[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон

Фон

У відділі рідкісних і цінних видань в липні-серпні 2015 р. працює книжкова виставка «Реклама на сторінках видань XIX - поч.XX cт.»

Реклама виступає одним із чинників формування людської свідомості. Під впливом реклами змінюються характери людей, їх ба­жання, їх мислення, прискорюється темп життя всього суспільства. 

За допомогою реклами різні групи населення обмінюються результатами своєї праці, як би ведуть «перемовини» обра­зами, символами, стилями, що не мають, на перший погляд, суворої логіки та системності, але впроваджують у свідомість і підсвідо­мість свою власну картину життя.

XIX ст. - час виникнення й формування основних засобів реклами у нашій країні. Становлення економіки в цей період стало прямим стимулом розвитку реклами і засобів масової інформації - часописів і журналів. На початку століття рекламні оголошення друкувались у таких виданнях як «Харковский еженедельник» (1812), «Харковские известия» (1817-1823), «Украинский вестник» (1816) та інші. У 1820 році в Одесі вийшла перша торгова газета французькою мовою «Messajer de la Rusi» («Торгівля Русі»). У Києві в 1835-1838 pp., а також у 1850-1875 pp. під час проведення Київських контрактових ярмарків починає видаватися газета "Киевские объявления", яку можна вважати першим друкованим рекламно-інформаційним виданням в Україні. Назвою або підзаголовком визначали проблемно-тематичний спектр (оголошення, реклама, довідка, комерційний посередник тощо).

Реклама і оголошення мали місце і в єлисаветградських періодичних виданнях. Частина інформаційно-довідкового збірника «Ежегодника «Голос Юга» за 1913 р. віддана власне рекламній інформації: реклама продукції заводів, майстерень, послуг, друкарень книжкових магазинів, видавничої продукції, фотомайстерень та інше.

 


Ежегодник "Голоса Юга" : адрес - календарь и справочная книга по г.Елисаветграду и уезду, с диаграммами, рисунками, портретами и шаржами. - Елисаветград : Голос Юга, 1913. - 105,[4] с. (1,2)

 

 

На виставці представлений рекламний матеріал, що розміщений в журналах, зокрема, «Нива» (щотижневий журнал видавався на території Росії в 1869-1918 рр.) , «Столица и усадьба» ( 1913-1917) та на сторінках книг відповідної тематики .

Зразки експонованої реклами.


Реклама автомобілів

 


Столица и усадьба: журнал красивой жизни. - Петроград: Б.и., 1916. - 21 с. .


Столица и усадьба: журнал красивой жизни. - Петроград: Б.и., 1916. - 23 с.


Столица и усадьба: журнал красивой жизни. - Петроград: Б.и., 1917. - 22 с. : .

 

 

Реклама проекторів і фотоклубу

 


Волшебный фонарь и его применение при публичных лекциях, при преподавании и для препровождения времени / Сост. Г.Н.Буякович. - СПб.: Изд-ние Ф.В. Щепанского, 1898. - 139 с.

Гауберриссер Г. Исправление неудовлетворительных негативов / Г. Гауберриссер; Пер. О. К. Зольдтнер. - 2-е пересм. изд. - Рига: Изд. журн. "Фотографическое искусство", 1908
 
Реклама бюро мандрівок і пасажирських перевезень пароплавом


Норвежское бюро Столица и усадьба: журнал красивой жизни. - Петроград: Б.и., 1915. - 23 с.

Столица и усадьба: журнал красивой жизни. - Петроград: Б.и., 1915. – 23 с.

 

Створюються жанри друкованої реклами такі як каталог, проспект та прейскурант


Каталог земледельческих машин и орудий складов Елисаветградского уездного земства: каталог. - Елисаветград: Тип. Елисаветградского земства, Б.г. - 66 с.

 

Реклама у сфері тваринництва і садівництва


Плодовий питомник Геедерфер М. Комнатное садоводство: Уход за комнатными растениями, их выбор и размножение, приспособление комнат для культуры в них растений: Практическое пособие для любителей и садоводов / Макс Геедерфер,; Пер. с нем. с доп. и измен. для России А.Семенова. - СПб.: Изд. А.Ф.Девриена, 1904. - 692 с.

 

Двадцяті роки ХХ століття - роки бурхливого росту ринку реклами. Більше за все було організовано просування продукції тютюнових компаній, особливо серед жінок. Таке ж важливе місце зайняла й реклама косметичних засобів.


Столица и усадьба: журнал красивой жизни. - Петроград: Б.и., 1915. - 23 с.

 

Реклама книг, журналів, книгарень, книжкових шаф

Педагогический вестник: издаваемый в г. Елисаветграде Херсонской губ.: Выходит 2 раза в месяц кроме каникулярного времени / Ред.-издатель М.Р. Завадский. - Елисаветград: Тип. А. Гольденберга, 1881 - № 1-19. - 1881. - 162 с.


Записки Наукового Товариства ім. Шевченка: часопис укр. історії, філології й етнографії / Ред. Михайло Грушевський. - Рік вид. 16-й. - Львів: Друк. Наукового тов-ва ім. Шевченка, 1907, Т. 79, Кн. 5. - 1907. - 244 с.


 

 

Реклама музичних інструментів


Аполлон: художественно-литературный журнал. - СПб.: Аполлон, 1913. – 95 с.


На поч. 20 ст. реклама виборола і утвердила свою особливу нішу в загальній системі періодичних видань.

 


ФонФон

[ HOME ]

«Реклама на сторінках видань XIX - поч.XX cт.»
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2015 Webmaster: webmaster@library.kr.ua