[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон

Персональна сторінка Олександра Гіталова на проекті "Видатні особистості Кіровоградщини"

 

Фон

 

 

27 травня - 100 років від дня народження Олександра Гіталова (1915-1994), державного і громадського діяча, хлібороба

Одним із відомих іменинників травня є наш земляк Олександр Васильович Гіталов. З`явившись на світ у травні далекого 1915 року, ця неординарна особистість назавжди вкарбувалася в сторінку історії Кіровоградщини. Шлях Олександра Васильовича - то шлях творця, подвижника, героя! Завдяки своїй наполегливості він із неграмотного селянина став механізатором, бригадиром, Героєм Соціалістичної Праці. Його любов до праці давала добрі плоди. І вони вражали не лише в Україні, а й далеко за кордоном. Гриміли його подвиги і рекорди в далекій Америці, Франції, Бельгії і навіть на Кубі. Досягнуті рекорди з врожайності пшениці та інших зернових культур прославили Гіталова, як прекрасного механізатора, аграрника та інженера на весь світ. Саме він вважав хліб найголовнішим продуктом харчування. Адже в ньому стільки праці, сили і гарту робітників, що окраєць мусить бути дорожчим за золото. Мабуть, саме ці думки навіяли йому “Думу про хліб». Саме така його стаття з`явилася в газетах, як заповіт усім поколінням. Його і пророчі слова залишаються актуальними і зараз. Адже зараз, як ніколи, людям необхідно стати добрішими та чуйнішими один до , одного. Олександр Васильович завжди був людиною великого серця і доброї душі. Усе життя його пройшло в звичайній сільській хаті, нічим не відрізняючись від життя звичайного селянина-землероба. Ніколи він не розділяв людей на бідних і багатих. Усі для нього були рівні. Мабуть, не бачив ніхто і ніколи чеснішого і добрішого керівника, аніж Гіталов. Ні його підлеглі, ні вище начальство не могли сказати, що цей чоловік міг когось образити або дорікнути словом. Наполегливість та працьовитість Олександра Васильовича принесли чимало користі для його села, району, області. Його героїчні подвиги та трудові рекорди назавжди залишаться взірцем та прикладом для людей сьогоднішнього покоління та спонукатимуть на нові досягнення та перемоги.

 

СПИСОК КНИГ ОЛЕКСАНДРА ГІТАЛОВА

 1. Гіталов, Олександр Васильович. Земле моя [Текст] / Олександр Гіталов,; Літ. запис М. С. Соколовський. - Дніпропетровськ : Промiнь, 1971. - 81 с. : іл.

2. Гіталов, Олександр Васильович. Наша передова - поле [Текст] / Олександр Гіталов; Літ. запис В. Ф. Ганоцького; Передмова Ю. Д. Моторного. - К. : Молодь, 1986. - 96 с. : іл. - (Сер. "Бути громадянином")

3. Гіталов, О. Широко впроваджувати комплексну механізацію вирощування просапних культур / О. Гіталов ; Кіровоградське обл. від-ня т-ва для поширення політ. і наук. знань УРСР, Кіровоградське обл. упр. сільського госп-ва. - Кіровоград : Кіровоградська обласна друкарня ім. Г. М. Димитрова, 1958. - 17 с. - (Сер. "Обмін досвідом")

4. Гіталов, Олександр Васильович. Дума про хліб / Олександр Васильович Гіталов. - К. : Політвидав України, 1972. - 14 с. : ил., портр. ; 20 см

5. Гіталов, Олександр Васильович. Кукурудзі - комплексну механізація / Олександр Васильович Гіталов. - К. : Держвидав, 1962. - 64 с. : ил.

6. Гіталов, Олександр Васильович. Один на сто : [про комплексну механізацію вирощування кукурудзи. З досвіду тракт. бригади колгоспу ім. XX з’ъзду КПРС, Ново-Українського району, Кіровогр. обл.] / Олександр Васильович Гіталов ; запис. С.І. Синегуба. - К. : Держсільгоспвидав УРСР, 1959. - 42 с. : ил.

7. Гіталов, Олександр Васильович. Як ми домогаємося високого виробітку на тракторі / Олександр Васильович Гіталов ; Товариство для поширення політичних і наукових знань (Київ). - К. : [б. и.], 1953. - 30 с. : ил.

8. Гіталов, Олександр Васильович. Як ми домогаємося високого виробітку на тракторі / Олександр Васильович Гіталов ; Товариство для поширення політичних і наукових знань (Київ). - К. : [б. и.], 1953. - 35 с. : ил.

9. Гіталов, Олександр Васильович. Як ми досягли рясного врожаю і високого виробітку / Олександр Васильович Гіталов. - Кіровоград : Кіровоградська правда, 1953. - 24 с. : ил.

 

КНИГИ ПРО ОЛЕКСАНДРА ГІТАЛОВА


1. Виробництво кукурудзи за методом О. В. Гіталова : [колгосп ім. ХХ з’їзду КПРФ Новоукр. району Кіровогр. обл.] / В. І. Золотов, М. М. Весна. - К. : Урожай, 1965. - 181 с. : іл. - (Сер. "Посібники по новій технології виробництва сільськогосподарської продукції")
Тракторна бригада, яку очолює відомий механізатор двічі Герой Соціалістичної Праці О. В. Гіталов, працює в колгоспі ім. XX з’їзду КПРС Новоукраїнського району Кіровоградської області. Прославлений радянський механізатор раніше від інших почав вирощувати кукурудзу без застосування ручної праці. Застосування комплексної механізації і правильної агротехніки дозволили бригаді О. В. Гіталова одержувати на неполивних землях по 65—75 ц/га зерна кукурудзи на площі понад 1000 га.2. Волок, Микола Микитович. Уклін тобі, хлібе! [Текст] : [Про двічі Героя Соц. Праці механізатора колгоспу ім. XX з'їзду КПРС Новоукр. р-ну Кіровогр. обл. О. В. Гиталова] / Микола Волок,. - Дніпропетровськ : Промiнь, 1986. - 126,[1] с. - (Сер. "Твоя майбутня професія")
Книга про трудовий і життєвий шлях бригадира колгоспу імені ХХ з`їзду КПРС Новоукраїнського району Кіровоградської області, двічі Героя Соціалістичної Праці, депутата Верховної Ради СРСР, заслуженого механізатора УРСР Олександра Васильовича Гіталова — про його відданість професії механізатора, подвижницьку роботу по впровадженню нових форм організації праці, підвищенню її продуктивності і культури землеробства, про наставництво і підготовку хліборобської зміни.


3. Гельман, В. М. Тракторна бригада О. В. Гіталова / В. М. Гельман. - К. ; Харків : Сільгоспвидав, 1948. - 62 с. : іл.
Брошуру написав В.М.Гельман за участю бригадира тракторної бригади Малопомічнянської МТС, Кіровоградської області, двічі Героя Соціалістичної Праці О.В.Гіталова.


4. О.В.Гіталов [Текст] /Авт. передм. М.Громовой ; Упоряд. О.Ф.Кердіваренко, Н.А.Калиниченко. - Кіровоград : Кіровоград. держ. вид-во, 1999. - 224 с.
Книга про видатного хлібороба України, державного і громадського діяча, двічі Героя Соціалістичної Праці Олександра Васильовича Гіталова. Все життя він працював бригадиром тракторної бригади у селі Комишуватому Новоукраїнського району Кіровоградської області, але його знала вся країна, слава його перетнула і кордони, і моря. О.В.Гіталов був уособленням кращих рис нашого селянства. У книзі три розділи: у першому частково зібрано те, що про нього писали за життя письменники і журналісти; у другому — його відома “Дума про хліб” та інші друковані праці; у третьому — спогади сучасників про О.В.Гіталова.Гіталов, Олександр Васильович. Дума про хліб / Олександр Васильович Гіталов. - К. : Політвидав України, 1972. - 14 с. : ил., портр. ; 20 см.


. Гіталов, Олександр Васильович. Земле моя [Текст] / Олександр Гіталов,; Літ. запис М. С. Соколовський. - Дніпропетровськ : Промiнь, 1971. - 81 с. : іл.
У брошурі Олександр Васильович Гіталов — бригадир тракторної бригади ордена Леніна колгоспу імені XX з’їзду КПРС Новоукраїн- ського району Кіровоградської області, двічі Герой Соціалістичної Праці, депутат Верховної Ради СРСР, член ПК КП України, делегат XXIV з’їзду КПРС, заслужений механізатор Української PCP — розповідає про досвід роботи своєї бригади по вирощуванню разом з рільниками високих урожаїв зернових, просапних, технічних та кормових культур, про раціональне використання техніки та змагання тракторних бригад Кіровоградщини за високу культуру землеробства та комплексну механізацію тваринницьких ферм, про поліпшення організації праці в бригаді та підвищення її продуктивності.


Гіталов, Олександр Васильович. Кукурудзі - комплексну механізацію / Олександр Васильович Гіталов. - К. : Держвидав, 1962. - 64 с. : ил.
На нараді, що відбулась 2 листопада 1961 року в Кремлівському Палаці з’їздів, тов. М. С. Хрущов говорив: «Тепер виняткового значення набуває поширення досвіду кращих колгоспів і радгоспів, передовиків сільського господарства. По кукурудзі це — школа товаришів Гіталова, Мануковського, Лисичкова, Сапунова, Перегудової...». В цій брошурі бригадир тракторної бригади колгоспу імені XX з’їзду КПРС Новоукраїнського району Кіровоградської області двічі Герой Соціалістичної Праці Олександр Васильович Гіталов і розповідає про те, як механізатори його бригади вирощують високі врожаї «королеви полів». Читачі — механізатори і рільники — з брошури дізнаються про технологію, машини і організацію праці, що дали змогу гіталовцям здійснити комплексну механізацію на кукурудзі.


Гіталов, Олександр Васильович. Наша передова - поле [Текст] / Олександр Гіталов; Літ. запис В. Ф. Ганоцького; Передмова Ю. Д. Моторного. - К. : Молодь, 1986. - 96 с. : іл. - (Сер. "Бути громадянином")
Книга двічі Героя Соціалістичної Праці, депутата Верховної Ради СРСР, уславленого механізатора країни Олександра Васильовича Гіталова — це своєрідні роздуми про спадкоємність традицій хліборобських поколінь, необхідність трудового виховання молодої зміни, про радість, котру дарує професія хлібороба.


Гіталов, Олександр Васильович. Один на сто : [про комплексну механізацію вирощування кукурудзи. З досвіду тракт. бригади колгоспу ім. XX з’ъзду КПРС, Ново-Українського району, Кіровогр. обл.] / Олександр Васильович Гіталов ; запис. С.І. Синегуба. - К. : Держсільгоспвидав УРСР, 1959. - 42 с. : ил.
В заключному слові на грудневому Пленумі ЦК КПРС 1958 р. М. С. Хрущов сказав: «Тут виступали, товариші Мануковський і Гіталов. Коли їх слухаєш, то відчуваєш, що прибувають сили, крила ростуть. Чому? Тому, що їх досвід відкриває великі можливості для підвищення продуктивності праці... Зараз товариші Гіталов і Мануковський працюють так, що до них треба їхати за досвідом. Коли ми навчимо людей працювати так, як працює тов. Мануковський із своїм напарником і як працюють тов. Гіталов та інші, то ми швидко вирішимо завдання різкого збільшення виробництва сільськогосподарських продуктів». Двічі Герой Соціалістичної Праці, депутат Верховної Ради Союзу PCP Олександр Васильович Гіталов з 1936 р. очолює тракторну бригаду, яка після реорганізації МТС влилася в колгосп ім. XX з’їзду КПРС, Новоукраїнського району, на Кіровоградщині. За останні 10 років ця бригада стала відома всій країні, як неодноразовий ініціатор впровадження передових методів праці, як поборник безупинного зростання колгоспного виробництва. Ось показники роботи бригади за десять років. Змінний виробіток на 15-сильний трактор становить 6,1, а середньорічний— 1550 гектарів умовної оранки. Зекономлено 96 430 карбованців на ремонті і 118,2 тонни палива. Середній урожай зернових на полях колгоспу за цей період становив 19 центнерів з гектара. Тракторна бригада О. В. Гіталова виступила із закликом до всіх механізаторів розпочати боротьбу за максимальну механізацію вирощування просапних культур. Про досвід та досягнення бригади у комплексній механізації вирощування кукурудзи і розповідає в цій брошурі ентузіаст механізації О. В. Гіталов.Гіталов, Олександр Васильович. Як ми домогаємося високого виробітку на трактор / Олександр Васильович Гіталов ; Товариство для поширення політичних і наукових знань (Київ). - К. : [б. и.], 1953. - 30 с. : ил.


Учнівській молоді про хліборобські традиції. Методичний посібник. – КіроУ методичному посібнику пропонуються доробки освітян з досвіду роботи з учнівською молоддю по вихованню в них поваги до хліба, хліборобської праці, історії хліборобської культури України. Щоб молоде покоління по-господарськи дбайливо ставилось до найціннішого національного багатства України — щедрих чорноземів, усвідомлювало значимість хліборобської праці, ціну хліба; шанобливо ставилось до хліборобських традицій та прагнуло їх зберегти і примножити. Посібник адресований педагогічним працівникам всіх типів освітніх закладів.


ФонФон

[ HOME ]

27 травня - 100 років від дня народження Олександра Гіталова (1915-1994), державного і громадського діяча, хлібороба
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2015 Webmaster: webmaster@library.kr.ua