[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон

Фон

“Технічні відкриття ХХ століття”

Ще на початку ХХ століття люди не могли собі навіть уявити, що таке атомна електростанція, комп'ютер чи інтернет, мобільний телефонний зв'язок, лазер, томографія, молекулярні мікрочіпи, реактивна авіація, телебачення, синтез пластмас, нанотехнології, радіолокація, термоядерний синтез - ось далеко не повний список досягнень ХХ століття. Технічні відкриття цього століття стали безпосередньою продуктивною силою, що зумовила якісні зміни в житті людини. За цей період було впроваджено більше науково-технічних розробок, ніж за всі попередні століття. З літературою про найважливіші з них і пропонує ознайомитись ця книжкова виставка.

 Харрисон, Иэн. Великие изобретения и открытия. История, личности, факты / Иэн Харрисон ; пер. с англ. У. Сапциной ; ред. Е. Зуевская. - М. : Контэнт, 2010. - 287,[1] с. : фото.цв. - Указ. с. 276-281 - Предм. указ. с. 282-287.
Из этой замечательной книги вы узнаете о том, как те или иные события произошли в первый раз. Это энциклопедия новшеств и потрясающтх достижений, для составления которой были проведены скурпулезные исследования. В ней содержатся даты, подробности, рассказы о выдающихся умах и личностях, которым человечество обязано величайшими вехами в своей истории. Книга изобилует интересными историями, фактами, фотографиями и старинными иллюстрациями. В рассказы об одних новшествах вплетаются упоминания о других, которые стали возможными благодаря первым.Пристинский, Владислав Леонидович 100 знаменитых изобретений [Текст] / Владислав Пристинский,. - Харьков : "Фолио", 2006. - 508,[4] с. - (Сер. "100 знаменитых").
Вся история человечества — это непрерывная цепь изобретений. И из этой цепи нельзя вынуть ни одного звена — иначе она вся разрушится. В этой книге рассказывается о ста знаменитых изобретениях цивилизации — тех, без которых на планете Земля не было бы жизни. Эти изобретения нельзя оценивать по степени их значимости — какое более важное, какое — менее. Главное одно: цивилизация постоянно развивается и развивается, и каждый день приносит что-то новое в науке, технике, культуре. Так что цепь изобретений, о которой упоминалось, не прерывается, и не прервется никогда — она будет лишь удлиняться.


Наука. Винаходи.Техніка [Текст]. - К. : ВІРА, 2003. - 205,[1] с. : іл. - (Сер. "Це цікаво").
Це видання познайомить читачів із сучасними дослідженнями в галузі хімії, фізики, математики; велику увагу приділено й історії винаходів і розвитку техніки.


Видатні наукові відкриття : для дітей серед. шк. віку / авт.- упор. : В. М. Скляренко, Т. В. Іовлєва, О. Ю. Очкурова ; іл. і худож. оформл.: Л. Д. Киркач-Осипової. - Х. : Фоліо, 2007. - 318,[1] с. : іл., портр. - (Сер. "Дитяча енциклопедія").
З цієї енциклопедії ви дізнаєтеся як і коли були зроблені найвагоміші відкриття в історії цивілізації, хто були їхні автори та ще про безліч маловідомих, але дуже цікавих подробиць “наукової кухні”.


Історія речей [Текст] : Для дітей середнього шкільного віку / Авт.-упор. М. О. Панкова, В. М. Скляренко, Я. О. Батій. - Харків : Фоліо, 2005. - 318,[2] с. : фото. - (Сер. "Дитяча енциклопедія").
У повсякденному житті людину оточує безліч корисних і звичних речей: стільці і годинники, зубні щітки і електричні лампочки, пральні машини і літаки. Але так було не завжди. Ця книжка розповідає, де, як і коли з’явились усі ті речі, що зробили життя людини набагато зручнішим і які можна вважати справжнім надбанням цивілізації.
Богданов, Валерий Владимирович. Основи охорони праці [Текст] : навч.-метод. посіб. для самостійної роботи по вивченню дисципліни / Євген Агєєв. - Львів : Новий Світ-2000, 2009. - 401 с. : іл., табл. - (Сер. "Вища освіта в Україні"). - Бібліогр.: с. 357-365.
Андрусишина, Ірина. Шкідливий фактор - важкі метали [Текст] / Ірина Андрусишина // Охорона праці. - 2015. - № 3. - С. 59
Банько, Віктор Григорович. Истории обыкновенных вещей [Текст] : Для сред. возраста / В. В. Богданов, С.Н.Попова. - М. : Педагогика-Пресс, 1992. - 206 с. ; 21 см. Світ навколо нас : Відкриття / Ред. В. Г. Біляєв,; Худ. П. В. Мірончик. - К. : Кобза, 2003,, 2004. - 317 с. : 9 арк. кол. іл.
Царенко, Олег Миколайович. Історія техніки [] : Навчальний посібник / Олег Царенко. - Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. - 420 с. : іл., портр. - Бібліогр. с. 410-415
Кочемировская, Елена Алексеевна. 10 гениев, изменивших мир / Елена Кочемировская, Александр Фомин ; худ. : Л. Д. Киркач-Осипова. - Харьков : "Фолио", 2008. - 380,[4] с. : портр. - (Сер. "10 гениев").
Вільямс, Браян. Повна ілюстрована енциклопедія Ерудита / Браян Вільямс ; пер. з англ. Р. Фещенко. - К. : Країна Мрій, 2008. - 256 с. : кол.іл., портр., фото.кол. - (Сер. "Атласи та енциклопедії"). - Алф. покажч.: с. 248-256
Стадник, Олександр Григорович. Відкритий космос : велика ілюстрована енциклопедія / Олександр Стадник. - Х. : Ранок : Веста, 2010. - 239,[1] с. : фото.кол. - Предм. покажч. с. 234-237. Велика енциклопедія техніки : для дітей мол. шк. віку / А. Золотов [та ін.]. - 2-ге вид., без змін. - К. : ПЕРО, 2011. - 287 с. : кол. іл. - Покажч. с. 286-287.
Бєлошицький, Олександр . Автоматичні пристрої: від механізмів до роботів. (З історії розвитку технічної думки) / Олександр Бєлошицький // Історія в школі. - 2013. - № 6. - С. 15-21 З історії техніки // Наука і суспільство. - 2007 . - № 5-6 . - С. 38-39
І. І. Сікорський. Матеріали наукових читань з циклу: "Видатні конструктори України" [] / Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т", Держ. політехн. музей ; відп. за вип. Л. О. Гріффен. - К. : ЕКМО, 2005. - 86 с. : портр., фото. - Текст: укр., рос. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.; Бібліогр. в кінці ст
Авіаконструктор К. О. Калінін. Матеріали наукових читань з циклу: "Видатні конструктори України" [] / Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т", Держ. політехн. музей ; ред. і відп. за вип. С. О. Воронов. - К. : НТУУ "КПІ", 2007. - 91 с. : портр., фото, іл. - Текст: укр., рос. - Бібліогр. в кінці ст.
Академік В. М. Глушков. Матеріали наукових читань з циклу: "Видатні конструктори України" [] / Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т", Держ. політехн. музей ; відп. за вип. Л. О. Гріффен. - К. : ЕКМО, 2004. - 83 с. : портр., фото. - Текст: укр., рос. - Бібліогр. в кінці ст.
Академік А. М. Люлька. Матеріали наукових читань з циклу: "Видатні конструктори України" [] / Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т", Держ. політехн. музей ; відп. за вип. Л. О. Гріффен. - К. : ЕКМО, 2005. - 79 с. : портр., фото. - Текст: укр., рос. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.; Бібліогр. в кінці ст.
Академік С. О. Лебедєв. Матеріали наукових читань з циклу: "Видатні конструктори України" [] / Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т", Держ. політехн. музей ; відп. за вип. Л. О. Гріффен. - К. : ЕКМО, 2003. - 91 с. : портр., фото. - Текст: укр., рос.
Академік І. М. Чиженко. Матеріали наукових читань з циклу: "Видатні конструктори України" [] / Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т", Держ. політехн. музей ; ред. С. О. Воронов. - К. : НТУУ "КПІ", 2007. - 133 с. : портр., фото. - Текст: укр., рос.
В. П. Іжевський та металургійна школа КПІ. Матеріали наукових читань з циклу: "Видатні конструктори України" [] / Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т", Держ. політехн. музей ; відп. за вип. Л. О. Гріффен. - К. : ЕКМО, 2003. - 83 с. : портр., фото. - Текст: укр., рос. - Бібліогр. в кінці ст.
Академік І. М. Францевич. Матеріали наукових читань з циклу: "Видатні конструктори України" [] / Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т", Держ. політехн. музей ; відп. за вип. Л. О. Гріффен. - К. : ЕКМО, 2006. - 67 с. : портр., фото. - Текст: укр., рос. - Бiблiогр. в пiдрядк. Прим.
О. А. Геращенко засновник школи теплометрії (до 80-річчя з дня народження). Матеріали наукових читань з циклу: "Видатні конструктори України" [] / Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т", Держ. політехн. музей [та ін.] ; відп. за вип. Л. О. Гріффен, Т. Г. Грищенко. - К. : ЕКМО, 2005. - 103 с. : портр., фото, іл. - Текст: укр., рос. - Бібліогр. в кінці ст.
Професор М. Б. Делоне. Матеріали наукових читань з циклу: "Видатні конструктори України" [] / Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т", Держ. політехн. музей ; ред. С. О. Воронов. - К. : НТУУ "КПІ", 2007. - 67 с. : портр., фото, іл. - Текст: укр., рос. - Бібліогр. в кінці ст.
Охріменко, Григорій Повернімо з небуття : Перший винахідник електронного телебачення Борис Павлович Грабовський / Григорій Охріменко, // Літературна Україна. - 2006. - 2 березня. - С. 3
Туровська, Леся Винахідник нафтових технологій / Л. Туровська // Наука і суспільство. - 2007. - № 9-10. - С. 7-8
Шпак, Віктор. Кибальчичі: від поезії-до зірок / ВІктор Шпак // Урядовий кур'єр. - 2008. - 11 квітня. - С. 8
Бєлошицький, Олександр. Винахідник, який випередив свій час. Степан Карлович Джевецький (1843-1938) / О. Бєлошицький // Історія в школі. - 2008. - № 3. - С. 10-14. - Бібліогр: 9 назв.
Помінчук, Надія. Украдені імена, або як українські генії стали "вєлікімі рускімі учьонимі" [Текст] / Надія Помінчук // Фінансовий контроль. - 2015. - № 5. - С. 56-59 : портр.
Манолов, Калоян Рачев. Биография атома : Атом от Кембриджа до Хиросимы / К. Манолов, В. Тютюнник ; Перераб. пер. с болг. В. М. Тютюнника; Под ред. Д. Н. Трифонова. - М. : Мир, 1984. - 246 с. : ил. ; 20 см. - Библиогр.: с. 242-245
Спыну, Глеб Александрович. Роботы с искусственным интеллектом / Г. А. Спыну. - К. : Тэхника, 1989. - 109,[2] с. : ил ; 24 см. - Библиогр. в конце кн.
Евдокимов, Вадим Дмитриевич. От молотка до лазера / Вадим Евдокимов, Сталин Полевой,. - М. : Знание, 1987. - 191 с. - Библиогр.: с.188
Быченков, Валерий. Пятьдесят лет лазеру. Новый шаг - ускоритель на столе [Текст] / Валерий Быченков // Наука и жизнь. - 2010. - № 12. - С. 18-23
Голованенко, Володимир. Найпотужніший у світі / В. Голованенко // Науковий світ. - 2008. - № 12. - С. 8 : іл.
Наноматериалы и нанотехнологии : учебник для студентов высших технических учебных заведений / Вячеслав Богуслаев [и др.] ; ред. В. А. Богуслаев ; М-во образования и науки Украины. - Запорожье : Мотор Сич, 2014. - 207,[1] с. : фото, рис., схемы. - Библиогр. с. 204-207.
Лук’янець, Валентин. Нанотехнології та доля цивілізації / В. Лук’янець ; Розм. Е. Щур // Науковий світ. - 2007. - № 7. - С. 12-15
Смирнов , В. А. Історія нанотехнологій [Текст] / В. А. Смирнов // Фізика в школах України. - 2012. - № 11-12. - С. 10
Філоненко, Михайло. Нанотехнології: історія виникнення й основні етапи розвитку / М. Філоненко; Г.Грищенко // Фізика та астрономія в сучасній школі. - 2013. - № 8. - С. 30-34. - Бібліогр.: в кінці ст.
Гирак, Галина. Патоноведение: 95 лет украинской науки: от сварки - до алмаза [Текст] / Галина Гирак // Аргументы и факты в Украине. - 2013. - № 48 (27 ноября - 3 декабря). - С. 8
Ніколаєнко, О. Мости академіка Патона [Текст] / О. Ніколаєнко // Україна і світ сьогодні. - 2002. - 21 вересня. - С. 5
Шимановський, О. Міст Є.О. Патона - минуле, нинішнє, майбутнє [Текст] / О. Шимановський // Будівництво України. - 2004. - № 8. - С. 28-33
Как родилась микросхема [Текст] // Радиомир. - 2013. - № 8. - С. 37-39 : схемы ; Радиомир. - 2013. - № 9. - С. 36-37 ; Радиомир. - 2013. - № 10. - С. 35-37 ; Радиомир. - 2013. - № 11. - С. 41-43 ; Радиомир. - 2013. - № 12. - С. 41-42
Печеровый, Антон. Как зарождалась связь [Текст] / Антон Печеровый // Мир ПК. - 2011. - № 9. - С. 76-79 : фото.
Юбилеи мобильного телефона // Радіоаматор. - 2013. - № 4. - С. 45-47 : рис., фото
Апокин, Игорь Алексеевич. История вычислительной техники : От простейших счет. приспособлений до слож. релейн. систем / И. А. Апокин, Л. Е. Майстров, ; АН СССР, Ин-т истории естествознания и техники. - М. : Наука, 1990. - 262,[1] с. - Библиогр.: с. 247-258 (342 назв.).
Гутер, Рафаил Самойлович. От абака до компьютера / Рафаил Гутер, Юрий Полунов,. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Знание, 1981. - 207 с. : ил. ; 21 см. + 16 л. ил. - (Б-ка "Знание")
Бернерс-Лі, Тім. Заснування Павутини : З чого починалася і до чого прийде Всесвітня мережа / Тім Бернерс-Лі, Марк Фічетті ; пер. з англ. Андрія Іщенка. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. - 207 с. : іл. - (Сер. "Web"). - Текст: укр., англ. - Покажч.: с. 201-207.
Геніальний вчений, винахідник Всесвітньої мережі Тімоті Бернерс-Лі у своїй книжці розповідає про те, що зробило його — багато в чому всупереч його волі — знаменитим. Він є автором не тільки виразів і абревіатур, які стали символами комп'ютерної доби, а й відповідних ідей, понять і технічних механізмів, що за ними стоять. Книга поєднує наукову точність з доступністю — автор свідомо намагався зробити її якомога зрозумілішою для читачів-непрофесіоналів, водночас показуючи професіоналам загальні принципи і наслідки, що виходять за межі суто фахових знань.


Малиновський, Борис Миколайович. . Зберігати довічно [Текст] = Store eternally / Борис Малиновський ; укл.: Тамара Малишок, Віра Бігдан. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. - 175 с. : портр., фото, іл. - Текст парал.: укр., англ. - Бібліогр.: с. 168; Іменний покажч.: с. 168-175
Висвітлено видатні досягнення піонерів комп'ютерної науки і техніки України в період становлення українського комп’ютеробудування, коли в короткий термін були створені перші цифрові універсальні обчислювальні і керуючі машини, перші бортові комп'ютери для ракет, підводних човнів, кораблів військового і торгового флоту, потужні спеціалізовані обчислювальні комплекси для морських гідроакустичних систем, перші комп'ютери для інженерних розрахунків, мікропроцесори, персональні комп'ютери, супер комп'ютери. Унікальні фотографії розроблених технічних засобів, супроводжувані короткими поясненнями, істотно розширюють зміст і полегшують сприйняття книги.


Айзексон, Волтер. . Стів Джобс : біографія засновника компанії Apple / Волтер Айзексон ; пер. з англ.: Н. Гербіш, О. Кравчук [та ін.]. - К. : Брайт Стар Паблішинг, 2012. - 603,[1] с. : фото, 8 л. фото.
Ексклюзівна біографія Стіва Джобса від автора біографій-бестселерів Бенджаміна Франкліна і Альберта Ейнштейна. В основу книги покладено понад сорок інтерв'ю із Джобсом, проведених протягом двох років, а також інтерв'ю з понад сотнею його родичів, друзів, ворогів, конкурентів і колег. Волтер Айзексон написав захоплюючу історію життя надзвичайно активної особистості, творчого підприємця, чиє прагнення досконалості та нестримна енергія здійснили революцію в шести сферах:персональні комп'ютери, мультфільми, музика, телефони, планшетні комп'ютери та продукування електронних товарів.Вайз, Дэвид А. Google : Прорыв в духе времени / Дэвид А. Вайз, Марк Малсид ; пер. : О. В. Мацак. - М. : ЭКСМО, 2007. - 353,[9] с. : фото. - Предм. указ. с. 352-353. .
Іваненко, Л. Первісток обчислювальної техніки. До 60-річчя створення МЕСМ [Текст] / Л. Іваненко // Вісник Національної академії наук України. - 2011. - № 12. - С. 70-74 : фот. - Бібліогр. в кінці ст.
Серф, Винтон Интернет : Историческая справка / Винтон Серф, // Смена. - 2006. - № 11. - С. 72-73
Ревич, Юрий. Мобильный Интернет: из куколки в бабочку [Текст] / Юрий Ревич // Мир ПК. - 2013. - № 3. - С. 78-81ФонФон

[ HOME ]

“Технічні відкриття ХХ століття”
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2015 Webmaster: webmaster@library.kr.ua