Головна

Рейтинги бібліотек


Методика


FAQ


Зворотній зв'язок


Блогмісце
WR
БІБЛІОТЕКА УНІВЕРСИТЕТУ
Rank-ТІЦ
Rank-V
Rank-S
Rank-R
Rank-Sc
1
5,3
Науково-технічна бібліотека Національного технічного університету "Харківський політехнічний університет"
11
4
1
3
8
2
7,6
Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка
4
3
19
8
21
3
9,1
Наукова бібліотека Національного університету "Острозька академія"
8
2
23
11
22
4
9,4
Наукова бібліотека Тернопільського державного економічного університету
12
9
9
7
11
5
11,8
Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України "Київський політехнічний університет"
2
11
8
17
28
5
11,8
Наукова бібліотека Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини
29
13
2
2
2
6
12,5
Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна
10
8
20
10
33
7
13,0
Бібліотека Запорізької державної інженерної академії
9
5
21
19
33
8
14,4
Науково-технічна бібліотека Національного університету "Львівська політехніка"
17
1
11
35
25
9
14,8
Бібліотека Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького
21
22
7
1
9
10
15,7
Науково-технічна бібліотека Національного авіаційного університету (Київ)
12
27
5
5
10
11
16,6
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
2
17
3
29
33
12
16,7
Науково-технічна бібліотека Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
19
10
12
27
23
13
17,2
Науково-технічна бібліотека Вінницького державного технічного університету
29
16
15
15
5
14
17,7
Наукова бібліотека Хмельницького національного університету
15
6
43
38
4
15
17,8
Бібліотека Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського
25
18
13
13
17
16
18,3
Наукова бібліотека ДВНЗ "Українська академія банківської справи"Національного банку україни (Суми)
6
36
14
6
1
17
18,9
Наукова бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія"
1
15
45
33
16
18
19,1
Науково-технічна бібліотека Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
19
7
24
34
33
19
19,3
Бібліотека Київського національного університету будівництва і архітектури
29
14
22
21
15
20
20,0
Науково-технічна бібліотека Приазовського державного технічного університету
29
12
25
18
33
21
20,7
Науково-технічна бібліотека Івано-Франківського Національного технічного університету нафти і газу
29
32
6
4
7
22
21,6
Науково-технічна бібліотека Національного університету харчових технологій (Київ)
5
20
42
32
20
23
21,8
Наукова бібліотека Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
25
35
4
9
6
24
22,4
Бібліотека Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
17
19
10
37
30
25
22,9
Наукова бібліотека Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника
29
24
31
16
12
26
24,5
Наукова бібліотека Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків)
6
26
30
40
19
27
25,7
Науково-технічна бібліотека Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
25
21
34
30
29
28
28,5
Наукова бібліотека Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка
38
30
16
20
33
29
28,6
Бібліотека Житомирського державного університету імені Івана Франка
21
46
18
12
18
30
29,4
Наукова бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка
38
25
32
28
30
31
29,6
Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
44
31
27
22
13
32
30,0
Бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
25
23
39
43
33
33
31,6
Наукова бібліотека Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка
38
45
29
14
3
33
31,6
Наукова бібліотека Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
35
39
17
25
23
34
32,2
Бібліотека Київського університету імені Бориса Грінченка
35
37
26
24
30
35
32,4
Наукова бібліотека Донецького національного університету
21
29
47
43
33
36
32,7
Наукова бібліотека Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова
14
33
48
43
33
37
33,6
Бібліотека Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди
44
34
35
26
25
38
34,3
Бібліотека ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
44
28
28
41
33
39
35,0
Бібліотека Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка
38
40
38
31
14
40
35,2
Бібліотека Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського
38
43
33
23
25
41
36,5
Бібліотека Національного транспортного університету (Київ)
21
41
40
43
33
42
37,1
Бібліотека Волинського національного університету імені Лесі Українки
15
44
46
43
33
43
37,4
Науково-технічна бібліотека Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
35
38
37
41
33
44
38,5
Бібліотека імені академіка М.О Лавровського Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя
38
42
36
36
33
45
43,2
Бібліотека Харківської гуманітарно-педагогічної академії
44
48
41
39
33
46
43,9
Наукова бібліотека Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка
44
47
44
43
33

© Вебометрика бібліотек України -2016


bigmir)net TOP 100