[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон Мігель Сервантес. Поет у прозі.

Фон

Мігель Сервантес. Поет у прозі.
(до 470-ї річниці народження)Мігель де Сервантес Сааведра
/1547-1616/ — іспанський новеліст, драматург і поет, класик світової літератури.

«Нехай наш світ не можна змінити на краще … але якщо ми не спробуємо цього зробити, то не варті й цього недосконалого світу! А доки Дон-Кіхот іде шляхом … є Надія.» С. і М. Дяченки
Франк Бруно.
Сервантес: [роман] / Бруно Франк; пер. с нем. А. Кочеткова; послесл. Г. Померанцевой. - М.: Мол. гвардия, 1960. - 271 с.: ил. - (Сер. "Жизнь замечательных людей".

Краща художня біографія великого іспанця. Дві яскраві особливості книги: достовірність і психологічність.Иванов И. И.
Рыцарь слов и жизни: (Сервантес и его "Дон Кихот" / И. И. Иванов. - М.: Типо-лит. А. В. Васильева и К, 1901. - 167 с. (Б-ка "Детского чтения")


Сервантес.
Шекспир. Ж.-Ж. Руссо. И.-В. Гете. Карлейль: Биогр. повествования. - Челябинск: Урал: НВП "Пластик-информ", 1996. – 509 с.Роман «Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі»

«Книга ця є важливою справою мого життя» М. С. Сервантес./

Геніальний твір — явище в світовій літературі, створений уявою і талантом Мігеля Сервантеса, мандрує часом і світом. Книга, що протягом тривалого часу продовжує цікавити читача (стадіселлер).

З “Дон Кіхота” почався сучасний європейський роман. Перший переклад першого тому “Дон Кіхота” був здійснений у Великобританії 1612 р. Томасом Шелтоном. Чотири роки по тому книгу було видано французькою мовою, з якої її почали перекладати майже всіма європейськими мовами.Багно В. Е. Дорогами "Дон Кихота": [Судьба романа Сервантеса] - М.: Книга, 1988. - 447 с. - (Сер. "Судьбы книг").

Відчувається певна особливість, спроба вийти за рамки основної ідеї і внести ту неповторність, завдяки якій з’являється бажання повернутись до прочитаного.


Е. Л. Немировский. Книги, изменившие мир. Мигель де Сервантес Сааведра «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» //Про книги. Журнал библиофила. - 2008. - №2(5). - с.111-117


Переклади твору українською мовою.
Франко Іван Якович. Зібрання творів: у 50 т. К.: Наук. думка, 1976 - Т. 4: Поезія - 1976. - 467 с.

Перший неповний переклад українською мовою твору - роману «Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі» є вільною переробкою з прози на вірші за зразком іспанських народних романсів. Вперше надруковано в журналі «Дзвінок» за 1891 р.


Сервантес Сааведра Мігель.Дон Кіхот Ламанчський / Переклад з рос. В. Козаченка, Є. Кротевича; вірші в перекладі з іспанської М. Лукаша; ілюстр. Г. Доре. - К.: Молодь, 1955. - 560 с.

Повний переклад “Дон Кіхота” (з російської мови) 1955 р. зробили в Києві В. Козаченко та Є. Кротевич. Проте всі поезії в цьому виданні перекладені Миколою Лукашем з іспанської.


Сервантес Сааведра Мігель. Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі : Роман / Пер. з ісп. М. Лукаш, А. Перепадя; Гравюри Г. Доре. - К.: Дніпро, 2005. – 700 с.

«Повний переклад, гідний великого оригіналу, який він відтворює.» (Григорій Кочур - Сервантес і його "Дон Кіхот"; 1995)
Переклад добірною українською мовою відомого твору світової літератури видатного перекладача Миколи Лукаша. Розділи XXI—XXXV, LXI—LXXVI переклав Анатоль Перепадя. «Мабуть, жоден із письменників (Марсель Пруст, Франц Кафка, Фернанду Пессоа, Володимир Набоков, Томас Манн), які називали себе Дон Кіхотами, не були так схожі на Дон Кіхота, як Микола Лукаш.«


Переклади твору російською мовою.
Сервантес Сааведра Мигель Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский / Пер. Б. Кржевского и А. Смирнова. - Л.: Лениздат, Т. 1. - 1949. - 599 с.


Сервантес Сааведра Мигель Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский: роман /Пер. с исп. Н. Любимова; стихи в переводе Ю. Корнеева; иллюстр. Г. Дорэ. - Рига: Звайгзне, 1989. - 1005 с.


Ілюстратори твору.
Гюстав Доре
(1832-1883) — відомий французький гравер, майстер ілюстрації створив чимало ілюстрацій до літературного твору М. Сервантеса «Дон Кіхот». Його фантазія сягала не менших висот, чим у автора.


Бродський Савва ГригоровичСвою інтерпретацію образів роману дав відомий художник-графік Бродський Савва Григорович (1923—1982). Він сам репрезентував свої літографії в Іспанії, де отримав визнання та гучний успіх.


Пикассо/ сост.: Ирина Пименова. - М.: ЭКСМО, 2007. - 184 с. - (Сер. "Шедевры графики").

Малюнок Пікассо для журналу Луї Арагона Les Lettres Francaises(1955 р.): випуск тижневика був присвячений 350-річчю великого роману.


Резонанс твору у світовій літературі.

Високі гуманістичні думки, висловлені Сервантесом вустами свого героя, знайшли відгук у художніх і публіцистичних творах.
Тургенев И. С.
Полное собрание сочинений и писем: В 28 т.: сочинения в 15 т. - М.: Л.: Изд-во АН СССР, 1960-1968. -Т.8: Накануне; Гамлет и Дон-Кихот; Отцы и дети: 1859-1861; . - 1964. – 620 с.

І. С. Тургенєв написав 1857 р. есе “Гамлет і Дон Кіхот”, яке вважається одним із найкращих досліджень цих двох образів світової літератури. Тургенєв пише, що в двох типах людей показані дві корінні протилежні особливості людської природи: в Гамлеті — егоїзм, аналіз, нахил до роздумів та скептицизму, уособлення себе центром всесвіту. Дон Кіхот, навпаки, не має особистих проблем і живе в полоні ідеї служіння людству“. Тургенєв явно симпатизує Дон Кіхоту, віддаючи йому перевагу перед Гамлетом.
«Що виражає собою Дон-Кіхот ? Віру перш за все, віру в щось вічне, непорушне, істину…», « ... він знає , що є його справою, для чого він живе на землі, а це — головне знання», «Смиренний серцем він духом великий і сміливий».» Він живе... для інших, для своїх братів, для винищення зла, для протидії ворожим людству силам… В ньому немає і сліду егоїзму, він не турбується про себе, він весь самопожертва — поцінуйте це слово!» « … мандрівний лицар — найморальніша істота в світі».
«… в донкіхотстві нам належало б визнати високий початок самопожертви, тільки схопленої з комічного боку».


В’ячеслав Липинськийта його доба: науковий збірник . - К.: Темпора Кн. 1 . - 2010. – 559 с. /Трагедія українського Санчо Панча (із записної книжки емігранта) 1920/

«Без Дон Кіхота не можна би було помислити собі існування модерної європейської нації. Бо коли б, згідно з реалістичними поглядами Санчо Панча, нація - це громада людей, що балакає одною мовою, то во ім’я реалістичних інтересів, во ім’я практицизму цих людей краще було б перемінити мову і почати балакати так, як більше корисно для реальних інтересів цієї громади. І так зробили Санчо Панчі всіх тих націй, які не мали своїх Дон Кіхотів.»
«Український Дон Кіхот знайде загублену віру в самого себе, в заховані в собі завіти предків і Санчо Панчо тоді повірить, і скінчиться його страшна, крівава подорожня трагедія.»


Різножанрова творчість.
Сервантес С. М.
Интермедии. Отрывок из романа Дон-Кихот. - СПБ.: Изд. журн. "Пробуждение", 1911. - 95 с.


Сервантес С. М.Назидательные новеллы /Пер. с исп. Б. Кржевского. - М.: Худож. лит., 1982. - 319 с.


Сервантес С. М.Галатея: роман / Пер. с исп.: Е. В. Любимова, Н. Любимова . - М.: Худож. лит., 1973. - 390 с.


Сервантес С. М.Цыганочка / Мигель Сервантес Сааведра. - М.: Гослитиздат, 1954. - 68 с.


Сервантес С. М.Театр чудес: П‘єса / Пер. з іспанської Ю. Михайлюк // Всесвіт. - 2017. - № 3-4. - С. 60-72.


Фон


Фон

[ HOME ]

Мігель Сервантес. Поет у прозі.
Фон Фон © ОУНБ Кропивницький 2017 Webmaster: webmaster@library.kr.ua