[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон Жовтневий переворот 1917: наслідки для України

Фон


Жовтневий переворот 1917: наслідки для України

«Історія має значення» - це висновок світового дослідження цінностей (World Valnes Survey). Власне історія визначає траєкторію розвитку країни.

«Книжка, яка не дає правдивих свідчень, чи то на догоду замовникові чи з безпринципності автора - немає вартості». І. Сверстюк

Основою виставки є діаспорні видання, що вийшли в різний час в Торонто, Нью Йорку, Мюнхені, Лондоні та інших містах.
Це погляд зсередини на український національний рух 1917-1921 рр., на його вождів та рядових учасників.
Книги, представлені на виставці, є вартими уваги, бо писані в глибокому переконанні авторів, цим вони і виконують свою головну роль: сприяють розумінню часу і людини.
Кошелівець Іван. Микола Скрипник - Мюнхен
: Сучасність, 1972. – 342 с.

«Даремно хтось хотів би відвертатися від минулого і мислити тільки про те, що принесе майбутнє. Навіть припускаючи, що це можливе, він упав би жертвою небезпечної ілюзії». Ці слова французького філософа і політика Сімони Вейль стали епіграфом до книги Івана Кошелівця «Микола Скрипник».

У передмові автор пише: «… захопившися ідеєю докорінної перебудови світу, Микола Скрипник … «упав жертвою небезпечної ілюзії». Доля водила його складними і суперечливими шляхами. «У практичній діяльності наразився на вороже ставлення до всього українського чужинецької за національним складом КПБ(у)», зайшов у конфлікт з партією у національному питанні, що і довело його до трагічної смерті.

«…За півтора десятиліття (1918-1933), протягом якого Скрипник був активний при будові радянського ладу на Україні, він, як людина великого формату, попри те зле, зробив багато й доброго, що послужило на зміцнення позицій українства …так що і йому припадає якась частка з того, що сьогодні Україна спроможна підвестися на самооборону». (І.Кошелівець)
Видання 1918 р. «Вільна Україна» М. Грушевського, випущена Українською друкарською і видавничою спілкою у Нью Йорку.

До збірника ввійшли матеріали, що були опубліковані в часописі «Нова Рада» у березні-квітні 1917 року. У своїх статтях Михайло Грушевський висвітлює актуальні проблеми тогочасного українського політичного життя, зокрема піднімає питання автономії України, не відрікається від своїх федералістичних гасел, вірить у можливість «об’єднатись у вищій організації, як дві рівнорядні одиниці».Книга «Чого прийшли німці на Україну» видана у Києві у видавництві «Відродження» (1918).

Це розмови з М. Грушевським і головою Ради Народних Міністрів В.Голубовичем, офіційні документи, думки.

«…коли Українська Центральна Рада, підписавши з німцями мировий договір, зараз же покликала німецьке військо собі на допомогу проти грабіжників і злочинців, що прикриваються ім’ям «большевиків» і руйновали Україну, - почались усякі чуткі і брехні, що от, Центральна Рада зрадила нарід і продала чужинцям Україну», «большевики наслали на Україну силу свого війська … але одурений большевиками наш нарід дуже мляво підіймався на охорону свого краю, своєї волі, свого багацтва ...» (З переднього слова до книги).Збірник на пошану Олександра Шульгина (1889-1960)
.- Париж; Мюнхен: НТШ, 1969 - 359 с.

Щоденники, спогади - добрий матеріал для національного пізнання. У своїх споминах Олександр Шульгин, член Центральної Ради, генеральний секретар міжнаціональних справ, виводить деякі важливі риси до вирішальних постатей Української революції.Чикаленко Євген. Щоденник
: у 2-х т.: документально-художнє видання. - К.:Темпора, 2004 - Т. 2: 1918-1919. – 462 с.

Є. Чикаленко - «менеджер» українського руху, давав дошкульні характеристики політичних діячів 1917-1920 рр. Мав дивовижне чуття історії. Його висновки цінні і актуальні до сьогодні: «Нація історично не визріла», «Україні катастрофічно бракує якісної інтелігенції, себто національного проводу, еліти», «…без праці, без бажання самого народу, ніколи не досягнемо своєї державності» .

Три твори, що представлені на виставці, об’єднані одним оригінальним сюжетом - бунт тварин, як метафора народної революції.


Твір Миколи Костомарова /1817-1885/

Видатного українського історика, «Скотский бунт», написаний у 1879 р.,вперше надрукований у журналі «Нива» за 1917р. №37.Твір французького письменника П’єра Мак-Орлана «Зверь торжествующий»

Написаний у 1919 р., поданий у журналі «Иностранная литература», 2013 р. №8.Твір - притча-алегорія англійського письменника Дж. Орвелла «Колгосп тварин»
Екологічний маркетинг : навч. посіб. / Ольга Прокопенко. - К. : Знання, 2012. - 319 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 311-319.

Що відображає переродження революційних принципів і програм з ідей загальної рівності до диктатури і тоталітаризму. Це перше видання українською мовою, що вийшло у Мюнхені у 1947 р., за перекладом Івана Чернятинського, вченого-візантиста . Передмова до українського видання автора. Дж. Орвелл сам сплатив кошти за український наклад.Стахів Матвій.
/ Матвій Стахів; Об'єднання колишніх вояків УПА в США і Канаді. - Нью-Йорк , 1956. - 240 с.

Перша Совєцька Республіка в Україні: нарис історії російської агресії та конституційного розвитку Советської влади під час першої частини окупації України.Донцов Дмитро. За яку революцію. - Торонто: Гомін України, 1957. - 79 с.Горліс-Горський Юрій. Холодний Яр. - 3-е вид. - Ню Йорк: Говерля, 1961 -Ч. 1. - 1961. - 173 с.Тютюнник Юрко. Зимовий похід 1919-20 рр.: політичний огляд з документами в тексті. - Н'ю Йорк: Вид-во Чарторийських, 1966. - 99 с.Українська революція 1919-192: документи / Українська Вільна Академія Наук у США ; За ред. Т.Гунчака. - Нью-Йорк, 1984. - 478 с.Єфремов Сергій. Публіцистика революційної доби (1917-1920 рр.)
: у двох томах - К.: Дух і Літера, 2013.- (Бібліотека спротиву, бібліотека надії).-Т. 1: 9 березня 1917 - 28 квітня 1918 р. - 2013. – 645 с.Скоропадські : родинний альбом. - К.: Темпора. Кн. 2. - 2014. – 495 с.Фотолітопис «За Україну, за її долю, за честь і волю, за народ!».
-К.: Видавничий дім «Ін Юре». – 2017

Вперше опубліковано максимальний комплекс фотоматеріалів часів Української революції 1917–1921 років. Світлини, доповнені історичними фактами, відображають масштаб і розмах визвольних змагань.У виданні порушено важливі аспекти революційних подій. Насамперед, це масовий повстанський рух, символом якого є Холодноярська республіка, участь війська у державотворчих процесах, діяльність української політичної еміграції та діаспори. І звичайно ж, це видатні постаті Української революції – безпосередні учасники процесу державотворення.Фон


Фон

[ HOME ]

Жовтневий переворот 1917: наслідки для України
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2011 Webmaster: webmaster@library.kr.ua