[HOME]

ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Сучасний готель: економіка, організація, менеджментСучасний готель: економіка, організація, менеджмент

Слово "готель" у перекладі з французького означає "притулок для мандрівників". Сотні років тому прототипом сучасних шикарних готелів були скромні трактири і постоялі двори, де стомлені мандрівники знаходили собі дах і їжу.
Як зустрічають і чим пригощають туристів,як організована робота сучасних готелів, які послуги надаються клієнтам в комплексах відпочинку ви можете ознайомитись, завітавши на книжкову виставку


Готельна індустрія сфера обслуговування туристів

Туризм — це єдина виробнича галузь, про яку всі згадують із задоволенням. Адже це слово асоціюється у людей з тим місцем, де вдалося побувати в минулому і яке хочеться відвідати у майбутньому. І для здійснення своєї мрії, в першу чергу, туристу потрібний готель,де він може отримати всі необхідні послуги.
В цьому розділі зібрана література, яка розкриває функціонування підприємств готельного господарства, технології прийому і обслуговування в готельно-ресторанних комплексах.


Байлик, Станислав Иванович
Гостиничное хозяйство : Учебник для студ. высш. учеб. заведен. / Станислав Байлик ; М-во образования и науки Украины. - 2-е изд., перераб. и доп. - К. : Дакор, 2009. - 365.

В пособии содержится актуальная информация относительно обеспеченности гостиничными местами регионов мира, включая Украину. Разработаны приемы размещения гостиниц в планировочной структуре городов. Рассмотрены технологии приема и обслуживания туристов в гостинично-ресторанных комплексах. Уделено должное внимание вопросам культуры поведения обслуживающего персонала, этике делового общения в сфере гостинично-ресторанного сервиса. Изложена информация по подготовке Украины к проведению Евро-2012.
Волков, Юрий Федорович.
Гостиничный и туристический бизнес : учебное пособие / Юрий Волков. - изд. 2-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 636с.

Рассматриваются вопросы организации бизнеса на предприятиях туризма и гостиничных услуг в туристской отрасли России.
Основы индустрии гостеприимства
учебное пособие / Д. И. Елканова, Д. А. Осипов, В. В. Романов, Е. В. Сорокина. - М. : 2009. - 247с.

В предлагаемом издании комплексно освещается сфера гостиничного бизнеса, дается исторический очерк развития мирового гостиничного хозяйства.
Особое внимание уделено системе классификации гостиниц, организационным структурам управления.
Чорненька, Н. В.
Організація функціонування готельної індустрії/Організація туристичної індустрії / Н.В. Чорненька. :навчальний посібник. - К., 2008. - С.61-83.

У посібнику розкриваються особливості організації туристичної індустрії, висвітлюються питання державної туристичної політики,міжнародні відносини України в сфері туризму тощо. Окремим розділом подано інформацію про організацію та функціонування готельної індустрії.Виноградська, Алла Миколаївна.
Технологія комерційного підприємництва : Навч. посіб. / Алла Виноградська, ; М-во освіти і науки України, Київ. економ. ін-т менеджм. (екомен). - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 778 с.

Дядечко, Л. П.
Місце готельного господарства в обслуговуванні туристів/ Економіка туристичного бізнесу / Л.П.Дядечко:навчальний посібник.- К.,2007. - С.100-103.

Мальська, М.П.
Готельна індустрія/Основи туристичного бізнесу / М.П. Мальська, В.В. Худо, В.І. Цибух:навчальний посібник.. - К., 2004. - С.54-66.

Мальська, М. П.
Готельна індустрія/Туристичний бізнес: теорія та практика/ М.П. Мальська, В.В. Худо:навчальний посібник . - К., 2007. - С.85-97.

Мальська, М.П.
Дозвілля в туристичних комплексах і готелях/Міжнародний туризм і сфера послуг / М.П. Мальська, Н.И.Антонюк, Н.М.Ганич :підручник . - К. , 2008. - С.207-214.

Єфімов, Олександр.
"Золотий ключик " (теорія і практика готельного бізнесу) / Олександр Єфімов // Бухгалтерія. - 2010. - 16 серпня. - С. 57-60

Єфімов, Олександр.
Документик покажіть! (чи потрібно вимагати у постояльців готелів паспорт) / Олександр Єфімов // Бухгалтерія. - 2010. - 23 серпня. - С. 70-71

Карпенко, Олена.
Обираємо готель для гостей / Олена Карпенко // Секретарь-референт. - 2009. - № 11. - С. 36-43

Кирієнко, Оксана.
Туристам на замітку - готельні послуги / Оксана Кирієнко // Вісник податкової служби України. - 2009. - № 20 (травень): Вкладка. - С. 13-17

Колесник, Оксана.
Онлайн-бронирование отелей / Оксана Колесник // Секретарь-референт. - 2010. - № 7. - С. 76-84

Опанащук, Ю.
Індустрія гостинності: суть, зміст і характерні особливості / Ю. Опанащук // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 8. - С. 168-169

Організація та управління готельним комплексом

В представленій літературі розглядється сучасна теорія менеджменту готельного і ресторанного бізнесу, зокрема актуальні й важливі питання, що доводиться вирішувати менеджерам, основні інструменти і методи, які вони можуть застосовувати в управлінських процесах.


Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу
Навчальний посібник / Георгій Мунін [та ін.] ; під заг. ред. : М. М. Поплавського, О. О. Гаца ; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України, Київський нац. університет культури і мистецтв. - К. : Кондор, 2008. - 458 с.

У посібнику розглядається сучасний менеджмент готельно-ресторанного бізнесу, який передбачає виконання компетентного управління,включаючи планування, організацію, координацію, мотивацію та контроль.
Нечаюк, Лідія Іванівна.
Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Лідія Нечаюк, Наталія Нечаюк. - 3-тє вид. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 343 с.

В пропонованому посібнику розглянуті функції менеджменту та їх застосування у готельно-ресторанному бізнесі. Особливої уваги приділено плануванню, зокрема, таким питанням, як : прогнозування прибутку і рентабельності, сітковому плануванню роботи підприємств сфери гостинності, методам дослідження попиту на послуги і продукцію, визначенню конкурентноздатності. Посібник включає приклади вирішення проблемних питань галузевої діяльності, розкриваючи її специфічність і винятковість.
Роглєв, Христо Йосипович.
Основи готельного менеджменту : Навчальний посібник / Христо Роглєв, ; Київський ун-т туризму, економіки і права. - К. : Кондор, 2009. - 405 с.

Досвід застосування сучасних підходів у сфері управління готелем показує, що за рахунок організаційно-управлінських заходів можна істотно підвищити економічну ефективність готелю. Про теоретичні, методичні і практичні питання управління сучасним готелем висвітлено на сторінках даного посібника.
Федцов, Владимир Георгиевич.
Культура гостинично-туристского сервиса: учебник / Владимир Федцов. - изд. 2-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. - 503 с.

В данном пособии детально изложены вопросы маркетинговых исследований, культуры рекламной деятельности,подробно освещены проблемы культуры производственного менеджмента в гостинично-туристском сервисе. Даны рекомендации по культуре деловых взаимоотношений.
Франчайзинг у готельно-ресторанному бізнесі
Навчальний посібник / Георгій Мунін [та ін.] ; за заг. ред. : Л. С. Трофименко, О. О. Гаца ; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України, Київський нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : Кондор, 2008. - 368с.

Сучасний підхід до організації ефективного функціонування готелів спирається на нові підходи і форми управління готелями. Про новітні форми управління, що застосовуються в індустрії гостинності, мова йде в даному виданні.
Шканова, Олена Миколаївна.
Маркетинг послуг: навчальний посібник / Олена Шканова. - К. : Кондор, 2008. - 302с.

У посібнику розглядаються основні поняття маркетингу послуг, наводяться методи аналізу ринку послуг і прогнозування попиту, методичні підходи до вибору підприємством маркетингових стратегій.
Архіпов, Віктор Віталійович.
Організація ресторанного господарства : навчальний посібник / Віктор Віталійович Архіпов. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 279 с.

Даний посібник охоплює широке коло питань, пов’язаних з основними напрямами розвитку ресторанного господарства. Висвітлені основні питання організації виробництва в ресторанному бізнесі. Спеціальні розділи присвячені практичним питанням організації роботи. Матеріал, поданий з урахуванням вимог сучасного ресторанного бізнесу, дозволяє успішно засвоїти курс організації ресторанного господарства.
Архіпов, Віктор Віталійович.
Ресторанна справа: асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані : Навчальний посібник / Віктор Архіпов, Тетяна Іванникова, Анастасія Архіпова. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 381 с.

У посібнику подані характеристика продукції ресторанного господарства, вимоги до якості й безпеки сировини і готової продукції, особливості приготування ресторанних страв, товарознавча характеристика продуктів харчування. Основна увага зосереджена на сучасних технологічних процесах готування блюд, напоїв, кулінарних і кондитерських виробів. Автори також наводять асортимент страв закордонної кухні, що допоможе в підготовці фахівців менеджерів готельно-ресторанного сервісу поглиблено вивчити питання асортиментів і приготування страв не тільки для вітчизняного споживача, але і для іноземних гостей.
Мостова, Л. М.
Організація обслуговування на підприємствах ресторанного господарства : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Л. М. Мостова, О. В. Новікова. - К. : Ліра-К, 2010. - 386 с.

У посібнику викладена комплексна характеристика організації обслуговування в закладах ресторанного господарства різних типів. Наводяться основні види меню, правила подачі холодних і гарячих закусок, страв і напоїв. Детально описані процеси обслуговування при влаштуванні банкетів та прийомів. Значна увага приділена особливостям обслуговування в готельно-туристичних комплексах та за місцем роботи і навчання.Архіпов, Віктор Віталійович.
Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства : навчальний посібник / Віктор Архіпов, Валентина Русавська. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 340 с.

Архипов, Виктор Витальевич.
Организация работы сомелье : (все о вине в ресторане) : учебное пособие для вузов / Виктор Архипов, Валентина Крюковская. - К. : Центр учебной литературы, 2009. - 303 с.

Бабарицька, В. К.
Служби готелю та їх функції/ Менеджмент туризму. Туроперейтинг / В.К. Бабарицька, О.Ю. Малиновська: - К., 2004. - С.97-100.

Барановский, В. А.
Официант-бармен : Учеб. пособие для уч-ся ПТУ / В.А.Барановский. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2000. - 317 с.

Богушева, В. И.
Бары и рестораны : Искусство обслуживания / В.И.Богушева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2000. - 351 с.

Кабушкин, Николай Иванович.
Менеджмент гостиниц и ресторанов / Николай Кабушкин, Галина Бондаренко,. - 3-е изд., перераб. и доп. - Мн. : Новое знание, 2002. - 367 с.

Менеджмент туристичної індустрії
Навчальний посібник / Ігор Школа, Тетяна Ореховська, Ілля Козьменко,; За ред. І. М. Школи. - Чернівці : 2003. - 594 с.

Ростовський, Володимир Сергійович.
Барна справа : підручник для студ. спец. 6.140101. "Готельно-ресторанна справа" / Володимир Ростовський, Сергій Шамаян ; М-во освіти і науки України, Полтавський ун-т споживчої кооперації України. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 396 с.

Сало, Ярослав Миколайович.
Організація обслуговування населення на підприємствах харчування. Ресторанна справа : Довідник офіціанта / Ярослав Сало. - Львів : Афіша, 2005. - 333с.

Сахно, Євгеній Юрійович.
Менеджмент сервісу теорія та практика: навчальний посібник / Євгеній Сахно, Марія Дорош, Аліна Ребенок. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 327 с.

Світлична, М. Л.
Організація виробництва та обслуговування у підприємствах громадського харчування : Навчальний посібник-практикум / М.Л.Світлична ; М-во освіти і науки України; Житомирський комерційний технікум. - Житомир : М.А.К., 2001. - 191 с.

Уніфіковані технології готельних послуг
Навч. посібник для студ. вузів / КІЕП ; Ред. В.К.Федорченко. - К. : Вища школа, 2001. - 236с.

Управління сучасним готельним комплексом
Навчальний посібник / Георгій Мунін, Андрій Змійов, Георгій Зінов’єв та ін.; За ред. С. І. Дорогунцова ; НАНУ, Рада по вивченню продуктивних сил України, Укр. гуманіт. ін-т. - К. : Ліра-К, 2005. - 514 с.

Семенцова, Анастасия.
"В гостиничном бизнесе люди - это самое главное" / Анастасия Семенцова // Генеральный директор. - 2007. - № 11. - С. 11-14

Сорокина, Т.
Маркетинговая стратегия гостинично-ресторанных комплексов / Т. Сорокина // Маркетинг. - 2008. - № 5. - С. 32-42.

Облік готельного бізнесу

Готелі, крім надання місць для тимчасового проживання, як правило, надають клієнтам супутні послуги: ремонт взуття, прання одягу, послуги перукарні, харчування, транспортне обслуговування, стоянка автомобілів і т. ін. Про облік послуг, про ведення специфічної документації ви дізнаєтесь в цьому розділі.


Атамас, Петро Йосипович.
Бухгалтерський облік у галузях економіки: навчальний посібник / Петро Атамас. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 391 с.

Розглянуто особливості бухгалтерського обліку в окремих галузях економіки, в тому числі і в готельних закладах. Враховано галузеві особливості та останні зміни в нормативній базі бухгалтерського обліку.
Балченко, Зінаїда Артемівна.
Бухгалтерський облік в туризмі і готелях України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Зінаїда Балченко, ; Київський ун-т туризму, економіки і права. - К. : КУТЕП, 2006. - 230 с.

В посібнику розглядаються питання бухгалтерського обліку в туризмі та готельному господарстві. В ньому розкриваються особливості туристичної діяльності, питання методики і техніки бухгалтерського і податкового обліку витрат, доходів та визначення фінансових результатів туристичних підприємств і готелів.
Гура, Надія Олександрівна.
Облік видів економічної діяльності: підручник / Надія Гура ; М-во освіти і науки України, Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 390 с.

У підручнику подано поняття видів економічної діяльності та їх класифікації й розкрито облік на підприємствах п’ятнадцяти видів економічної діяльності та галузей економіки. Зокрема, наведено особливості оподаткування й обліку у ресторанному господарстві, подано приклади необхідних розрахунків та бухгалтерських проведень.Алексевич, Ольга.
Шлях до зірок: вивчаємо нові правила сертифікації готельних послуг / Ольга Алексевич // Все про бухгалтерський облік. - 2010. - 13 жовтня. - С. 21-24

Скічко, Оксана.
Бухгалтерський облік готельних послуг / Оксана Скічко // Вісник податкової служби України. - 2009. - № 20 (травень): Вкладка. - С. 36-39


Фон


Фон

[ HOME ]
Фон Сучасний готель: економіка, організація, менеджмент
Фон Фон © ОУНБ, Кiровоград 2010 Webmaster: webmaster@library.kr.ua