[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон

Фон

Лікування та профілактика захворювань у тварин

Книжкова виставка містить інформацію, щодо профілактики та лікування захворювань сільськогосподарських та свійських тварин. На виставці представлена література з питань діагностики та лікування тварин, а також зоогігієни і ветеринарної санітарії. Читач познайомиться з біологічними особливостями сільськогосподарських тварин, опанує сучасні методи догляду за ними. Виставка містить актуальну інформацію з найважливіших тем в галузі ветеринарної медицини.

 Справочник ветеринарного врача . - М. : Аквариум, 2006. - 607 с. : ил.


В книге представлены различные методы лечения сельскохозяйственных животных, рассмотрены вопросы экологического исследования при диагностике массовых болезней сельскохозяйственных животных, а также зоогигиена и санитария.

 Фізіологія тварин : підручник / Анатолій Мазуркевич та ін.; ред.: А. Й. Мазуркевич, В. І. Карповський ; М-во аграрної політики України. - 2-е вид., доопрацьоване. - Вінниця : Нова книга, 2012. - 420 с.
Матеріали підручника викладені на системному і тканинному рівнях. Особлива увага приділяється молекулярним механізмам перебігу фізіологічних явищ.


Ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології : підручник / Валентин Яблонський [та ін.] ; ред. В. А. Яблонський ; М-во аграрної політики та продовольства України. - 3-е вид., перероб. і доп. - Вінниця : Нова книга, 2011. - 600 с.
Викладено теоретичні основи та досягнення практичного акушерства в галузі морфології та фізіології статєвих органів свійських тварин та біохімії сперми, технології її розрідження, зберігання та транспортування, природного та штучного осіменіння, запліднення, трасплантації ембріонів, фізіології вагітності, родів та післяродового періоду, діагностики, лікування та профілактики захворювань цих періодів відтворної здатності, висвітлено методи надання акушерської родової та післяродової допомоги, описано види патології молочної залози, її причини, методи діагностики, лікування та попередження. Значнє місце відведено хворобам новонароджених тварин. .


Гришко, Дмитро Семенович Лекції з ветеринарного акушерства. - Харків : Прапор, 2003. - 397 с. Бібліогр.: с. 380-389; Предмет. покажч.: с. 390-398.
У книзі надані методи діагностики і профілактики акушерських хвороб, а також схеми лікування тварин із застосуванням препаратів вітчизняного і зарубіжного виробництва нового покоління.


Низькомолекулярні небілкові азотовмісні сполуки та способи зниження їх негативного впливу на організм тварин : монографія / М. О. Захарченко та ін. ; Націонал. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 361 с. : табл.
Надані результати досліджень, які дають можливість розробити методи запобігання негативному впливу амінів на організм тварин.


Комплексні сполуки мікроелементів у тваринництві та ветеринарній медицині : монографія / М. О. Захарченко та ін. ; Націонал. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 408 с.
Висвітлюються актуальні питання щодо розробки ефективних способів одержання комплексних сполук мікроелементів з незамінними амінокіслотами, дослідження їх токсичної дії в організмі тварин, вивчення механізму їх засвоєння, накопичення в організмі та впливу на клінічний стан і метаболічний статус курчат-бройлерів.


Созинов, Василий Аркадьевич. Современные лекарственные средства для лечения собак и кошек / . - М. :Аквариум Принт, 2004. - 494 с. - (Сер. "Практика ветеринарного врача").
В справочнике описано более 1500 препаратов, применяемых в ветеринарной практике для лечения собак и кошек. Препараты приводятся в алфавитном порядке, что облегчает поиск. При описании отдельных препаратов приведены их физико-химические свойства, несовместимость с другими лекарственными средствами, форма выпуска, условия хранения, приводятся данные о показаниях и противопоказаниях к применению, дозах, путях введения, способах приготовления и наиболее употребительных рецептах. Дается ряд практических советов, полезных для повседневной работы ветеринарных специалистов.

Рудик, Станіслав Костянтинович Курс лекцій з історії ветеринарної медицини : Навчальний посібник . - К. : Арістей, 2005. - 130 с.
Рудик, Станіслав Костянтинович Курс лекцій з історії ветеринарної медицини : Навчальний посібник . - К. : Арістей, 2005. - 130 с.
Никитин, Иван Николаевич История ветеринарии / И. Н. Никитин, В. И. Калугин. - М. : Агропромиздат, 1988. - 190 с.
Нахмансон, Владимир Моисеевич Справочник / В. М. Нахмансон, Л. Г. Бурба. - М. : Росагропромиздат, 1990. - 254 с.
Дифференциальная диагностика инфекционных болезней сельскохозяйственных животных : Справочник по болезням жвачных / Под ред. В. К. Чернухи. - К. : Урожай, 1987. - 348 с. Болезни лошадей / И.А.Калашник и др.; Под ред. И.А.Калашника. - К. : Урожай, 1992. - 252 с.
Справочник по болезням сельскохозяйственной птицы : довідкове видання / Под ред. А. Б. Байдевлятова. - 2-е изд., перераб. и доп. - К. : Урожай, 1992. - 199 с.
Болезни ваших питомцев: собак, кошек, певчих птиц, морских свинок, аквариумных рыб / Авт. С.Братюха, И.Нагорный, И.Ревенко и др. - К. : Алотепрес, 1995. - 335 с.
Болезни кошек и собак : Справ. пособие / С.И.Братюха, И.С.Нагорный, И.П.Ревенко и др. ; Ред. З.А.Городиская. - 3-е изд., перераб. и доп. - К. : Выща шк., 1989. - 254 с. Болезни собак / сост. В. А. Лукьяновский. - М. : Росагропромиздат, 1988. - 383 с. : ил.
блонський, Валентин Андрійович Я Біотехнологія відтворення тварин : Навчальний посібник / Валентин Яблонський ; Кабінет Міністрів України, Нац. аграрний ун-т України. - К. : Арістей, 2004. - 293 с.
Справочник по болезням сельскохозяйственных животных /С. И. Плященко и др.. - 2-е изд., перераб. и доп. - Минск : Ураджай, 1990. - 351 с.
Болезни молодняка сельскохозяйственных животных : Справочник / В.П.Литвин, В.И.Береза, В.Г.Скибицкий и др. - К. : Урожай, 1992. - 168 с.
Якубовский, Мирослав Викторович.Паразитарные болезни животных : Справ. пособие / М. В. Якубовский, Н. Ф. Карасев. - Минск : Ураджай, 1991. - 255 с.
Стамм, Дж. У.
Ветеринарный справочник для владельцев собак : Пер. с англ. и коммент. С. Г. Литвиновой/ Дж. У. Стамм. - СПб. : ООО "Акация", 1996. - 79 с. Лечим собаку : в 2 кн.: Справочник / Авт. кол.: В.А.Лукьяновский, И.М.Беляков, Б.М.Авакаянц и др.; Сост. В.А.Лукьяновский. - М. : Нива России, 1998 - Кн.1. - 1998. - 218 с.
Лечим собаку: в 2 кн.: Справочник / Авт. кол.: В.А.Лукьяновский, И.М.Беляков, Б.М.Авакаянц и др.; Сост. В.А.Лукьяновский. - М. : Нива России, 1998 - Кн.2. - 1998. - 171 с. : ил.
околов, Владимир Дмитриевич. С Лекарственные средства, применяемые в ветеринарной практике : Справочник / В. Д. Соколов, Г. А. Ноздрин, Ю. Н. Рыбаков ; Отв. ред. В. Д. Соколов, А. Г. Арестов. - Новосибирск : Наука : Сиб. отд-ние, 1992. - 268 с.
Диагностика вирусных болезней животных : Справочник / В. Н. Сюрин, Р. В. Белоусова, Н. В. Фомина. - М. : Агропромиздат, 1991. - 527 с.
Демидов, Николай Васильевич Гельминтозы животных : Справочник / Николай Демидов,. - М. : Агропромиздат, 1987. - 335 с. : ил.
Гробов, Олег Федорович Болезни и вредители медоносных пчел : Справочник / О. Ф. Гробов, А. М. Смирнов, Е. Т. Попов. - М. : Агропромиздат, 1987. - 334 с.
Справочник по болезням комнатных, зоопарковых, цирковых и экзотических животных / Минск : Ураджай, 1992. - 415 с.
Рабинович, Моисей Исаакович Ветеринарная фитотерапия / М. И. Рабинович. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Росагропромиздат, 1988. - 174 с. : 24 л. Ил .
Литвиненко, О. Превентивні заходи з ехінокозу тварин / О. Литвиненко // Тваринництво України. - 2015. - № 6. - С. 23-26. - Бібліогр. в кінці ст.
Пекний, М. Вірусний артеріїт коней в Україні: серологічні, вірусологічні та патоморфологічні дослідження / М. Пекний // Тваринництво України. - 2015. - № 5. - С. 30-33. - Бібліогр. в кінці ст.
Сучасні методи діагностики токсоплазмозу котівГалат, М. / М. Галат // Тваринництво України. - 2015. - № 1-2. - С. 27-30 : табл.
Євстаф'єва, В. Клінічний прояв демодекозу собак / В. Євстаф'єва // Тваринництво України. - 2015. - № 4. - С. 13-16. - Бібліогр. в кінці ст.
Коваленко, В. Неспецифічна резистентність поросят під дією препарату "Арселан" / В. Коваленко // Тваринництво України. - 2015. - № 3. - С. 39-42. - Бібліогр. в кінці ст.
Никитин, Иван Николаевич История ветеринарии / И. Н. Никитин, В. И. Калугин. - М. : Агропромиздат, 1988. - 190 с.
Нахмансон, Владимир Моисеев Дифференциальная диагностика инфекционных болезней сельскохозяйственных животных : Справочник / В. М. Нахмансон, Л. Г. Бурба. - М. : Росагропромиздат, 1990. - 254 с.
Справочник по болезням жвачных / Под ред. В. К. Чернухи. - К. : Урожай, 1987. - 348 с. Болезни лошадей / И.А.Калашник и др.; Под ред. И.А.Калашника. - К. : Урожай, 1992. - 252 с.
Справочник по болезням сельскохозяйственной птицы : довідкове видання / Под ред. А. Б. Байдевлятова. - 2-е изд., перераб. и доп. - К. : Урожай, 1992. - 199 с.
Болезни ваших питомцев: собак, кошек, певчих птиц, морских свинок, аквариумных рыб / Авт. С.Братюха, И.Нагорный, И.Ревенко и др. - К. : Алотепрес, 1995. - 335 с.
Болезни кошек и собак : Справ. пособие / С.И.Братюха, И.С.Нагорный, И.П.Ревенко и др. ; Ред. З.А.Городиская. - 3-е изд., перераб. и доп. - К. : Выща шк., 1989. - 254 с.
Болезни собак / сост. В. А. Лукьяновский. - М. : Росагропромиздат, 1988. - 383 с. : ил.
Яблонський, Валентин Андрійович Біотехнологія відтворення тварин : Навчальний посібник / Валентин Яблонський ; Кабінет Міністрів України, Нац. аграрний ун-т України. - К. : Арістей, 2004. - 293 с.
Справочник по болезням сельскохозяйственных животных /С. И. Плященко и др.. - 2-е изд., перераб. и доп. - Минск : Ураджай, 1990. - 351 с.
Болезни молодняка сельскохозяйственных животных : Справочник / В.П.Литвин, В.И.Береза, В.Г.Скибицкий и др. - К. : Урожай, 1992. - 168 с.
Якубовский, Мирослав Викторович. Паразитарные болезни животных : Справ. пособие / М. В. Якубовский, Н. Ф. Карасев. - Минск : Ураджай, 1991. - 255 с.
Стамм, Дж. У. Ветеринарный справочник для владельцев собак : Пер. с англ. и коммент. С. Г. Литвиновой/ Дж. У. Стамм. - СПб. : ООО "Акация", 1996. - 79 с.
Лечим собаку : в 2 кн.: Справочник / Авт. кол.: В.А.Лукьяновский, И.М.Беляков, Б.М.Авакаянц и др.; Сост. В.А.Лукьяновский. - М. : Нива России, 1998 - Кн.1. - 1998. - 218 с.
Лечим собаку: в 2 кн.: Справочник / Авт. кол.: В.А.Лукьяновский, И.М.Беляков, Б.М.Авакаянц и др.; Сост. В.А.Лукьяновский. - М. : Нива России, 1998 - Кн.2. - 1998. - 171 с. : ил.
Соколов, Владимир Дмитриевич. Лекарственные средства, применяемые в ветеринарной практике : Справочник / В. Д. Соколов, Г. А. Ноздрин, Ю. Н. Рыбаков ; Отв. ред. В. Д. Соколов, А. Г. Арестов. - Новосибирск : Наука : Сиб. отд-ние, 1992. - 268 с.
Диагностика вирусных болезней животных : Справочник / В. Н. Сюрин, Р. В. Белоусова, Н. В. Фомина. - М. : Агропромиздат, 1991. - 527 с.
Демидов, Николай Васильевич Гельминтозы животных : Справочник / Николай Демидов,. - М. : Агропромиздат, 1987. - 335 с. : ил.
Гробов, Олег Федорович Болезни и вредители медоносных пчел : Справочник / О. Ф. Гробов, А. М. Смирнов, Е. Т. Попов. - М. : Агропромиздат, 1987. - 334 с.
Справочник по болезням комнатных, зоопарковых, цирковых и экзотических животных / Минск : Ураджай, 1992. - 415 с.
Рабинович, Моисей Исаакович Ветеринарная фитотерапия / М. И. Рабинович. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Росагропромиздат, 1988. - 174 с. : 24 л. Ил .
Литвиненко, О. Превентивні заходи з ехінокозу тварин / О. Литвиненко // Тваринництво України. - 2015. - № 6. - С. 23-26. - Бібліогр. в кінці ст.
Пекний, М. Вірусний артеріїт коней в Україні: серологічні, вірусологічні та патоморфологічні дослідження / М. Пекний // Тваринництво України. - 2015. - № 5. - С. 30-33. - Бібліогр. в кінці ст.
Галат, М. Сучасні методи діагностики токсоплазмозу котів / М. Галат // Тваринництво України. - 2015. - № 1-2. - С. 27-30 : табл.
Євстаф'єва, В. Клінічний прояв демодекозу собак / В. Євстаф'єва // Тваринництво України. - 2015. - № 4. - С. 13-16. - Бібліогр. в кінці ст.
Коваленко, В. Неспецифічна резистентність поросят під дією препарату "Арселан" / В. Коваленко // Тваринництво України. - 2015. - № 3. - С. 39-42. - Бібліогр. в кінці ст.ФонФон

[ HOME ]

Лікування та профілактика захворювань у тварин
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2015 Webmaster: webmaster@library.kr.ua