отрут у навколишнє середовище, їхні трансформації в різних компонентах біосфери, накопичення в деяких живих істотах, токсична дія на різні біоценози тощо.
Висвітлено проблеми нормування екотоксикантів, методи оцінкии екологічної токсичності окремих антропогенних забруднень.
Величезний обсяг пізнавального матеріалу споживчих речовин становитимуть певний інтерес для широкого кола людей. Автори книги щиро сподіваються, що вона буде корисною не тільки спеціалістам-екологам, але й пересічним громадянам, насамперед молодим людям, які зможуть з часом перетворити наше недосконале суспільство на світ, де буде комфортно всім живим істотам.Лобода, Наталья Степановна
Расчеты и обобщения характеристик годового стока рек Украиы в условиях антопогенного влияния [Текст] : монографія / Наталья Лобода, ; Мин-во образования и науки Украины, Одесский государственный экологический ун-т. - Одесса : Экология, 2005. - 206,[2] с. : іл. - Библиогр.: с. 190-205.

Монография посвящена разработке теоретических основ методов оценки водных ресурсов Украины в условиях антропогенного влияния, которое включает в себя водохозяйственные преобразования и изменения глобального климата. Дано новое решение поставленной проблемы, заключающееся в создании комплексного подхода к оценке характеристик годового стока рек Украины, при котором процесс формирования стока и его математическое моделирование рассматривается в последовательности «климат - подстилающая поверхность естественный сток бытовой сток». Книга рассчитана на научных и практических работников в области изучения и использования водных ресурсов, а также для студентов и аспирантов гидрологических, гидротехнических и гидромелиоративных специальностей высших учебных заведений.Фон


Фон

[ HOME ]
Фон Вода
Фон Фон © ОУНБ, Кiровоград 2010 Webmaster: webmaster@library.kr.ua