[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон

Фон


Володарі неба


Спробуйте хоч на хвилинку уявити собі наш світ без птахів. Без жайворонка над ріллею, і солов'я в гаю, і кулика на болоті, і дятла на сосні, без горобиних зграй. Як збідніло б наше життя! Птахи дорогы нам як частина нашого чудесного світу. Їх мелодійні, веселі, дзвінкі пісні, яскраве оперення оживляють природу, вселяють у нас бадьорість і радість. Птахи - провісники радості. Щороку вони приносять нам на своїх крилах весну. Птахи - вірні наші помічники, захисники лісів, полів, садів і городів. Птахи - наші друзі! Птахи - це краса і таємниця.

Наша виставка — путівник світом птахів. Пернаті володарі неба гідні подиву та захоплення. Познайомившись з літературою на виставці, ви дізнаєтесь про таємниці біології , дивовижну поведінку, загадкові звички царства пернатих, про екологію та охорону пташиного дивосвіту. Тепер людська свідомість доросла до розуміння, що головне завдання Людини на Землі — врятувати й зберегти!I. Царство пернатих


Світ птахів : енциклопедія : пер. з англ. / авт. тексту Джоанна Бургер ; ред. Галина Кирієнко. - К. : Махаон-Україна, 2010. - 301 с. : кол.іл., фото.кол. - Алф. покажч.: с. 296-301.

Унікальний, чудово іллюстрований енциклопедичний путівник запрошує читача в захоплюючу мандрівку у світ птахів. Пернаті володарі неба гідні подиву та захоплення, а їхня таємнича історія, дивовижна поведінка та яскраве барвисте оперення не залишають байдужим нікого.Фауна мира. Птицы : Справочник / [В. М. Галушин и др.] ; Под общ. ред. В. Е. Соколова; Под ред. В. Д. Ильичева. - М. : Агропромиздат, 1991. - 298,[13] с. : ил ; 27 см. - Указ. латин. и рус. назв. птиц: с. 299-310.
Описаны основные представители современной фауны птиц. Приведены данные по их морфологии, биологии, экологии, географическому распространению. Особое внимание уделено хозяйственно-ценным, промысловым видам птиц, нуждающимся в охране. Книга иллюстрирована цветными фотографиями.


В мире пернатых : Орнитологические заповедники юга Украины: Фотоальбом / Фот. Ю.В.Костина, В.Д.Сиохина; Авт. текста и сост. Ю.В.Костин. - Сімферополь : Таврія, 1984. - 118 с. : кол.іл ;
Фотоальбом “В мире пернатых» присвячений диким птахам узбережжя та островів Чорного та Азовського морів, заповідникам Північного Причорномор'я


Крилаті скарби Кіровоградщини / В. Вербицький [та ін.] ; Кіровоградська обл. держ. адміністрація, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Кіровоградській обл., НВК "Кіровоградський колегіум", Обласний дитячо-юнацький екологічний центр "Ексампей". - Кіровоград : КОД, 2007. - 29 с. : фото. кол., кол. іл.

У виданні представлені хижі червонокнижні птахи (соколоподібні, совоподібні) Кіровоградської області.


Харт, Малколм. Наблюдаем птиц / Малколм Харт, Маргарет Стефенс ; Пер. с англ. О.Легкоступовой; Худож. М.Аткинсон, Д. Платт, Г.Остин и др. - М. : АСТ-ПРЕСС, 1997. - 31,[1] с. : цв. ил. - (Сер. "Юный натуралист"). - Алф. указ.: с.32.
Где увидеть красивых и необычных птиц? Как вести дневник наблюдений? На эти и многие другие вопросы вы найдете ответы в этой книге. Книга расчитана на детей от 8 до 12 лет. Ярко иллюстрированная, написанная простым языком, книга может быть использована как наглядное пособие на уроках зоологии и биологии в 5-6-х классах средней школы


Колоярцев, Марк Владимирович Ласточки / М. В. Колоярцев ; ЛГУ. - Л. : Изд-во ЛГУ, 1989. - 246,[1] с. ; 23 см. - (Сер. "Жизнь наших птиц и зверей" ; вып. 10). - Библиогр.: с. 243-245.
Монография рассказывает о ласточках — интереснейших представителях пернатого мира. Читатель узнает об общих чертах птиц из семейства ласточек и подробно об отдельных видах этого семейства, гнездящихся на территории Европы. Издание богато иллюстрировано фотографиями.


Потапов, Роальд Леонидович Тетеревиные птицы / Роальд Потапов ; ЛГУ. - Л. : Изд-во ЛГУ, 1990. - 240 с. : ил ; 22 см. - (Сер. "Жизнь наших птиц и зверей" ; вып. 11).
Книга посвящена своеобразным представителям отряда курообразных — тетеревиным птицам. Это небольшое семейство, куда входят такие широко известные виды, как рябчик, тетерев, глухарь. Подробные сведения об основных моментах биологии всех видов этого семейства, о причинах повсеместного сокращения их численности и мерах по сохранению их в настоящем и будущем приводит автор этой книги — известный орнитолог.


Пукинский, Юрий Болеславович. Жизнь сов / Ю. Б. Пукинский. - Л. : Изд-во ЛГУ, 1988. - 240 с. : ил. - (Сер. "Жизнь наших птиц и зверей"). - Библиогр.: с. 238-240
Издание рассказывает о многообразном, широко распространенном, но малоизученном отряде птиц — совах. В книге описываются особенности гнездования и поведения, ночной образ жизни, место в природе и значение для людей этих необычных птиц. Книга иллюстрирована оригинальными фотографиями.


Полевой воробей Passer montanus L. : Характеристика вида на пространстве ареала / [Н. Ш. Булатова, А. Кеве, Д. Н. Нанкинов и др.; Под ред. Г. А. Носкова] ; ЛГУ им. А. А. Жданова. - Л. : Изд-во ЛГУ, 1981. - 301 с. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 281-298
В монографии представлены результаты комплексных исследований вида «полевой воробей»: распространение, систематика, морфология, физиология, поведение, рост и развитие, размножение, миграции, продуктивность, хозяйственное значение и др. Обсуждается проблема эколого-физиологических адаптаций к среде обитания в различных ландшафтно-географических зонах.

Бабенко, Владимир Григорьевич. Птицы Красной книги СССР : для детей / Владимир Бабенко, Александр Кузнецов. - М. : Педагогика, 1986. - 142,[1] с. : ил. - (Сер. "Береги природу !"). - Библиогр.: с. 142-143

Беме, Лев Борисович. Жизнь птиц у нас дома : (записки птицелова) / Лев Беме. - изд. 2-е, испр. - М. : Лесн. пром-сть, 1968. - 180 с. : ил.

Вегер, Зденек Разведение волнистых попугайчиков. - М. : Лесн. пром-сть, 1987. - 171,[4] с. + [8] л. ил. - Библиогр.: с. 173

Владышевский, Дмитрий Владимирович В мире птиц / Дмитрий Владышевский, ; АН СССР Сиб. отд-ние. - Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1982. - 157 с. - (Научно-популярная серия)

Воїнственський, Михайло Анатолійович. Наші птахи : альбом / Михайло Воїнственський. - К. : Рад. школа, 1969. - 127 с. : іл.

Воїнственський, М. А. Визначник птахів УРСР / М. А. Воїнственський, О. Б. Кістяківський. - 2-е вид. - К. : Рад. школа, 1962. - 371 с.

Ганзак, Ян. Иллюстрированная энциклопедия птиц / Ян Ганзак; Пер. Е. Фиштейна. - 8-е перераб. изд. - Прага : Артия, 1990. - 590 с.

Голованова, Эмилия Николаевна. Мир птиц / Эмилия Николаевна Голованова. - Л. : Гидрометеоиздат, 1985. - 175 с. : ил

Голованова, Эмилия Николаевна. С фотоаппаратом за синей птицей / Эмилия Николаевна Голованова. - М. : Просвещение, 1978. - 160 с. : ил ; 22 см. - (Сер. "Пособие для учащихся")

Горбачева, Н.Породы кур и их содержание в приусадебном хозяйстве / Н. Горбачева. - М. : Искусство и мода, 1993. - 144 с. : ил

Гринев, Вячеслав Александрович Попугаи : Справ. пособие / В. А. Гринев,. - М. : Лесн. пром-сть, 1991. - 333,[1] с. : ил ; 22 см. - Библиогр.: с. 329.

Гулай, Володимир Іванович Дикі птахи / Володимир Гулай, ; М-во освіти України; КДПУ ім. В.Винниченко; Науково-дослідна лабораторія екології степу. - Кіровоград : Б.в., 1998. - 31 с. - (Сер. "Природа Кіровоградщини"). - Бібліогр.: с.30

Зильман, Хайнц В стране драконов и сказочных птиц [Текст] / Хайнц Зильман; Пер. с нем. Н. В. Хмелевской. - М. : Мир, 1979. - 190 с. : ил. ; 27 см. - (Сер. "Дикая манящая природа")

Мальчевский, Алексей Сергеевич. Кукушка и ее воспитатели / Алексей Мальчевский ; ЛГУ им. А. А. Жданова. - Л. : Изд-во ЛГУ, 1987. - 263,[1] с. ; 22 см. - (Сер. "Жизнь наших птиц и зверей" ; вып. 9). - Библиогр.: с. 256-257

Мальчевский, Алексей Сергеевич. Птицы перед микрофоном и фотоаппаратом / Алексей Мальчевский, Эмилия Голованова, Юрий Пукинский. - Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1972. - 205,[3] с. : а - 87 с. ил. - Библиогр. : с. 202-203 . - Указ. назв. : с. 204-205

Остапенко, Владимир Алексеевич.Канарейки / Владимир Остапенко, ; Худож. А.В.Амаспюр. - М. : Эра, 1991. - 45,[2] с. : ил. - (Сер. "Птицы в нашем доме").

Птицы России : Фотоальбом / фот. : Б. А. Нечаев ; укл. : Л. Л. Семаго. - М. : Сов. Россия, 1992. - 175 с. : ил.

Птицы СССР: [справочник-определитель] / Владимир Флинт, Рюрик Беме, Юлий Костин, А. А. Кузнецов ; ред. Г. П. Демнетьев. - М. : Мысль, 1968. - 637,[1] с. : ил., 24 л. ил., карти ; 21 см. - (Сер. "Справочники-определители географа и путешественника"). - Библиогр.: с. 618-619.

Пукинский, Юрий Болеславович. Жизнь сов / Ю. Б. Пукинский. - Л. : Изд-во ЛГУ, 1988. - 240 с. : ил. - (Сер. "Жизнь наших птиц и зверей").

Рахманов, Александр Иванович Фазановые: содержание и разведение / А. И. Рахманов, Б. Ф. Бессарабов. - М. : Агропромиздат, 1991. - 173,[3] с., [8] л. ил. ; 20 см. - Библиогр.: с. 175 (7 назв.)

Романов, Александр Николаевич. Глухарь / А. Н. Романов.- М. :Агропромиздат,1988.- 192 с., [4] л. ил. : ил ;

Сабанеев, Леонид Павлович. Охотничьи птицы. Труды по охоте / Леонид Сабанеев. - М. : Физкультура и спорт, 1989. - 671 с. : ил. ; 22 см. - (Сер. "Человек и природа"). - Указ. кн. и ст. охотничьего и зоол. содерж.: с. 381-630 (6666 назв.) Библиогр. в примеч.: с. 632-634. - Указ. имен., геогр., предм.: с. 637-669

Сараджан, Виталий Христофорович. Голуби, голуби, голуби... = Tayben, Tayben, Tayben... / Виталий Сараджан. - Ташкент : Мехнат, 1989. - 78,[24] с. : ил ;

Фауна України : в 40 т. / Ред. І.Д. Білановський, В.Г. Касьяненко (гол.), О.П. Маркевич та ін.; АН УРСР. Ін-т зоології. - К. : Наук. думка, 1979 - Т. 5 : Птахи, Вип. 1 : Гагари, норці, трубконосі, веслоногі, голінасті, фламінго / Л. О. Смогоржевський. - 1979. - 187 с.

Феликс, Иржи. Птицы садов, парков и полей / Иржи Феликс ; худ. : К. Гисек. - Прага : Артия, 1980. - 183 с.

Храбрый, Владимир Михайлович. Школьный атлас-определитель птиц : Кн. для учащихся / В. М. Храбрый ; [Худож. В. А. Жигарев и др.]. - М. : Просвещение, 1988. - 223,[1] с. : ил. ;

Чудеса живого світу : Ілюстрована енциклопедія для дітей / О.Астахова, Л. Гаєвська, О.Зіненко та ін.; Ред.Т.М. Ушаньова. - Х. :Ранок : Веста, 2003. - 128 с. кол.іл. - (Сер. "Я пізнаю світ").


II.Біологія, екологія та охорона птахів


Тихонов, Александр Васильевич. Поведение и биоакустика птиц / А. В. Тихонов, Э. Д. Моренков, С. Ю. Фокин. - М. : Изд-во МГУ, 1988. - 198,[2] с. : ил. - Библиогр.: с. 184-199.
Монография написана на основе большого цикла исследований, практическому использованию влияния сенсорной стимуляции на рост и развитие птиц в раннем онтогенезе. Изложены общие принципы использования биотехнических систем и экологического прогнозирования в различных сферах взаимоотношений птиц с человеком.


Давыдов, Алексей Федорович Онтогенез терморегуляции у птиц / Алексей Давыдов, Юрий Кескпайк ; Рос. акад. наук, Ин-т физиологии им. И. П. Павлова. - СПб. : Наука : С.-Петербург. отд-ние, 1992. - 175 с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 163-173. В монографии рассматриваются эколого-физиологические формирования гомойотермии
у птиц, различающихся по степени физиологической зрелости при рождении, размерами тела и специализации образа жизни. Оценка видовых особенностей форм ирования гомойотермии у птиц в онтогенезе дается с позиций возможностей энергетического обеспечения в сезон размножения. Выявленные закономерности рассматриваются также с позиций эволюции гомойотермии.


Соколов, Леонид Викторович. Почему перелетные птицы возвращаются домой / Л. В. Соколов ; Отв. ред. В. А. Паевский; АН СССР. - М. : Наука, 1991. - 172,[3] с. : ил ; 20 см. - (Сер. "Научно-популярная литература"). - Библиогр.: с. 174.
Книга посвящена одной из самых интересных проблем орнитологии — проблеме верности перетных птиц родине и дому. Чувство верности дому имеет инстинктивную основу и проявляется у особи в стремлении вернуться домой - в знакомое ей место после долгого отсутствия. Для перелетных прий «домой» может означать место рождения, гнездования, зимовки.Благосклонов, Константин Николаевич Гнездование и привлечение птиц в сады и парки / Константин Благосклонов,. - М. : Изд-во МГУ, 1991. - 249,[2] с. : іл. - Библиогр.: с. 219-240.

Благосклонов, Константин Николаевич. Охрана и привлечение птиц / Константин Благосклонов. - Изд. 5-е, перераб. - М. : Просвещение, 1972. - 240 с. : ил. - Библиогр. с. 233-235 и с. 237-238

Винокуров, Ардалион Алексеевич Редкие и исчезающие животные : Птицы / Ардалион Алексеевич Винокуров,; Под ред. В.Е.Соколова. - М. : Высш. школа, 1992. - 445, [1] с. : ил.: 7 л. цв. ил. - Библиогр.: с.424-426; Указ. рус. и латинских назв. птиц: с.427-442.

Грищенко, В. М. Охороняйте лелек : монографія / В.М.Грищенко, В.Е.Борейко, О.Г.Листопад ; Укр. молодіжна екол. ліга; Київ.екол.-культ. центр; Спілка молодих орнітологів України. - К. : Б.в., 1996. - 112 с. - (Сер. "Охорона дикої природи" ; вип.3)

Грищенко, В. Н. Биотехнические мероприятия по охране редких видов птиц /В.Н.Грищенко ; Укр. молодеж. эколог. лига; Укр. орнитолог. о-во; Союз молодых орнитологов Украины; Каневский природный заповедник. - Черновцы : Б.и., 1997. - 143 с. : ил. - Библиогр. на рус. и нем. яз.: с.109-139. Указ. назв. птиц на лат. яз.: с.140-142.

Мальчевский, Алексей Сергеевич Орнитологические экскурсии / Алексей Мальчевский. - Л. : Изд-во ЛГУ, 1981. - 296 с. : ил ; 22 см. - (Сер. "Жизнь наших птиц и зверей" ; вып. 4).

Михеев, Алексей Васильевич Перелеты птиц / Алексей Михеев. - 2-е изд., перераб. - М. : Лесн. пром-сть, 1981. - 230 с. : 4 л. ил. ; 20 см. - Библиогр.: с. 224-228

Носков, Георгий Александрович. Ловля и содержание птиц / Г. А. Носков, Т. А. Рымкевич, О. П. Смирнов ; ЛГУ им. А. А. Жданова. - Л. : Изд-во ЛГУ, 1984. - 280 с. : ил. ; 22 см. - (Сер. "Жизнь наших птиц и зверей"). - Библиогр.: с. 273-274

Паевский, Владимир Александрович Демография птиц / Владимир Паевский. - Л. : Наука : Ленингр. отд-ние, 1985. - 285 с. : ил ; 22 см. - (Сер. "Труды"). - Библиогр. с. 240-272

Рахманов, Александр Иванович Справочная книга по охране и разведению птиц / А. И. Рахманов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Киев : Урожай, 1990. - 201,[6] с., [24] л. ил. ; 17 см. - Библиогр.: с. 205 (12 назв.).

Симкин, Геннадий Николаевич. Певчие птицы : [Справ. пособие] / Г. Н. Симкин. - М. : Лесн. пром-сть, 1990. - 398,[1] с. : ил ; 22 см. - Библиогр.: с. 397. - Рус. и латин. указ. назв. семейств и видов певчих птиц: с. 398-399.

Тихонов, Александр Васильевич. Акустическая сигнализация и экология поведения птиц / А. В. Тихонов. - М. : Изд-во МГУ, 1986. - 236,[2] с. : ил. - Рез.: англ. - Библиогр.: с. 214-233

Чельцов-Бебутов, Александр Михайлович. Экология птиц / Александр Чельцов-Бебутов. - М. : Изд-во МГУ, 1982. - 128 с. : ил. - Библиогр.: с. 127

Шестакова, Гали Сергеевна. Строение крыльев и механика полета птиц / Гали Шестакова ; АН СССР, Ин-т эволюционной морфологии и экологии животных им. А. Н. Северцова. - М. : Наука, 1971. - 179 с. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 173-177

Экология и поведение птиц : Сб. науч. тр. / АН СССР, Всесоюз. орнитол. о-во ; Отв. ред. В. Д. Ильичев. - М. : Наука, 1988. - 248,[1] с. : ил. ; 22 см. - Библиогр. в конце ст.ФонФон

[ HOME ]

Володарі неба
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2013 Webmaster: webmaster@library.kr.ua