[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон У світі мінералів

Фон

У світі мінералів

Чи можуть розповісти про себе мінерали - холодні, бездушні камені? - звичайно! І ви можете переконатися в цьому самі, гортаючи сторінки видань, представлених на виставці. Якщо ви допитливі, не зовсім забули шкільні уроки фізики, хімії та геометрії, і головне - якщо ви любите мінерали і цікавитеся ними – відвідайте цю книжкову виставку, з якої дізнаєтеся про те, як вони з'явилися на світ, як і чому стали такими, якими зараз є. Книги розкриють вам таємницю мармурового онікса, секрет довговічності єгипетських пірамід, мінерал життя - кам'яну сіль, мінерал майбутнього – самородну сірку.

З незапам'ятних часів люди вірили в магічні здібності каменів. З них виготовляли захисні амулети, з їх допомогою виганяли злих духів, лікували безпліддя, рятували від лихоманки. Що це: сила навіювання, або камені - дійсно прекрасні цілителі? Так чи можуть камені лікувати? Безумовно, можуть, впевнені літотерапевти - фахівці, що займаються докладним вивченням лікувальних властивостей каменів.

Тож відкрийте для себе дивовижний світ та цілющу силу природних мінералів.
Вовк, Валентин Михайлович.
Геологічний словник [] : для студентів вищих навчальних закладів / Валентин Вовк. - Кіровоград : КОД, 2012. - 503 с. : портр., іл. - Покажч. термінів с. 464-492. - Бібліогр. с. 493-503.

Геологічний словник —фундаментальне видання, у якому системно, із зорієнтованістю на потреби студентів розкрито зміст геологічних термінів і понять з усіх розділів науки про Землю; подано значну кількість ілюстрацій, що сприяє кращому засвоєнню термінології.
Словник містить тлумачення понад 2700 геологічних термінів. Більш детально розглянуто поняття з області історичної геології, а також нові терміни, роз'яснення яких важко знайти студентам у навчальній і довідковій літературі. Важливою рисою «Геологічного словника» є тлумачення староукраїнських термінів (переважно мінералогічних і петрографічних).
Основними принципами словника є простота викладу, повнота охоплення програмної геологічної номенклатури, ілюстративний супровід тлумачень основних понять.


Павлишин, Володимир Іванович.
Ч.1 Мінералогія : Вступ до мінералогії. Кристалохімія, морфологія і анатомія мінералів. Мікромінералогія і наномінералогія : підручник / Володимир Павлишин, Станіслав Довгий ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, НАНУ [та ін.]. - К. : КНТ, 2008. - 534 с. : портр., табл., іл., 13 л. кол. іл. - Бібліогр. с. 446-459. - Покажч. термінів і мінералів: с. 523-534.

Павлишин, Володимир Іванович.

Ч.2 Мінералогія : підручник / Володимир Павлишин ; Станіслав Довгий ; Київський націонал. ун-т ім.Т.Г.Шевченка, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору України. - К. : КНТ : Властивості мінералів. Генезис мінералів. Прикладна мінералогія. Діагностичні таблиці мінералів. - 2013. - 527,[1] с. : іл., табл., портр. - Бібліогр. с. 415-445 - Покажч. с. 520-527.

В підручнику на сучасному рівні розглянуто фізичні властивості й генезис мінералів, висвітлено основні засади прикладної мінералогії та наведено стислу характеристику поширених мінералів у формі діагностичних таблиць.Губарець, Василь Васильович
З чарівних комор підземелля [Текст] : Світ корисних копалин України / Василь Губарець, Іван Падалка,. - К. : Техніка, 2003. - 254,[1] с. : кол.іл. - Бібліогр.: с. 252.

Книга запрошує читачів до цікавої мандрівки багатьма неповторними куточками України, подає широкі відомості про корисні копалини, що містяться у підземних глибинах. Використовуючи історичні факти, досягнення науки і техніки, останні відкриття геологічних розвідок, автори у популярній формі розповідають про різноманітну гаму мінеральної сировини, розкривають багатства рідної землі, наголошують на їх значенні у подальшому економічному розвитку країни. Читач дізнається про підземні скарби, що вже нині відкривають перед Україною великі можливості. Книжка ілюстрована численними фотографіями.Сіменс, Р. Ф.
Породи і мінерали [Текст] : [Альбом] / Р.Ф. Сіменс; Пер. з англ. В.Сільчука ; Літ. ред. О.Козакевич. - Львів : Арт-Медіа, 1997. - 63,[1] с. : іл. - (Сер. "Дивлюсь. Дивуюсь. Дізнаюсь"). - Алф. покажч.: с.64. - Пер. изд. : Eyewitness guides "rock & mineral". - London, 1990

Дана книга – це захоплюючий та інформативний путівник в дивовижний світ під нашими ногами. Чудові кольорові фотографії каміння, копалин, мінералів, дорогоцінних металів, кристалів, дорогоцінного каміння і самоцвітів дають читачу унікальну можливість проникнення в суть еволюції і складу Землі.Сребродольский, Борис Иванович. Загадки минералогии / Б. И. Сребродольский ; Отв. ред. Н. А. Созинов; АН СССР. - М. : Наука, 1987. - 157,[2] с., [2] л. ил. ; 20 см. - (Сер. "Научно-популярная литература"). - Библиогр.: с. 155-158


Куликов, Борис Федорович Словарь камней-самоцветов [Текст] : словник / Борис Куликов, Владимир Буканов,. - 2-е изд., перераб. и доп. - Л. : Недра. Ленингр. отд-ние, 1988. - 167,[1] с. : [8] л. цв. ил. - Библиогр.: с.166-168.


Поваренных, Александр Сергеевич Минералогия: прошлое, настоящее, будущее [Текст] / А. С. Поваренных, В. И. Оноприенко. - К. : Наук. думка, 1985. - 160 с. : ил ; 20 см. - (Сер. "Научно-популярная литература"). - Библиогр.: с. 158-159


Кантор, Борис Зиновьевич Минерал рассказывает о себе [] / Борис Кантор,. - М. : Недра, 1985. - 135 с. : ил ; 20 см


Сребродольский, Борис Иванович. Биологическая минералогия / Б. И. Сребродольский. - К. : Наук. думка, 1983. - 102 с. : ил ; 20 см. - (Сер. "Научно-популярная литература")


Шуман, Вальтер. Мир камня [Текст] : в 2 т. / Вальтер Шуман; Пер. с нем. Т. Б. Здорик, Л. Г. Фельдмана; Под ред. и с предисл. Е. Я. Киевленко. - М. : Мир, 1986 -
Т.1
: Горные породы и минералы. - 1986. - 214,[1] с. : ил. ; 25 см. - Библиогр.: с. 208-209. - Предм. указ.: с. 210-214


Платонов, Алексей Николаевич. Природа окраски минералов / Алексей Платонов ; АН УССР, Ин-т геохимии и физики минералов. - К. : Наук. думка, 1976. - 264 с. : граф. - Библиогр. с. 231-256. - Предм. указ. с. 257-262


Тайны минералов : Науч.-попул. очерки / [П. И. Луцкий, Б. В. Пичугин, И. А. Татоли, Ю. И. Федченко]. - Донецк : Донбас, 1980. - 96 с. : ил ; 17 см.


Банк, Герман. В мире самоцветов [Текст] / Герман Банк ; пер. с нем. Т. Б. Здорик ; ред. А. И. Гинзбург. - М. : Мир, 1979. - 159 с. : ил. - Библиогр. : с. 153-157


Путолова, Людмила Степановна Самоцветы и цветные камни / Людмила Путолова. - М. : Недра, 1991. - 190,[2] с. : [56] л. ил. ; 22 см. - Библиогр.: с. 188 (29 назв.). - Предм. указ.: с. 189-191.


Зверев, Вячеслав Львович Каменная радуга [Текст] : [О минер. ресурсах Земли] / Вячеслав Зверев,. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Недра, 1990. - 156,[3] с. : ил. ; 22 см. - Библиогр.: с. 158 (15 назв.).


Кантор, Борис Зиновьевич Коллекционирование минералов [] / Б. З. Кантор,. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Недра, 1991. - 186,[1] с. : ил ; 21 см.


Рид, П. Дж. Геммологический словарь : (Драгоц. и ювелир. камни, их синтет. аналоги и имитации) / П. Дж. Рид, ; Пер. с англ. В. Г. Кривовичева; Под ред. А. Г. Булаха. - Л. : Недра : Ленингр. отд-ние, 1986. - 286,[1] с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 6


Минералогическая энциклопедия [Текст] / С. Бейли, А. Алпер и др; Под ред. К. Фрея, А. Г. Булаха и др.; Пер. с англ. А. К. Запольнова, А. П. Платуновой. - Л. : Недра. Ленингр. отд-ние, 1985. - 512 с. : ил. - Библиогр.: с. 6, 8-12 Авт. указаны на 15-й с.


Латыш, Иван Корнеевич
Серебро в природе [Текст] : (Геохимия и минералогия) / Иван Латыш; НАН Украины. Ин-т геохимии, минералогии и рудообразования. - К. : Артек, 1997. - 134 с. : ил., 24 л. цв. ил. - Библиогр.: с.121-132; Указ. минералов: с.133-134

В книзі викладено дані щодо геохімії та мінералогії срібла у природі. Велику увагу приділено знаходженню срібла у сульфідних мінералах, які є головними концентраторами срібла. Дається характеристика понад 100 власне срібних мінералів (з них 14 зустрічається в Україні). Окремий розділ присвячено типоморфізму срібловмісних мінеральних асоціацій, що дозволяє прогнозувати сріблоносні товщі в Україні та за її межами.Сребродольский, Борис Иванович. Загадки минералогии / Б. И. Сребродольский ; Отв. ред. Н. А. Созинов; АН СССР. - М. : Наука, 1987. - 157,[2] с., [2] л. ил. ; 20 см. - (Сер. "Научно-популярная литература"). - Библиогр.: с. 155-158


Владимирский, Борис Волшебный камень [Текст] : Сердолик / Борис Владимирский // Вокруг света. - 2003. - № 4. - С. 36-41


Владимирский, Борис Слезы морской богини [Текст] : Янтарь / Борис Владимирский // Вокруг света. - 2003. - № 10. - С. 28-33


Фракей, Элен Янтарь = Amber / Элен Фракей,; Пер. с англ. Н.Е. Суторминой; Под. ред. Е.Я. Киевленко. - М. : Мир, 1990. - 198 с. : ил., 4 л. цв. ил. - Библиогр. в конце глав.


Амазонит [Текст] / А. Я. Вохменцев, М. Н. Остроумов, Ю. Б. Марин и др. - М. : Недра, 1989. - 191,[2] с. : 8 л. ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 184 (16 назв.). - Указ. месторождений и имен.: с. 185-192.


Менчинская, Таисия Ивановна Бирюза [Текст] / Т. И. Менчинская. - 2-е изд., перераб. и доп. - [Б. м. : б. в.]. - 192 с., [16] л. ил. ; 22 см. - Библиогр.: с. 191 (10 назв.)


Мачулина, С. Бирюза-камень счастья и доброй удачи [Текст] / С. Мачулина // Геолог України. - 2005. - № 1. - С. 92-95 : кол.іл


Литвинов, Леонид Аркадьевич. Все о рубине / Л. А. Литвинов,. - Харьков : Прапор, 1991. - 148,[2] с. : ил ; 17 см.


Постникова, Екатерина. Магия самоцветов [Текст] / Екатерина Постникова // Смена. - 2011. - № 12. - С. 65-73


Кравцова, Екатерина. Таинственный камень Изиды [Текст] / Екатерина Кравцова // Тайны XX века. - 2017. - № 17 (апрель). - С. 26-27


Изумруд[Текст] // Женский журнал. - 2006. - № 5. - С. 185


Опал[Текст] // Женский журнал. - 2006. - № 10. - С. 233


Хризолит[Текст] : Один из самых древних и уважаемых самоцветов // Женский журнал. - 2006. - № 8. - С. 153 : кол.іл


Бобылев, Д. Имя ему янтарь [Текст] / Д.Бобылев // Ювелирный мир. - 1998. - № 1. - С. 45-46


Кононова, Я. Черный янтарь [Текст] / Я.Кононова // Ювелирный мир. - 1998. - № 3-4. - С. 50-51


Кравцова, Екатерина. Обсидиан. Тайны каменного стекла [Текст] / Екатерина Кравцова // Тайны XX века. - 2017. - № 34 (август). - С. 28-29 : фото.кол.


Куликов, Б. Азбука камней-самоцветов [Текст] : Поверья о камнях: Словарь-справочник / Б. Куликов,. - М. : ТЕРРА, 1996. - 220,[2] с.


Смит, Герберт Драгоценные камни / Г. Смит ; Перевод с англ. А. С. Арсанова, Б. А. Борисова. - 2-е изд., перераб. - М. : Мир, 1984. - 558 с. : ил., 16 л. ил. ; 22 см. - Библиогр.: с. 539-548; Предм. указ.: с. 549-556


Бурцев, Арнольд Константинович Драгоценные камни : Красота, долговечность, редкость, магия, легенды, жизнь / А. К. Бурцев, Т. В. Гуськова. - М. : ПРИМАТ, 1992. - 128,[3] с., [15] л. ил. ; 20 см


Пыляев, Михаил Иванович.
Драгоценные камни [] : их свойства, местонахождения и применение / Михаил Пыляев ; ред. С. Ю. Раделов. - Спб. : СЗКЭО : Кристалл : Оникс, 2008. - 191 с. : цв.ил. - Алф. указ.: с.185-191

Книга является ценным справочником о драгоценных камнях, содержащим массу интересной и полезной конкретно-исторической и практической информации. В ней описывается история их употребления человеком в качестве украшений и предметов роскоши, свойства драгоценных минералов, формирование ювелирного производства в мире, развитие технологии обработки и огранки камней.Андерсон, Безил Уильям Определение драгоценных камней [Текст] / Б. Андерсон ; Пер. с англ. Л. В. Булгака. - М. : Мир, 1983. - 456 с. ; 22 см


Корнилов, Никита Иванович Ювелирные камни [Текст] / Н. И. Корнилов, Ю. П. Солодова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Недра, 1986. - 282,[1] с. ; 21 см + [16] л. ил. - Библиогр.: с. 279-280 (50 назв.)


Стоун, Джаспер. Ювелирная энциклопедия: драгоценные камни, виды изделий, термины [Текст] / Джаспер Стоун ; ред. С. Ю. Раделов. - Спб. : СЗКЭО, 2008. - 191 с. : цв.ил.


Гураль, Светлана.
Ювелирные украшения : энциклопедия / Светлана Гураль ; фотографы : Наталья Баранникова, Кирилл Гудименко. - М. : ЭКСМО, 2010. - 253,[2] с. : цв. ил., фото. цв. - (Сер. "Эксклюзив. Иллюстрированные энциклопедии").

Эта книга - путеводитель в мире драгоценных камней и ювелирных украшений. Она поможет читателю обрести уверенность при покупке украшений с драгоценными камнями, не ошибиться при определении подлинности камня и его стоимости, найти ответы на многочисленные вопросы, связанные с уходом за ювелирными украшениями, их правильным ношением и хранением. Информация о камнях определенных дней, месяцев, планет и знаков Зодиака поможет читателю подобрать камень, наиболее соответствующий личным особенностям, и сделать его талисманом, улучшающим жизнь. Более 500 иллюстраций раскроют все многообразие самоцветов в их природном виде и в изысканных ювелирных украшениях.Величко, Феликс. Человек и камень. Символика ювелирных камней [Текст] / Феликс Величко // Наука и религия. - 2004. - № 3. - С. 58


Величко, Ф. Человек и камень [Текст] : Может ли камень влиять на зоровье человека / Ф. Величко // Наука и религия. - 2003. - № 11. - С. 54-55 ; Наука и религия. - 2003. - № 12. - С. 54-55 ; Наука и религия. - 2004. - № 1. - С. 50-51 ; № 2. - С. 54-55


Стоун, Джаспер.
Драгоценные камни и лечебные минералы [] : энциклопедия / Джаспер Стоун ; ред. С. Ю. Раделов. - СПб. : "СЗКЭО "Кристалл", 2009. - 270,[1] с. : цв. ил. - Загл. корешка : Энциклопедия драгоценных камней и лечебных минералов. - Алф. Список минералов и лечебных камней, упомянутых в книге: с. 265-271.

В книге приведены описания 347 драгоценных камней и минералов, которым приписывают лечебные и мистические свойства. Эта компактная и наиболее современная энциклопедия содержит более полутора тысяч фотографий, которые позволят представить все разнообразие использования минералов, как в ювелирном деле, так и в литотерапии. Все статьи расположены в алфавитном порядке. Помимо формулы и описания минерала каждая содержит его название на английском, приводятся синонимы, возможные разновидности, влияние на чакры, соответствующие знаки зодиака. Удобный справочный материал в конце книги позволит быстро найти минерал, который обладает искомыми свойствами. Для любительниц ювелирных изделий книга послужит прекрасным альбомом, который поможет ориентироваться в обширном мире украшений.Сад камней [Текст] : Тайны литотерапии // Натали. - 2003. - № 12. - С. 248-251


Белов, Сергей. Лечение... камнем [Текст] / Сергей Белов // Физкультура и спорт. - 2011. - № 11. - С. 12-13


Пермутт, Філіп.
Цілющі кристали : [рекомендації із застосування мінералів, що змінять ваше життя назавжди] : пер. з англ. / Філіп Пермутт. - К. : КМ Publishing, 2013. - 160 с. : іл. - Алф. покажчик мінералів: с.148-155.

Краса, магія і сила кристалів завжди приваблювала людей. У цій книзі зібрані наукові, історичні та медичні відомості, що стосуються дивовижних властивостей кристалів. Ви дізнаєтеся про походження мінералів та принципи зцілення за допомогою їхньої енергії, навчитеся вибирати камені і застосовувати їх у повсякденному житті, познайомитеся з цілющими властивостями різних мінералів і зможете з їхньою допомогою позбавитись фізичних і емоційних недуг та поліпшити свій душевний стан і якість життя.Шабалина, Н. С. Большая энциклопедия народной медицины [Текст] : [Лекарственные растения. Камни и минералы. Вода и соки. Целебные заговоры и молитвы] / Н. С. Шабалина ; Илл. : Ольга Поколодная. - М. : ЭКСМО, 2008. - 1088 с. : илл. - (Сер. "Красота и здоровье").


Холбиш, Сузи. Могущество Самоцветов и Снов: как они могут изменить Вашу жизнь : пер. с англ. / Сузи Холбиш. - Минск : Попурри, 1995. - 447 с. : ил. - (Сер. "Домашний Оракул"). - Предм. указ.: с. 189-191


Фон


Фон

[ HOME ]

У світі мінералів
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2017 Webmaster: webmaster@library.kr.ua