[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон

Фон


Готельний та ресторанний бізнес


Готельний та ресторанний бізнес — складова туристичної сфери, яка спрямована на задоволення туристичних потреб населення у вигляді житла, харчування, транспортного й екскурсійного обслуговування та іншого сервісу.

Туризм — це єдина виробнича галузь, про яку майже всі згадують із задоволенням. Адже слово “туризм” асоціюється у людей з приємним місцем, де вдалося побувати в минулому і яке хочеться відвідати у майбутньому. На виставці представлена література, що розкриває питання еволюції гостинності, основні поняття готельного та ресторанного бізнесу.


I. Готельна сфера: тенденції та перспективи розвитку


Мальська, Марта Пилипівна. Готельний бізнес: теорія та практика [Текст] : підручник / Марта Мальська, Ігор Пандяк ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 470 с

У підручнику послідовно розкрито питання еволюції сфери гостинності, проаналізовано проблему типології та класифікації готельних підприємств, організації та управління, технології обслуговування, архітектурно-планувальні особливості споруд готельних підприємств.Круль, Галина Ярославівна. Основи готельної справи [Текст] : навчальний посібник / Галина Круль ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 367 с.
У запропонованому виданні розглянуті основні поняття готельної справиРозкриті особливості технологічного процесу надання основних і додаткових послуг у готелях.


Організація готельного господарства [Текст] : навчальний посібник / Ольга Головко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Мукачівський державний університет. - К. : Кондор, 2011. - 408 с.
У навчальному посібнику викладено основи організації робіт і надання послуг в готельному господарстві України: будівництво, архітектура, інтер’єр, типи і класифікація підприємств готельного господарства.


Мальська, Марта Пилипівна. Організація готельного обслуговування : підручник / Марта Мальська, Ігор Пандяк, Юрій Занько ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. - К. : Знання, 2011. - 366 с.

У підручнику систематизовано виклад організаційних, управлінських і технологічних засад вивчення готельної сфери як навчальної дисципліни теоретико-методологічного й ужиткового спрямування.


Менеджмент готелю: економіко-організаційні аспекти : навчальний посібник / Христо Роглєв [та ін.] ; ред. Георгій Мунін ; Мукачівський державний університет. - К. : Кондор, 2011. - 442,[2] с.
Даний посібник створений у зв’язку з підготовкою туристичної інфраструктури до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу “Євро-2012”. Розглянуті сучасні концепції управління бізнесом, що базуються на теоретичних та практичних засадах сучасного менеджменту, та економіко-організаційних управління готелем.


Нечаюк, Лідія Іванівна. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Лідія Нечаюк, Наталія Нечаюк. - 3-тє вид. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 343 с.
В посібнику висвітлені основні положення сучасної теорії менеджменту, детально розглянуті функції менеджменту та їх застосування у готельно-ресторанному бізнесі.Уніфіковані технології готельних послуг[Текст] : Навч. посібник для студ. вузів / КІЕП ; Ред. В.К.Федорченко. - К. : Вища школа, 2001. 236, [1] с. -

Управління сучасним готельним комплексом [Текст] : Навчальний посібник / Георгій Мунін, Андрій Змійов, Георгій Зінов’єв та ін.; За ред. С. І. Дорогунцова ; НАНУ, Рада по вивченню продуктивних сил України, Укр. гуманіт. ін-т. - К. : Ліра-К, 2005. - 514 с.

Колесник, Оксана. Бронирование отелей и сопутствующих услуг с помощью Internet [Текст] / Оксана Колесник // Секретарь-референт. - 2012. - № 6. - С. 88-97


II. Ресторанне господарство: створення та оргнізація діяльності


Архіпов, Віктор Віталійович. Організація ресторанного господарства [Текст] : навчальний посібник / Віктор Архіпов, В. А. Русавська. - 2-е вид. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 279 с.

Даний навчальний посібник охоплює широке коло питань, пов’язаних з основними напрямами розвитку ресторанного господарства. Тут висвітлені основні питання організації виробництва в ресторанному бізнесі.


Архіпов, Віктор Віталійович. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства [Текст] : навчальний посібник / Віктор Архіпов, Валентина Русавська. - 2-ге вид. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 340 с.

У посібнику розкрито сутність організації процесу обслуговування в закладах ресторанного господарства різних типів і класів та дана характеристика матеріально-технічної бази як необхідної її передумови. Висвітлені основні правила подавання страв і напоїв, культури їх споживання. Охарактеризовані методи і форми обслуговування споживачів, які використовуються в закладах ресторанного господарства.


Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства [Текст] : підручник / Анатолій Мазаракі [та ін.] ; ред. Ніла П’ятницька ; М-во освіти і науки України, Київський нац. торговельно-економічний ун-т. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 579 с.
Розкриті особливості організації процесу обслуговування в ресторанах, барах, кафе, у закладах ресторанного господарства при готелях. Визначені основні правила і вимоги при обслуговуванні учасників культурних, громадських, спортивних заходів, іноземних туристів.


Мостова, Л. М. Організація обслуговування на підприємствах ресторанного господарства [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Л. М. Мостова, О. В. Новікова. - К. : Ліра-К, 2010. - 386 с.

У навчальному посібнику викладена комплексна характеристика організаціі обслуговування в закладах ресторанного господарства різних типів. Наводяться вимоги до виробничих та торгових приміщень. Наведений детальний опис процесів обслуговування, які використовуються в закладах ресторанного господарства при влаштуванні банкетів, прийомів, а також спеціальні форми обслуговування.Архипов, Виктор Витальевич. Организация работы сомелье [] : (все о вине в ресторане) : учебное пособие для вузов / Виктор Архипов, Валентина Крюковская. - К. : Центр учебной литературы, 2009. - 303,[1] с.

Архипов, В. В. Барное дело. Технология продукции и обслуживание в барах [Текст] : учеб. пособие / В. В. Архипов, Е. И. Иванникова. - К. : Центр учебной литературы, 2011. - 239 с.

Ростовський, Володимир Сергійович. Барна справа [Текст] : підручник для студ. спец. 6.140101. "Готельно-ресторанна справа" / Володимир Ростовський, Сергій Шамаян ; М-во освіти і науки України, Полтавський ун-т споживчої кооперації України. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 396 с.

Сало, Ярослав Миколайович. Організація обслуговування населення на підприємствах харчування. Ресторанна справа : Довідник офіціанта / Ярослав Сало,. - 2-е вид., випр. і доп. - Львів : Афіша, 2005. - 333, [1] с.

Франчайзинг у готельно-ресторанному бізнесі : Навчальний посібник / Георгій Мунін [та ін.] ; за заг. ред. : Л. С. Трофименко, О. О. Гаца ; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України, Київський нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : Кондор, 2008. - 368,[2]ФонФон

[ HOME ]

Готельний та ресторанний бізнес
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2013 Webmaster: webmaster@library.kr.ua