[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон З історії Єлисаветградського земства

Фон

З історії Єлисаветградського земства

Виставку, присвячену 120-річчю бібліотеки, створено на основі дореволюційних видань, що розкривають сторінки розвитку медицини у краї через призму діяльності повітового земства і, зокрема, земських лікарів.

Земство як орган самоврядування в Єлисаветградському повіті бере початок від перших земських зборів у березні 1865 р.

Земські заклади проводили складну, різноманітну і відповідальну практичну діяльність абсолютно самостійно, не маючи попереднього досвіду. Всі важливі питання земської діяльності, здійснення яких було непростим завданням того часу, – народна освіта, медична допомога населенню, аналіз економічної діяльності повіту, сільськогосподарські заходи, кредитування, шляхи сполучення, – були підняті і грунтовно опрацьовані в перші ж роки діяльності повітового земства (за матеріалами видання «Систематический свод постановлений Елисаветградского уездного земского собрания за 1865-1895 годы».– Елисаветград, 1895 г.).

Фундатором земського руху в Єлисаветградському повіті був Павло Зелений, людина прогресивна, творча, авторитетна і діяльна (обраний спочатку гласним, а пізніше (у 1860-76 рр.) головою Земської управи). Великою заслугою його було відкриття в місті у 1870 р. земського реального училища, просвітницьку роль якого важко переоцінити.

Зусиллями земських діячів у місті збудовано земську лікарню (1897 р.) на Ярмарковій площі (нині вул. Гагаріна, до 2004 р. обласний протитуберкульозний диспансер), відкрито першу земську аптеку (1889 р., вул. Двірцева), що раніше діяла як аптечний склад. У 1899 році засновано земську Пастерівську станцію.

З поміж визначних єлисаветградських земців були й видатні лікарі: Іосиф Веккер, піонер земсько-медичної справи в Єлисаветградському повіті, перший земський окуліст, хірург; Микола Тезяков, санітарний лікар, науковець; Василь Хижняков, санітарний лікар, вчений, літератор; Петро Діатропов, санітарний лікар, один з перших організаторів санітарно-бактеріологічної служби в Україні; Осип Юцевич, хірург, головний лікар лікарні св. Анни Товариства Червоного Хреста (1904-1910 рр.) і багато ще незгаданих. Завдяки своїй науковій та практичній діяльності вони стали відомими далеко за межами краю.

Видання, представлені на виставці, відкривають для нас нові сторінки з життя єлисаветградських земських лікарів. Зокрема, мова йде про пам’ятне слово Є. Ю. Крамаренка, професора-хірурга, що прозвучало на ІХ з’їзді російських хірургів. Слово посвячене Осипу Антоновичу Юцевичу, висвітлює життя та окреслює природу його натури як неймовірно творчу, даровиту і чесну. «В Осипе Антоновиче поражала его способность оригинального мышления и его богатейшая фантазия… Работать с О. А. было истинным наслаждением. Тонкий диагност, одаренный каким-то удивительным чутьем, он неотразимо привлекал к себе всех своей внешностью и обращением. Превосходно владея собой, проявлял поразительную находчивость и изобретательность. К пациенту относился с большой сердечностью; страдал от малейшей погрешности в операции.» (IX съезд российских хирургов : Москва, 19-23 декабря 1909. - М. : Т-во Скоропечатни А. А. Левенсон, 1910. - 285 с.).

Цінними є дореволюційні видання, пов’язані з іменем професора Володимира Леонтійовича Покотило (1880-1931 рр.), який став наступником О. А. Юцевича і був головним лікарем (1910-1919 рр.) і хірургом лікарні св. Анни Товариства Червоного Хреста. Власне, це видання його дисертації «Общие методы пластической хирургии (Пересадка кожи, слизистых оболочек, кости, хряща, мышц, сухожилий и сосудов) : диссертация на степень доктора медицины / Вл. Л. Покотило ; Госпитальная хирург. клиника Московского ун-та. - М. : [б. и.], 1908. - 221 с., книга із автографом В. Покотило, книга із фрагментом дарчого напису автора Заблудовського А. М.(1881-1953 рр.) хірурга, професора, історика медицини, та книга з матеріалами ХІ з’їзду російських хірургів, де поміщений виступ В. Л. Покотило.

Досить показовою є книга «О круглой язве желудка и двенадцатиперстной кишки (по даннымъ больницы св. Анны въ Елисаветграде за 1904-1911)» - 1911. - 423 с. за авторством Веніаміна Романовича Хєсіна (1883-1955 рр.), відомого хірурга, професора Першого Московського медичного інституту (у вказані роки проходив інтернатуру під керівництвом О. А. Юцевича).

На виставці є книги із бібліотеки лікарні св. Анни Товариства Червоного Хреста (рукопис «лікарня св. Ганни» та інвентарний номер).

Дореволюційні видання зі штампами «Центральн. медиц. библиотека Елисаветградского земства», що представлені на виставці, свідчать про наявність спеціалізованої бібліотеки в повітовому земстві.

У фондах обласної наукової бібліотеки ім. Дмитра Чижевського є достатня база джерел для дослідників діяльності земства Єлисаветградського повіту. Вивчення її вкрай важливе, бо не можна заперечувати значну роль цієї інституції, «що попри всі проблеми розвитку прищепила багатьом у «в’язниці Романових» свідомість активного громадянина, який прагне щасливого життя для всіх, а не тільки для себе» (Єлисаветградське повітове земство (1865-79рр.). Події. Факти. Постаті. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2015. 46 с.).
Пам’ятне слово О. А. Юцевичу.

IX съезд российских хирургов : Москва, 19-23 декабря 1909. - М. : Т-во Скоропечатни А. А. Левенсон, 1910. - 285 с.Дисертація В. Л. Покотило.

Покотило Вл. Л. Общие методы пластической хирургии (Пересадка кожи, слизистых оболочек, кости, хряща, мышц, сухожилий и сосудов) : диссертация на степень доктора медицины / Вл. Л. Покотило ; Госпитальная хирург. клиника Московского ун-та. - М. : [б. и.], 1908. - 221 с.Підпис В. Покотило.

VIII-й съезд российских хирургов : Москва, 19-23 декабря 1908. - М. : Т-во Скоропечатни А. А. Левенсон, 1909. – 231 с.Фрагмент дарчого напису.

Заблудовский, А. М. О некоторых новых способах обеззараживания рук и операционного поля / А. М. Заблудовский ; Госпитальная хирургическая клиника Московского университета. - М. : [б. и.], 1911. - 128с.Доповідь В. Покотило і І. Дунаєвського.

XI-й съезд российских хирургов : Москва, 19-22 декабря 1911. - М. : Т-во Скоропечатни А. А. Левенсон, 1912. - 210 с.Хесин В. Р. О круглой язве желудка и двенадцатиперстной кишки

(по данным больницы св. Анны в Елисаветграде за 1904-1911) / В. Р. Хесин. - М. : Т-во Скоропечатни А. А. Левенсон, 1911. - 425 с.Штампи «Центральн. медиц. библиотека Елисаветград. Земства»

«Елисаветградской Земской Управы книжный склад».
Фон


Фон

[ HOME ]

З історії Єлисаветградського земства
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2019 Webmaster: webmaster@library.kr.ua