[HOME]

ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Нанотехнології“Нанотехнології:
від ідеї до кінцевого продукту”

Науково-технічну революцію нашого часу пов‘язують з появою нанотехнологій. Термін “нанотехнологія”, введений в ужиток американцями в 80-90-х рр. минулого століття і означає “нано” (карликовий, дрібний) мільярдну частину (1?10-9) чогось..

На думку дослідників, головним полігоном діяльності науки й освіти в ХХІ столітті ,стане наносфера. Нині йдеться про появу нових галузей – нанонауку, наноінженерію, нанотехнологію, наноелектроніку, нанохімію. Практичні розробки вже застосовано в досить широкій сфері – електроніці, інформаційних технологіях, медицині, фармакології, фармації, сільському господарстві, авіації, космонавтиці, військовій справі, медичних технологіях, молекулярній біології, екологічному моніторингу тощо.

З нанотехнологіями, найпродуктивнішими інноваціями сучасного та майбутнього економічного розвитку, користувачі зможуть ознайомитись на виставці літератури у відділі документів з економіки, виробництва та природничих наук, на якій також представлена концепція Державної цільової науково-технічної програми “Нанотехнології та наноматеріали” на 2010-2014 рр., що започаткує створення наноіндустрії України.


Адамень Ф.
Нанотехнології в аграрній сфері / Ф. Адамень // Вісник Національної академії наук України. - 2007. - № 9. - С. 15-17

Андрощук Г. О.
Програма інноваційного розвитку економіки Німеччини: стратегія високих технологій / Г. О. Андрощук // Наука та інновації. - 2009. - № 3. - С. 72-88. - Бібліогр. в кінці ст.

Баблюк, Евгений.
Перспективы применения нанотехнологий и современная упаковка / Евгений Баблюк // Тара и упаковка. - 2007. - № 1. - С. 12-15 : іл

Бобров Д.
О трении, графите и нанотехнологиях : Речь идет о новом препарате, предназначенном для использования в двигателях и трансмиссиях автомобилей, кораблей, локомотивов и даже самолетов / Д. Бобров // Наука и жизнь. - 2008. - № 4. - С. 97-100

Віленський, Юрій.
Всемогутні "карлики" : Застосування нанотехнологій у медицині й фармакології / Юрій Віленський // День. - 2007. - 25 грудня. - С. 6

Всемогущие "карлики"
Наноистория // Смена. - 2007. - № 9. - С. 62-65

Геворкян, Эдуард.
Нанореволюция: проклятие или благословение? / Эдуард Геворкян // Наука и религия. - 2007. - № 12. - С. 4-6

Горохов В.Г.
Трансформация понятия "машина" в нанотехнологии / В. Г. Горохов // Вопросы философии. - 2009. - № 9. - С. 97--155. - Библиогр. в подстроч. прим.

Гороховатська М.
Європа на порозі нової рамкової програми наукових досліджень (2007-2013) / М. Гороховатська, Д. Левіна, Т. Патрах // Вісник Національної академії наук України. - 2006. - № 11. - С. 7-18. - Бібліогр.: 10 назв.. - Бібліогр.: 10 назв.

Гуляев, Юрий.
Стандарты информационных и нанотехнологий : проблемы и решения / Юрий Гуляев // Проблемы теории и практики управления. - 2008. - № 10. - С. 8-16

Золотухин В.П.
Создание федеральной программы США по нанотехнологии / В. П. Золотухин // Новая и новейшая история. - 2008. - № 3. - С. 138-147

Калюжний, Сергей.
Нанотехнологии: от идеи до конечного продукта / Сергей Калюжний // Наука и жизнь. - 2009. - № 4. - С. 18-23

Ковальчук М.В.
Нанотехнологии-фундамент новой наукоемкой экономики. Новые возможности СНГ в XXI веке / М. В. Ковальчук // Наука та інновації. - 2008. - № 1. - С. 5-36

Ковтун, Григорій.
Із НАНУ-до " НАНО" / Г. Ковтун // Наука і суспільство. - 2007 . - № 5-6 . - С. 5-6

Корсак, Костянтин.
Наносуспільство - єдино правильна назва для суспільства майбутнього / К. Корсак // Віче. - 2008. - № 24. - С. 9-10 : портр. - Бібліогр. в кінці ст.

Корсак, Костянтин.
Наносуспільство - найбільш обгрунтована назва суспільства ХХІ століття / К. Корсак // Вища школа. - 2008. - № 12. -С. 90-99. - Бібліогр. в кінці ст.

Корсак, Костянтин.
Особливості наноміфів / К. Корсак, О. Косенко // Науковий світ. - 2007. - № 8. - С. 5-6

Куліш, Микола.
Наноструктури - матеріали ХХІ століття / Микола Куліш, Юрій Прилуцький // Вища школа. - 2009. - № 9. - С. 73-75

Кучмій, Степан.
Нанотехнології. Що це таке? : науково-популярна література / С. Кучмій // Біологія і хімія в школі. - 2008. - № 1. - С. 3-6

Лебедько, Сергей.
Нанотехнологии. Главное - не прозевать / Сергей Лебедько // Генеральный директор. - 2007. - № 1. - С. 54-57

Лук’янець, Валентин.
Нанотехнології та доля цивілізації / В. Лук’янець ; Розм. Е. Щур // Науковий світ. - 2007. - № 7. - С. 12-15

Макаров Ю.
Весьма знакомый карлик / Ю. Макаров // Изобретатель и рационализатор. - 2009. - № 12. - С. 16-17, 28

Минина, Татьяна.
Серебряный век : Когда-то серебро считали средством против вампиров. Теперь это модный компонент бытовой техники, борющийся с бактериями. Где в этой идее реальность, а где рекламный трюк? / Татьяна Минина // Здоровье. - 2009. - № 7. - С. 64-65

Нанобумага // Наука и жизнь. - 2009. - № 3. - С. 53-54

Нанонаука і нанотехнології технічний, медичний та соціальний аспекти / Б. Є. Патон [та ін.] // Вісник Національної академії наук України. - 2009. - № 6. - С. 18-26. - Бібліогр. в кінці ст.. - Бібліогр. в кінці ст.

Нанотехнології в українському вимірі // Вісник Національної академії наук України. - 2007. - № 1. - С. 13-17

Об'єднання зусиль з метою розвитку нанотехнологій // Вісник Національної академії наук України. - 2009. - № 9. - С. 39-50.

Осьмак, Оксана.
Нанотехнології : фантастичні перспективи й погляд у прірву / О. Осьмак // Науковий світ. - 2007. - № 10. - С. 17-18

Про схвалення Концепції Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010-2014 роки розпорядження від 2 квітня 2009 р. № 331-р / Кабінет Міністрів // Вісник Національної академії наук України. - 2009. - № 6. - С. 27-31. -

Решетов, Владимир.
НАНО технологии, или Атомы вместо гвоздей : В природе нанороботы и нанофабрики работают уже миллиарды лет / Владимир Решетов // Вокруг света. - 2007. - № 4. - С. 66-74 : кол.іл. –

Рожен, Александр.
Нанотехнологии: мотор для прогулок робота среди атомов / Александр Рожен // Зеркало недели. - 2007. - № 24. - С. 1,13

Свидиненко Ю.
Нанотехнологии в нашей жизни / Ю. Свидиненко // Наука и жизнь. - 2005. - № 7. - С. 2-5

Силантьєв С.О.
Нанотехнології - найпродуктивніші інновації сучасного та майбутнього економічного розвитку / С. О. Силантьєв // Хімічна промисловість України. - 2008. - № 5. - С. 59-69. - Бібліогр. в кінці ст.. -

Смыков, Игорь.
Нанотехнологии в стакане молока / Игорь Смыков // Наука и жизнь. - 2009. - № 6. - С. 18-22 : кол.іл.

Сорокин, Кирилл.
Загадка нанотехнологии / Кирилл Сорокин // Смена. - 2005. - № 8. - С. 158-160

Ульберг З.
Нанотехнології в медицині: роль колоїднохімічних процесів / З. Ульберг, Т. Грузіна, О. Карпов // Вісник Національної академії наук України. - 2008. - № 8. - С. 28-41. - Бібліогр. : 38 назв.. - Бібліогр. : 38 назв.

Шірінян А.С.
Національне науково-технологічне агенство наноматеріалів - запорука успішного розвитку майбутньої техносфери України / А. С. Шірінян // Наука та інновації. - 2009. - № 2. - С. 32-37. - Бібліогр. в кінці ст.. - Бібліогр. в кінці ст.

Щур Едуард
Всі надії - на проривні нанотехнології / Едуард Щур // Наука і суспільство. - 2005. - № 1-2. - С. 12

Якименко, Юрий.
Место Украины в мире нанотехнологий / Юрий Якименко // Зеркало недели. - 2008. - № 29 (август). - С. 10


Фон


Фон

[ HOME ]
Фон Нанотехнології
Фон Фон © ОУНБ, Кiровоград 2010 Webmaster: webmaster@library.kr.ua