[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон Стандарти — сучасний знак якості

Фон

Стандарти — сучасний знак якості

На виставці представлено літературу з питань стандартизації та сертифікації якості товарів та послуг, управліня якістю продукції, розглянуто тему гармонізації стандартів у галузях народного господарства України щодо їх відповідності європейським та світовим.

У сучасному світі стандарти існують у динамічному середовищі. Оновлення продукції та технологій, технологічні прориви та руйнація традиційних меж галузей, занепад одніх сфер діяльності та стрімке зростання нових — це загальна риса сучасних розвинених економік.

Актуальність теми полягає у тому, що Україна активно інтегрується у світову економіку, розширює співробітництво з СОТ. В умовах розвитку міжнародної торгівлі і співпраці держав в інших сферах діяльності успіх окремих підприємств та галузей економіки повністю залежить від того, наскільки їх продукція або послуги відповідають стандартам якості. Тому проблема забезпечення і підвищення якості продукції актуальна для всіх країн і підприємств.

Вирішення проблеми можливе тільки та основі стандартизації. Стандарти дозволяють регламентувати вимоги до якості продукції, ефективно вирішувати проблеми спеціалізації, визначати найбільш раціональні способи виробництва, управляти якістю.

Представлені на виставці матеріали будуть корисними не тільки спеціалістам з технічного регулювання та управління якістю продукції, а й широкому колу читачів, які цікавляться питаннями контролю за якістю продукції, процесів та послуг.Стандартизація якості товарів та послуг


Салухіна, Надія Григорівна.
Стандартизація та сертифікація товарів і послуг : підручник / Надія Салухіна, Олена Язвінська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУУ "КПІ". - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 424 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 414-424.

Видання є узагальненою працею з концептуальних проблем стандартизації та сертифікації продукції, процесів, робіт, послуг. Важливу увагу приділено організаційно-методичним та правовим принципам стандартизації і сертифікації в світі та в Україні, визначенню місця системи технічного регулювання в управлінні якістю продукції. Книга буде корисною не тільки студентам, магістрам та викладачам вишів, а й підприємцям, торгівцям, широкому колу читачів, які цікавляться питаннями управління якістю продукції та послуг.Топольник, Віра Григорівна.
Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю : навч. посіб. / Віра Топольник, Микола Котляр ; М-во освіти і науки України, ДНУ. - Львів : Магнолія, 2012. - 209,[1] с. : іл., табл., схеми. - (Сер. "Вища освіта в Україні"). - Бібліогр.: с. 208-210.

Посібник розроблено з урахуванням сучасного стану в галузі стандартизації. Викладено основні відомості про фізичні величини та їх вимірювання, структуру та функції метрологічної служби України, цілі стандартизації, основні і нормативні документи, що використовуються в системі стандартизації України, систему сертифікації продукції УкрСЕПРО, порядок проведення робіт з сертифікації. Проаналізовано розвиток систем управління якістю продукції і діяльності фірм і підприємств в Україні і за кордоном та сучасні тенденції в управлінні якістю.Кузьміна, Тетяна Олегівна.
Міжнародна система стандартизації та сертифікації : навчальний посібник / Тетяна Кузьміна. - К. : Кондор, 2011. - 426, [24] с. - Бібліогр.: с. 421-426.

У посібнику викладено основи міжнародної системи стандартизації та сертифікації. Видання буде корисним для студентів тв співробітників наукових та навчальних закладів, аспірантів та викладачів, які працюють над різними аспектами проблем оцінювання якості продукції, процесів та послуг, формуванням систематичних знань про структуру й функції органів служби стандартизації, особливості проведення процедур сертифікації в іноземних країнах, становлення та сучасну діяльність світових і європейських організацій зі стандартизації, а також участь в них України.Косенко, Валерій Анатолійович.
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання : курс лекцій для студентів спеціальностей 5.090240 "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів" та 6.070106 "Автомобілі та автомобільне господарство" денної та заочної форм навчання / Валерій Косенко, Сергій Кадомський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Університет "Україна", 2012. - 354 с. : іл., табл.

В книзі викладені основи норм стандартизації, взаємозамінності та технічні вимірювання, показані принципи нормування та контролю шорсткості поверхонь, відхилів форми та розташування, параметрів посадок шпонкових, шліцьових з'єднань, призначення посадок підшипників кочення та різьбових з'єднань, норми точності та принципи контролю зубчатих спряжень, визначення розмірних ланцюгів, наведено норми та принципи сертифікації та акредитації.


Основи стандартизації та сертифікації товарів і послуг : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Володимир Павлов [та ін.] ; Українська академія зовнішньої торгівлі, Мін-во економіки та з питань європейської інтеграції України, Тернопільська академія народного господарства. - К. : Кондор, 2004, 2009. - 229, [1] с. - Бібліогр. с. 222-229.


Стандартизація і сертифікація продукції легкої промисловості : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Ольга Богданова [та ін.] ; Мін-во освіти і науки України. - К. : Кондор, 2007. - 480,[1] с. - Бібліогр. с. 473-480.


Оскольский, Валентин Владимирович. Во всемирной системе стандартов префикс "482" - визитная карточка Украины [] : стандарт / Валентин Оскольский. - К. : Світ знань, 2006. - 170,[1] с. : ил.


Тарасова, В. В. Метрологія, стандартизація і сертифікація [Текст] : Підручник для вищих навчальних закладів / В. В. Тарасова, А. С. Малиновський, М. Ф. Рибак ; Мін-во освіти і науки України, Державний агроекологічний ун-т. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 262, [1] с. : табл., іл.


Студеняк, Ігор Петрович. Основи стандартизації та сертифікації товарів і послуг : Опорний конспект / Ігор Студеняк, Юрій Ажнюк, Іван Чучка ; Мін-во освіти і науки України, Мукачівський технологічний ін-т. - К. : Кондор, 2007. - 151, [1] с.


Основы сертификации. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное пособие / М-во образования и науки Украины, ГЛАУ ; авт.-сост. Джума Ахмад. - Кировоград : [б. и.], 2010. - 87 с. : схемы, табл., ил. - Библиогр. : с. 70-72


Сирота, В. Нова редакція закону України "Про стандартизацію" [Текст] / В. Сирота // Техніка і технології АПК. - 2014. - № 9. - С. 28-29. - Бібліогр. в кінці ст.


Фандєєв, Олександр. До Європейських стандартів - довга дорога [Текст] / Олександр Фандєєв // Охорона праці. - 2017. - № 4. - С. 20-22


Третьяков, Віталій. До питания про формування європейської уніфікованої системи технічного регулювання та стандартизації [Текст] / Віталій Третьяков // Віче. - 2016. - № 5-6. - С. 37-39


Спасова, Сауле. Навчальний центр з європейськими стандартами [Текст] / С. Спасова // Охорона праці. - 2016. - № 3. - С. 12-13


Кравченко, О. Перспективи адаптації законодавства України до міжнародних стандартів охорони комерційної таємниці [Текст] / О. Кравченко // Право України. - 2016. - № 2. - С. 175-181. - Бібліогр. в кінці ст.


Новак, Ірина. Від компенсацій до профілактики: європейський шлях для України [Текст] / Ірина Новак // Охорона праці. - 2016. - № 1. - С. 6-7


Галега, Володимир. Через стандарти - до європейського ринку [Текст] / Володимир Галега // Пожежна та техногенна безпека. - 2015. - № 11. - С. 22-23


Кліменко, В. З. Проблеми гармонізації механічних властивостей деревини за європейським та національним стандартами [Текст] / В. З. Кліменко // Будівництво України. - 2015. - № 1. - С. 8-14 : табл., мал. - Бiблiогр. в пiдрядк. Прим.


Корнієнко, А. С. В АПК України - європейські стандарти [Текст] / А. С. Корнієнко // Цукрові буряки. - 2015. - № 2. - С. 5-6. - Бібліогр. в кінці ст.


Гаврилова, Марина. Що слід знати вітчизняному експортеру про стандарти ЄС [Текст] / Марина Гаврилова // Все про бухгалтерський облік. - 2015. - № 14 (9 лютого). - С. 20-22


Забезпечення даними для оцінок з метою видачі ЕТА (EOTA GD 004:1999, IDT) [] : Національний стандарт України ДСТУ-Н EOTA GD 004:2013 // Будівництво України. - 2014. - № 6. - С. 15-26


Тернівський, Тарас. Європейські стандарти безпечності харчових продуктів приживаються в Україні [Текст] / Тарас Тернівський // Демократична Україна. - 2015. - 24 липня. - С. 13


Кукурудза: від насіння до прибутку [Текст] // Пропозиція. - 2016. - № 3: Спецвипуск журналу . - С. 3-48


Управління якістю продукції


Капінос, Геннадій Іванович.
Управління якістю : навчальний посібник / Геннадій Іванович Капінос, Ірина Василівна Грабовська. - К. : Кондор, 2016. - 277,[1] с. : схеми, табл., діагр., мал. - Бібліогр. с. 273-277.

Посібник підготовлено на основі дослідження сучасного вітчизняного та світового досвіду в галузі менеджменту якості, використання найновіших міжнародних стандартів з якості. В ньому системно викладено теоретичні, методичні та практичні аспекти управління якістю, розглянуто основні терміни і поняття. Розкрито сутність управління якістю, розглянуто основні проблеми в цій галузі. Значну увагу приділено базовій концепції загального менеджменту якості (TQM), створенню та впровадженню систем управління якістю на підприємствах та в організаціях у відповідності до міжнародних стандартів з якості ISO серії 9000. Розглянуто та розкрито сутність статистичних методів та інструментів контролю якості, процесу розгортання функції якості (QFD). Висвітлено поняття сертифікації та підтвердження відповідності, описано процес сертифікації систем якості. Розглянуто аудит у сфері якості в Україні та принципи його проведення згідно з міжнародним стандпртом ISO 19011.Методи контролю якості харчової продукції
: навчальний посібник / Олександр Черевко [та ін.] ; ред. Л. М. Крайнюк ; М-во освіти і науки України. - Суми : Університетська книга, 2014. - 511,[1] с. : табл., зраз. - Бібліогр. с. 500-504.

У посібнику висвітлено загальні підходи та правову базу контролю якості харчової продукції, охарактеризовано нормативні показники та методи їх вимірювання, описано методологію добору проб харчової продукції під час контролю.
Видання буде корисним для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямками підготовки “Харчова технологія та інженерія”, “Технологія харчування”, “Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса”, Технологія зберігання, консервування та переробки молока”, “Зооінженерія”, аспірантів та викладачів вищої школи, а також фахівців підприємств ресторанного господарства, м'ясної та молочної промисловості.Методи та засоби визначення показників якості продукції
: навчальний посібник / Тетяна Бубела [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. - 289, [3] с. : схеми, табл. - Бібліогр. с. 283-285.

У посібнику розкрито суть методів та засобів визначення показників якості продукції, зазначено особливості класифікації та застосування показників якості для різних видів продукції. Викладено основні положення кваліметрії. Значну увагу приділено прикладним аспектам визначеня показників якості об'єктів різної природи та застосування.
Посібник може бути корисним фахівцям, які займаються оцінюванням якості продукції.Назаренко, Людмила Олександрівна.
Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів : слайд-курс : навчальний посібник / Людмила Назаренко ; М-во освіти і науки України, Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі". - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 239,[1] с. : іл, табл. - Бібліогр. с. 236-239.

Посібник присвячено вивченню основ та правил проведення ідентифікації з метою виявлення фальсифікації продовольчих товарів. Зміст розкриває наступні питання: основи ідентифікації та фальсифікації продовольчих товарів, методи проведення ідентифікації і виявлення фальсифікації окремих груп продовольчих товарів. Видання рекомендоване для студентів товарознавчих спеціальностей вищих навчальних закладів.


Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016:2010 / Національний класифікатор України. - [б. м.] : [б. в.], [2013?] - Т. 1 : Абетковий показчик до секцій А - С. - [2013?]. - 749,[1]


Методи контролю продукції тваринництва та рослинних жирів [Текст] : навч. посіб. / Олександр Черевко [та ін.]; за заг. ред. Л. М. Крайнюк. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Суми : Університетська книга, 2009. - 299 с. : табл. - Бібліогр.: с. 297-299.


Управління якістю : навч. посіб. / Д. П. Лойко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДНУ. - 2-ге вид. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 335 с. : іл., схеми. - (Сер. "Вища освіта в Україні"). - Бібліогр.: с. 327-335.


Саранча, Георгій Архипович Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю [Текст] : Підручник / Георгій Архипович Саранча ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 668 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 648-649.


Білай, Дмитро Валерійович. Загальне тваринництво та технології виробництва продукції тваринництва з основами стандартизації : підручник для підготовки фахівців екон. та ін. нетехнолог. спец. аграрних вищих навч. закладів / Дмитро Білай. - К. : Кондор, 2008. - 342 с. : іл., 4 л. кол. іл., табл. - Бібліогр.: с. 340-342; Бібліогр. в кінці тем.


Бутко, Г. Гармонізація національних вимог до якості та безпечності біопалива з європейськими [Текст] / Г. Бутко // Техніка і технології АПК. - 2016. - № 4. - С. 34-37. - Бібліогр. в кінці ст.


Боднарчук, Л. І. Стандартизація продуктів бджільництва [Текст] / Л. І. Боднарчук // Пасіка. - 2016. - № 1. - С. 20-22


Згурська, О. М. Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції молокопереробних підприємств / О. М. Згурська // Економіка АПК. - 2014. - № 3. - С. 113-119 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.


Колесник, Сергій Європейська якість за вітчизняними стандартами [Текст] / Сергій Колесник // Охорона праці. - 2017. - № 3. - С. 18-19


Корнієнко, А. С. В АПК України - європейські стандарти [Текст] / А. С. Корнієнко // Цукрові буряки. - 2015. - № 2. - С. 5-6. - Бібліогр. в кінці ст.


Колодійчук, В. А. Перспективи розвитку зернопродуктового підкомплексу АПК України в умовах уніфікації міжнародних логістичних стандартів [Текст] / В. А. Колодійчук, І. Б. Яців // Економіка України. - 2017. - № 7. - С. 74-82. - Бібліогр. в кінці ст.


Литвинов, А. І. Сільськогосподарська продукція: проблема якості / А. І. Литвинов // Економіка АПК. - 2014. - № 6. - С. 23-30 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.


Матвійчук, В. М. Упровадження в Україні стандартів якості соціальних послуг населенню / В. М. Матвійчук // Фінанси України. - 2014. - № 6. - С. 7-18. - Бібліогр. в кінці ст.


Новіков, Володимир. Сертифікація системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення / Володимир Новіков, Ірина Романенко, Світлана Фоміна // Економіст. - 2014. - № 5. - С. 8-11. - Бібліогр. в кінці ст.


Паленний, Юрій. Євроінтеграція та безпека / Юрій Паленний, Валентина Палена // Безпека життєдіяльності. - 2014. - № 4. - С. 34-35 : мал.


Поляк, Н. Впровадження стандартів європейського кодексу соціального забезпечення в Україні на шляху інтеграці до ЄС: проблеми та перспективи [Текст] / Н. Поляк // Україна: аспекти праці. - 2015. - № 3. - С. 38-43. - Бiблiогр. в пiдрядк. Прим.


Прокопа, І. В. Ідентифікація малих виробників сільськогосподарської продукції: європейський досвід для України [Текст] / І. В. Прокопа, І. М. Демчак // Економіка і прогнозування. - 2017. - № 1. - С. 58-71 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.


Фурдичко, О. І. Якість і безпечність сільськогосподарської продукції в контексті продовольчої безпеки України [Текст] / О. І. Фурдичко, О. С. Дем'янюк // Агроекологічний журнал. - 2014. - № 1. - С. 7-12 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.


Зелиско, Д. С. Современные требования к качеству и стандартизации лекарственного растительного сырья [Текст] / Д. С. Зелиско, Ж.Н. Кравчук // Агроекологічний журнал. - 2016. - № 2. - С. 49-59. - Бібліогр. в кінці ст.


Стандартизація у сфері охорони довкілля


Міронова, Н. Г.
Екологічна стандартизація і сертифікація : навчальний посібник / Н. Г. Міронова, Г. А. Білецька. - Львів : Новий Світ-2000, 2017. - 139,[1] с. - (Сер. "Вища освіта в Україні"). - Бібліогр. с. 138-139.

У посібнику викладені загальні положення стандартизаційної та сертифікацйної діяльності, а також розглядаються питання стандартизації в галузі екології та охорони навколишнього природного середовища, екологічної сертифікації та екологічного маркування продукції, екологізації виробництва.
Рекомендований для студентів спеціальності “Екологія та охорона навколишнього природного середовища”, також може бути корисним для спеціалістів у галузі охорони довкіля і тих, що займаються питаннями стандартизації, сетрифікації та маркування тоіварів та послуг.Долина, Леонід Федорович.
Стандартизація та метрологія у сфері охорони довкілля : навч. посібник / Леонід Долина. - К. : Знання, 2007. - 199 с. : портр., іл., табл. - (Сер. "Вища освіта XXI століття"). - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.

У посібнику висвітлено теоретичні та методичні основи стандартизації, метрологічне забезпечення виробництва та екологічних організацій, розглянуто питання державного нагляду за стандартами і засобами вимірювань, особливості міжнародної діяльності зі стандартизації у сфері охорони довкілля.
Посібник розрахований на студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів. Він буде корисний також спеціалістам-практикам, які займаються питаннями охорони довкілля.Третяк, Антон Миколайович.
Стандартизація та нормування у сфері екології землекористування : навчальний посібник / Антон Третяк, Валентина Другак. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2013. - 254,[2] с. : граф., схеми, табл. - Бібліогр. с. 241-244.

У посібнику на основі досліджень викладені теоретико-методологічні та методичні основи стандартизації та нормування у сфері екології землекористування, організації робіт із стандартизації та нормування і вимоги до змісту нормативних документів. Розкривається зміст і методика розробки концепцій і галузевих програм створення єдиної системи нормативно-правових актів у сфері землеустрою як організаційно-правової бази екологізації землекористування, системи стандартизації та нормування у сфері охорони земель. Розглянуто міжнародні, європейські та міждержавні стандарти, національні та галузеві системи стандартів, система стандартів із захисту довкілля, система стандартів та нормативів у сфері екології землекористування, система стандартів з безпеки праці на підприємствах.
Для студентів, аспірантів і викладачів землевпорядних, екологічних факультетів, а також широкого кола фахівців у галузі використання та охорони земель та природокористування.Екологічний менеджмент і аудит
: навч. посіб. / Сергій Рижков, Сергій Літвак, Вадим Скороходов [та ін.]; під ред. С. С. Рижкова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Вид. 3-тє, доп. - К. : Професіонал, 2009. - 205 с. : табл. - Бібліогр.: с. 144-146.

У посібнику викладено загальні вимоги до управліня навколишнім середовищем, зроблено огляд стандартів у галузі екологічного менеджменту, порядок здійснення екологічного адиту.
Пропонується для студентів економічних та технічних вищих навчальних закладів для поглибленого вивчення екологічного менеджменту.


Клименко, Микола Олександрович. Метрологія, стандартизація і сертифікація в екології : підручник / Микола Клименко, Петро Скрипчук. - К. : Академія, 2006. - 366 с. : іл., табл. - (Сер. "Альма-матер"). - Бібліогр.: с. 361-362.


Данько, Наталія. Якість+екологія. Новий формат [Текст] / Н. Данько, О. Глухова // Охорона праці. - 2016. - № 2. - С. 16-19


Алієв, М. Система менеджменту виробництва екологічного молока в умовах ТОВ "Байсерке-Агро" [Текст] / М. Алієв // Тваринництво України. - 2015. - № 12. - С. 7-12. - Бібліогр. в кінці ст.


Коблянська, А. В. Сучасні вимоги до державної політики у сфері охорони довкілля та здоров’я дітей: досвід та рекомендації Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я [Текст] / А. В. Коблянська, К. А. Скляренко // Довкілля та здоров’я. - 2016. - № 1. - С. 68-72. - Бібліогр. в кінці ст.


Коваленко, Богдан. Формування європейського підходу до визначення екологічних стандартів українським законодавцем [Текст] / Богдан Коваленко // Пожежна та техногенна безпека. - 2017. - № 9. - С. 22-23


Челомбітко, А. Дерев'яний пакувальний матеріал: вимоги за національним та міжнародним стандартами / А. Челомбітко, О. Башинська // Пропозиція. - 2014. - № 9. - С. 98-101


Макаренко, Н. А. Оцінка грунтово-кліматичних умов Черкаської області для виробництва органічної продукції рослинництва стандартизованої якості [Текст] / Н. А. Макаренко , Р. В. Подзерей // Збалансоване природокористування. - 2016. - № 2. - С. 156-162. - Бібліогр. в кінці ст.


Стандарти у фінансовому секторі


Жолнер, Інна Василівна.
Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами : навч. посіб. / Інна Жолнер ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харчових технологій. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 364 с. : табл. - Бібліогр.: с. 354.

У навчальному посібнику висвітлено основні теоретичні та практичні проблеми фінансового обліку у країнах з розвиненою ринковою економікою та Україні, проаналізовано трансформацію теоретичних абстракцій у схеми та моделі управління підприємства. Розглядається коло питань, що стосуються управління підприємствами і прийняття фінансових рішень: ведення фінансового обліку, узагальнення інформації та складання фінансової звітності та інше. Викладення теоретичних проблем супроводжується прикладами та аналізом ситуацій.Балануца, Олександр Олександрович.
Система фінансового моніторінгу: міжнародні стандарти та український досвід : навчальний посібник-практикум / Олександр Балануца ; М-во освіти і науки, молоді і спорту України. - К. : Кондор, 2012. - 316 с. - Бібліогр.: с. 306-316.

У посібнику досліджено схеми відмивання коштів та фінансування тероризму, проаналізовано їх вплив на економічний розвиток держави; детально розглянуто міжнародні механізми протидії, а також діяльність міжнародних організацій, які забезпечують боротьбу з відмиванням коштів та фінансування тероризму. Значну увагу приділено розкриттю сутності правових та інституціональних вимог щодо протидії легалізації злочинних доходів; визначенню місця і ролі підрозділу фінансової розвідки в національній системі протидії; характеристиці основних принципів міжвідомчого та міжнародного співробітництва; розкриттю причин і наслідків перебування України у списку ФАТФ країн та територій, які не співпрацюють у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.Балануца, Олександр Олександрович.
Система фінансового моніторингу: міжнародні стандарти та український досвід. Законодавче забезпечення курсу [] / Олександр Балануца ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - К. : Кондор, 2012. - 405 с.

Збірник законодавчого забезпечення курсу пропонує ознайомитись та проаналізувати міжнародні нормативні акти, що регламентують сферу боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму, а також детально розглянуто національну законодавчу базу та її розвиток, визначені міжнародні та міжурядові організації, що беруть участь у протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму, досліджено їх ефективність та результати діяльності.


Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами : підручник / Микола Огійчук [та ін.] ; ред. Микола Огійчук ; М-во освіти і науки України, молоді і спорту. - Вид. 6-те, перероб. і доп. - К. : Алерта, 2011. - 1040 с. : табл.


Войнаренко, Михайло Петрович. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту : навчальний посібник / Михайло Войнаренко, Наталія Пономарьова, Оксана Замазій. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 485 с. : табл. - Бібліогр. с.: 480-481.


34 положення (стандарти бухгалтерського обліку. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності []. - К. : КНТ, 2010. - 317 с. : табл.


Лень, Василь Степанович. Стандарти бухгалтерського обліку в Украні [] : навчальні матеріали для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей / Василь Лень. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 438 с. : табл.


Мельничук , Анна. Способи врегулювання в Україні: наскільки ми далеко від стандартів ЄС? [Текст] / Анна Мельничук // Юридична Газета. - 2015. - № 12 (24 березня). - С. 22-23


Чабан, Володимир. Електронні державні закупівлі: на шляху до інтеграції з ЄС [Текст] / Володимир Чабан


Фон


Фон

[ HOME ]

Стандарти — сучасний знак якості
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2017 Webmaster: webmaster@library.kr.ua