Головна

Рейтинги бібліотек


Методика


FAQ


Зворотній зв'язок


БлогМЕТОДИКА

Вебометрика (англ. webometrics) — це розділ інформатики, в межах якого досліджується кількісні аспекти конструювання і використання інформаційних ресурсів (веб сайтів) структур і технологій у Всесвітній мережі.
За іншим визначенням вебометрика це один з рейтингів, за яким аналізують ступінь представлення діяльності в Інтернет-просторі, тобто вебометрія оцінює рівень присутності бібліотек в глобальному Інтернет-просторі.

Сучасні вебометричні методики не є ідеальними і несуть в собі певний суб’єктивний фактор. Це не стосується статистичних методів розрахунку (нормалізації) оцінюваних даних, але запропоновані показники та вагові коефіцієнти до них — доволі суб’єктивні і не завжди мають достатній обсяг наукових обґрунтованих пояснень. Тим не менш, якість та однорідність результатів досягається і тим, що всі учасники рейтингу оцінюються за однаковими, відкритими, загальними критеріями та проходять єдину статистичну обробку.

Визнаним лідером вебометричних досліджень є іспанська компанія Cybermetrics Lab, яка з середини 90-х років займається вебометричними дослідженнями та ранжуванням веб-сайтів університетів світу.

Реалізація методики полягає в збиранні та обробці даних, які збираються у провайдерів даних (пошукових та аналітичних систем, що мають вільний доступ до своїх баз даних). Проблема неоднорідності зібраних веб-індикаторів вирішується за допомогою попередньої стандартизації даних. Стандартизація (standardization) або нормування (normalization) призводить значення всіх перетворених змінних до єдиного діапазону значень.

Усі показники поділені на дві групи індикаторів з ваговими коефіцієнтами: Visibility (60%) та Activity (40%). До індикатора Visibility (Видимість) входять два, а до індикатора Activity (Активність) — три показники.

Веб-індикатор V (40%) — зовнішні посилання: кількість унікальних зовнішніх посилань на сайт, що зареєстровані пошуковими та аналітичними системами Google, Linkpad, Exlead.

Веб-індикатор VTIC (20%) — тематичний індекс цитування системи Yandex: визначає «авторитетність» інтернет-ресурсу з урахуванням якісної характеристики зовнішніх посилань з інших сайтів. ТІЦ разраховує пошукова машина Yandex за спеціальним алгоритмом, в якому особливе значення має тематична близкість ресурсу і сайтів, що на нього посилаються.

Веб-індикатор S (10%) — кількість проіндексованих сторінок: кількість сторінок сайту, внесених до бази даних пошукових систем Google, Yandex, Bing, Yahoo.

Веб-індикатор R (20%) — кількість цінних файлів (Rich files): кількість викладених на сайті документів у форматах .pdf, .doc, .docx, .ppt, .pptx, внесених до своїх баз даних пошуковими системами Google та Yahoo, а також книжкових форматів .djvu, .epub і .mobi — посилання на них може реєструвати в своїх базах даних тільки пошукова система Bing.

Веб-індикатор Sc (10%) — цитування: кількість публікацій, тобто, цитат, знайдених за допомогою пошукової системи Google Scholar.

Після математичного нормування веб-ідентифікаторів найбільший веб-індикатор кожного типу отримує значення 1, а всі інші занчення 0 =< інд. < 1.

Загальний вебометричний рейтинг WR (Webometrics Rank) розраховується для кожного учасника за формулою з урахуванням вагових коефіцієнтів:

WR = (0.4V + 0.2VTIC + 0.1S + 0.2R + 0.1Sc) 1000

Далі значення WR кожної бібліотеки ранжуються (від більшого до меншого значення). Таким чином ми отримуємо внутрішній вебометричний рейтинг бібліотек. Це спрощена система оцінки.

Для офіційного рейтингу ми використовуємо “підхід” Webometrics Lab — для отримання підсумкового значення для кожного сайту бібліотеки використовується аддитивна згортка критеріїв. При цьому відмінною особливістю такого рейтингу є складання не кількісних значень показників веб-індикаторів (як зазначено у попередній формулі), а рангових, тобто підсумовуються місця кожного типу веб-індикатора бібліотеки помноженого на відповідний ваговий коефіцієнт.
Іншими словами, на основі порівняння значень нормалізованих показників веб-індикаторів за всією сукупністю досліджуваних сайтів бібліотек складається їх ранжування, тобто кожному типу веб-індикаторів привласнюють певне місце: Rank-V, Rank-ТІЦ, Rank-S, Rank-R, Rank-Sc. Якщо кілька бібліотек мають однакове значення показника - їм присвоюється однаковий ранг.

Отже, фінальна формула разрахунку вебометричного рейтингу виглядає наступним чином:


WR = 0.4(Rank-V) + 0.2(Rank-ТІЦ) + 0.1(Rank-S) + 0.2(Rank-R) + 0.1(Rank-Sc)

Далі на основі ранжування WR кожної бібліотеки (від меншого до більшого) визначається місце учасника в рейтингу.

© Вебометричний рейтинг бібліотек України-2016


bigmir)net TOP 100